Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch”Varning Schönfelder” Newsletter nr 22 den 15:e oktober 2003


Välkommen till ett nytt Newsletter, nr 22!
Välkommen är också alla nya läsare, det är som en snöboll, det ökar för var vecka.
Har du kollegor eller vänner som du anser skall läsa mina fria och obundna alster
Så klicka bara på raden för – lägga till och skriv in mailadressen som skall få mitt Newsletter.
Enklare går det inte. Sak samma för dem som inte orka med mina eller insändarnas synpunkter.
Mina läsare bör vara klara över att det är högt i tak och jag gärna tar emot dina synpunkter eller information som jag kan publicera, vill du vara inkognito så är det inga problem.


Detta nummer handlar om

1) Bussbranschens kompisar, Ledare av Toni Schönfelder

2) Det här är ett 540-miljarderbolag!

3) SJ åter i förlust!

4) Skrota landstingen - låt staten ta över

5) Puckat och pinsamt populistiskt, Pagrotsky! Insändare av Pontus Schultz

6) Ulf Nilson: Svensk snålhet är värst

7) Hur ser det ut på Internet? Ny mätning på några aktörer i branschen.

8) Nu sitter Östgötatrafiken med brallorna nere!


===============================================


Ledare av Toni Schönfelder

1) Bussbranschens kompisar


Varför är svenskar bussägare så belåtna med BR:s motsvarande styrande makt- apparat? Har den gått så på djupet - som en vana, ett uppfattat intresse och en hållning hos medlemmarnas majoritet - att inget kan rubba den?

I ett försök med att jämföra BR med exempelvis tyska RDA får vem som helst att fundera om vi är på samma planet.
RDA en kraftfull förening med engagemang för bussbranschen, med åtskilliga engagerade experter, var och en med speciella fackkunskaper. Med Juridisk rådgivning, driva processer,
Utbildning, vara till för alla medlemmar med kompetenta advokater med buss och resebranschen som specialitet.
RDA driver genom en av Bryssels bästa lobby personer aktivt EU relaterade bussfrågor vilket förhindrat åtskilliga hinder i olika länder och delstater för genomförandet av bussresandet. Detta engagemang kommer inte bara RDA medlemmar till godo utan branschen i alla länder, så även för svenska bussresearrangörer. Att det var RDA och inte BR som driver frågan i EU mot införandet av olagliga miljözoner av svenska lokalpolitiker kanske inte är så förvånande.

Summan av kardemumman har ett BR inte bara försatt sig själv i en kris, man har lyckats dra med hela branschen i fallet.

Skyll inte bara på BR:s ledning och styrelse, det är du som medlem vilken bär ansvaret för att branschens dödgrävare får ytterligare ett år.

Hur är det möjligt att en katastrofal Ordförande kan få fortsatt förtroende? Att denne behåller en misslyckat VD? Bara enstaka av alla missar och misslyckanden som är dokumenterade i mitt Newsletter nr 19, misslyckande som borde fått medlemmarna att högljutt ropa på förändringar och förnyelse i BR, men icke då!
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=595&show=595

Utslaget i valet till den nya styrelsen måste anses vara kraftfullt och entydigt. 100% valde att rösta för att behålla den sittande maktapparaten och kultur som dominerat BR:s politik sedan många år, att fjäska för omvärlden.

Hur kommer sig denna exempellösa vinst för BR:s styrelse och ordföranden?

Där finns beroendet av det offentliga, av länsbolagens och deras makt över en hel bransch.
VD:ar i Länsbolagen som inte enbart driver verksamheter utan äger rätten att tolka och styra branschen som dom vill.
Oförståelsen för vikten av entreprenörskap och ett tillväxtstimulerande ersättningssystem.

BR ägnar sig istället åt en politik baserad på uppgörelser med en grönvänster uppfylld av illusioner och med krav på ständiga skattehöjningar för att därmed bevara trafik som inte efterfrågas. BR är till för Swebus, Buslink, Connex några av de stora vars VD:ar aldrig lärt sig att intjäna en enda krona av egen kraft med egna idéer utan istället är fostrade i ett system så nära planhushållningen man kan komma.
Egna förmåner och en verksamhet som uteslutande bygger på inkomster från skattemedel för att köpa sig en maktbas är den kända måttstocken..

