Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Nyrenoverad hemsida http://www.toni-schonfelder.com har lett till ett markant ökat besökarantal, en site som redan tidigare tillhör den mest lästa inom kollektivtrafik branschen. Kolla in också, ifall du är intresserad av Terrorism och hur det ser ut bakom kulisserna hos Palestinierna , artiklarna är på engelska språket.  
 
==========================================  
 
Ledare,  
 
Kommunen ser bara på PRISET!  
 
Med denna rubrik, citat från Bussägare Bengt Holmgren i Pålsboda är ännu ett försök att få dig att ifrågasätta rådande system fel och göra nåt åt det hela.  
 
Branschen har 2 bra tidningar, förvånansvärt bra med tanke på hur branschen ser ut.  
Den ena tidningen speglar kollektivtrafiken mer ur perspektivet från den private företagaren, den andra tidningen är en megafon från kollektivtrafikens mörkermän, ansvariga för ett gigantiskt slöseri med skattemedel.  
Båda tidningar speglar problemet i samhället med rubriker som ”stämning i botten”, ”vem räknar på samhällsförlusten” samtidigt som den nye BR ordförande kört fast redan initialt i skattefrågor och kräver skattebefrielse för kollektivtrafikens fordon.  
 
Det allvarliga i kråksången är att man lappar på var för sig på ett system som i grunden är fel.  
Att driva en tidning där BR betalar den ena som ger den till sina medlemmar hur fri är den? Med vinklade rapporter tillrättalagda vad makthavarna i galenskapen har för sig belönas med annonser och bilagor. Men alla dessa bidrag räcker inte för att prestera ett bokslut som rankar tidningen i den högre klassen vilket påminner mig om sossarnas alla tidningar som gått i stöpet under åren, trots alla bidrag från medlemmar i partiet, presstöd med skattemedel, bidrag från LO medlemmar som inte kan välja, pengar från stiftelser som tillhör den röda makten hjälpte inte dessa tidningar till överlevnad mer än en kortare tid då läsarna var klokare även de som tillhör de mest troende begrep att vill man hitta en bredare opinionsbild skall man köpa andra, fria tidningar.  
 
Den andra tidningen som är lite mer fri, har tre gånger fler besökare på sin hemsida och är rankat med en trippel AAA i god ekonomi samtidigt som man gör för bransch diktatorerna ett och annat reportage som inte passa in i deras verklighetsbild varför tidningen bestraffas med att medlemmarna i BR vars styrelse ser till att dom inte erhåller tidningen samtidigt som maktens män och medlöpare inte annonsera i den.  
Det är påfallande och allt hänger samman.  
 
Hade den svenska kollektivtrafiken varit fri från statlig, landsting och kommunalt inflytande vilka använder skattemedlen som styrmedel varför det vuxit upp en hel industri av krökta ryggar som alla vill hitta sin födkrok finansierat med skattemedel.  
Hade branschen varit fri hade vi förmodligen haft världens bästa kollektivtrafik med en minimal skattesubvention. I få länder har jag sett så många begåvningar som i Sverige som kan men inte får utveckla en vettig kollektivtrafik.  
Hade kollektivtrafiken varit fri skulle det växa fram företag som med komfort och spännande priser konkurrerade om resenärerna och vi slapp läsa i tidning efter annan ”trafik forums” alltmer korkade ledare där man ondgör sig över statens ringa intresse över kollektivtrafiken samtidigt som man tvingas skuldsätta landet med ytterligare närmare 100 miljarder kronor varje år då skattemedlen inte räcker till.  
Det kanske finns ett samband mellan tidningens taskiga affärer och samhällssynen.  
 
Det är inte svårt att leta reda på resenärer som anser allt är skit, det är inte svårt att hitta elever som får en längre restid, det är inte svårt att hitta handikappade som inte får resa med, fast riksdagen beslutat motsatsen får många år sedan.  
 
Svaret är lika enkelt som besvärligt, varje land som har en kollektivtrafik som styrs av politiska intressen, som skapar förvaltningar som leder till en ofattbar byråkrati, samtliga dessa länder har idag ekonomiska problem där kanske Tyskland är det bästa exemplet när ett land överbyråkratiseras och ingen vill vika en tum från invanda rutiner och krav på mer pengar.  
 
Lika enkelt hade det varit att med ett penndrag släppa lös den fria företagsamheten och låta enskilda bussägare, lastbil och taxi ägare och i storstäderna storbolagen i konkurrens med fria företagare konkurrera om resenärerna. Efter kanske en liten kaotisk period skulle allt sätta sig på plats där uppfinningsrikedomen och innovationen med teknik och andra uppfinningar skulle skapa ett resande som kunden efterfråga och inte som idag tvingas till.  
 
Båda tidningar skulle då kunna göra positiva reportage om olika företagare som hämtade kunden utanför hemmet kanske med en taxiservice fram till en centralknutpunkt där han i en bekväm och välutrustad buss eller pendeltåg, tunnelbana kunde komma till arbetet i en komfort som saknar motstycke.  
Där glesbygdens folk kunde få sin mat, apotek, vin och sprit inhandlat i staden för att få den lämnat vid dörren på sena eftermiddagen och all annan service som var för sig är en förlustkälla men sammantaget ger åkaren en tillräcklig vinst för att hålla igång sin verksamhet och ge förarna en tryggare arbetsplats.  
 
Dröm anser du, så attan heller, på bifogat länk kan du läsa hur vi på GDG i Köln tog bort alla matarbussar och ersatte dessa med taxibilar som hämtade kunderna i hemmet, det fungerar som ett försäkringsbolag, den ena kunden kostar mer den andre ingenting i anslutningskostnader, det är bara ren matematik en kalkyl som ett försäkringsbolag tillämpar, det var revoltunerande när vi införde det hela 1986 något idag mängder av bussbolag tillämpar. Denna innovation kom igång då det råder fri konkurrens inom resetrafiken och det gällde att vinna kunden, inte övertyga en byråkrati,  
http://www.toni-schonfelder.com/nostalgi/profiling/europabus/croyal/sid2.html  
 
Besvärligt blir det i Sverige eftersom alla tvingas att kröka rygg inför maktens mörkermän i detta fall hos länsbolagen, facket som spelar ett dubbelspel med en dubiös målsättning slira med och styr politiker som kommer och går, vem skall kunna utveckla något i denna miljö?  
I DDR eller Sovjet var det ingen som kunde utveckla något då det öppna och det osynliga systemet skapade en typ av människor som kallas för överlevare som är anpassningsbara till det ofattbara, likheten med systemet inom kollektivtrafiken i Sverige är slående. Systemet belönar dessa personer vilket detta Newsletter gång på gång pekar på, blinda revisorer med partibok tillhörande de styrande, LO chefer som inte kan skilja på girighet och moral, hemliga stiftelser, partiet som maktbas, öppna stiftelser, fonder och som majoritets ägare av börsen dit man placera partiboks trogna personer, styr man effektivt osynligt bolagen knutna i ett nätverk till de styrande, lokala fackföreningar, nya myndigheter som är en form av belöning för inkompetenta men för all del lojala partikamrater med rätt att slösa bort nya miljarder som du som skattebetalare betalar, där Rikstrafiken är en av många där allt går fel. Mer om detta längre fram i detta Newsletter.  
 
