Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 5 den 25 april 2008  
Den obehagliga sanningen…  
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet
 
 
Ledare  
 
”Jag skäms över att vara svensk”  
Det är temat i SvD ledaren den 23 april 2008. Det handlar inte om kollektivtrafiken, det handlar om hur ”anpassningsbar” svensk politik är och särskilt utrikespolitiken, du kan läsa hela SvD ledaren i detta Nyhetsbrev.  
 
Den svenska lösningen hur kollektivtrafiken är organiserad är ett annat skäl att skämmas över.  
Med långt mer än 55 miljarder kronor årligen som skattebetalarna tvingas föra över till lekstugan länsbolagen och allt som hänger samman borde i vart fall alla som är med få att skämmas dagligen, skämmas då äldrevården går på kryckor och att folk inte dör av medicinska skäl utan av vanvård eller som det nu heter med nedsatt vård, hela folket får vänta i timmar för att komma in på akutmottagningen eller dagar på få komma in på vårdcentralen och alla bara rycker på axlarna, polisen saknar resurser, domstolarna saknar resurser då det saknas pengar och våra branschorganisationer skall uppvakta Näringsministern om krav på mera bidrag.  
För att inte glömma ljushuvudet Anna Grönlund, BR som tyckte till alldeles extra mycket när hon ansåg att köpeskillingen från Vin & Sprit skulle ges till kollektivtrafiken, sorry Anna, det saknas inte bara ett gen.  
 
”Jag skäms över att vara svensk” kommer här sannerligen på rätt plats.  
 
”Det lokala trafikmonopolet måste slopas om politiker ska kunna tala om att klimathotet kräver att fler åker buss och tåg.” skrev ledarskribenten i DI någon vecka sedan, självklart anser du, det anser inte 4 förbund, 2 av dem är finansierade av skattebetalarna fullt ut och de andra 2 är BR samt Taxiförbundet, kallar det den ”privata” näringen som lever enkom med bidragen från samhället, kan man vara mer fel på plats.  
Anna BR borde inte skämmas för att vara svensk, men det är tragiskt att inte förstå det dagliga livet för egenföretagarna inom förbundet, du saknar empati för verkligheten.  
 
Den svenska regeringen och alla stödorgan som får bidrag för att endera hålla tyst eller vara supporter fortsätter troget att predika att Etanol och Biobränslet inte är orsaken till att svälten ökar i världen lavinartat. Man är skyldig ett svar hur man kan rättfärdiga med att elda upp mat och om man eldar upp mat och spekulanterna på världens börser driver upp priserna enär man eldar upp mat blir det mindre för dom som inte kan betala ocker priserna och ändå håller fast vid att det gör inget att man elda upp mat så är det nog hjärnsläpp hos många.  
 
”Jag skäms över att vara svensk”  
 
Världsbanken kräver omedelbart 5 miljarder US dollar för att lindra värsta svälten och Sverige skickar 70 miljoner kronor fram till nästa år, snacka om att lösa världsliga frågor med en Asperin tablett.  
Skämmas skall hela regeringen, oppositionen och riksdag göra som inte sätter stopp på vansinnet att elda upp mat eller ens försöker av politiska skäl förstå sambandet, allt för att skydda center partiet och LRF från en jätteflopp.  
 
”Jag skäms över att vara svensk”  
 
USA och Busch administrationen trodde på sena 90 talet man gjorde ett smart beslut när man satsade på Etanol utvinning av främst majs mot staten Kaliforniens kraftiga protester. Det var säkerligen avsikten att vara ett smart drag, överproduktionen av majsen säljs till marknadspriser som innan var ett riktigt problembarn med priser så låga att böndernas existens hotades och bondelobbyn krävde handling.  
 
Tanken var att Etanol industrin kunde köpa det som produceras i USA utan import. Som alltid när politiken inte tänker fullt ut ingriper dom mörka marknadskrafterna som med subventioner stampade bokstavligen ur marken många Etanol fabriker, börshajarna såg chansen att driva upp priset och handeln lärde sig snabbt att majs från Mexico och från latin amerikanska länder var billigare. För att göra det kort, det blev från början till slut allt fel med subventioner från US administrationen byggdes det upp betydande produktionsenheter som med facit i handen har förorsakat en katastrofal utveckling, Etanolen ökar utsläppen, avgaserna är mera giftiga, naturen skövlas, svälten ökar lavinartad.  
 