En ohämmad skrämselkampanj från länsbolagen i samband med varje upphandling får vem som helst att bli kuvad och fången i systemet.

Att hålla Länsbolagsdirektörerna på gott humör finns i alla BR:s funderingar och beslut beroendet av det offentliga är uppseendeväckande. Eller med uppgörelser med myndigheter vilka alla driver sina egna frågor utan hänsyn till helheten, branschens medlemmar är av sekundär intresse..
Om BR inte ser helheten vem skall då göra detta?

Valet av styrelsen
Det gäller att hålla varandra om ryggen, lite fasanjakt, golf, segling, tennis eller en middag med fruarna är inte fel.
Kamratkänsla är viktigt när styrelsefolket skall rekryteras. Därför väljer man varandra.

Eller är det den ryggmärgsmässiga rädslan för förändring och förnyelse?

Det som saknas helt är insikten om ett liv med frihet, som i bussbranschen heter etableringsfrihet vilket samtliga borgerliga partier har förenats kring.

Frågan är då, var står BR, styrelsen, egentligen? Eller varför har man självvalt fjäskandet med grönvänstern? En grönvänster som vill förstatliga hela näringen och då menar jag hela näringen, varför väljer BR att bortse från dessa fakta?

Andra branschföreningar är säkerligen mera radikala än Bussbranschen vad gäller kulturella och sociala attityder. Skattebetalarna, Svenskt Näringsliv och många andra driver frågor och fäller den svenska regeringen samt myndigheter i EU domstolen, eller i HD och hovrätter.
Har BR någonsin drivit en fråga och vunnit i en svensk domstol?
I vart falla aldrig i EU domstolen dit man borde fört ett flertal fall de senaste åren.

BR:s medlemmar valde med valet av sittande ordförande med all tydlighet, stagnation, fnaskeriet med all slags myndigheter vilket har lett till att ingen längre bryr sig.
BR tas inte på allvar av någon längre.
Då uppstår frågan för vem är BR?

Det är tydligt att BR:s styrelses maktallians är mestadels de 5 större bussbolagen, detta har blivit till skada för en sund ekonomisk utveckling för hela branschen.

Sveket!
BR lovade heligt efter samgåendet med BRA att tillvara taga BRA medlemmars intressen, så blev det inte.
BRA medlemmarna är grundlurade.


Åtskilliga har hört av sig efter årsmötet och uttryckt sin besvikelse, rädslan att vara en avvikare är stor. Räddhågheten att blir Kufstämplad av kollegorna tycks vara så stark att man hellre lider, betalar sina medlemsavgifter och avvakta sitt företags undergång.
Den i sommar av Kollektivtrafik kommittén överlämnade promemorian är något av det värsta jag läst något dom borgerliga delegaterna också såg, men icke BR.

Jag är ganska bedrövad dock inte förvånad över denna situation, bedrövad är jag över att en valberedningen inte tar reda på och lyssnar hur ett framtida BR borde se ut och därmed ta fram kandidater som kan förverkliga detta. Nuvarande ledamöter har alla bevisat sin oförmåga och därmed diskkvalificerat sig, ansvaret är stort från tidigare års styrelse som lett föreningen till obefintlighet.

Många delar min åsikt, få vågar stå upp och kräva en ändring!

Hade branschen varit fri – med etableringsfrihet skulle allt se annorlunda ut.
Så som många känner det idag i branschen, så levde alla hederliga medborgare i Östeuropa under 70 års förtryck.
BR:s slirpellar till ledamöter påminner mig mycket om alla maktens män jag mött under årtionden i Östeuropa, girighet, att bevara makten, brist på visioner, egna snäva intressen går före medlemmarnas, okunskapen inför avgörande frågor och dom är många, det är det som skrämmer mig mest. Inkompetensen!

Det finns en ny chans 2004 att råda bot på det hela, det börja på länsnivån. Du kan göra din röst hörd, börja med att kräva en översyn av strukturerna, fundera om det är dina konkurrenter som skall styra föreningen eller skall det vara någon som ser helheten?

