Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Det började 1969 med en lastbil, som snart blev en taxi och sedan långtradare och mera taxi för färdtjänst och så småningom turistbussar. Under mitten av 90- talet rullade 30 fordon som gav ca 20 milj i omsättning, samt AAA i kredit värdighet, vilket var högre än landet Sverige hade vid denna tidpunkt. Det här är historien om företaget som fick nog. Södertälje Trafik är ett välskött familjeföretag som bedrivit sin verksamhet i över 30 år med god lönsamhet. Verksamheten består av tre områden : omsorg & färdtjänst, taxi, samt långlinjetrafik med specialbeställda turistbussar. 1997 började man byta ut sina mycket välskötta turistbussar, från Setra till Scania – det var misstaget ! 1998 och 1999 levererades dom sista Scania / Berkhoff bussarna. Vid en genomgång av reparationskostnader, fann man att de för Scaniabussarna vida översteg kostnaderna för andra märken. Reparationskostnaderna för Scaniabussarna är t o m av den arten att de överstiger en normal, kommersiell intjäningsförmåga. Åke Wemmer, företagets grundare och ägare, har alltid haft som rättesnöre genom livet att göra rätt för sig. Istället för att ta strid har han knutit ihop näven och betalat, rätt eller orätt. Hela 1998 och våren 1999 var en mardöm för Åke, eftersom bussarna som han köpte av Scania helt enkelt inte höll för normal drift. Scaniabussar har en lång rad konstruktionsproblem som oavbrutet åsamkar Södertälje Trafik höga kostnader i form av ersättning till sina resenärer för uppkomna driftsstörningar, intäktsförluster p g a inställd produktion och höga reparationskostnader. Felen var inbyggda i bussarna från början och driftstörningarna infann sig som ett brev på posten. Bagagerummet tar in stora mängder vatten och framrutorna sitter inte fast ordentligt i karossen. Skadade resväskor har medfört stora ersättningar för bolaget. Om glödlampor skall bytas i bakljusrampen, måste man först slå sönder glaset för att nå lamporna. 53.000:- kostade det oss att ”lufta” en koppling – Scania Opticruise – man måste ta ned växellådan…7 dagars stillestånd. Bussen är 7 månader gammal. Arbete utfördes på en Scaniaverkstad. Motorrummet på Scaniabussarna är så hermetiskt täta att extrema temperaturer uppkommer. Detta får till följd att ledningar och rör torkar ut och oljeledningar har varit hotande nära att spricka. Ytterst känslig elektronik sitter helt oskyddad mot väder och vind. Salt och smuts har därför lett till oxidering som i sin tur orsakar stillestånd utmed vägarna med mycket stora konsekvenser för passagerare och ekonomin för Södertälje Trafik. Vad gjorde Scania folket? Dom besökte bolaget minst någon gång i veckan, småpratade och såg på hur verksamheten blödde. Men de gjorde ingenting. I varje buss sitter resenärer med anspråk på att nå sin destination på utsatt tid. Enbart i vintras inträffade 30 stillestånd, samtliga med Scaniabussar. Trafiken går ofta genom glesbygder vilket ytterligare förvärrar skadan för passagerarna, i synnerhet när det är snö och kallt. Följdkostnaderna av en driftstörning är mycket stora och kan enkelt uttryckas som tre gånger reparationskostnaden. Södertälje Trafik har betalat Scania över 1,2 miljoner kronor runt om i landet för reparationer av sina fem Scaniabussar under drygt ett års tid. Härutöver har stillestånden kostat bolaget knappt 4 miljoner kronor gentemot uppdragsgivaren, kontant ersättning till passagerarna, ersättningsbussar, plus kostnader för hotell, bärgningsfirmor, taxi, mm. Sammanlagt 5 miljoner kronor. Detta innebär 55 kr per mil i rena reperationskostnader! Är det någon som har sådana marginaler i sina kalkyler! En Setra HDS buss årsmodell 1989 som kördes i denna krävande trafik under samma förutsättningar och samma tid, har en servicekostnad på knappa 3 kr per mil Det finns inga möjligheter för ett företag att kunna existera under dessa förutsättningar. ST är som nämnts ett välskött familjeföretag med trettio års upparbetat gott renommé. Det är helt oacceptabelt att Scania producerar en produkt behäftad med så mycket fel att en operatör, dvs Scanias kund, på denna grund tvingas begå självmord. Södertälje Trafik har i övrigt fram till idag visat god lönsamhet. Det finns stora brister i Scanias produkt som har kostat bussbolagen mycket pengar. För Södertälje Trafiks del har förutom hittills uppkomna 5 miljoner under 1,5 år också företagets goodwill naggas i kanten vilket är omöjligt att värdera. Scania har ett tillverkaransvar och personer med ledande befattning inom Scania har varit väl medvetna om hela denna trista historia utan att några åtgärder vidtagits för att förhindra eller lindra uppkomna skador. Ej heller har något gjorts för att eliminera de allvarliga brister som Scanias bussar är konstruerade med. Det är en usel affärsmetod att låta småföretagarna knäckas av Scanias bristande affärsmoral dokumenterad i bristande kvalitet och uppenbara konstruktionsmissar, vilka man väljer att inte göra något åt. Den dag Åke Wemmer till slut vägrade betala mer till Scania och istället började ställa krav på dem, den dagen blev Åke själv boven i dramat enligt Scania. ”De kunde inte sköta bussarna", sa Scania och man utfärdade alla möjliga inkompetensförklaringar gentemot mannen som man just hade levererat bussar till för 10 miljoner kr och som representerade ett av de mest solventa bolagen i branschen. (AAA) Ingen på Scania – absolut ingen, var beredd att föra en konstruktiv diskussion med sin kund med insikten om att det måste vara fel på Scanias bussar och inte hos sin kund. I samtal med åtskilliga andra bussägare hittar vi ett liknande mönster – i deras fall handlar det om enbart en eller två bussar som man kunde byta bort – men problembilden är likartad. Har Scania råd att ha chefer som inte kan ta beslut ? Kan det vara Scanias affärsidé att slå ut sina kunder? I Åkes fall kom vi fram till att en process mot Scania beräknas ta två till tre år p g a ett sällsynt långsamt rättssystem vilket skyddar den starke och inte det lilla bolaget, samt skulle under tiden kosta upp till två miljoner kr. Enda återstående möjligheten för Åke blir därför att stänga företaget. Kostnaden för att täcka processen med Scania skulle överstiga det egna kapitalet, varför verksamheten ställs in med betydande tillgångar i kassan, samt en nästan fullt betald vagnpark. Tragiken finns i det faktum att personalen förlorar sina jobb när Åke egentligen i helt i onödan nu för sista gången vrider om nyckeln till ytterdörren till sitt välskötta företag som verkat i över 30 år, betalt sina skulder och skatter och även betalt Scania över 1,2 miljon i reparationskostnader Detta var berättelsen om en som försökte, utan att dribbla med skatter och skalbolag och som lyckades fram till dess han kom i klorna på svensk storföretagsamhet utan produktansvar men med chefer utan ”huvuden och hjärta.” Det är enbart den egna karriären som gäller. Någonstans i livet kommer emellertid en avräkning även med dessa herrar. Scanias ledning har gjort sig själv otillgängliga för Åkes ombud och rådgivare. De enda livstecken vi hör från Scania representeras av hotbrev! Detta var Sagan som inte slutade med ett gått slut ! Elisabet, Henrik och Daniel – barnen till Åke Wemmer.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.