Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Nyhetsbrevet Varning Schönfelder nr 10 den 13 mars 2006.  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk, och slöseriet med skattemedel  
 
Kollektivtrafiken och ekonomin, Sjö - skojeriet Rikstrafiken och Gotlandstrafiken, miljarder borta, Flygskatten som drabbar hela Sverige, inte minst Stockholm,  
Vårt privatliv angår inte myndigheterna!
 
 
Ledare  
 
Så kom den, tidningen Bussbranschen http://www.busstidningen.se (köp den) med en tydlig och bra redogörelse över det ekonomiska tillståndet för den svenska bussbranschen i Sveriges långa land.  
 
Denna eminenta redogörelse som detta år är enklare och bättre än någonsin borde vara en väckarklocka för dom som arbetar inom kollektivtrafiken. Är det en väckarklocka?  
Naturligtvis inte, folket i branschen fortsätter som tidigare, man tar det som en naturlag som skapats av vår herre liksom floder, höga berg och hav.  
 
Naturligtvis är det inte på detta vis, det är en medveten skapat situation av ett fåtal fundamentalister som skapat ett system som är en kopia hur det fungerar i ekonomier med planhushållning. Det är politiken som styr som bestämmer vad som är bra för folket och det är folket som betalar utan alternativ det är helt enkelt grundskola i planhushållning.  
 
Därtill kommer ändamålsglidningen när tillsatta tjänstemän tar över och skapar egna maktcentra där man kan rättfärdiga vad som helst, det är i denna kultur det byggs upp vänskapskorruption som förlamar till slut ett helt samhälle där debatten som är grunden för frihet och utveckling avtar för att till slut upphöra. Där är vi nu år 2006 i Sverige!  
 
Martha Hellgren kommentera det hela på denna länk:  
http://www.busstidningen.se/diskussionsforum/read.php?1,79,80#msg-80  
 
Va bra att du lyfter fram busstrafikens ekonomi. (syftar på tidningens artikel) Men dom flesta är ju för sitt företagande beroende av anbudsuppdrag för länstrafiken och att ändra länstrafiken och linjetrafikens förutsättningar det handlar om politik och politik vill du ju inte att det ska diskuteras i din tidning. Men förresten allt är ju politik även om det inte är partipolitik, så är det i vårt samhälle.  
 
Eller som en insändare avslutade sin artikel med titeln Fattigast i Norden  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=784&show=784  
Jag avslutar med några rader av Ludwig Erhard, finansminister under Konrad Adenauers regeringstid och mannen bakom det ekonomiska undret i efterkrigstidens Tyskland:  
"Jag vill klara mig av egen kraft och ta alla risker. Jag vill styra mitt eget liv. Staten ska se till att jag kan göra det."  
 
Den svenska staten gör det inte, ser till att du får arbeta i frihet, att få skapa, att få vara entreprenör. Nej du skall infoga dig i ett system som skapades för 25 år sedan, där din branschorganisation var en av påhejarna, flera från den tiden sitter idag som chefer på länsbolagen, det var dom hejade fram det hela. Dom hade inte bara fel, dom var med och förrådde det svenska välståndet som nu är på avveckling när statsskulden ökar för varje sekund enbart för att täcka upp de 50 miljarder som årligen pumpas in i kollektivtrafiken. Det dom hejade på har förlamat ett helt land, själva lever dom gott i salig tillvaro, det är du som betalar med dina skatter själva bidrar dom inte med ett öre.  
 
Fråga dig då varför du är med och betalar avgifter till en branschorganisation som är infiltrerat enbart av fiende som sysslar med cykelställfrågor och glömmer dig som medlem?  
En organisation som har som sin uppgift att bevara ett sjukt system. Vad är det som skall få dig att vakna upp?  
 
Sist i detta Nyhetsbrev finns rubriken Veckans Spanien, läs hur det går till när Madrids borgmästare utökade betalzonen för privatbilar.  
Demonstranterna kräver borgmästaren Alberto Ruiz Gallardóns (PP motsvarande svenska m) avgång och säger att de är människor och inte förbrytare.  
När skall du vakna upp och begripa att du är en människa och inte en slav under ett system som flyttar fram ständigt sina positioner som innebär ännu mindre möjligheter att existera som egen företagare?  
 
När du läser den ekonomiska rapporten i Busstidningen att Flygbussarna är rankade som ett M 1 företag är det ett tydligt bevis på vänskapskorruptionen och ett system utan en fungerande kontroll apparat där lagar åsidosätts, där cheferna i SL, SJ och Flygbussarna lånar ut sig helt uppsåtlig till ett mygel som i varje annat land lett till fängelse, i Sverige går dom fria då ingen ”orka” ta dom till domstol.  
 
Så fungerade planhushållningen i Sovjet och så fungera den år 2006 i Sverige.  
 
Stort tack till Lars Axel Lundblad mailto:lal@work.utfors.se för ett gediget arbete, ett stort tack till Bjarne Willmarsgård mailto:bjarne@busstidningen.se ägaren av tidningen och den enda fria rännilen i svensk media som orka och vågar peka på hur illa det gått i Sverige.  
 
Detta skall jämföras med tidningen och bransch kollegan http://www.rt-forum.com en i alla avseende välgjord tidning som hålls ekonomisk under armarna av BR och SLTF med gratis prenumerationer och annonser.  
 
Det är inte svårt att se likheten mellan tidningen PRAVDA i Sovjet och rollen som tidningen hade i systemet, med att förljuga, fördumma och släta de styrande medhårs. Detta kan bara ske när friheten är inskränkt eller har upphört.  
 
Var är felet!  
Det finns inte ett fel, det är ett systemfel där maktens kvinnor och män gör i stort som dom vill då det inte lämpliga kontrollinstanser som övervaka demokratin. Det finns ingen konstitutionsdomstol som prövar alla beslut om dom är förenliga med grundlagen.  
Sverige är enda landet i västvärlden där regeringen ensam kan upplösa Riksdagen och utropar en totalitär stat. För att komma till rätta med landet måste man börja ett mödosamt arbete och se över allt som hindra eller begränsa den fia företagsamheten den övervakande staten.  
För bussbranschen behövs det ett fristående organ som kan ta på sig uppgiften och driva frågan bort från planhushållningen. För detta krävs det folk med insikt och viljan att åstadkomma resultat.  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=782&show=782  
 
"Maktstrukturer cementeras och nödvändiga förändringar sinkas - i bästa fall”  
”I värsta fall stoppas de helt"  
 
Med Mats Qviberg som ordförande och en styrelse bestående av Mats Arnhög, Nils Lundgren, Kjell Olof Feldt samt en person från bussbranschens stor företag utan kommunala/regionala/statliga delägare eller kopplingar till SLTF samt en delegat från småföretagen skulle man börja fälttåget mot vänskapskorruptionen och en fri näring.  
 