Kaliforniens Govenör Schwarzenegger fick rätt och ett 20 tal stater som följde hans råd att inte satsa på Etanolen utan på vätgas/hydrogen, ett bränsle som ger 0 utsläpp.  
Våra ministrar slår sig för bröstet att man ligger långt framme i Etanol och Biobränsle utvecklingen som betraktat med facit i handen är en ekologisk katastrof, en katastrof för miljoner människor och vi bidra med löjliga 70 milj kronor för att lindra svälten och tror därmed ha tagit vårt ansvar. Länken till tidningen Economist The end of cheap food ger en fördjupad information  
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=10252015  
 
”Jag skäms över att vara svensk” kommer väl till plats.  
 
EU sitter fast i ett tidigare beslut som stöder subventionen till Etanol och Biobränsle, stora pengar går åt att betala till bönderna för att låta odlingsbar mark ligga i träda.  
http://foodwatch.de/kampagnen__themen/welternaehrungskrise  
 
EU subventionera mat produkter till tredje världen vilket leder till att bönderna på plats inte kan sälja sina produkter varför merparten satsa istället på matproduktion som kan säljas till Etanolfabriker varför man elda upp maten och svälten i respektive land ökar.  
 
Food Watch som bevakar och kritisera, var en av organisationerna som tillsammans fick några veckor sedan den tyska förbundsdagen att dra i nödbromsen och stoppa regeringens förslag med att öka mängden av biobränsle i Tyskland.  
 
I länder som England, Frankrike, Österrike, Holland mfl följer efter och nu har det blivit totalt upp och ned inom EU där Sverige som ensam kandidat står kvar och vidhåller Etanol och Biobränsle utvecklingen som enligt vår egen statsminister inte har något samband med svälten i världen.  
 
För säkerhetsskull skickar vi 70 miljoner kronor efter Världsbankens upprop där man kräver världens Industrinationer på ca 5 miljarder US dollar vilka krävs med en gång för att förhindra en katastrof utan motsvarighet. 70 milj kr är som en spottloppa i Etanol tanken och bedöva vårt dåliga samvete, tidningen MAD kunde inte bättre illustrera vår tids största skandal.  
 
”Jag skäms över att vara svensk” kommer väl till plats och berör alla.  
 
Demokratin har havererat…  
Om riksdagen genom medveten desinformation undanhåller medborgarna att dessa fundamentala rättigheter har satts ur spel är nog alla ense om att demokratin har havererat. Dessvärre är det vad som inträffat i Sverige på högsta politiska nivå - alltså riksdagen.  
Riksdagen kontra lagrådet  
 
”För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.” dels ur Lagrådets yttrande 2005-06-28 som visar varför grundlagens nuvarande innebörd i stället är följande: ”Den (bestämmelsen RF 10kap 5par, min anm.) innebär således i praktiken att grundlagen kan ändras genom ett enda beslut och detta utan att ändringen kommer till uttryck i själva grundlagstexten.”  
 
Nytt rättsläge förtigs av riksdagen  
Ett institutionellt kaos i riksdag och regering har lett till detta rättshaveri, sannolikt i syfte att mörklägga rättsskandalen  
 
”Jag skäms över att vara svensk” med att mörklägga rättsskandalen som berör våra grundläggande rättigheter och detta sker utan protester från media, advokatsamfundet, alla TV tyckarna i soffan eller politikerna.  
Att det är totalt tyst från mp + v och kfmlpr är nog inte förvånande eftersom detta underlätta för dem att så snart det är möjligt ta över samhället och bekvämt kunna införa en totalitär stat utan våld allt har sin förklaring.  
 
 


 
 
Samhälle  
 
1)  
 
På Kuba får jag skämmas för att vara svensk
 
Oscar Mario säger samma sak när vi möter honom. ”Sverige, som sett Sovjet på så nära håll, borde ju veta hur det är att leva under en totalitär stat. Det är sorgligt att inte ambassaden kan hjälpa till som den nederländska.”  
 
Jag skäms.  
 

 
 
2)  
 
Branschen jobbar på ökat kollektivresande  
Vårt gemensamma mål i branschen är att fördubbla kollektivtrafikresandet.
 
 
CHARLOTTE WÄREBORN SCHULTZ vd, Svenska lokaltrafikföreningen  
ANNA GRÖNLUND direktör, Bussbranschens riksförbund  
LENNART HAMNERED ordförande, Svenska taxiförbundet  
PEDER WADMAN vd, Branschföreningen tågoperatörerna  
 
Hur skall det gå till när 4 förbund med SLTF, BR, Taxiförbundet och Tågoperatörerna utlova en fördubbling av antal resenärer?  
Läs Tonis bitska kommentar om ett gäng vilsekomna förbunds VD:ar  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-2.pdf  
 
 

 
 
Klimat debatten fortsätter med nya insändare  
 
3)  
 
”Biobränslet inget alternativ till oljan”
 
 
Över hela världen hålls krismöten om de skenande matpriserna som orsakas av Biobränslen.  
Storbritanniens Premiär minister, Gordon Brown kallar kampen mot hungern för en moralisk utmaning till oss alla och har begärt en utredning av vilka konsekvenser den ökade produktionen av biobränslen har fått för matproduktionen och därmed matpriserna.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
Etanolbilars avgaser är hälsofarliga
 
 
Etanolbilar släpper ut mer av flera hälsofarliga ämnen än bensinbilar. Det visar en undersökning från Vägverket och Stockholms universitet…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
Gå inte på vår tids största miljöbluff!
 