BR:s nye ordförande har fel redan från början och branschens stora låter honom hållas i vetskap om att han, just springer åt fel håll. Han kör in i en återvändsgränd där han ser sin stora uppgift att skattebefria kollektivtrafiken. Det är naivt och fel väg, därför att hans teser bygger på nuvarande system som det enda möjliga, vilket är fel. Skulle staten minska beskattningen så kommer detta inte det enskilda företaget tillgodo utan tas hand om byråkratin. Moms sänkningen var ett bra bevis på detta, eftersom varje åtgärd rubbar ett system som är I-hopknutet där en åtgärd inte räcker och flera åtgärder leder till kaos i den av byråkratin mycket medvetna uppbyggda spindelnät som ytterst är ett skydd, just det, mot förändringar.  
 
Den svenska regeringen behöver inte fler utredningar hur man skall finansiera en framtida kollektivtrafik, den svenska regeringen behöver konstruktiva förslag hur man kan avreglera Sverige utan att det kostar nya skattemedel som inte finns, det man behöver är ett konstruktivt förslag från branschen där man lägger fram en färdplan hur man avreglera och samtidigt kan inbespara miljarder kronor som istället behövs exempelvis i vården, pensioner etc.  
Regeringens folk kan och får inte ge sig in i detaljer, dessa kan bara komma från näringen själv, i ett läge där den svenska ekonomin knäa som aldrig förr, finns det goda möjligheter att åstadkomma förändringar även om det skulle kosta lite prestige och makt, en inbesparing på 10 miljarder kan ingen stats eller finansminister bara kasta ifrån sig. Det är nu BR har en gyllene chans om det funnits lite jäkla anamma i branschen.  
 
Undra bara vad som inträffar först, branschen kommer till denna insikt och gör nåt vettigt av det hela eller den svenska ekonomin tvingar fram lösningar som inskränker ännu mer och drivkraften som alltjämt finns hos enstaka företagare förbytts till munkavel och tvångströja som i fallet Stockholm och svindleriet med 200 nya och obehövliga bussar tydlig visar. Det är inte en fråga om svart eller vitt det är en fråga om insikten att nuvarande system efter dryga 20 år är i grunden fel och därför kan man inte göra några små ändringar på ytan, det som krävs är en radikal förändring, detta ansvar ligger hos varje medborgare. Framför allt när det bara kan bli bättre för alla. Vad annars är alternativet?  
 
 
Tidningen trafik forum tar upp i sin oktober 2004 nummer hur Luftfartsverket bluffar med skälen till angöringsavgifterna för bussar till Arlanda Flygplats. Sent skall syndaren vakna, att det skulle ta år för redaktören att begripa Luftfartsverkets osanningar, mitt Newsletter beskrev ”Luftis” luftosanningar redan för dryga 2 år sedan när det var ett aktuellt tema.  
Det är frapperande över den okunskap som redaktören för ”trafik forum” visar upp, först när riksrevisionen gör en rapport som den lika gärna kunde ha gjort 1995, eller varför inte innan avtalen ingicks bör frågan istället ställas, varför först nu, år 2004? Vilka politiska mål finns det egentligen bakom detta? Kan det vara så att SJ och kommunisterna ser det som en viktig fråga inför det totala förstatligande av all kollektivtrafik? Tidningen trafik forum återigen megafonen för gröna och röda kommunisters syn på kollektivtrafiken? Stänga landet, förstatliga all privat verksamhet? Nord Korea ter sig som rena himmelriket?  
Så går det när man ägna sig åt mestadels publicera pressreleaser från maktens mörkermän.  
Det är ännu inte förbjudet att också fundera en stund och ta reda på vad som döljer sig bakom rubriken eller utspelen. Skälla på Ulrika Messing visar bara på den okunskap som präglas av många inom branschen och redaktören på trafik forum i synnerhet.  
Tidningen ur tiden och redaktören likaså!  
 
Avslutningsvis tillbaks till rubriken, Kommunen ser bara på PRISET! Då är min motfråga varför är kommunen överhuvudtaget ansvarig för en upphandling?  
System fel ändra man genom att ändra lagen!  
 
===============================  
 
Välkommen till ett nytt hett Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 39 den 14:e november 2004  
 
 
1) Skoltrafik på olika villkor  
 
2) Lindbergs Buss tog hem Telia Communication Prize  
 
3) "Stri-p-p-an har ju i alla fall varit medlem i partiet i över 44 år!"  
 
4) I Grönköping är det full fart på Lågprisflyget, bussen utslagen!  
 
5) Vart tar skattepengarna vägen? Folket tvivlar på statens tjänstemän!  
 
6) Sverige inte ett dugg bättre än Banarepublikerna, bara lite mer sofistikerat  
 
7) Det enda och verkliga hotet mot Politiker, medlöpare samt länsbolagsdirektörer!  
 
8) Investmentbanks direktörer dömda för bedrägerier  
 
9) Lämna in i tid din redovisning  
 
10) Svenskar ett folk av fifflare?  
 
11) Avdankade politiker får egen myndighet för trogen tjänst och fortsatt lojalitet  
 
12) Landshövding med resebidrag  
 
13) 40.000 tillfrågade har gjort sitt val av önskat arbetsgivare – ingen vill till ett företag som finns inom kollektivtrafiken.  
 
14) Google vs Microsoft vs Google  
 
15) Ulrika Messing, IT och turism i fokus för besök i Kina  
 
16) Ulrika Messing, Ny transportpolitisk proposition, 381 miljarder kronor satsas på infrastrukturen  
 
17) Kris i svensk bryggerinäring? Öl som vi åkt till Tyskland och köpt, men som tappats där några hundra meter längre bort här i Grängesberg  
 
18) Senaste rankning med Alexa mätning 14 november 2004  
 
19) Bränslecellen ökar i världen  
 
======================================  
 
1)  
 
Skoltrafik på olika villkor  
 
Hej Toni!  
Sänder artikel om skoltrafikupphandling som var införd i Borås Tidning. Det blir bara värre och värre. Vad gör BR? Det blir som det blir och alltid varit.  
 