Toni Schönfelder==============================================


2) Det här är ett 540-miljarderbolag,

Före detta Ikea-bossen Anders Moberg är tillbaka i hetluften.
Det ställdes en fråga i samband med en presskonferens där Anders fick frågan:
Är du en del av den svenska företagskulturen på så sätt att du är på älgjakt på hösten och Torekov på sommaren. Hur ser ditt nätverk ut?
- Jag har aldrig tillhört den typen av nätverk du beskriver, jag har inte ägnat någon tid åt sådant. Och jag jagar inte. Under åren har jag mer byggt nätverk utomlands, jag har kontakter inom både politiken och affärslivet, men vilka det är vill jag inte gå in på.

Det här är ett 540-miljarderbolag, det kan inte köras med vänster hand. Men man behöver ändå andra uppdrag utanför för att få utblick och kontakt med omvärlden, i mitt fall Sverige. Och det blir spännande att arbeta med Clas Ohlson.

Toni kommenterar:
Anders Moberg numera chef för en holländsk jättekoncern, 5 gånger större än Volvo, koncernen äger även svenska ICA. Anders är en av ett handfull svenska chefer som lyckats slå sig fram i Internationella koncerner utan ägaranknytning till Sverige.
Inga kompisband, inget rygg kliande det är resultaten som gäller.

Stor i Sverige och liten på Jorden gäller inte här, nu är Anders med i den stora ligan obarmhärtig med en bevakning som få ens kan ana sig till.


=====================================================

3) SJ åter i förlust!

Ingen kan väl ha missat denna nyhet, SJ är ett enda skuldberg och har aldrig gått med vinst, Stig Larsson med Co lyckades med att slå blå dunster i regeringe, i styrelsen ( f-n troet) facket och alla andra påhejande medlöpare samtidigt som Larsson tömde SJ på alla tillgångar ( ca 33 miljarder för 10 år sedan). Kvar finns ingenting! Man äger ingenting! Allt är på lån och skulder kan man inte betalar utan statens inhopp. Det finns hos riksgälden en garanti till USA kreditinstitut på 10 miljarder vilka snart skall lösas in. SJ har på dryga 15 år inte köpt ett enda nytt lok eller tåg vagn, allt körs i botten.

I somras fick SJ ett kapitaltillskott av regeringen på 1,8 miljarder SEK. Halvårsrapporten som andades optimism- för första gången gick bolaget nästan runt, efter år av stora förluster.
(Manipulerade bokslut?) Men två månader senare är det vara kris igen. Sedan i juli har fullt betalande passagerare minskat med 10 % och att köpen av billiga biljetter ökat med 15 % uppväger inte.

Nu försöker SJ att hitta en prisnivå som lockar affärsresenärerna, så att de inte ska gå över till lågprisbiljetterna. Samtidigt minskas antalet turer under helger och semesterperioder, något som drabbar privatresenärerna. Kristdemokraterna, som tillhör SJ:s skarpaste kritiker, vänder sig emot att SJ minskar utbudet, särskilt som de har monopol på många sträckor. Kd kräver att riksdagen ska ta initiativ till en oberoende granskning av SJ:s ledning.

Istället för att syna ett konkursbo vore Svenska folket mera hjälpt där man ser över järnvägsfrågan med en helhetsbild, den svenska järnvägen rullar framför sig ett skuldberg som närmar sig 50 miljarder, inräknat länsbolagens lekstuga att köra tåg.

Det hela är klart bekymmersamt, det finns bara ett ord, vanvettigt!=======================
4) Holmbergs attack mot psykvården
"Skrota landstingen - låt staten ta över"
Efter mordet på hustrun Anna Lindh går landshövding Bo Holmberg till hårt angrepp mot de ansvariga för psykvården:
- Skrota landstingen och minska det kommunala självstyret.
Han vill att staten tar över ansvaret för de psykiskt sjuka.
I en intervju i TV 4 Nyheterna kritiserar Bo Holmberg, tidigare ordförande i psykiatriutredningen, landstingens och kommunernas misslyckande.
- Det är jättestora brister i psykvården och inom socialtjänsten i dag, säger han.
Bo Holmberg menar att landstingen och kommunerna inte kan samarbeta.


Toni kommenterar, skrota Landstingen har vi hört förut, men varför sker det inte?
Det är inte bara fel på psykvården, det är fel på allt som landstingen är inblandade i, börja med kollektivtrafiken.


