Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch
När solen skiner som mest och folk finns i sommarstugan putar i sina rabatter och livet leker, planerar regeringen ett gigantisk självmål för andra gången.

Förra gången man höjde momsen fråm 0 till 22% haverade den svenska persontrafiken - det blev den tidens största nedgång som tog exempelvis för SAS närmare 10 år att återvinna förlorad marknad på inrikesflyget samma för tåget.

För kollektivresorna blev det likaså en jättelik nedgång som tillslut bara kunde hävas genom att momsen sänktes till 12%.
( där för övrigt åtskilliga länsbolag tog den lilla förtjänsten och bussbolagen stod där med lång näsa, något dom i och för sig borde vara vana vid)

Nu är man framme igen med tanken om att höja momsen, samtidigt som statsfinanserna är katastrofala, skatteintäkterna tryter i en aldrig tigare inträffat form.
Sjukskrivningar som aldrig förr, arbetslösa, företagen som finns kvar och orkar flyr skatte paradiset sverige, en halv miljon svenskar höginkomsttagare har flytt landet de senaste 10 åren, ersatts med lika många från andra länder som behöver hjälp.
Den prisade transaktionsekonomin där man har rundgång på pengar och sysselsätter 75% av den totala arbetsföra arbetskraften får ingen påfyllning varför systemet är på väg att haverera, sakta och smärtsamt.

I detta läge finns det allvarliga planer på en NY momshöjning, i ett läge av katastrofstämning inom Finansministeriet, samtidigt som Länsbolag och andra onödiga företeelser i samhället slukar miljarder.
Bussbranschen gråter över förluster som man själv en gång är orsaken till och nu vill ha högre ersättning.

Min fråga kvarstår -- är alla inblandade blinda eller enbart dumma?

Jag utgår ifrån att SLTF och BR erhållit remissen, får jag därför komma med ett råd -- börja inte med det vanliga tramset om kollektivtrafikens nytta och nödvändighet för mindre bemedlade.

Ta fram istället en konstruktiv plan och slutar vara rövslickare till ett sjukt system, något som visar att tar man bort länsbolagen finns det en omdelbar förtjänst för samhället med samma trafikutbud på ca 10 miljarder kronor, visar effekten av att ge alla inkomsttagare 150.000 skattefritt, ta bort alla skatter för fordon samtidigt minskar bidragen med samma belopp.

Allt annat blir bara snyft och gråt vilket inte biter på departementets 20 åringar som levt i en skyddad värld med maximal utbildning på någon socialistisk kursgård med en partibok i handen.
Med dylika sakkunniga i ett departement samt utredare som P O Edin,kompis till Ringholm, den fria ekonomins störste katastrof, vad annars kan man förvänta sig av dem?
Total socialisering i nästa steg enligt Vänsterns förslag?

Som bussägare i sverige skulle jag köra på fälgarna och inte investera i nya fordon med en regering som ändrar spelreglerna hela tiden eller också registrera bussarna på Åland och köra i Sverige.

Hoppas att sommar nöjet inte försvinner -- men detta är allvaraligare hot för din verksamhet än allt annat hittintills!

Kom ihåg att charter branschen de senaste månaderna förlorat 50% av sina kunder, just det 50%! Någotliknande har aldrig hänt i sverige tidigare, uppgång för bussresor och researrangemang skall ses i sin helhet på ett år. Denna siffra komer se betydligt annorlunda ut.
Den svenska inrikes turisms uppgång 2003 är en naturlig följd av att kronan störtdyker mot EU och framför allt mot Dollarn har lett till att folk inte har råd att resa ut ur landet, med en ny skräckmoms i faggorna har dom inte råd att resa i sverige heller. För detta finns det erfarenheter så det räcker och över 100.000 anställda miste sina arbeten inom rese, turist samt resturang & Hotellnäringen efter förra momschock på 80 talet.
Men då var dagens sakkunniga inte födda eller i vart fall kunde flertalet inte gå -- läsa sin historia det är slöseri med tid rent generellt, man skall se framåt och alla som påstår något annat är mindre förståndshandikappade, såna som jag alltså!
citat från Svensk Flyg!
I en offentlig utredning SOU 2002:47 – Våra skatter - diskuteras förändringar i procentsatser för moms på resor. Det är förre LO-ekonomen P O Edin som hållit i pennan och tycker att moms för flyg, tåg, buss och båtresor skall tredubblas, och mer därtill. En återgång till 22% är ett förslag !
Utredningen är nu ute på remiss, men man har inte skickat det till flyget! Svenskt Flyg har dock yttrat sig ändå.
Det allvarliga i en så kraftig momshöjning för kollektivtrafik i Sverige är att privatresandet minskar eller förs över till bil, något som motverkar de transportpolitiska målen. En annan effekt är att turismen i de avlägsna regionerna minskar och frågan är om inte skattenettot blir negativt för Bosse Ringholm (bilden) om förslaget genomförs.