Du får gärna tycka till, skriv till  
Mailto:toni@schonfelder.com  
 


 
 
1)  
 
Sjö - skojeriet Rikstrafiken och Gotlandstrafiken, miljarder borta  
 
Rikstrafikens upphandlings krav, det fanns och finns bara ett rederi i världen som har det tonnage man önskar från Rikstrafiken – med andra ord en tillrättalagt upphandling.  
 
För galleriet och där är främst skattebetalarna och så politikerna och ett fördummat folk på Gotland som ständigt gapar efter mera bidrag istället för att fundera i andra banor, en fri trafik som bygger på fri konkurrens lika naturlig som du har valet att handla i olika livsmedel affärer.  
 
I Dagarna kunde man läsa, Gotlandsbolaget har avbrutit förhandlingarna med Rikstrafiken.  
Låter dramatisk men är inget annat än ett spel för dumskallarna som alltid är dom som måste betala fiolerna.  
 
UPPHANDLING AV GOTLANDSTRAFIKEN AVBRUTEN - INGA ANBUD KOM IN  
Rikstrafiken har beslutat avbryta upphandlingen av färjeförbindelsen till och från Gotland. Orsaken är att inga anbud hade kommit in när anbudstiden gick ut.  
 
Nu skall vi snarast analysera situationen och också kontakta tänkbart intresserade rederier för att se vad vi kan göra för att anbudsunderlaget skall bli attraktivt, säger Olof Lundwall på Rikstrafiken. Enligt Lundwall kommer man att utlysa en ny anbudsrunda senare i år  
 
Därför var det lätt för Gotlandsbolaget att avbryta förhandlingen i vetskap man är det enda rederiet med fartyg som Gotlänningar kräver som sin privilegierade rätt. Att fartygen redan en gång betalats av skattebetalarna det spelar ingen roll, kravmaskinen på Gotland har egna lagar, samtidigt som dom politiska förhandlarna gjorde en stor miss med avtalet ”glömde” skriva in att fartygen tillhör staten och Gotlandsbolaget enbart är redare av fartygen, nej istället kunde huvudägaren av Gotlandsbolaget boendes i Schweiz kvittera ut ca 50 miljoner för en anvisnings kommission som Länsrätten godkänt och andra chefer i bolaget som gjorde detsamma blev friade.  
 
Skulle nu situationen uppstå att Gotlandsbolaget inte fortsätter med trafiken efter dessa spelrundor måste Rikstrafiken lösa in fartygen med skattebetalarnas pengar, så står det i det ”hemliga” avtalet, det betyder ett par nya miljarder kronor för fartyg som skattebetalarna redan betalt en gång tidigare.  
 
Det finns dom som rättfärdiga detta system  
 

 
 
2)  
 
Såp Operan i Riga  
 
Häpp häpp,  
 
Freeport of Riga vill chartra ut "Baltic Kristina" innan domstolen bekräftar resultatet från auktionen. Hamnledningen vill undvika kostnaderna för att hålla färjan upplagd och vill låta den gå i charter för ett sydkoreanskt färjerederi.. Freeport of Riga köpte "Baltic Kristina" på auktion i december efter att rederiet Rigas Juras Linija hade gått i konkurs. Domstolen har ännu inte kunnat bekräfta utgången av auktionen på grund av att en av fordringsägarna, bunkerföretaget Rinkis OV, har lämnat in en protest. Bunker bolaget i Riga hamn ägs av kirurgen Mitrofanovs (som är en av många ryssar som finns kvar sedan Sovjets fall) har total kontroll över det mesta i Riga hamn.  
 
Även norska och italienska färjerederier uppges vara intresserade av "Baltic Kristina" och har varit i kontakt med hamnledningen men kom aldrig till domstolen med ett anbud, med andra ord det är som det alltid varit, rövarkapitalism har inte släppt taget om Lettland än.  
 

 
 
3)  
 
Flygskatten som drabbar hela Sverige, inte minst Stockholm  
 
Staten ger pengar till olika hel eller delstatliga organisationer för att främja den inkommande turism.  
 
Debatten om den nya flygskatten berör endast ett strikt inrikes perspektiv.  
Man glömmer helt bort att det får helt andra konsekvenser som inte minst berör bussnäringen år 2007 i Stockholm.  
 
Regeringen satsar gärna med storstilta rubriker ur den högra fickan och tar tillbaks med råge. Det alltid fråga om skattbetalarnas pengar.  
 
Ryanair flyger till Sverige inte för att man leker messias -- utan att man flyger för man vill tjäna pengar -- leder den nya unika skatten till för stora avbräck så försvinner ett eller flera plan till andra rutter på kontinenten som skriker efter fler avgångar -- visserligen kan man tro att andra flygbolag fångar upp kunderna - fel det gör man inte då Ryanair i första hand skapar ett nytt resande till Sverige, folk som annars aldrig skulle fundera på att resa hit och samma sak i andra riktningen från Sverige.  
 
Det finns en bra jämförelse på Ålands hav hur man tvingade Viking line svenska partner Myrsten i konkurs som orsakades av Silja folket genom att samme styrelseordförande i Silja och Nordbanken såg till att man drog in krediterna för Myrsten -- man räknade kallt med fler passagerare för Silja -- jag varnade denna gång styrelsen -- och missräkningen bekräftades snart -- resenärerna dom försvann med fartygen.  
 
Mera allvarligt är det för kryssningsbranschen i Stockholm -- varje kryssningsresenär som går i land, ger arbeten till lokala bussbolag, guider, taxi, restauranger, NK som är den verklige vinnaren, och alla andra företag som lever på att leverera dessa företag sina tjänster och varor.  
 
Stockholms gruppen som arbetar med kryssningsindustrin arbetar hårt på att få kryssningsfartygen att vända i Stockholm istället för Köpenhamn - det är rätt logisk eftersom det är St Petersburg som är dragplåstret i Norden inte Stockholm som bara är en utfyllnad på en kryssningsresa.  
 
Kan man få rederierna att vända båtarna i Stockholm skulle det ge en ekonomisk hävarmseffekt av betydande mått -- hotellen skulle få hundratusentals nya gästnätter under en period när beläggningen är som lägst staten får in moms från folk som inte belastar landets resurser. Hela tjänstesektorn i Stockholm skulle få en ordentlig uppsving eftersom välbärgade turister annars är sällsynta som nu skulle fylla stadens affärer, Arlanda få ett väl behövlig tillskott av resenärer som ger fler direkta förbindelser för svenska resenärer -- hävarmseffekten är ofantlig.  
 