Skoltrafik på olika villkor  
 
"Risken finns att intresset sjunker bland de som vill köra" Bengt Svenson var med om att bygga upp kunskapsbanken om skolskjutsarna i Borås. Nu är han kritisk till att den inte är tillgänglig för alla som konkurrerar om att få köra skolskjuts i Borås.  
Annars finns risken att intresset sjunker och då kommer det att bli dyrt,  
säger Bengt Svenson.  
Bengt Svenson hade i många år Alfredssons busstrafik och har mer än 30 års  
erfarenhet av branschen och skolskjutsar. Idag är han pensionär och har dragit sig tillbaka.  
Men bråket mellan Orusttrafiken och Borås stad har fått honom att reagera.  
Blir det så att Borås Lokaltrafik säljs ut till någon utomstående befarar  
han att all den information som finns samlad inom företaget innebär också  
säljs ut. Tiden innan man började lägga ut skolbusstrafiken på anbud jobbade till  
exempel Bengt Svenson tillsammans med Borås lokaltrafik som köpte upp  
trafiken. Tillsammans gick man igenom underlaget baserat på de adresser som fanns i  
Skolkatalogerna och behovet av skolskjutsar. På det sättet byggdes det upp ett skoltrafiknät, man prövade tre fyra veckor och justerade till det, säger Bengt Svenson. Men när det bestämdes att busstrafiken skulle handlas upp blev BL en Konkurrent istället och satt då inne med all den information som bland annat Bengt Svenson varit med om att samla in.  
Ett exempel på hur detaljinformation hjälper den som redan kör är  
Dalsjöforsområdet enligt Bengt Svenson. När kravet på bälten i skolbussar kom krävdes det bussar som kan ta 65 personer. Men den som kan det vet att man kan räkna bort vissa barn och ordna viss samkörning. Och då behövs det bara en buss som kan ta 50 passagerare. Men det kan inte den som sitter i en annan stad räkna på.  
En annan faktor som missgynnar de utifrån är att den som kör ett område alltid får en mängd extra körningar som hamnar utanför anbudet. Och det kan inte heller den som kommer utifrån att veta. De som är gamla i gården vet att man kan dra in mycket på extrakörningar, säger Bengt Svenson.  
Han anser att det är dags att göra något åt det hela. Man måste sätta sig ner och ta det arbete det innebär att göra en detaljerad sammanställning så att alla får samma chans.  
 
 
TS kommentar;  
Hela samhället skulle tjäna på, om insikten fanns att storstilade visioner om samtrafik och besparingar enbart förblir visioner, istället är det ett säkert sätt att öka byråkratin vilket medför högre kostnader, ingen flexibilitet, stordrifts fördelar finns inte, det är tvärtom, det är småföretagen som kan hjälpa samhället till en bättre trafikförsörjning till en lägre kostnad. En stelbent byråkrati som bevakar sin makt förorsakar kostnader som förväntas att skattebetalarna skall betala, pengar som saknas på annat håll i samhället.  
Tillåt fri etablering och lägg ned länsbolagen! Detta skulle utlösa en kedjereaktion som är lösningen på många av problemen i dagens Sverige.  
 
 
=============================  
 
 
2)  
 
Lindbergs Buss tog hem Telia Communication Prize  
Hela artikeln hittar du på följande länk:  
http://www.busstidningen.se/skvaller.html  
 
Lindbergs Buss tog hem Telia Communication Prize i konkurrens med andra företag på orten. Priset delas ut till det Örebroföretag som på ett effektivt sätt har låtit kommunikationen bli en integrerad del i verksamheten, och på så sätt bidragit till lönsammare affärer.  
- Sedan i somras får våra bussförare information om sina körningar direkt i en mobil handterminal, vilket avsevärt underlättar och förbättrar det dagliga arbetet. Vi var först ut med trådlös uppkoppling till länets centrala beställningssystem. Att vi nu får motta ett fint pris för detta arbete känns förstås extra glädjande, säger Patrick Lindberg, vd på Lindbergs Buss i Örebro.  
 
 
============================  
 
3)  
 
"Strippan har ju i alla fall varit medlem i partiet i över 44 år!"  
 
Från Peter Rosén på Kollega - Kollektivtrafikens Utbildningsorganisation AB.  
Efter många år som ansvarig för Kollegas verksamhet har Peter nu gått vidare till ”nya utmaningar” som det sägs på Kollegas hemsida.  
hela artikeln på följande länk  
http://www.busstidningen.se/bw.nov.html  
 
När man ser vilka som äger Kollega får det mig, i detta fall är det ett citat från Bjarne Willmarsgård att minnas den gamla historien från dåtidens Sovjet - där man i partitoppen var bekymrad över att den nystartade ”Strippklubben” i Kreml inte gick så bra.  
"Strippan har ju i alla fall varit medlem i partiet i över 44 år”  
 
============================  
 
4)  
I Grönköping är det full fart på Lågprisflyget, bussen utslagen!  
Det Brylundabaserade lågprisflygbolaget Bryanair, som uppstartat en direktflyglinje mellan Brylanda flygfält och Skövde, har i en nyligen genomförd flygbladskampanj anklagats för illojal konkurrens, enär den tresitsiga flygmaskin som firman förfogar över åker fortare än Skövdebusen, och dessutom till ett lägre biljettpris. Bolagets styrelseordförande, hr godsägare Justus Brylén, tar dock kritiken med ro, enär det var just detta som var meningen.  
Hela artikeln hittar du följande länk:  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1098456754  
 
 
=================================  
 
5)  
 
Vart tar skattepengarna vägen? Folket tvivlar på statens tjänstemän!  
 
Bara en av tio litar på hur staten hanterar skattepengarna. Något fler, men ändå bara två av tio, litar på kommunen de bor i. Ett nedslående resultat för alla högskattesamhällets försvarare.  
 
Nio av tio svenskar vill ha en bättre redovisning över hur deras skattepengar används. Ett skäl kan vara att 6 av 10 tror att slöseri med offentliga medel är vanligt.  
Sju av tio tycker också de svenska skatterna är för höga. Ungefär 40 procent istället för dagens 60 procent tycker de flesta är en lagom nivå på skatten på en normalinkomst.  
 
TS kommentar;  
Den dag då man bruttoredovisa lönebeskedet med avdrag av samtliga kostander även arbetsgivaravgiften kommer det bli en annan skälla på bygden. Den dag man redovisar varför Fackförenings Internationalen i Genéve får miljontals kronor av skattebetalarna där svenska fackpampar lever skattefritt med all världens bidrag, facket som använder miljontals skattepengar till stöd för kommunistiska fackförbund runt världen. Den dag man redovisar i detalj vart SIDA pengarna tar vägen och varför man satsa pengar på kommunistiska organisationer i såväl Sverige som på annat håll vilka påstår sig ha kurser i demokrati samtidigt som man inte kan stava till ordet!  
Den dag man redogör för varför ett marxistisk kommunistisk PLO skall ha bidrag varje år, pengar som går i fickan till ledarna varför exempelvis avlidne Arafat har över 900 miljoner US dollar på sina privata konton, (verifierat av Världsbanken) hans fru lever hela året för säkerhets skull i 2 olika lyxsviter på 200m2 vardera på två av Paris dyraste hotell eftersom miljön i Palestina inte är nåt för damen ifråga samtidigt erhåller en månatlig check för fickpengar efter att alla kostnader är betalda på 100.000 US dollar.  
Varför får Castro pengar som tillhör världens rikaste och folket svälter? Varför går det miljontals kronor till Vietnamn och otaliga diktaturer i Afrika?  
Den dag svenska folket blir medveten om detta samt allt annat mygel som är orsaken till den höga beskattningen, den dag kanske även de mest troende i systemet kan komma att öppna sina ögon och fråga sig, hur kunde vi tillåta något dylikt samtidigt som våra gamla i Svedala bevisligen mår allt sämre och pengar till vården inte räcker till.  
Slöseriet med skattemedel har gått så långt att makthavarna i den Svenska Regeringen, LO kollektivet tar sig friheter där man oinskränkt fördela pengarna med att köpa lojalitet med uppgörelse en efter annan med det gröna och röda kommunistpartiet.  
Ett spindelnät av uppbyggda verksamheter dolda i stiftelser, fonder, bolag, onödiga myndigheter, kontroll över börsen har man tillsammans med finansvärlden skapat ett system som har oinskränkt makt som leder till mygel och korruption där kollektivtrafiken bara är ett av många svarta hål.  
Detta kan bara ske då det inte finns en övervakande konstitutionsdomstol som är fri från politisk inflytande, en nära tillintetgjord opposition som stampar med frågor som känns mögliga. Många är del av ett korrumperat mygel system som bara förstärks för vart år.  
 