Momsen idag är 6% på inrikes resor i Sverige. Danmark och Norge har ingen moms alls men Finland har 8%. Eftersom resor inom EU alltmer blir att betrakta som inrikesresor är det önskvärt med en gemensam transportmoms. Sverige bör alltså inte gå sin egen väg och införa unionens i särklass högsta resemoms, skriver Svenskt Flyg i ett yttrande som inlämnas idag. Yttrandet kan läsas i sin helhet nedan.


Synpunkter på överväganden i SOU 2002:47 – Våra skatter - om förändringar i procentnivåerna för moms

Svenskt Flyg är en intresseorganisation för de svenska flygintressenterna med SAS, övriga svenska flygbolag inom SFR, Luftfartsverket, kommunala och privata flygplatser inom SRFF och flygindustrin (SAAB och Volvo Aero) som medlemmar. Därtill är marktransportörerna (Arlanda Express, Flygbussarna, Flygtaxi), Affärsreseföreningen och TFHS (Trafikflyghögskolan) associerade medlemmar.

Vi har tagit del av rubricerat betänkande från skattebasutredningen och noterar att vi inte finns bland remissinstanserna. Övrig kollektivtrafik och besöksnäringen har också lämnats utanför. Detta oaktat att genomförandet av vissa åtgärder som omnämns i betänkandet skulle medföra omfattande negativa effekter för alla former av kollektiva transporter och turistnäringen i stort. För denna verksamhet skulle en höjning av momssatsen vara allt annat än ett "odramatiskt steg" (Sammanfattningen, sid 25).

Vi framhåller i olika sammanhang vikten av harmonisering av regelverk och ekonomiska förutsättningar för flyget, inte minst inom EU, och denna inställning är inte förändrad. Emellertid måste konsekvenserna för kollektivtransportbranschen och den verksamhet som den betjänar noggrant utredas innan några ställningstaganden kan göras. En sådan är det allmännas ambition att föra över transporter från enskilt resande till kollektiva resor som kan allvarligt försvåras med en hög moms.

Erfarenheten från införandet av moms på persontransporter i Sverige 1991, då standardsatsen tillämpades, är den att inhemskt kollektivresande, flyget inget undantag, och turism föll dramatiskt. Det finns ingenting i omvärldsutvecklingen som medför att situationen skulle vara annorlunda idag. En höjning av momssatsen för persontransporter skulle medföra minst lika stora negativa konsekvenser idag som 1991. Idag är det snarare så att det råder en annu större priskänslighet än någonsin inom flyg- och resebranschen.

En höjning av den svenska momsen inom detta område leder, förutom till ett generellt ytterligare minskat resande, till att turistaktiviteter förläggs utanför Sveriges gränser resulterande i ett kraftigt inkomstbortfall för svenska staten. Utredningens antaganden om att dagens differentierade mervärdesskattesatser leder till ett inkomstbortfall på 30 miljarder kronor förutsätter en oförändrad konsumtion, vilket erfarenheten direkt motsäger. Det är förvånande att utredningen inte gjort en bättre känslighetsanalys, där det de facto är så att en höjning av momssatsen i sig kan leda till ett nettobortfall av inkomster på grund av kraftigt reducerad inhemsk konsumtion.

Vi menar således att utredningen i denna del har utgått från felaktiga antaganden, och att slutsatserna definitivt inte kan läggas till grund för någon lagstiftningsåtgärd. Om frågan om en förändring av mervärdesskattesatsen inom rese-, och turistnäringen skall göras till föremål för ytterligare utredning, förutsätter vi att vi involveras i detta arbete och att vi bereds möjlighet att lämna yttrande såsom officiellt utpekad remissinstans.

Svenskt Flyg

Harald Rosén

Wilhelm Jansson


Till varje företagare inom kollektivbranschen kan jag bara råda i detta läge -- var försiktig med investeringar, när staten blir din störste fiende har något gått fel, väldigt mycket fel!

Soliga hälsningar
eder tillgivne

Toni Schönfelder
0034 616 421 085Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.