Med 30 dollar i skatt för icke Europeiska kryssningsresenärer blir det billigare för rederierna att låta fartygen gå vidare till Köpenhamn som redan idag är Nordens största och mest frekventerade hamn för kryssningsfartygen. Sverige är bokstavligen blåst på inkomster varför bara utgifter kvarstår.  
 
Tillkommer att sjöfartsverket vill införa en tonnageskatt som leder till en flykt från svenska hamnar till andra sidan Östersjön, man kan ju undra om inte fågelinfluensan redan smittat både en och annan politiker.  
 
Istället för man en debatt som fullständigt bortser från dessa effekter – som resultera i att permanenta avkroken Sverige istället för att bli attraktiv i mer än ett hänseende, väljer man en väg där man ger mer pengar till turism som inte kommer och Sverige fortsätter att stampa på jumboplats.  
 
Miljö kommunisterna har bara ett mål att hitta nya beskattningar som skall gynna järnvägen -- för det är vad det handlar om -- skatteväxling av pengar från flyg till järnvägen, en järnväg som inte betalar någon energiskatt och subventioneras varje år med över 4 miljarder Mp mästare i ljug i transportdebatten http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=785&show=785 – folk skall tvingas - nu som med många andra skatter - tvingas åka kollektivtrafik -- för att politikerna kan leka tåg, buss och vara Gotlandsredare till den sammanlagda kostnaden överstigande svindlande 50 miljarder årligen om man summera landstingens, kommunernas och statens insatser i alla dess nivåer och dit hör även Banverket.  
 
Det är inte av en tillfällighet att EasyJet aldrig valde att flyga på Sverige - det är mycket medvetet -- min gode vän och huvudägare till flygbolaget, vars far är redare med vilken jag tidigare under min aktiva tid hade mycket affärer – far och son har en god kunskap om Sverige -- han sa till mig för 10 år sedan -- Sveriges regeringar kan man inte lita på - det finns ingen företagare som kan planera med säkerhet att flyga på Sverige, när man hela tiden med korta puckar förändra spelreglerna -- Europa är gigantisk stort må svenskarna leva lyckliga så länge det vara -- vi kommer aldrig att flyga dit -- så rätt han har -- det räcker med Köpenhamn och där flyger man frekvent, relativ sett.  
 
21% väntar efter valet!  
Som om det inte räcker med flygskatten -- efter valet vill man höja momsen till en enhetsmoms 21% -- då tar man livet av nya tusentals företagare som lever med mycket små marginaler.  
 
Man gjorde misstaget i början av 90 talet som ledde till långt över 100.000 färre arbetsplaster ...tusentals konkurser var resultatet det tog för flyget 10 år att komma upp till tidigare nivåer -- nu är man på väg och göra om misstaget med motivet att då kan man sänka övrig moms och det blir enklare att hantera den.  
 
Man kan rättfärdiga vad som helst om man inte behöver ta ansvar för sina åtgärder.  
 

 
 
Valpskatten tillhör svensk skattepolitiks större fiaskon. Aktiehandeln flyttade till London och New York, vilket ledde till att statens inkomster uteblev  
 
Valpskatten tillhör svensk skattepolitiks större fiaskon. Den drevs fram av LO:s Stig Malm på 1980-talet för att motverka "finansvalparnas" snabba klipp, men blev i stället en förlustaffär för staten och folkhushållet.  
 
Den sänkte omsättningen på penningmarknaden med 90 procent, försämrade likviditeten och pressade upp räntorna. Aktiehandeln flyttade till London och New York, vilket ledde till att statens inkomster uteblev.  
 
1990 drog finansministern Kjell-Olof Feldt slutsatser av detta och skrotade valpskatten. Misslyckandet var uppenbart för alla.  
 
Dagens finansminister Pär Nuder verkar dock ha förträngt denna erfarenhet, eftersom han är i färd med att införa ett nytt slags valpskatt - den här gången på flyg.  
 
Från och med augusti kommer Sverige som ett av få länder i världen att lägga en särskild extraavgift på flygbiljetter - 94 kronor för en enkelresa inom Europa och 304 kronor för transporter till andra världsdelar.  
 
Likheten med valpskatten är uppenbar. I båda fallen blir effekten att skattebasen flyttar utomlands när detta är möjligt.  
 
Konsekvenserna är redan synliga: Flynordic har avbrutit sina planer på att trafikera Malmö från Stockholm, och ökar i stället turtätheten till Köpenhamn (som just tagit bort sin flygskatt). Och Fritidsresor meddelade i veckan att bolaget överväger att stänga sin sydsvenska bas och flytta chartertrafiken från Sturup till andra sidan Öresund.  
 
Kalkylen är inte särskilt komplicerad. En barnfamilj med fyra personer betalar 1 216 kronor i skatt om den reser från Sydsverige till ett mål utanför Europa. Men om familjen åker från Kastrup är skatten noll kronor.  
 
"Vi tvingas flytta sju flyglinjer i veckan från och med nästa vinter om det här genomförs", säger Sverigechefen Christian Clemens till TT. "Ett hundratal arbetstillfällen försvinner från Malmö... Det är helt enkelt omöjligt att sälja de resorna från Sydsverige eftersom Kastrup blir ett så mycket bättre alternativ."  
 
Flygskatten har redan underkänts därför att dess miljöeffekter är tvivelaktiga och därför att den slår hårt mot det nya lågprisflyget.  
 
Till minuskontot läggs nu valpskattsargumentet. Sverige är på väg att införa något som med säkerhet driver både flyg och arbetstillfällen ur landet.  
 
Regeringen borde lära av historiska fiaskon i stället för att upprepa dem.  
 
Från DN ledarsida den 11 mars 2006-03-12  
 

 
 
WTTC: Utvecklingskraften i nordisk turism bedöms vara bland de sämsta i världen  
Världsturismen ökade kraftigt under 2005 och bedöms fortsätta att växa med över +4% per år fram till 2016  
 
Nyligen släpptes en ny uppdatering av världens största och mest gedigna genomgång av turismens storlek och utveckling där samma avancerade utredningsmetodik använts både för enskilda länder och för regioner. Det gör att jämförelser mellan länder och regioner blir meningsfulla. Sverige är en mycket stor turistnation som i storlek ligger på 24 plats i världen. Men den långsiktiga tillväxten bedöms vara en av de svagaste av de 172 studerade länderna.  
 