=============================  
 
6)  
 
Sverige inte ett dugg bättre än Banarepublikerna, bara lite mer sofistikerat  
 
Revisorer teg om stiftelsens tricksande  
 
LO:s revisor i stiftelsen fixade en lägenhet till sin son. Dessutom höll Stockholms stads revisor Joen Lagerberg tyst om oegentligheterna i stiftelsen i över ett år. I över tio år satt han som styrelseledamot. Mellan 1996 och våren 2004 var Lena Agneby Boström revisor i Anna Johansson-Visborgs stiftelse för den fackliga organisationen LO:s räkning. Hon var samtidigt redovisningschef på LO. I dag är hon redovisnings- och ekonomichef på LO-TCO Rättsskydd.  
 
I december 2003 fick Lena Agneby Boströms son en lägenhet i en av stiftelsens hyreshus på Kungsholmen. ”Jag pratade med kansliet i ett annat ärende”. Då sade de att det säkert går att fixa och det fixades, säger Lena Agneby Boström.  
 
Minister i lägenhetsskandalen  
Det var inte bara fackliga ledare inom Livsmedelsarbetarförbundet som kom över lägenheter i Stockholm via Anna Johansson-Visborgs stiftelse som ska förmedla lägenheter till behövande kvinnor.  
Nu avslöjar Dagens Nyheter att socialdemokratiska ministrar, borgarråd och revisorer tillskansat attraktiva lägenheter på samma sätt.  
I december 2003 fick Lena Agneby Boströms son en lägenhet i en av stiftelsens hyreshus på Kungsholmen.  
När bostadsaffärerna avslöjas ångrar hon sig.  
Det är absolut inte bra. Då tänkte jag, oj vad bra, men det är väldigt, väldigt olyckligt. Det handlade också om att jag själv fick en allvarlig sjukdom. Men när jag haft den roll jag haft ska man inte göra det. Men det gick så lätt. Det var kaotiskt då, säger Lena Agneby Boström till tidningen. Stiftelsen revisorer har aldrig reagerat över oegentligheterna. Inte heller att ledande personer inom LO och socialdemokratiska partiet gått förbi kön och knipet lägenheterna framför näsan på "behövande kvinnor".  
Bland dem som fått tillgång till lägenheter är före detta biståndsministern Gertrud Sigurdsen. Även andra styrelseledamöter och förre ordförande Agneta Johansson och hennes barn har under åren fått lägenheter via stiftelsen.  
 
Fackpampar gav sig själva lägenheter  
Lägenheter och andra förmåner har duggat tätt på Agneta Johansson och hennes släktingar och vänner. Utöver förstahandskontrakt på attraktiva innerstadslägenheter har hon som styrelseordförande även ordnat anställning åt sin son och ena dottern, den andra dottern har fått ett kontant stipendium från stiftelsen två år i rad osv.  
 
I stiftelsens stadgar står det att lägenheterna ska gå till behövande ensamstående eller familjer. Därför har lägenheterna även rabatterad hyra. Men istället har flera av dessa lägenheter gått till styrelsens medlemmar och funktionärer, till aktiva förtroendevalda inom arbetarrörelsen, till anställda och deras släktingar.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelsen, jaha vad har dom då sysslat med i alla år?  
Dom som sitter där för sin lojalitet till systemet och då ser man bar vad man blir tillsagt.  
Hela systemet är en fars och varför finns det ingen fungerande kontroll av ett system som skapats av samma folk som nu ertappas att mygla?  
 
Landshövding Sören Gunnarsson, Örebro, berikade sig med en hyreslägenhet på Surbrunnsgatan 36 från sin tid som landstingsråd. Enkelt och smidigt för pampar i Sverige! Nerikes Allehanda och Bergslagsposten har skrivit om det.  
Ingela Thalén anser att det var helt OK.  
Det är LO-distriktet i Stockholms län tillsammans med Livs avd 4 som förvaltar stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne. Styrelseledamöter är från LO och politikerna är  
knytna till socialdemokraterna.  
 
Stiftelsen har även till uppgift att hyra ut sommarstugor vid Skurusundet i Nacka för  
semestervistelse, företrädesvis till kvinnliga LO-medlemmar. Vem som bor där, det kan du räkna ut själv?  
LO och Socialdemokraterna hyr även Annebergs Kursgård för sina egna att vila ut på http://www.annebergskursgard.se av stiftelsen, till en extrem låg hyra.  
Den som haft förmånen att lära sig hur Sovjet och DDR staten fungerade, upptäcker hur lika allt är, det bara blir så i ett system där till slut ingen är ansvarig alla bara glider med. Den som skulle ställa sig upp och kanske ställa en obehaglig fråga, kan det vara riktigt vad vi sysslar med åker ut i kylan fortare än kvickt. Vad den borgerliga oppositionen sysslar med? Varför dom inte kunde riva upp allt detta under sina år vid makten? Frågan du skall ställa till din lokale politiker och då har du svaret varför det inte blir någon fri etablering för kollektivtrafiken heller, det gäller att behålla en födkrok, hur inkompetent man än är, det är alltid någon annan som betalar. MYGLET HAR SINA EGNA LAGAR OCH GÅR ÖVER PARTIGRÄNSERNA FRAM TILL ATT NÅGON BÖRJA HÄRJA.  
 
===============================  
 
7)  
 
Det enda och verkliga hotet mot Politiker, medlöpare samt länsbolagsdirektörer!  
AUTOMATISK LÖGN-IGEN KÄNNING I TELEFON I SVERIGE  
 
Har du någonsin överdrivit en merit när du varit på en anställningsintervju? Gör inte om det - du kan bli avslöjad av en programvara, till och med via telefon. Ett svenskt företag säljer sedan i våras en israelisk programvara som via avancerad röstanalys kan avslöja om en människa talar sanning eller ljuger. Programvaran är tänkt för bland annat försäkringsbolag, rekryteringsföretag, banker och polis, och används redan storskaligt i bland annat England.  
Varför det inte används inom politiken är ganska enkelt att förstå, det skulle bli tomt!  
 
Systemet, som finns i flera versioner avsedda för olika ändamål, är utvecklat av det israeliska företaget Nemesysco. Det analyserar förändringar i ett mycket stort antal variabler i rösten såsom frekvens, rytm och tonläge, och drar slutsatser med hjälp av tusentals matematiska algoritmer. På så sätt är alltså programvaran mycket mera avancerad än traditionella lögndetektorer, som sedan länge används i USA (och som kräver att sladdar fästs på kroppen).  
 
Bedömningarna rullar förbi hos handläggarens bildskärm lika snabbt som du talar.  
Den svenska importören, som ligger i Holmsund, heter Projections AB och är en avknoppning från Umeå Universitet. Projections har ensamrätten för Nemesyscos produkter på den nordiska marknaden.  
 