 
”Etanol är idag den största miljöbluffen och bör aldrig uppmuntras av staten, särskilt inte med subventioner!” Att etanolen skapar nya arbetstillfällen och lyfter folk ur fattigdom är en myt, skriver Lucas Regnér  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-5.pdf  
 
 

 
 
6)  
 
Biobränslen löser inte allt, rapport från Österbotten, Finland
 
 
Av Marcus Jansson  
Både Tyskland och Storbritannien ställer sig nu tveksamma till användningen av biobränsle till bilar. Både Storbritanniens premiärminister Gordon Brown och Tysklands biståndsministern Heidemarie Wieczorek-Zeul kräver att man ser över EU:s biobränslemål.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Morphic testar framtidens vindkraftverk på Öland
 
 
Som ett led i den fortsatta utvecklingen av Morphics bränslecellsbaserade energisystem kommer ett egenutvecklat vindkraftverk på 20 kW att testas i höst under tuffaste möjliga betingelser på Öland.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-7.pdf  
 
 

 
 
Buss & kollektivtrafiken  
 
8)  
 
Vinstlyft för Concordia Bus AB  
Pressmeddelande 2008-04-24
 
 
Concordia Bus AB, Nordens största aktör inom kollektivtrafik, redovisar ett positivt rörelseresultat på 161 MSEK för verksamhetsåret mars 2007 till februari 2008. Därmed har Concordia Bus vänt utvecklingen från –344 MSEK för år 2005/2006 till +161 MSEK två år senare.  
 
Toni kommentar:  
Det är sannerligen glädjande att Concordia äntligen kommer på fötter igen, en halv miljard i förbättring är sannerligen ett imponerande resultat.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-8.pdf  
 
 

 
 
9)  
 
ARRIVA köper Ungerns största bussbolag
 
 
Arriva med huvudkontor i England är på jakt i Europa och köpa bussbolag.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
Dyrare och färre bussar i Luleå
 
 
I klimatdebatten vill alla partier i Luleå satsa på kollektivtrafiken. I verkligheten gäller besparingar. Det blir färre bussar och högre priser.  
 
Toni kommentar:  
Bra, börja nedmonteringen av monopolet, sluta ta pengar från äldrevården för att lokaltrafiken skall leka bort miljoner i projekten man är med om och finansiera i SLTF och annat.  
lägg ned monopolet det är den enklaste och billigaste åtgärden för att förbättra klimatfrågan, avreglering inte omreglering är nyckelordet, upp till handling!
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
 
SL:s löften spricker igen
 
 
För en vecka sedan lovade stockholmarnas lokaltrafikbolag att det försenade biljettsystemet skulle levereras under 2008. Att IBM tagit över skulle inte medföra några extra kostnader för skattebetalarna.  
 
Toni kommentar:  
Och jultomten kommer till midsommar…  
Ta bort monopolet och Stockholmarna får en långt bättre kollektivtrafik till en halverad kostnad
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-11.pdf  
 
 

 
 
Turism  
 
12)  
 
Sveriges Turism 2008 och 15 förlorade år med 30-50 miljarder försnillade kronor  
 
Om vi lägger ihop samtliga bidrag ca 30-50 miljarder kronor under de senaste 15 åren till den svenska turistnäringen kunde vi ha byggt motsvarande ett halvt Dubai - sug på det du?  
 
Vart har pengarna gått? In i det politiska kommunala och regionala systemet där man sysselsätter byråkrater som ägnar sig mestadels åt att fylla i ansökningsblanketter.  
Sovjet upp i dagen – så fungera planhushållningen  
 
Titta också på detta bildspel:  
http://www.toni-schonfelder.com/20080427/  
 
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-12.pdf  
 
 

 
 
13)  
 
Liftomsättningen i Norge ökar snart ikapp den svenska…
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-13.pdf  
 
 

 
 
Ditt & DATT  
 
14)  
 
Perspektiv: Du borde tagit ansvar, Carlzon
 
 
Publicerad: 18 april 2008 svenska dagbladet  
Med ”SAS-Janne” vid rodret närmade sig svensk tennis en ekonomisk kraschlandning. Själv hoppade Jan Carlzon av innan smällen.  
Ansvarslöst!  
 