Turisterna i världen blir allt fler och de spenderar allt mer. De sammantagna utläggen ökade under 2005 med +5,7% till 47 trillioner SEK (6T USD, omräkningsfaktor 7,8) enligt WTTC (World Travel & Tourism Council). Under 2006 förväntas ökningstakten mattas av något till +4,6%. Det kommer att föra upp den totala utläggsnivån 2006 till 51 trillioner SEK (6,5T USD). Även långsiktigt bedöms världsturismen att öka kraftigt. För tioårsperioden fram till 2016 förutses en årlig tillväxt av de sammantagna utläggen på +4,2%.  
Hemmamarknaderna dominerar  
 
Den internationella turismen bedöms öka snabbare än de sammantagna inhemska ökningarna. För 2006 bedöms de internationella turistinkomsterna att öka med +6,5% till 7,0 trillion SEK (900B USD). Det internationella resandet kommer under 2006 att utgöra 15% och det inhemska resandet 85% av totalturismen i världen.  
 
Mycket kraftiga indirekta effekter  
Rese- och turistindustrins produktion bedöms för 2006 motsvara 3,6% av världens sammantagna BNP. Tas hänsyn till indirekta effekter ökar betydelsen till 10,3% av BNP. Det innebär att uppräkningsfaktorn för indirekta effekter i världen är +185%. I Sverige beräknas normalt bara direkta effekter och det får som följd att näringens egentliga effekter underskattas.  
Turismen skapar 27.400 nya jobb varje dag  
 
Under 2006 förväntas rese- och turistindustrin öka antal direkt sysselsatta med +2,5M till 76,7M vilket är 2,8% av världens sammantagna sysselsättning. Tas hänsyn till indirekta effekter ökar sysselsättningen under 2006 med +10M nya jobb (27.400 varje dag) till 234M arbetstillfällen världen över. Det utgör 8,7% av världens 2 690 000 sysselsatta.  
Kina och Indien bedöms få kraftiga ökningar fram till 2016  
 
Starkast genomsnittlig årlig tillväxt under den kommande 10-årsperioden:  
 
1 Montenegro 10.2  
2 Kina 8.7  
3 Indien 8.0  
4 Rumänien 7.9  
5 Kroatien 7.6  
6 Vietnam 7.5  
7 Lettland 7.3  
8 Maldiverna 7.2  
9 Albanien 7.0  
10 Kambodia 7.0  
 
De nordiska länder bedöms få svagare utveckling  
WTTC bedömer den Svenska tillväxttakten för de totala turistutläggen till +2,2% för 2006 och till +3,8% per år i genomsnitt fram till 2016. Det är betydligt svagare än världsutvecklingen på +4,6% respektive +4,2%. Det är också svagare än EU-snitten för 2006 på +3,8% men starkare än EU:s långsiktiga tillväxttakt på +3,5%. De nordiska länderna bedöms i stort få samma utveckling. Finland tappar visserligen under 2006 -2,2% men ökar starkast på längre sikt. Norge ökar under 2006 med +2,5% och Danmark ökar med +2,6%. Långsiktigt bedöms Sverige öka mest +3,8% följt av Norge och Finland på +3,5% och Danmark på +2,7%.  
 
Mycket större betydelse i Sverige än de mest använda schablonerna  
7,9% av BNP och 344 000 jobb  
 
För Sverige beräknas den totala efterfrågan inklusive indirekta effekter under 2006 till 378 mdr SEK. Det motsvarar 7,9% av BNP. Den sammantagna sysselsättningseffekten beräknas till 344 000 jobb eller 8% av den totala sysselsättningen.  
 
Jumboplatser för Norden i den långsiktiga utvecklingen  
 
Sveriges turism ligger i storlek på 24 plats i världen men bara på 122 plats vad gäller bidraget  
 
till BNP. Rangordnad efter den långsiktiga tillväxten hamnar Sverige först på 142 plats av 172 studerade länder. Det är emellertid bäst i Norden. Finland hamnar på 154:e platsen, Norge på 155:e och Danmark på 169:e platsen.  
 
Absolute Advantage konsulter inom turism - världens största näring  
 
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0706-666 022, mailto:tourism@telia.com  
 

 
 
Insändare  
Käre Toni!  
 
Jag tror att allt fler reseproffs har uppmärksammat problemet – inte minst efter dina nyhetsbrev.  
 
Det är som du mycket riktigt påpekar i dina nyhetsbrev en stor skandal med Sveriges Rese-och Turistråd även i sin senaste version. Jag tror att allt fler reseproffs har uppmärksammat problemet – inte minst efter dina nyhetsbrev.  
 
Nu när jag sedan 9 år arbetar för en verksamhet med världen som arbetsfält som inte är beläget i Sverige där jag svarar för delar av den Nordiska sfären ser jag så kristall klart hur Sverige som destination långsamt men säkert försvinner ner i den internationella glömskans allra djupaste raviner mitt emellan Norge med sina fjordar, fjäll, Lofoten och Nordkap och Finland med sina enormt jätteproffsiga SÄLJARE av Lapplands snö och Finlands sjösystem. Att kunna sälja Rovaniemi – en fruktansvärt ful betong kloss – är helt enkelt FANTASTISKT SKICKLIGT!  
 
Strikt oss emellan tror jag mig förstå att Sveriges Rese & Turistråd: Så snart dom allra sista livstids arbetskontrakten från Svenska Turisttrafikförbundet har avslutats via pension kommer ST som första Nordiska Turistråd att lägga ned samtliga utlandskontor och operera uteslutande från Sverige/Stockholm via Internet.  
 
Om du tittar på vilka som i dag arbetar inom Turistrådet centralt och ute på marknaderna finner du att sedan många år i stort sett inte någon/några med kommersiell bakgrund har anställts vare sig på ledande eller sekundära poster. I vilken annan bransch skulle man tillsätta folk utan elementär kunskap där hundratusentals arbetstillfällen är beroende hur ett antal tyckare hantera svenska folkets skattepengar.  
 
Det enda turistrådet som idag verkligen ARBETAR (väldigt kommersiellt och travel trade friendly) är Finlands Turistråd som siamesisk tvilling tillsammans med Finnair.  
Låt oss lyfta på hatten för våra finska vänner – snacka om sisu!  
 
