Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Stark är den som inga fel gör……. Starkare är den som lär sig av sina fel ! Man kan bara bli bättre om man är mottaglig för fel som har begåtts, alla inom idrotten förstår detta, alla topp – politiker vet det, framgångsrika företagare vet det, personligheter ur kultur och samhälle vet det, att ur katastrofer kommer det alltid något något bättre något nytt. Det är personligheter som med en envishet och hjärtat på rätta stället som driver fram en utveckling, dom kallas ofta för innovatörer, dom finns överallt men få orka komma fram, få har möjligheten göra sig hörda. Att förändra, att optimera, sökandet efter nya och bättre lösningar, det är utveckling. Efter mer än 15 år med länsbolagsreformen kan man idag summera detta otroliga ekonomiska fiaskot. Ingenting blev som man siade, bara en stor slemmig massa likt en cancersvulst i ett samhälle där man hade ambitionen att göra något fint för medborgarna. Istället blev det monster av offentlighetsanställda där ingen bär något ansvar för mygel och där korruption frudas sida vid sida i allsköns ro. Att snarlika system och kanske även ännu värre finns i andra länder är ingen tröst. Men det finns å andra sidan inga andra länder i världstoppen som bara går bakåt, vilket är fallet med Sverige , ett exempel som enkelt visar vart utvecklingen är på väg i Sverige är antalet medborgare som arbetar inom den offentliga sektorn dit ju tveklöst länsbolagen hör - alltså andra skattebetalare som måste intjäna via skatter medel så att dessa i offentlig förvaltning kan få ihop till sina löner och omkostnader . Dessa siffror som här anges är baserade på hur många som arbetar i den offentliga sektorn i förhållande till 100 i den privata näringslivet. År                       1970  1998 Sverige ………26 67 Danmark …….21 49 Belgien ……..16 24 Tyskland ….…13 18 Spanien ……...5 18 Storbritannien ..22 17 Holland……….14 15 ( källa Oecd ) För att alla skall förstå siffrorna så måste 33 personer ur den privata sektorn betalar med sina skatter 67 personer i den offentliga sektorn. I Holland är det 85 personer som med sina skatter betalar 15 personer i den offentliga förvaltningen. Jag vill inte ge mig in i en skatte debatt bara påvisar faktumet att kostnaderna i Sverige per invånare är avsevärd annorlunda mot den närmaste omvärlden – och inget av de nämnda länderna har en sämre levnadsstandard än i Sverige, möjligen tvärtom. Det finns heller inget annat land inom Oecd som har en statsskuld på över 1. 400 miljarder kr där närmare 30 % av statens totala ( BNP ) inkomster går till enbart för att betala ränta, Då återstår frågan- är det verkligen rimligt att man utan debatt fortsätter ett systemfel, vilket ju länsbolagen är? Vilken roll spelar då intresseorganisationerna ? Med den partiska sammansättningen är ingen fri att säga något som ens skulle kunna antyda en tveksamhet till det bestående. Ett snillrikt system där samma personer lever en mansålder i ledande befattningar och cementera den uppnådda positionen. Men alla debatter som sker i högtidliga former på kongresser då ? Är i själva verket försvaret för den egna verksamheten där man verkar i en oligopolistisk anda, där alla är rörande eniga över att bevara det man har uppnått där det saknas varje form av insikt om konkreta genomgripande åtgärder som leder till en väg ut ur tunneln. Vem kan man klandra för att han medverka till att förlora sitt arbete? Men är det inte via konkreta debatter som all form av förändring sker? Är det inte genom misstagen man hittar nya vägar som i detta fall måste vara hitta en billigare form av kollektivtrafik? Där man om möjligt skapar ett system bort från maktmissbruk, enfaldighet och godtycklighet? Ett system som leder bort från korruption och maktmissbruk? Det finns få branscher där missbruket är så snillrikt och förfinad som i transportbranschen helt enkelt därför att det är så svårt att visa vad som är rätt eller fel på ett pedagogiskt sätt för en utomstående. Siffrorna far runt, utredningar hit och dit – ibland uppenbara " tokiga " även för en lekman – men ingen bryr sig då svullsten är smygande, man märker inte "döden " förrän den har inträffat. När kommer då tiden som skapar utveckling och släpper loss uppfinningsrikedomen utan att den som kommer med den automatisk blir "bokstavligen" avrättad ? Sverige befinner sig i sitt 3:e chocktillstånd. Det 1:a när stormaktstiden rasade samman under 1720 talet Det 2:a när Finland slet sig loss 1809 efter att tillhört Sverige i 600 år Det 3:e är 1990 talet när hela Folkhemmet och den okrossbara symbolen för trygghet rasar samman. Varje omskakande händelse ledde tidigare till stora politiska förändringar, alla tvingades att tänka om och tänka annorlunda. När kommer detta att gäller bussbranschen.? Sveriges 3:e storhetstid inträffade under 60 och 70 talet, efter att världskrigen var till ända och bara Sverige och Schweiz var intakta med färdiga produktionsanläggningar där säljarna bestod av glada ordermottagare, "wining och dining " var mottot, svenskarna for ut i världen med sina svenskaste glasögon på sig till länder som knappt dög till att producera souvenirer, till länder som betraktades som solstolsuthyrare och servitörer i den tropiska solen. Den svenska modellen prisades och studerades av många länder, svenska folket gav vänliga råd till alla överallt hur saker och ting skulle skötas. Som alltid blir fallet desto större när självgodheten övergår till att enbart betala lån och man upptäcker att det ena landet efter det andra passerar Sverige i nationer som har det bättre, Mycket brutalt har man tvingats börja erkänna att " vi" är inte bäst, men vad gör man åt detta ? Schweiz är ett exempel på hur det har gått, som var ungefär jämlik med Sverige år 1950 och en krona kostade 1.20 för en1 Sfr som idag kostar ca 6 kronor för 1 Schweizer franc Det finns naturligtvis inte en enskild lösning på kollektivtrafikens kostnad och omfattning, men det finns åtskilliga modeller som visar att det som görs idag kan göras betydligt billigare samtidigt som den stora allmänheten får det bättre snarare än sämre, för detta krävs dock att taket tages bort och branschen kommer till insikten att antingen löser man det själv eller så kommer det krafter utifrån som snarare än vad många tror kommer med hårdföra lösningar. Inget land , inga medborgare kan på sikt betala över 50 miljarder kr för att resa kollektivt och framför allt inte om man endast är dryga 8 miljoner invånare. Stark är den som inga fel gör.. Starkare är den som lär sig av sina fel ! Statsministern vill öka antalet privata företagare, Skattechefen Bo Norrman i Göteborg " jag skulle tänka mig för innan jag startade ett företag i dag "

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.