Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Var finns Bussbranschens Ambassadörer? Flera branscher har upptäckt nyttan med att utse personer med olika bakgrund som skall hjälpa branschen i helhet med en positiv utveckling. Bussbranschen har istället en förening som sysslar med att sysslsätta sig själv. Kör med gråtvalsen över för låga bidrag som dom "stora" bolagen själv har förorsakad under 80 talet, nu när branschen har sitt facit. Att branschföreningen ägnar sig åt fel saker som hör hemma i en svunnen tid medans övriga världen snurrar allt fortare. Läs här vad IT branschen skapar -- är du medveten om att ett företag som Amazon – på 4 år från 0 kr idag är värderad till ofattbara 200 miljarder dvs 4 gånger mer än vad Volvo PV var värderad till? Är det Volvo som är full av tröttmössor ? eller påvisar detta vad en fri oreglerad och en marknad där innovation istället för regler och standard kan leda till? Visste du att en av USA:s ledande investorer häromdagen varnade "Ericsson" att sluta syssla med att skapa "standard" vilket är samma sak som försök till begränsningar och stillestånd – annars kör övriga världens telefon tillverkande bolag snart om er? Är det fel på världen eller alla bakåtsträvarna i Sverige? I vart fall tillhör bussbranschen inte till dom som leder något framåt, bara bakåt. Dags att göra något åt detta? IT-institut får sju ambassadörer (2000-02-01 13:45) Sju personer inom varierande områden är utsedda till ambassadörer för forskningsinstitutet Interactive Institute. Forskningsinstitutet Interactive Institute har utsett sju ambassadörer som ska tillföra nya impulser till institutets forskare och på så sätt påverka den forskning som bedrivs. Tar plats i styrelsen Ambassadörerna är Årets hjärna 1998 Leif Edvinsson, affärsängeln Håkan Ramsin, filmaren Staffan Hildebrand, entreprenören Maria Borelius, IT-debattören Christer Sturmark, Ericssons forskningschef Bernt Ericson, som även är ordförande för institutets styrelse och konstprofessorn Marie-Louise Ekman, som även hon tar plats som ledamot i styrelsen under våren. Interactive Institute har funnits i drygt ett år och bedriver forskning inom IT och nya medier. Institutet har cirka 75 anställda på tre platser i landet Stockholm, Göteborg, Malmö. Senare i år öppnar även en forskningsfilial i Umeå. Jaha, det var en kort rapport från en bransch där det rör sig! Såg du sammansättningen av styrelsen? Jämför den med bussbranschens styrelse , kan något bli tröttare? Synd, att medlemmarna i bussbranschen inte tycks vara mycket mer på bettet. Er tillgivne Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.