Men hoppas inte på några förändringar i Sverige Toni!  
Alla turist tungviktare i Sverige – utan undantag - är med i Nomenklaturan och slickar girigt regeringens skålar. Varför skall de såga av grenen de sitter på så komfortabelt sedan många år.  
Varför tittar du inte på gamla Östtyskland? Där har du parallellen med Sverige! Fyrtio år under rysk indoktrinering var tillräckligt för att skapa ett bidragstänkande och pacificerat folk – fortfarande så många år efter murens fall väntar många ex östtyskar att staten skall fixa det.  
 

 
 
Stockholms fjärrvärmechef tjänade 6,4 miljoner  
 
Chefen för Stockholm stads fjärrvärmeverk seglar upp som en av Sveriges verkliga toppdirektörer, skriver Dagens Nyheter.  
 
Lön, bonus och annan ersättning uppgick enligt tidningen till sammanlagt 6,4 miljoner kronor för inkomståret 2004. Pettersson hade bland annat tilldelats 75.000 optioner från Fortum, som äger fjärrvärmeverket tillsammans med Stockholm stad.  
 
Själv minns han inte riktigt hur mycket han tjänat.  
 
"Jag har inte den uppgiften i huvudet", säger Åke Pettersson  
 
Toni kommentar:  
Ändamålsglidning, vänskapskorruption därför sitter Åke Pettersson på posten, varför Stockholm inte konkurrens utsätter verksamheten, tja av samma skäl som det är kul att vara ägare till SL, leka buss, pendeltåg och T-bana.  
 
Vad spelar det för roll när det ändå bara är skattebetalarna som betalar kalaset.  
 

 
 
Något att tänka på…..LÄS OCH REAGERA!!!  
 
   
 • Utan en riktig diagnos kan ingen doktor i världen skriva ut en medicin som botar.  
 • En enda människas makt kan avgöra välstånd eller misär, krig eller fred, liv eller död.
 • Makt korrumperar alltid i ett längre perspektiv  
 • Rätt och sant - fel och falskt är oftast värderingsfrågor.  
 • Verklig rättvisa är inte vanlig, men rättfärdigade orättvisor är vanliga.  
 • Vi måste känna oss själva för att förstå egna och andras värderingar.  
 • Mina uppfattningar blir mindre säkra när jag sätter mig in i motståndarens tankesätt.
 • Ingen kan ta hänsyn till vår mening om vi inte delger andra den.  
 
 
Denna hemsida är skapad för kommunikation. Här kan Du ta del av mina tankar och erfarenheter och här kan Du framföra dina egna. Jag lyssnar gärna på det Du har att säga och skall besvara det Du framför till mig.  
 
Kent Juvén http://www.kentsforum.se  
 

 
 
Vårt privatliv angår inte myndigheterna!  
 
Vi har fått ett politiskt klimat där det anses nödvändigt att använda modern teknik för alltmer långtgående övervakning av oss "vanliga" människor. Vi riskerar därmed ett liv som i glashus, där känslig information om privatlivet kan komma i orätta händer (eftersom alla databaser läcker).  
 
Terrorism och annan grov brottslighet har alltid funnits - och ändå har det ansetts som fullständigt självklart, en ren hygienfaktor, att skydda individens personliga integritet och medborgerliga rättigheter gentemot staten.  
http://www.politiken.biz/overvakad.html  
 
Efter sju sorger och åtta bedrövelser har justitieminister Thomas Bodström fått en uppgörelse i riksdagen om hemlig rumsavlyssning, alltså buggning.  
 
Bodström fick svinga sig över blockgränsen för att uppnå sitt mål; liberala folkpartiet blev regeringens osannolika buggpartner.  
 
Folkpartiet har påverkat förslaget i rätt riktning. Rättssäkerheten stärks genom att det nu kategoriskt kommer att krävas domstolsbeslut för avlyssning och genom att personer som avlyssnats ska upplysas om det i efterhand. Därtill ska en parlamentarisk nämnd inrättas för att följa användningen av hemliga tvångsmedel.  
 
De sfärer där buggning ska förbjudas helt har utökats och inkluderar bland annat advokatkontor, läkarmottagningar, socialkontor och lokaler där det förekommer själavård.  
Redaktioner kommer däremot inte att fredas. Skälet är, enligt Johan Pehrson, (fp), att "vilken kriminell organisation som helst kan starta ett cirkulär. Ska de då kunna definiera sig som en redaktion och därigenom komma undan polisen?"  
 
Justitieminister Bodström är numera alldeles för förtjust i att öka rättsmaskineriets effektivitet och alldeles för obekymrad av demokratiska hänsyn. Dessutom stärks hans linje, paradoxalt nog, av att hans ansvarsområde inom statsapparaten är så illa skött. Polisens inkompetens är legendarisk, domstolarna jobbar ineffektivt.  
 
Det gör det lättare att kräva ökade befogenheter åt ordningsmakten.  
 
Och nog kan man fälla en tår över det trista faktum att folkpartiet går Bodström till mötes. Om inte ens liberalerna vill värna individens integritet, vart är vi då på väg?  
 
Å andra sidan är det nu en gång så att frihet i ett komplicerat samhälle, i en komplicerad värld, är ett komplicerat begrepp.  
 
Frihet är att slippa statens klåfingrighet. Men frihet är också att slippa organiserad brottslighet. Frihet är att våga vittna i en rättegång. Frihet kan bokstavligen bestå i att en traffickingmaffia sprängs och sexslavar befrias. Frihet är dessutom att leva i ett samhälle som förmår vara öppet, tolerant och mångkulturellt i globaliseringens omstörtande tid.  
 

 
 
Har Du hört historien om dalmasen som ville köpa en jordglob,  
men som tyckte att den var för dyr?  
 

 
 
Säfflebussen i bråk med Örebro  
 
Säfflebussen anklagar Örebro kommun och länstrafiken i Örebro för diskriminering  
och otillåten konkurrensbegränsning.  
 
Anledningen är att Säfflebussen inte får stanna vid resecentrum när bolaget passerar  
Örebro med sina bussar, utan är hänvisade till hållplatsen vid Fredsgatan i Örebro.  
 
En hållplats som företaget menar är undermålig och ligger avsides.  
Lars Hammarlund på Länstrafiken säger att det inte finns tid och plats att låta något  
annat bolag än Länstrafiken och Swebus stanna vid resecentrum. Alla andra bussbolag  
är hänvisade till Fredsgatan.  
 