Enligt Mikael Holmström, doktor vid Umeå Universitets institution för psykologi och grundare av Projektions, är intresset på den svenska marknaden stort för lögnprogramvaran. Det finns ännu ingen svensk referensinstallation som kan offentliggöras, men enligt Holmström testas systemet för närvarande av ett stort antal organisationer i Sverige - ungefär lika fördelade mellan privata företag och myndigheter. Inom ett år tror han att systemet är i skarp drift i Sverige.  
Utomlands har man kommit betydligt längre. Samma programvara har bland annat använts under 18 månader av det brittiska försäkringsbolaget Highway Insurance för röstanalys på kunder som ringer in för att meddela ersättningsanspråk. Enligt bolagets "special projekts manager" Michael Lawrence har det resulterat i att utbetalade ersättningsbelopp kunnat minskas med 15,8%. Detta uppges i en artikel i Wall Street Journal.  
 
Det likaledes brittiska försäkringsbolaget Admiral började i maj 2003 använda Nemesyscos programvara på kunder som anmäler bilstölder. I oktober samma kunde man konstatera att en fjärdedel av alla ersättningsanspråk dragits tillbaka.  
Den brittiska försäkrings- och finansjätten HBOS har efter en lyckad pilotinstallation 2003 bestämt sig för att införa fullskalig användning av lögnanalys på hemförsäkringskunder. Installationen av Nemesyscos programvara kommer enligt planerna att fullföljas innan 2004 är till ända, enligt diverse internationell affärspress.  
 
Vi vet att de allra flesta av våra kunder är hederliga, och de försäkringstagare som har rent mjöl i påsen har inget att frukta, säger Howard Posner, koncernchef för HBOS GI enligt tidskriften Riskwaters.  
 
Även i andra länder har man kommit långt. Bland annat skriver Wall Street Journal att två av Europas största försäkringsbolag, tyska Allianz AG och schweiziska Zürich Financial Services, inledde tester av Nemesyscos lögnanalysprogramvara våren 2004.  
 
Som nämnts finns systemet i ett antal versioner, specialinriktade mot olika tillämpningar. En är avsedd för underrättelsetjänster, och hjälper spioner att automatiskt hitta "intressanta samtal". En annan är avsedd för telefonförsäljare. Denna version analyserar i början av säljsamtalet kundens "emotionella marknadsföringsstruktur", men framför allt analyserar den hur kundens känslostämning ändras under samtalets gång och säger till säljaren när det är exakt rätt timing att i klartext be om ordern. Vid försäljning är ju timing oerhört viktig - ber man om ordern för tidigt kan kunden studsa bakut och avsluta samtalet, väntar man för länge kan kundens intresse falna.  
 
Enligt Mikael Holmström håller Projektions hårt på etiken. Bland annat rekommenderar man sina kunder att inte använda programvaran i hemlighet, utan tillämpa full öppenhet. Holmström menar också att datoriserad lögnanalys faktiskt kan skydda och förbättra den personliga integriteten, eftersom den kan göra kränkande bakgrundskontroller med samkörningar och mönsterigenkänning onödiga.  
 
Vidare har Projections på eget initiativ demonstrerat systemet för Datainspektionen, och tillfrågat dem om huruvida några legala hinder för systemets användning i Sverige föreligger. Svaret (dnr 1579-2004) kan sammanfattas med att det oftast är Personuppgiftslagen (PUL) som gäller, och att det är eventuell lagring av personuppgifter som kan vara kritisk, inte själva lögnigenkänningen.  
I princip fritt fram, alltså.  
 
Det är bara att hoppas att Projektions kunder följer företagets etiska rekommendationer. Det är intressant att notera att så sent som i fredags kunde svenska media rapportera att en slumpvis kontroll som Datainspektionen genomfört visar att hälften av de banker som kontrollerats hemlighåller att de spelar in telefonsamtal med sina kunder, trots att det strider mot Personuppgiftslagen.  
 
Jag frågade Mikael Holmström hur pålitlig Nemesyscos programvara är. "Mycket hög", säger han. Vid tester på Umeå Universitet, där man av etiska skäl bara kunnat ställa frågor som inte är känsliga för den som svarar, har man uppnått 80% korrekthet. Holmström säger att korrektheten blir betydligt bättre i en skarp miljö, eftersom frågorna då verkligen är känsliga och de berörda personerna därför är mera spända. Resultatet från programvaran har dock ingen juridisk giltighet, utan ska användas som en indikation på vilka människor som verkar suspekta och därför bör utsättas för noggrannare kontroller.  
 
Det är till stor del helhetsintrycket från programvarans många indikationer under ett samtal som ska användas för bedömningen. Använd på det viset har systemet, som jag förstått saken, en mycket hög träffsäkerhet.  
 
Nemesyscos amerikanska distributör, ett företag kallat V, har utvecklat en enklare version av programvaran som är avsedd för konsumenter. Denna version, kallad "Love Detector", säljs inte av Projections.  
 
Som namnet antyder avslöjar Love Detector med röstanalys i vilken utrsträckning personen som talar är kär i den han eller hon talar med. Programvaran säljs för $49,95 och kan laddas ned från nätet (länk nedan). Enligt V:s webbplats är det meningen att den som överväger att boka in en "date" ska ha programvaran igång medan han eller hon diskuterar med den tilltänkta i telefon, och så visar programvaran - under pågående samtal - både hur förälskad motparten är och vissa andra känslomässiga tillstånd. Vid hög koncentrationsnivå, exempelvis, är motparten medvetet inställd på att förföra och dejten bör inte bli av.  
 
Det finns även en version av Love Detector avsedd för handdatorer. Den heter "Love Detector Compact", kostar bara $19,95 och är tänkt att medföras på barer och krogar och där användas på nya kontakter. Även denna kan du, om behovet känns påkallat, ladda ned från Internet.  
 
För den amerikanska marknaden håller V på att utveckla en version av den mera avancerade, proffsinriktade programvaran, som monteras i glasögon. Tanken är att säkerhetspersonal på exempelvis flygplatser ska ställa frågor till misstänkta personer och direkt via lysdioder av olika färger i synfältet få besked om huruvida svaret är med sanningen överensstämmande. Det är alltså inte alls otänkbart att säkerhetskontrollerna vid flyget framöver utökas med att du helt enkelt får frågan: "Are you planning to hijack this airplane, sir?"  
 
Personlig kommentar:  
 
Går vi mot lögnens död och den eviga sanningens slutgiltiga och totala seger? Så drastiskt ska man naturligtvis inte uttrycka sig, men de internationella rapporterna pekar onekligen på att Nemesyscos programvara faktiskt fungerar även vid användning i verklig miljö och stor skala. Då inställer sig den mycket intressanta frågan: Om vi låtsas att vi verkligen hade möjlighet att helt utrota lögnen som företeelse – skulle vi verkligen vilja det? Fundera på det några sekunder innan du läser vidare.  
 
Om lögnigenkännande system börjar användas storskaligt på fler och fler områden blir konsekvenserna stora för såväl samhälle som individer. Det är ju inte bara försäkringsbolag som kan använda lögnigenkänning och därmed sänka premierna för den hederliga majoriteten av kunder. Tänk exempelvis hur mycket Försäkringskassan sannolikt kan minska sina utbetalningar om alla anspråk dras genom en telefon med Nemesyscos system. Kanske kan skatterna då sänkas en smula. Och tänk om Skattemyndigheten börjar kräva muntlig ärlighetsdeklaration med lögnigenkänning från alla medborgare i samband med att självdeklarationen lämnas in. Och tänk om arbetsgivare rutinmässigt börjar använda lögnigenkänning både vid rekrytering och i dagligt arbete... tänk om länsbolags direktörer och politiker skulle tvingas svara på frågor från en oberoende nämnd, tänk om hela SL ledningen skulle tvingas svara på en och annan fråga……Tanken svindlar.  
 