=========================================================


5) Insändare av Pontus Schultz

Puckat och pinsamt populistiskt, Pagrotsky!
Leif Pagrotskys förslag att sluta betala ut bonusar i statliga bolag löser bara ett enda problem.
Politikers kortsiktiga behov av att undvika fler skandaler.
I övrigt är det bara puckat och pinsamt populistiskt, skriver Pontus Schultz.

Nu är det stopp. Nu ska det rensas ut på riktigt. Nu ska förtroendet för kapitalismen återupprättas.
Få se, vad kan vi göra för att verkligen visa att vi menar allvar den här gången?
Jag vet!
Vi stoppar bonusar till vd:ar i statliga bolag.
Ungefär så gick väl resonemanget när socialdemokraternas verkställande utskott spikade näringsminister Leif Pagrotskys förslag.
Om det löser några problem?
Tjena.
Att frysa bonusutbetalningar till några stackars skrämda vd:ar i statliga bolag, som redan innan knappast vågade ens åka taxi av rädsla för att löpa gatlopp löser knappast några av de grundläggande problemen som på ett skrämmande sätt blottlagts de senaste åren.
Det är bara pinsamt populistiskt, och helt ärligt, lite överraskande puckat för att komma från näringsminister Leif Pagrotsky.
Utanför dörren skakar den värsta förtroendekrisen någonsin kapitalismen och hela marknadssystemet. Girighet och tandlösa ägare har visat att regler och etik som det tolkas idag inte fungerar.
I Skandia har direktörer tagits med byxorna nere i något som faktiskt verkar vara ren brottslighet. Samtidigt får sparare och arbetstagare betala notan.
Men det har förstås inte med bonusars vara eller inte vara att göra.
Det enda problem som Pagrotskys förslag löser är politikers kortsiktiga behov av att inte drabbas av fler skandaler.
Allmänheten lär inte låta sig luras så lätt. Förtroendet för marknaden återupprättas inte av att Vattenfall och SJ:s vd inte har ekonomiska incitament att göra ett bättre jobb.
I stället skaparförslaget en del problem. Är till exempel Leif Pagrotsky beredd att ta debatten om 30-50- procentiga lönelyft för vd:ar i statliga bolag, vilket i rimlighetens namn borde bli effekten av ett slopat bonussystem.
Bonus i sig är inte dåligt. Betalt efter prestation borde ingen ha något emot. Frågan är bara vad man mäter och hur mycket man får betalt. Det avgör ägaren. En stark och bra ägare ser till att man sätter rätt parametrar för belöning. Och att nivåerna inte blir orimligt höga. Båda de sakerna har till exempel fallerat i Skandia.
Staten borde ha självförtroende nog att vara en starkare ägare än pensionsfonderna varit i Skandia.
Att staten försämrar villkoren för sina direktörer är heller inget som får mig som skattebetalare att jubla. Trots allt vill jag att rimligt bra kvalificerade personer ska vara med och förvalta de bolag vi gemensamt äger. Jag är för det beredd att acceptera att de ska få ungefär samma villkor som motsvarande jobb i det privata näringslivet.
Konkurrens om hjärnkraften kräver det.
Dessutom: Vad har Pagrotsky tänkt att göra i bolag där staten inte har en dominerande ställning? I SAS, OM, Telia Sonera med flera lär det bli svårt att inte genomföra bonussystem, alternativt kompensera vd:ar på ett sätt som lär uppröra minst lika mycket.
Det finns mycket regeringen borde fundera över i samband med debatten om fallskärmar, orimliga optionsavtal och bonusar. Men att bara avskaffa bonusar i statliga bolag är att det göra väl enkelt för sig.
Pagrotsky borde i stället sätta eld i baken på Erik Åsbrinks förtroendekommission. Ställa ägarna som utfärdat optionerna mot väggen, ge småsparare och pensionsparare större möjlighet att utkräva personligt ansvar från de ansvariga, sätta igång en bred diskussion om förtroendet och insynen i näringslivets maktcentrum och dessutom se till att Finansinspektionen går från tandlös papperstiger som man mer eller mindre måste vara imbecill för att bli fälld av tll att bli ett verkligt verktyg i jakten på insiderhandlare och risiga finansaktörer.
Du kan bättre, Pagrotsky.