Men på Säfflebussen överväger man nu att begära en konkurrensrättslig prövning av  
ärendet, det säger företagets styrelseordförande Gunnar Lindén  
 
http://www.sr.se/cgi-bin/orebro/nyheter/artikel.asp?artikel=721146  
 
http://www.sr.se/cgi-bin/varmland/nyheter/artikel.asp?artikel=722028  
 
 
Toni kommentar:  
Det var inte annorlunda för Säfflebussen i Göteborg, efter samtal med folk från bussterminalen och andra kunde man hitta en mycket bra lösning som fungera fortfarande, och varför skulle det inte finnas samma möjlighet i Örebro? Hade det varit folk som har kollektivtrafiken i blodet som förstår att det är för kunderna man arbetar så hade denna konflikt aldrig uppstått som förövrigt är rätt gammal.  
 
En bra kollektivtrafik är när man sammanför all verksamhet till ett ställe, det var drivkraften bakom City terminalen i Stockholm. Men å andra sidan är Örebro inte ensam det är fler lantis kommuner som tramsar, det kan dom bara göra då det finns ett monopol, hade terminalen varit en privat verksamhet skulle en driftig företagare löst alla problem och gjort terminalen till ortens medelpunkt.  
 
I en atmosfär med planhushållning kan allt annat än att vara kundorienterat rättfärdigas.  
Det finns dom som försvarar systemet.  
 

 
 
Bussresa.com med en Välkommen utveckling  
 
Här har du en av branschens sanna entreprenörer som arbeta i motvind och till slut hittat sin väg. Vi har jobbat stenhårt med Bussresa.com den senaste månaden och faktiskt nått  
mycket goda resultat.  
 
Åbergs Datasystem som driver Sveriges största Boknings system för  
 
Bussresearrangörer har nu integrerat bussresa.com i detta för direktimport  
av resor som gör oss till branschens bästa site för kunder och arrangör.  
 
Vi räknar tillsammans med Åbergs att släppa den uppdaterade versionen inom  
någon vecka. Det betyder att några enkla knapptryckningar för arrangören på  
datorn så finns resorna med information och priser även på Bussresa.com.  
 
Åbergs har ca 45 - 50 bussresearrangörer anslutna till sitt system och eftersom  
det är gratis att annonsera på bussresa.com så hoppas vi att dom flesta gör  
det lätt för sig.  
 
Företaget Travelize bokningsystem som har ett 10 - 15 tal arrangörer i sitt system  
håller också på med detta. Det är ännu inte klart.  
 
Med detta mail vill jag bara säga att nu kör vi och detta har vi väntat  
på i 4 år sedan vi startade.  
 
Grattis Emil och hoppas att samtliga bussresearrangörer nu passa på och är med – ju fler ju som finns på siten, bättre för kunden, för arrangören och för Bussresa.com  
Det är sådana som dig som branschen behöver, förnyare som ser framtiden.  
 

 
 
Gratis semester i Lappland  
 
Till sommaren drar en unik turistsatsning i gång i Kiruna. Är man inte mer än 15 år fyllda kan man bo, äta och aktivera sig gratis.  
 
Nu utvecklar vi barmarkssäsongen, säger Peter Salomonsson, Kiruna Lappland.  
Den turistiska satsningen går under namnet Lappland gratis för alla barn och ska prövas under de tre kommande somrarna. Till satsningen har flera av Kirunas största entreprenörer sällat sig, bland andra Icehotel, Riksgränsen, Björkliden och STF:s turiststationer i Abisko och Kebnekaise. Dessutom har projektet fått grönt ljus från flygjätten SAS.  
 
Det finns ingen anledning att åka till ett nöjesfält i sommar, säger Dan Björk, Icehotel.  
Det är bara att ta del av alla våra upplevelser och aktiviteter.  
 
Har det mesta  
Ytterligare en samarbetspartner är Destination Narvik. Förutsatt att du är barn erbjuds du där till exempel gratis fjordfiske, klättring och boende.  
Vi har det mesta inom axeln Kiruna–Narvik, säger Ketil Singstad, Destination Narvik.  
 
Det enda som saknas är väl isbjörnar och jultomten!  
 
I dagsläget är det vintersäsongen som lockar flest turister till Kirunaområdet. Det är förvisso många som hittar norrut även under sommarmånaderna, men turistentreprenörerna hoppas kunna öka trycket ytterligare.  
 
I dag har vi cirka 600 årsanställda inom turismen. Målet är att få 100 nya tjänster under de tre kommande åren, säger Peter Salomonsson.  
Ett annat mål är att öka antalet kommersiella gästnätter under barmarksperioden med 15 procent.  
 
Påverkar entreprenörer  
En tredjedel av projektets första års budget, 1,1 miljoner kronor, finansieras av Kiruna kommun och resten av pengarna skeppas in av näringslivet.  
 
Om de stora turistmotorerna går bra påverkas även de mindre entreprenörerna. Och de stora företagen tar ett större ekonomiskt ansvar som kommer de mindre till gagn, säger Peter Salomonsson. Den här satsningen blir en riktig bombmatta inför sommaren, det kommer att smälla rejält.  
 
Toni kommentar:  
Bra att man hittar nya grepp TUR mässan blir väl ett bra forum men när man läser att SAS godkänt affärsidén blir det smolk i bägaren, SAS skall väl för bövelen inte godkänna dom skall väl hurra för alla som gör nåt om det är bra eller dåligt avgör marknaden.  
 

 
 
Barnens Turistpris 2006 på TUR mässan  
Här kan du rösta direkt på nätet
http://www.barnensturistguide.se/absolutenm/templates/?a=157&z=8  
Bästa turistbyrå  
 
   
 • Finska Turistbyrån www.visitfinland.se  
 • Franska Turistbyrån www.franceguide.com  
 • Kalmar Turistbyrå www.kalmar.se  
 • Karlshamns Turistbyrå www.karlshamn.net  
 • Malmö Turism www.malmo.se  
 • Siljan Turism www.siljan.se  
 • ThailändskaTuristbyrån www.tourismthailand.se  
 • Tyska Turistbyrån www.tyskland-info.com  
 • Vansbro Turistbyrå www.vansbro.se  
 
 
Det finns fler rubriker som man kan vara med och rösta om:  
Bästa region / land  
Bästa turistanläggning  
Bästa researrangör  
Bästa boende  
 
Priset kommer att delas ut till de aktörer inom turistnäringen som gjort något extra för barnfamiljer. Vinnarnas pris blir ära och berömmelse och presenteras i samband med TUR-mässan i Göteborg som startar den 23 mars.  
 