Eftersom lögnigenkänning går in i en människas undermedvetna kommer vi enligt min mening in på filosofiska frågor lika mycket som ekonomiska och tekniska. Visst kan diverse fusk och brottslighet stävjas med lögnigenkänning, vilket i sig vore mycket positivt, eftersom det skulle innebära både en rättsskipning och en ekonomisk omfördelning från de ohederliga till de hederliga. Detta vore naturligtvis underbart och i samklang med det allmänna rättsmedvetandet om ett sådant finns kvar. Samtidigt undrar man: Skulle det verkligen kännas bra att leva i ett samhälle som bygger på att människors undermedvetna läses av rutinmässigt i allt fler sammanhang? Frågan är komplex, och borde ge dig en och annan fundering, i vart fall kan vi inte stoppa utvecklingen som bara rusar iväg. Det sker av fria människor som kan utveckla sig utan byråkrater och därför sker denna utveckling inte i Sverige utan på andra håll i världen, är det så vi skall ha det?  
Dock anser jag det uppenbart att DOLD användning av lögnigenkänning går över gränsen för det som är etiskt acceptabelt.  
 
När får vi ”Lex Nemesysco”?  
 
Länkar:  
Projections AB (svenska återförsäljaren): http://www.projections.se/  
Nemesysco (som utvecklat programvaran): http://www.nemesysco.com/  
V:s sajt för företag: http://www.vworldwide.com/newsite/site.html  
V:s sajt för konsumenter: http://www.v-entertainment.com/ (här köper du Love Detector)  
Datainspektionens svar: http://www.datainspektionen.se/pdf/ovrigt/rostanalys.pdf  
 
 
=================================  
 
8)  
 
Investmentbanks direktörer dömda för bedrägerier  
 
Baksmällan från en av världens största företagsskandaler fortsätter, nu har fem personer dömts av amerikansk domstol.  
En amerikansk domstol har fällt fem personer som varit inbladade i Enronskandalen av dessa är fyra personer direktörer från amerikanska investmentbanken Merril Lynch och en Enrondirektör. Energijätten Enron föll då det upptäcktes att företaget blåst upp sina vinster genom bokföringsfiffel.  
 
Personer fälldes för ett bolagsköp som Enron genomfördes utanför Nigerias kust där Enron bluff sålde andelar i tre kraftverk i Nigeria till Merril Lynch och de bokförde 12 miljoner dollar i vinst för att uppfylla Wall Street vinstkrav.  
 
Förre finanschefen hos Enron Andrew Fastow har erkänt att de genomförde bluffupplägget och han fick tio års fängelse för detta. Sex personer stod åtalade för bedrägerier och en kamrer friades men en direktör från Merril Lynch fälldes och finanschefen hos Enron.  
Vad jag vill med detta är att om vi bara haft en snarlik lagstiftning i Sverige som den som råder i USA hade det förmodligen varit väldigt tomt på finanskontoren mellan Stureplan, Nybroplan och Sergels Torg. Länsbolagen med främst SL hade suttit bakom bom och lås och stora delar av SJ ledningen. Det hade med andra ord blivit tomt i Sverige, men makten har sett till att man skyddar sig med lagar som är tandlösa, lagar som bara tillämpas mot folket och de verkliga bovarna går fria eller rent av bygger sina verksamheter på ett samförstånd med regering och makten där det tillåtes korruption i en högre grad än vad man ger sken av, dubbelmoralen har upphöjts till en egen sanning.  
 
===============================  
 
9)  
 
Lämna in i tid din redovisning  
 
I framtiden kan det att bli ett bokföringsbrott att lämna in för sent sin årsredovisning till myndigheterna.  
 
Det finns idag 11 000 företag som bedriver sina företag som ett aktiebolag och av dessa är det cirka fyra procent som lämnar in sina årsredovisningar för sent skriver Svenska Dagbladet och i framtiden kan det att bli kriminellt att inte lämna in sin årsredovisning i tid och bli skyldig till bokföringsbrott. Detta sedan Högsta domstolen dömt en person som inte hade lämnat in sin årsredovisning i tid två i sträck till villkorligt fängelse. Här ser du skillnaden i hur lagar tillämpas, en för de små en för de stora.  
 
===========================  
 
10)  
 
Svenskar ett folk av fifflare?  
 
Skånes nolltaxerare saknar inte beskattningsbara inkomster. Skatteverket har än så länge granskat 6 000 av Skånes 28 000 nolltaxerare, men redan hämtat in mer än åtta miljoner kronor i obetalda inkomstskatter och felaktigt betalda bidrag.  
Skatteverket började i fjol att specialgranska personer med osedvanligt låga inkomster. Granskningen inleddes i Skåne och var särskilt noggrann mot dem som inte taxerat för någon inkomst alls och som samtidigt var ägare till en lyxbil eller större båt.  
 
Det visade sig att en knapp tiondel av nolltaxerarna ägde en dyr bil - företrädesvis en BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Saab eller Audi. Och ändå hade många av dem fått ut bostadsbidrag, underhållsstöd och andra typer av bidrag.  
 
TS kommentar:  
Den som ägnar sig åt att läsa lite historia och hur det fungera i andra länder vet att det finns en direkt relation mellan höga skatter och fiffel. I länder med lägre skatt finns det praktisk taget inget fiffel med en beskattning på max 25% vilket skall jämföras med 60% för en låginkomsttagare och 70% för en medelinkomsttagare i Sverige.  
 
=============================  
 
 
11)  
 
 
Avdankade politiker får egen myndighet för trogen tjänst och fortsatt lojalitet  
 
Vi får tio nya myndigheter varje år i Sverige, trots att vi redan har 234 stycken. Enligt planerna för den kommande treårsperioden ska ytterligare 20 nya myndigheter öppnas. Och oftast hittar man dessa myndigheter i Stockholms innerstad, skriver Aftonbladet.  
 
160 miljarder om året får de i anslag en ökning med 14 miljarder sedan år 2000. Och pengar behövs. Drygt ett tjugotal myndigheter har lokalkostnader på över 100.000 kr per anställd.  
Enligt Sveriges nye kommun- och finansminister Sven Erik Österberg är det upp till myndigheterna själva hur de disponerar sina pengar.  
 
Detta är en annan form av korruption, en väldig allvarlig sådan, maktens män förlänar varandra nya poster i myndigheter ingen efterfråga eller behövs, det kan inte få fortsätta på detta vis.  
 
===============================  
 
12)  
 
Landshövding med resebidrag  
 
Förutom 63.000 kronor i månadslön så får Hallands nye landshövding Lars-Erik Lövdén en resekostnadsersättning för att kunna åka hem till Malmö. Fyra gånger per månad så får han betalt för att kunna ta sig till hemmet i Oxie utanför Malmö. Men pengarna betalas bara ut under hans första år som landshövding. Sedan ska han nämligen ha flyttat till slottet i Halmstad.  
Förlåt? Resebidrag på pendelavstånd med tjänstebil?  
 