Toni kommentar:  
Tyvärr är det väl så att många som låter sig bländas av media fokuseringen som är iscensatt av skickliga PR konsulter, att Janne fick hela SAS att gå i konkurs det förtigs effektivt , hans inblandning i IT bubblan och flykten bort från Stureplan till England där Janne upptäckte stor i Sverige och liten i England inte passade egot, det finns någon klipsk analytiker som skrev – när Janne kommer in då är det dags att lämna.  
I vart fall är flopparna besvärande många och PR genierna håller Janne om ryggen.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-14.pdf  
 
 

 
 
15)  
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  
Sverige har halkat efter, vi behöver nya vägar och järnvägar  
 
För att klara den internationella konkurrensen behöver Sverige bra vägar och järnvägar. Allt för länge har nödvändiga satsningar infrastrukturen fått stryka på foten. Nu presenterar vi ett 10-punktsprogram för att skapa hållbara och effektiva transportlösningar  
 
Toni kommentar:  
Man kan undra – politikerna i SLTF talar ni inte med era kollegor i kommunerna och landstingen? Sluta slösa med pengar i kollektivtrafiken, frigör kapitalet och satsa detta på konstruktiva satsningar i infrastrukturen, äldrevården, sjukvården, polisen, försvaret det räcker nämligen till alla – bara man ta till sig och lägger ned bidragen till ett sjukt system som länsbolagen utgör.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-15.pdf  
 
 

 
 
16)  
 
Den nya nationalsången!
 
 
Pär Ström som bevakar inskränkningen av den personliga friheten ber dig lyssna på Sveriges nya nationalsång! Den heter "Du gamla, du ofria", och finns för lyssning, nedladdning och fri spridning på www.dnv.se/podcast (även som ringsignal). Tipsa vänner och sprid den!  
Ringa journalister, skriva insändare, visa att du bryr dig om integriteten!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-16.pdf  
 
 

 
 
17) jag tar med den igen eftersom det är en angelägen fråga som du bör ta till dig!  
 
Demokratin har havererat,
 
 
Riksdagen kontra lagrådet, Nytt rättsläge förtigs av riksdagen, EU och vår grundlag är sannolikt svårbegriplig  
av Björn von der Esch  
Om riksdagen genom medveten desinformation undanhåller medborgarna att dessa fundamentala rättigheter har satts ur spel är nog alla ense om att demokratin har havererat. Dessvärre är det vad som inträffat i Sverige på högsta politiska nivå - alltså riksdagen.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-17.pdf  
 
 

 
 
18)  
 
Intensiv jakt efter kinesisk vapenlast till Zimbabwe  
 
Toni kommentar:  
Du kanske till och från ställer dig frågan varifrån får alla dessa krigsgalna typer i Afrika sina vapen system för att bekämpa stamkrig med varandra och därmed skapar svältkatastrofer i det oändliga som förväntas att vi i västvärlden skall betala med hjälpleveranser  
Läs denna artikel och får svar på frågan.  
En annan fråga är varför hela vänster etablissemanget i Sverige inte står upp och demonstrera?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-18.pdf  
 
 

 
 
19)  
 
"Redovisningsmaffian" ger småföretagare problem
 
 
De allra minsta företagen har i årets deklaration de största deklarationsproblemen. Den nya blanketten NE orsakar stort bekymmer. ”Redovisningsmaffian” har krånglat till den i onödan, säger Urban Rydin, skattechef på LRF-konsult.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080427-19.pdf  
 
 

 
 
 
20)  
 
Ett bildligt inlägg från konstnären/författaren/ träskulptör/geniet, entreprenör, uppfinnare.  
Tord Olsson, art farm i Åkersberga http://www.artfarmer.se/illis.htm  
 
“Så kom då turen  
till ett OS bakom Kinesiska muren.  
Det var som själva fanken  
- var det den olympiska tanken?  
I så fall, vem vet?  
Kanske nästa OS går i Tibet!”
 
 
 
 

 
 
Annons  
 
Kanarieöarna nu kommer vi!  
 
Nu finns vi på Las Palmas och Teneriffa syd flygplatser med kontor inne i ankomsthallen. Samma koncept, boka, svar inom 1 minut, dygnet om, gratis voucher som sms till mobilen.  
 
Hyr din bil i Spanien från EuroCasaCar, bättre finns inte!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut och gratis sms till din mobil telefon  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i USA, Kanada, Frankrike, England, Italien och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.