 
 
 
Polkapojkarna Polkagriskokeri AB i Gränna  
 
Hit kör man med bussar fram till dörren sedan ordna Daniel med staff resten  
 
Brahegatan 59  
563 32 Gränna, Sweden  
Tel. +46 (0)390 120 50  
Fax. +46 (0)390 120 35  
mail: info@polkapojkarna.se  
internet: www.polkapojkarna.se  
webshop: www.polkagrisbutiken.se  
 

 
 
Ulf Nilsons 10 bud till dig som blivit pensionär:  
 
http://expressen.se/index.jsp?a=72298  
 
1. Du ska inte tro att du är någon, säger första budet i Jante-lagen. Det är precis tvärtom. Du ska VETA att du är någon även när du inte längre är direktör för någonting alls, utan bara dig själv.  
 
2. När du sovit ut och gäspat ifrån dig, ta en allvarlig funderare på vem du egentligen är och vad du vill vara.  
 
Du kommer snabbt fram till att pensionär är ett skällsord, fult som fan. Du är INTE pancho, utan en vuxen människa, intresserad av fotboll, litteratur, sex, vin, arkitektur eller precis vad du vill.  
 
3. Inse att du har precis samma rättigheter som alla andra människor och håll styvt på den rätten. Precis som invandrare, handikappade och andra offer för diskriminering måste du slåss för din sak. (Glöm inte heller att utnyttja rabatten på tåg, flyg och hotell.)  
 
4. Engagera dig. I politik, samhällsfrågor, välgörenhet, affärer eller vad du vill. Det är bra att ha ett projekt för sitt liv. Du kämpar: alltså finns du till.  
 
5. Skäm bort dig själv både till kropp och själ. Motionera i lagom tempo (som du avgör själv). Njut av att du (se artikeln härintill) har tid och inse att du tillhör en otroligt favoriserad grupp: den första i historien som är ung och åldrig, utan arbetsplikt, DUBBELT SÅ LÄNGE, som du måste jobba. Det där med att skämma bort kan mycket väl innebära att du BANTAR. Själv tog jag mig samman, avskaffade matfett (och ostmackor) och gick ner 13 kilo. Så kunde jag knyta skorna igen utan svårighet och mådde mycket bättre.  
 
6. Om du måste spara och snåla (och många måste tyvärr det) så gör så. Men måste du VERKLIGEN? Kom ihåg att det är härligt med nya kläder och att du inte precis ska någonstans.  
 
7. Har du barnbarn, så utnyttja dem hänsynslöst. Ligg på golvet och fajtas, köp presenter, skäm bort dem (och bry dig inte alls om vad föräldrarna säger).  
 
8. Ge gärna goda råd, baserade på din onekligen imponerande erfarenhet, men inbilla dig inte att någon ska lyssna. Varje generation har ett obetvingligt behov av att uppfinna hjulet alldeles själv. ( Flina gärna åt dem, men dölj det.)  
 
9. Ta dig tid för dina vänner. Det bör man i och för sig alltid göra, men nätverket får allt större betydelse med åren. Själv har jag till och med upptäckt att jag behöver mina gamla ovänner bättre än förr, för balansens skull.  
 
10. Om du tycker att allt jag skrivit här är skitsnack, så bjuder jag gärna på det. Skriv dina egna regler eller lev alldeles utan regler. Det enda viktiga är att försöka göra ålderdomen till livets viktigaste tid. Baklänges kan man nämligen inte leva  
 

 
 
Ulf Nilson: Tänk om det är något annat än pengar landstinget saknar?  
 
http://expressen.se/index.jsp?a=74269  
 
Pengar, pengar, pengar! Till vård, skola, omsorg - när jag höstbesöker Sverige verkar den politiska debatten panikslaget fixerad vid pengar. Som vanligt.  
 
Men tänk om det är något annat än pengar landstingen saknar? Tänk om det är medmänsklighet? Kompetens? Ambition? Tänk om det är så illa att många svenskar - framför allt i vården - har hamnat i gnäll, gnat och negativa, för att inte säga fientliga attityder. Plus byråkrati.  
 
Nyligen bröt min fru, Aino, ett ben i ena foten i Frankrike. På röntgenavdelningen såg vi en gubbe gå fram till receptionen.  
- Jag behöver en bild på mitt knä, sa han.  
- Har ni remiss? undrade tjejen vänligt.  
- Nej, men jag har ont i knäet.  
- Passar det klockan nio i morgon?  
Hon sa faktiskt så: PASSAR DET? Och DIREKT: nästa morgon.  
 
Vid det laget visste vi vad som skulle följa. Bildtagning och diagnos från röntgenläkarens sida. Sen får gubben ett kuvert med plåtarna och tar dem SJÄLV till precis vilken läkare han vill. Remiss onödig, intern post onödig. Och i Sverige?  
 
En anhörig som ligger på Huddinge har fått remiss till två specialister I SAMMA HUS. Två månader har gått. Inget svar.  
 
I somras i Stockholm blev jag själv misshandlad av en buse. Ett hårt slag spräckte ögonbrynet; jag behövde sex stygn. Men när jag kom in på läkarstationen måste jag först gå till KASSAN.  
 
Där stod jag och droppade blod medan kassörskan och en äldre man bråkade om växelpengar. Först sen jag betalat 1 400 kr fick jag bli sydd.  
 
I Frankrike betalar du EFTER behandling, inte FÖRE. Det är kanske en skitsak, men det känns lite bättre att få vård först, bli avkrävd pengar sen - särskilt om man blöder.  
 
I Frankrike kan man gå till vilken läkare man vill, var man vill. Har man en husläkare är det en självklar sak att han gör hembesök, om så mitt i natten. VET man inte var det finns en bra läkare rekommenderas man fråga ortens apotekare som "vet allt" (och dessutom gärna själv botar småkrämpor).  
 
Om allmändoktorn vill remittera till en specialist, ringer han upp denne GENAST.  
- De svarar i allmänhet till och med i operationssalen, sa en svensk läkare som jobbar därnere. Så får man besked om vilka prover som behöver tas. Patienten får ta resultaten med sig och får oftast en tid redan nästa dag.  
 
Det finns INGA köer! För den som är inskriven i den franska, statliga sjukkassan (vilket jag är) kostar vården inte mer än i Sverige. En doktor arbetar tills hans väntrum är tomt. En svensk?  
- Jag vikarierade på ett läkarhus i Sverige , berättade den svenske läkaren. Vi började stänga halv fem så att vi säkert skulle vara ute fem.  
 
Frankrikes sjukvård anses vara bäst i världen (enligt en undersökning av OECD). En annan undersökning visar att franska män, som ofta både röker och super hårt, får cancer oftare än till exempel svenska män. MEN - sedan behandlingen börjat lever en fransk patient längre. Varför? Bättre vård.  
 
I Frankrike betalar en vanlig knegare eller pensionär ungefär hälften så mycket skatt som i Sverige.  
 