Pontus Schultz
Driver eget omvärldsbevakningsföretag under arbetsnamnet Knowledge Well. Om du vill läsa mig i pappersform hittar du mig i Expressen varje måndag.=======================================================

6) Ulf Nilson: Svensk snålhet är värst

För åtskilliga år sen satt jag och snackade en kväll med Jan Stenbeck. Lite elakt gratulerade jag honom till att hans syster - som han inte precis gillade - hade blivit utrikesminister.

- Du begriper inte mycket, sa Jan. Minister blir man som tack för långvarigt och tåligt buret lidande. Du ska slita för partiet i ur och skur. Du ska tillbringa kväll efter kväll på stentråkiga sammanträden om problem som du inte bryr dig om - och tillsammans med människor som du eller jag aldrig skulle vilja träffa.
Det Stenbeck beskrev var det fenomen som någon kallat "partiismen", kanske svensk politiks allvarligaste sjukdom.

Jag kom att tänka på saken när jag läste reaktionerna på Arnold Schwarzeneggers seger i Kalifornien.
Värst var, inte oväntat, partiismens okrönte kung, hr Statsministern Göran Persson. Iklädd likbjudarmin muttrade han dystert att nu måste man frukta för "de etablerade partierna" i USA.
En häpnadsväckande okunnighet. Schwarzenegger tillhör det republikanska partiet, grundat år 1860 (alltså 29 år tidigare än SAP) och i dag i kontroll av såväl Vita huset som senaten och representanthuset. Mycket mer etablerat än så kan ett parti nog inte bli.

Men att Göran Persson - och dussintals andra kommentatorer - inte kan ett skvatt om amerikansk politik är inte det värsta (även om det verkligen är illa). Det värsta är den fruktansvärda SNÅLHET reaktionerna ger uttryck för. Snålhet - plus en instinktiv, ryggmärgsmässig rädsla för förändring och förnyelse. I Sverige ska man vara född i rätt fil, att byta är utmanande. Politiker ska vara politiker och (som Stenbeck så riktigt sa) göra karriär sammanträdesvägen. Per Albin skulle inte ha en chans i dagens sosseri och inte Torsten Nilsson heller; man ska ha varit kommunalråd som Persson och allra helst ha varit med i den så kallade rörelsen sen femårsåldern.

Det är precis likadant i övriga partier. Ingen verklig debatt, alla åsikter lika som bär, inget chanstagande, ingen genomblödning. I Sverige skulle Schwarzenegger blivit förhånad och utskrattad. I USA blir han om ett par veckor den högste styresmannen för en delstat som är lika stor som Sverige till ytan men har fyra gånger så många invånare och världens femte största BNP.
Den avgående, förlåt utsparkade företrädaren, Gray Davis, har (som Hans Bergström övertygande visade i fredagens DN) klamrat sig fast vid makten med hjälp av hänsynslöst skitiga kampanjer och ett lika hänsynslöst flirtande med mäktiga intressegrupper. Gray Davis är yrkespolitiker, säkert en man efter Göran Perssons sinne, men i verklighetens värld en nolla.
Schwarzenegger är oprövad, sägs det. Jasså? Är den som slår sig fram till en ledande position i bodybuilding, filmskåderi och business - i JÄRNHÅRD konkurrens! - verkligen oprövad?

Poängen är att amerikanen är optimist. Han tar chanser - och ger chanser. Man satsar på en människa, inte ett parti. För rätt många år sen nu valde kalifornierna i den andan en annan filmskådespelare - i Sverige beskriven som okunnig, dum och lat - till guvernör.
Namnet är Ronald Reagan. Honom gick det, som ni säkert minns, rätt bra för.


Av ULF NILSON
7) Hur ser det ut på Internet? Ny mätning på några aktörer i branschen.


Branschens två tidningar!