===============================  
 
13)  
 
40.000 tillfrågade har gjort sitt val av önskat arbetsgivare – ingen vill till ett företag som finns inom kollektivtrafiken.  
 
Civilingenjörer i ålder 25-40 år vill helst jobba för Ericsson.  
Ekonomernas favoritbolag är Ikea.  
Det visar den stora arbetskraftsundersökningen Attrack.  
 
Arbetskraftsundersökningen Attracks specialkörningar har slutförts. Därmed kan företagen få koll på hur populära de är hos akademikerna. 40.000 personer har svarat på undersökningen.  
(förra årets rankning inom parentes)  
1. Ericsson (2)  
2. Volvo Cars (1)  
3. Volvo Group (3)  
4. Sony Ericsson (9)  
5. Astra Zeneca (5)  
5. Scania (6)  
7. Ikea (10)  
8. Saab (4)  
9. ÅF (7)  
10. Tetra Pak (8)  
11. Saab Automobile (10)  
12. ABB (13)  
13. Sweco (14)  
14. IBM (16)  
14. SCA (17)  
14. Siemens (15)  
14. Vattenfall (18)  
18. Nokia (10)  
19. FOI (27)  
20. McKinsey & Co  
 
 
Rätt, det finns inte ett enda företag inom kollektivtrafiken, inte ens tidigare glättade SAS är med längre. Du vet svaret alldeles säkert, vet folket inom SLTF detsamma?  
 
=============================  
 
14)  
 
 
Google vs Microsoft vs Google  
Ingen av de två aktörerna nämner konkurrenten vid namn. Likväl följer de varandras rörelser noga, och planerar sina egna drag därefter.  
 
För några veckor sedan presenterade Google sitt verktyg Desktop Search och gick in på Microsofts domäner. Genom sin dominans med Windows "äger" ju Microsoft området "sökning på hårddisken" Microsofts motdrag var att presentera en ny version av sin  
söktjänst. Den har en tid varit ute på nätet på prov. Denna vecka skulle det ske. I onsdags, dagen före lanseringen, presenterade Google sitt motdrag: större databas.  
 
Längs ner på Googles startsida på engelska kan man läsa:  
"Searching 8,058,044,651 web pages". Google förklarar den dramatiska ökningen av antalet sidor i sin databas (från drygt 4 miljarder till 8 miljarder) på följande sida:  
 
Googles index nearly doubles http://tinyurl.com/5myak  
 
Google Blog  
Så kom Microsofts lansering i torsdags. Men det blev bara en beta-version av tjänsten, den skarpa versionen låter vänta på sig.  
 
Microsoft Launches Beta Version of New MSN Search Service http://tinyurl.com/4knnk  
Microsofts skarpa version av söktjänsten kan komma till våren 2005. Det ryktas redan att Googles nästa etappmål är att bygga ut sin databas till tio miljarder sidor och dokument. För att inte nämna spekulationerna om en ny webbläsare från Google, egenutvecklad eller i samarbete med andra, som kan ta upp konkurrensen med Internet Explorer.  
 
Det är härligt med fri konkurrens, Google som bara för några år sedan var okänd idag har ett börsvärde överstigande 170 miljarder kronor. Skapat av 8 unga grabbar vilka fått en rejäl utdelning för sina idéer och blåst förbi Yahoo, Alta Vista och andra så det bara visslar. Ett värde som är väl funderat grundat på inkomster från annonsörer och inga spekulationer, inkomster från företag som vill få upp sina webbsidor på 10 topp listan. Google har utvecklat ett köp och syna affär som är idiot enkel och lika effektiv utan att en enda person är involverad. Jag är en av köparna för min site http://www.eurocasacar.com där vi hyr ut 14.500 bilar i Spanien till ett extremt lågpris även detta helt automatiskt 24 timmar alla dagar utan att en enda person är inblandat. Det är genialiskt att jag med ca 3000 kronor i månaden, för övrigt ett belopp som jag själv väljer, i insats kan synas högst upp i de länder jag själv väljer. Förstår du möjligheterna och hur långt efter hela buss och kollektivtrafikbranschen befinner sig?  
 
================================  
 
15)  
 
Ulrika Messing, IT och turism i fokus för besök i Kina  
 
Utveckling av turistpolitiken  
I förberedelserna för en turistpolitisk proposition gör vi nu en ordentlig genomarbetning av turistpolitiken och organisationen för turistfrämjandet på nationell nivå. Sverige har stor potential att utvecklas som turistnation och jag vill vässa våra verktyg ytterligare. Jag räknar med att vara klar med propositionen kring årsskiftet.  
Möte med kinesiska turistindustrin  
Jag har träffat representanter för den kinesiska turistindustrin i Peking för att marknadsföra Stockholm Access Flygprojekt som syftar till att göra Stockholm Arlanda till ett transportnav.  
===============================  
16)  
Ulrika Messing, Ny transportpolitisk proposition, 381 miljarder kronor satsas på infrastrukturen  
381 miljarder kronor satsas på infrastrukturen de kommande tolv åren. Nu gäller det att vi har en effektiv och hållbar trafik på vår infrastruktur. I den transportpolitiska propositionen kommer alla trafikslag att behandlas och förslagen kommer att beröra både persontrafik och godstrafik. Hur kan staten främja samverkan mellan trafikslagen? Vilka krav kan vi ställa på respektive transportslag? Hur väl fungerar våra stöd och bidrag över transportslagen? Vilka ytterligare åtgärder kan vi vidta för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem? Det är några av de frågor jag funderar över just nu. Jag räknar med att vara klar med propositionen under nästa vår.  
 
================================  
 
17)  
Insändare!  
Kris i svensk bryggerinäring? Öl som vi åkt till Tyskland och köpt, men som tappats där några hundra meter längre bort här i Grängesberg  
 
Den svenska bryggeribranschen har tappat stort sedan Sverige gick med i EU. Och den negativa trenden håller i sig. Produktionen har minskat med 25 procent, från 600 miljoner liter öl per år till 450 miljoner.  
Produktionen har minskat med 25 procent, från 600 miljoner liter öl per år till 450 miljoner. Antalet anställda har skurits ned med 30 procent.  
Det är väldigt jobbigt för branschen och har varit det länge, säger branschorganisationen Svenska Bryggareföreningens vd Peter Mattsson.  
I och med EU-inträdet har man successivt fått ta in allt mer öl. I dag får man ta in i praktiken hur mycket som helst och behöver knappast smuggla längre, säger Mattsson.  
I fjol tog utlandsresenärerna in, legalt och illegalt, 200 miljoner liter alkohol. Merparten, 130 miljoner liter, var öl.  
I år räknar vi med att det ökar till 170 miljoner liter öl, alltså 340 miljoner burkar, säger Mattsson.  
Det betyder att den legala och illegala införseln av öl kommer att överstiga Systembolagets försäljning av öl.  
 
Köp i mängder. Trucken kör runt med ölpallarna, och överallt på parkeringen stuvas det in lådor med vin, öl och sprit i skåpbilar och släpvagnar. I svenskregistrerade bilar, som är i majoritet här i Burg, utanför Puttgarden.  
 