Fransmän är inte smartare än svenskar. Men någonstans på vägen har politikerna lurat in oss i ett system som inte håller - och skapar attityder som är direkt omänskliga.  
 

 
 
Veckans Spanien  
 
Sommaren kom i torsdags idag söndag är det +28C i stora delar av landet  
 
 
Apråpå Bitullar i Stockholm så har man i Madrid utökat antal betal P-platser vilket betyder blå målade sträck på gatan som omfattar 5% av innerstaden, 95% av stan är annars fritt att parkera på gatan samtidigt som det finns privata P hus i snart sagt vartannat hus med en sammanlagt kapacitet på över en halv miljon bilar...  
 
Madridbor protesterar mot avgiftszoner
 
 
Införandet av nya parkeringszoner i Madrids centrum har lett till omfattande protester och skadegörelse. Uppemot tusen personer stoppade den 3 mars av all trafik på Madrids huvudgata avenyn Gran Vía, när de protesterade mot de nya betalzonerna. De föregående dagarna vräktes en mängd parkeringsautomater omkull och de nya blåzonerna målades över med vit färg.  
 
Närmare tusen bilar ställes på tvären och folk gick på gatorna för att protestera.  
Demonstranterna kräver borgmästaren Alberto Ruiz Gallardóns (PP motsvarande svenska m) avgång och säger att de är människor och inte förbrytare.  
 
Det skall påpekas för 5 år sedan försökte dom styrande få stopp på att bilar stannade och kort parkerade i både 2,3,4 led på gatorna, denna gång fick 3 av de styrande borgmästarna avgå.  
se också denna länk  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=656&q=madrid&ww=strong artikel nr 3 med rubriken ”Spela inte svensk!” ”Reglerna i Sverige respekteras inte, de dyrkas”  
och länken http://www.expressen.se/index.jsp?a=179016  
 
Det är konstigt att svenskarna hellre gympar i parkerna än pussas och kramas.  
 
I Spanien brukar man säga att ett ställe som Paris nog är vackert, men alldeles för fullt av parisare. I Sverige råder det motsatta: man frågar sig varför svenskarna – ett vänligt, finkänsligt folk med stort intresse för fred, jämlikhet och mänsklig välfärd – har dömts att leva i ett sådant kallt, mörkt och ogästvänligt land.  
 
Turister frös ihjäl i Sierra Nevada  
Tre brittiska medborgare omkom 6 mars efter att de gått vilse under en fotvandring i Sierra Nevada. En grupp på fyra män vandrade längs berget Mulhacéns södra sluttning när de överraskades av ett oväder med mycket låga temperaturer. Tre av dem försökte gräva ned sig i snön medan den fjärde, son till ett av offren, vandrade i mer än fyra timmar tills han nådde byn Capileira, i Axarquía. Där larmades räddningstjänsten, men trots intensivt sökande återfanns inte männen förrän påföljande dag, då de hunnit frysa ihjäl.  
 
Katalansk status med smal konsensus  
Kataloniens nya autonoma status kommer att klassa regionen som en "nation", även om det endast sker i förorden till texten. Det är kompromissen mellan främst regeringspartiet PSOE och det katalanska regionalistpartiet CiU. Utkastet godkändes 6 mars efter en hård debatt i parlamentets utskott och efter att både Partido Popular och ERC röstat emot. De första anser det oacceptabelt att tala om nation medan ERC anser att texten är otillräcklig. Socialistpartiet har krävt en rad ändringar i det ursprungliga förslaget, som godkändes av en bred majoritet av det katalanska regionalparlamentet. Bland annat har texten "den katalanska befolkningen har rätt att själv bestämma sin framtid" strukits, då den ansågs vara en öppning för eventuella självständighetsanspråk.  
 
Rätt att slå sina barn  
En majoritet av de spanska föräldrarna försvarar bruket av aga. Enligt en omfattande studie om föräldrars relation till sina barn anser 59,9 procent att det är acceptabelt att någon gång daska sitt barn, medan 30,2 procent är emot. Undersökningen, som gjorts av statliga institutet för sociologiska studier CIS, visar också att de saker som bekymrar föräldrar mest är att deras barn ska gå med i sekter eller organiserade gäng samt bruka narkotika. En majoritet anser att den lämpligaste åldern för att få en egen mobiltelefon är 14, 15 för att få gå ut sent på helgerna samt 16 för att ha sina första sexuella relationer.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Vänner!  
 
Fick denna länk http://www.rentad.se/hyrbil av en uppmärksam läsare som visar att vi www.eurocasacar.com ligger överlägsen lägst -- OBS i vårt pris ingår allt vilket det inte gör hos MrJet som ligger enligt tabellen närmast vårt pris - där tillkommer försäkring och annat varför slutpriset är 20 - 45% dyrare beroende på bilmodell än vad vi erbjuder på www.eurocasacar.com Nedan har man använt sig i prisjämförelsen av webbsiten www.eurocasa.nu -- det är inget problem man kan gå in olika vägar till våra siter. Prisjämförelsen som jag kan se avser bil klass AA den minsta bilen en Ford KA eller Smart X.  
 
Ju större bil du väljer - ju mer pengar spara du genom att använda dig av www.eurocasacar.com prisskillnader på över 2000 kronor förkommer för vissa modeller pengar man kan ha kul för!  
 
 
Från den 10 april öppnar vi utlämningen av hyrbilar på Barcelona (Girona) flygplats dit Ryanair flyger samt öppnar vi på Granada flygplats  
 
I Spanien http://www.eurocasacar.com Vi har återigen sänkt priserna
då vi lyckats med nya inbesparingar som vi ger vidare till våra kunder.  
 
Just nu 1 vecka för mindre än 900 kronor inkl allt ända fram till 31 mars!  
Från April fram till sista juni kostar en motsvarande bil 985 kronor
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma några av de mest populära destinationerna. Till sommaren blir det ytterligare några tusen bilar. Vi är enligt den senaste mätningen Spaniens största on-line lågpris biluthyrare, boka redan nu till fasta pris om du skall ha hyrbil till sommaren.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet, om alla dagar, året om! Svar inom 1 minut och du erhåller Vouchern inom 1 timme efter att datorn gjort en del kontroller.  
Utan att en enda levande skäl är inblandat!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snickesnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda musklick!!  
 
Hyra bil varsomhelst i Världen även på Kanarieöarna och i Sverige
 
Vi har genom samarbete på 1450 destinationer i hela världen inklusive i Sverige lågpris http://www.telluscar.com samt via siten http://www.telluscar2.com

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.