Som okrönte kung kvarstår Busstidningen som absolut mest lästa busstidning på Internet
http://www.busstidningen.se/ rankning 380.831

Res och Trafik fortsätter med att vara aktiva och sänder ut löpande uppdateringar på sin nyhetssida, detta belönas med att man ökar besökarantalet däremot är avståndet till Busstidningen konstant som tydligen har fler besökare alltjämt.
http://www.rt-forum.com 795.559


Resebransch tidningar på Internet

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=100 499

http://www.standbynews.com/ 86.334

http://www.vagabond.se/ 263.992

https://www.travellink.com/index_se.html ligger utanför mätningenNågra Bussbolag


http://www.swebusexpress.se/ seg uppkoppling – gick inte komma in på sidan.

http://www.swebus.se 77.342

http://www.safflebussen.se 140.743

http://www.svenskabuss.se 220.847

http://www.linjebuss.se/linjebuss 464.426

http://www.busstorget.com/ 564.137

http://www.eurolines.se/html/index.html 764.696

http://www.busslink.com/ 1.237.099

http://www.tapanis.se/ 1.666.618


Några på måfå utvalda Länsbolag

http://www.sl.se/ 6.378

http://www.skanetrafiken.skane.se 16.489

http://www.vasttrafik.se 20.422

http://www.ltnbd.se Länstrafiken i Norrbotten 261.231 ( en omöjlig webbadress, skärp er)

http://www.dalatrafik.se 290.959


Bussresearrangörerhttp://www.sverigeresan.se/paketresor.asp 108.246

http://www.scandorama.se 127.609 ( siten är nu på 7 språk, proffsigt! )

http://www.olvemarks.se 132.860

http://www.bussresa.com 474.002

http://www.stromma.se/ 567.416

http://www.busspersson.com/ 1.157.422

http://www.smalandsbussen.se 1.642.778


http://www.grums.nu 2.341.589

http://www.palmochgyll.se 3.057.178

http://www.kestravel.se 3.808.994 ( siten startar med musik!)

http://www.dfb.nu/hallabrobuss/ 4.324.156

http://www.dororesor.se/ 4.543.734

http://www.torrskogsbuss.se utanför mätningen


Stockholms Bussbolag, på måfå utvalda


http://www.travellerbuss.se/ 1.982.638

http://www.westinbuss.se/westinbuss_ny/set.html 1.988.022

http://www.stures-busstjanst.se/ 2.403.677


http://www.botkyrkabuss.se 3.892.6988) Nu sitter Östgötatrafiken med brallorna nere!

Samma dag som man gjorde sin raid mot Swebus, Busk link och andra bolag där man beskyllde bolagen för prissamverkan skrev jag i mitt Newsletter att jag detta var fel. Att det var ett typiskt maktövergrepp. Att Östgötatrafiken inte förstått att bolagen idag i stort har samma kostnader och är helt avklädda, det finns inga pengar att tjäna, varför buden rimligtvis måste vara snarlika allt annat hade varit uppseende väckande.

Vem tar ansvaret för detta rättsövergrepp på Östgötatrafiken? I en EU domstols prövning skulle ni fällas så att det ryker, åklagaren tillsammans med tillsynsmyndigheten och inte minst Östgötatrafiken. I Sverige är alla nu glada och så var det överspelat!
Rättstaten Sverige har fått ännu ett knäck.Detta är tagit från Swebus hemsida!
Konkurrensverket genomförde i början av juni 2003 en undersökning hos flera bussbolag, däribland Swebus, i syfte att utreda eventuella överträdelser av förbudet i 6 § KL i form av
marknadsuppdelning och prissamverkan.

Bakgrunden till undersökningen var en anmälan som gjordes av Östgötatrafiken till Konkurrensverket i samband med en upphandling av busstrafik i Östergötland.

Utredningen är avslutad och Konkurrensverket konstaterar att ingenting framkommit som tyder på att någon av företagen skulle överträtt förbudet i 6 § KL eller i övrigt skulle ha kommit överens om anbud, priser eller andra villkor.

Konkurrensverket har därför avslutat utredningen och lagt ner ärendet. Beslutet fattades den 24 september 2003.Med detta önskar jag alla en fortsatt god arbetsvecka.

Sänder soliga hälsningar från Alicante.

Eder tillgivne

Toni Schönfelder

Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 698 158
Mailto: toni@schonfelder.com


PS En ny resa till RDA workshop år 2004 organiseras med avresa den 1 augusti och åter i Sverige den 5:e. Notera detta i din almanacka. Detaljer om resplan etc kommer senare i Busstidningen.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.