LUDVIKA/PUTTGARTEN  
Vi står i kö med våra kund- vagnar in till butiken. Klockan är strax efter 10 på lördags- förmiddagen.  
På andra sidan butiken, mot parkeringen, är det kö till trucken. Vi är svenskar som åkt till Tyskland för att köpa billig sprit, vin och öl.  
Och det är onekligen en rätt absurd känsla.  
Vårt sällskap åker nämligen med Bernts buss från Grängesberg till Tyskland. Under tre dagar kommer vi att åka 150 mil med buss för att köpa en massa öllådor. Som kommer från just Grängesberg! Visst, resan handlar om flera saker. Det handlar om trevlig gemenskap, att komma i väg hemifrån en helg, att se något annat, att passa på att köpa någon julklapp.  
Men det råder ingen som helst tvekan om huvudsyftet: Att köpa billig sprit, vin och öl.  
Ett huvudmål med resan är Calles Grenzshop i Burg, strax utanför Puttgarten i Tyskland.  
Bussen gick redan fem på morgonen från Helsingborg, för att vi skulle vara framme hyfsat tidigt. Innan köerna blir för långa. En som var med på den förra bussresan berättade att han stod i kö 45 minuter med sin kundvagn, utan att komma speciellt många meter framåt. Den gången lämnade han kundvagnen och gick  
Nu ser det bättre ut. Vi behöver bara stå i kö ett tiotal minuter för att komma in i butiken med våra stora kundvagnar.  
På andra sidan, mot parkeringen, är kommersen i full gång. Det är kö till trucken, som kör pall efter pall med öllådor till de svenskregistrerade bilarna och skåpbilarna på parkeringen. Många har släpvagnar och hästkärror,  
- Titta hur det ser ut, säger Putte, och pekar ut över parkeringen när trucken kör fram pall efter pall med öl. Som sedan stuvas in i släpkärrorna, bilarna och skåpen.  
- Titta vad de köper. Det är Spendrups export, Mariestad och Guldöl. Och var kommer den ölen i från? Jo, från Grängesberg. Spendrups kör ner ölen i stora långtradare hit. Och vi åker ner och kör tillbaks den.  
Putte, som själv jobbat många år åt Spendrups, skakar på huvudet:  
- Visst måste det väl vara något som är fel när det har blivit så här?  
- Tänk vad mycket onödiga transporter det blir. Och hur mycket skatt som svenska staten blir blåst på, flikar Bosse in.  
Han har träffat en kille från Skåne som gör tre resor hit under en 12-dagarsperiod.  
- Han berättar att han gör 60 000-63 000 kronor varannan vecka på att sälja grejerna hemma i Sverige. I ren vinst. De öllådor som vi köper för 60 spänn här kan de få 200 för i Sverige. Åtminstone 150.  
Även bussförare Bernt har jobbat på Spendrups. Inte mindre än 17 år.  
Visst är det en absurd grej. Det är ju fel när det ska löna sig att åka hit och köpa öl. Men jag försöker rida på den här vågen.  
Det är sjunde gången som Bernts buss har en sådan här shoppingresa till Tyskland.  
- Det började egentligen med en bussmässa jag var på i Tyskland för nio år sedan. På den tiden ordnades det många shoppingresor från Sverige till Danmark. Nästan inga bussresor gick från Sverige till Tyskland då. Däremot fick jag veta att en massa danska bussar varje dag gick till Tyskland. Med syfte att köpa billigare alkohol.  
På den första resan hade Bernt åtta-tio betalande. Sedan har antalet resenärer ständigt ökat, och antalet turer. Nu arrangerar han också många andra resor, bland annat resor till julmarknader i de tyska städerna Flensburg och Rostock, resor till Polen och olika teaterresor.  
Många av de som åker med på våra resor tecknar sig för nästa resa. Och sedan berättar de för sina vänner. Det har spridit sig rejält.  
Vi är 37 passagerare som nappat på shoppingresan till Tyskland.  
Medelåldern ligger en bra bit över 50.  
- Visst handlar det mycket om att köpa billig alkohol. Men inte bara det. Man tjänar också mycket på att köpa hårspray och andra kemtekniska produkter, säger Siv, som varit med på alla sju resorna.  
- På några av resorna har vi haft med resenärer som inte köpt en droppe alkohol, som varit med för att det är trevligt. Det är en hel del som varit med 5-6 gånger.  
Andra resenärer fyller i:  
- Jag har varit med på en sån här resa från Göteborg. Det var något helt annat. Då var det mest ungdomar som var stupfulla hela resan. Riktigt grisigt. Det här är något helt annat. Mycket trevligt, säger en dam som är med på resan.  
- Jag är säker på att alla som är med på resan har tjänat in den genom att handla alkohol. Själv har jag säkert tjänat ett par tusen, om det räcker, på det jag handlat jämfört med om jag skulle ha köpt det på Systembolaget.  
- Ett bra sätt att kombinera nöje med att köpa billig alkohol.  
- Kamratskap. Man har roligt på de här resorna.  
På den förra resan var de 47 personer. Att vi är tio mindre innebär att vi får köpa mer med oss hem.  
- Jag har räknat ut att ni får ha med er ungefär 120 kilo per person, berättar Bernt.  
Tack vare att han har en släpkärra med på bussen.  
Det gäller nämligen att vara noga med vikten på ekipaget. I takt med att vi lastar ner våra fordon med billig alkohol i Tyskland, har polisen ökat sina kontroller av fordonsvikten.  
Efter tre långa dagar, och 150 mil i buss, stannar Berts buss från Grängesberg och släpper av de första bussresenärerna.  
Och låda efter låda med Spendrupsöl, Mariestadsöl och Guldöl.  
Öl som vi åkt till Tyskland och köpt, men som tappats där några hundra meter längre bort här i Grängesberg  
Författaren heter Jan Svensson jan.svensson@daltid.se  
 
 
==========================================0  
 
18)  
 
Senaste rankning med Alexa mätning 14 november 2004 ( stor mätning av hela branschen kommer jag att redovisa i slutet av månaden)  
 
http://www.busstidningen.se 546.423 Bästa placering någonsin med minst 1500 läsare per vecka  
 
http://www.bussbranschen.se 954.604 Näst bästa placering sedan mätningen år 2002  
 
http://www.rt-forum.com 1.873.867 Stampar med låg besöksfrekvens  
 
http://www.flygtorget.se 75.077 All time high rese och flygbranschens bästa  
 
http://www.toni-schonfelder.com 98.987 Näst bästa placering, för två veckor sedan var det några tusen fler besökare och all time high  
 
===============================  
 
19) Bränslecellen ökar i världen  
 
I dagarna invigdes Europas största ARAL bensinmack för påfyllning med vätgas i Tyskland, Shell bygger i världen, du kan läsa mer om detta nedan som vanligt från Olof Tegström Sverige Bränslecell guru.  
 
===============================  
 
 
Med detta tillönskar jag en ny bra vecka och har du nåt bidrag så sänd detta till mig, du är garanterat absolut sekretess.  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna,14.500 bilar och ett 20 tal bilmodeller kan du välja mellan.  
Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om samt ett 20 tal lokala kontor.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
 
För Kanarieöarna och till hela Världen http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen! Golf?  
Varför inte koppla av några dagar i Alicante / Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och vet.  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.