Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Länsbolagen´s oansvarighet i att förvalta skattebetalarnas medel ter sig allt mer grotesk Sveriges ekonomiska tillstånd är långt ifrån så bra, än vad olika personer påstår ! Länsbolagen och dess ofattbara slöseri av skattebetalarnas pengar är en del av orsaken ! Det finns idag många kunniga personer i Sverige och utlandet som ser sammanhanget och kritiken blir allt högre, det ter sig i alla former, här kommer ett inslag som var publicerad i CNN. Toni Schönfelder Här följer artikeln ! "...........demokratiska inflytandet över den ekonomiska politiken varit för dålig och att medborgarna på grund av bristfällig kunskap och otillräcklig faktaförmedling bara delvis och ytligt fått veta vad som egentligen har försiggått. Därtill har medborgarna fått direkt vilseledande uppgifter om till exempel de offentliga utgiftsräntornas storlek, tillståndet för de offentliga finanserna och lönebildningens del i kostnadskrisen....." Barnfamiljer har förlorat kvarts miljon i köpkraft Publicerad den 31 januari 2000 12:48 av CNN STOCKHOLM (TT) -- En trebarnsfamilj i Sverige hade kunnat konsumera för ungefär 250 000 kronor mer varje år om Sveriges konsumtionsökning hade följt de rika ländernas konsumtionstillväxt. Det hävdas i en debattbok från Demokratiutredningen. Jämfört med ett genomsnitt av OECD:s rikaste länder har konsumtionen i Sverige ökat minst, undantaget Nya Zeeland. De totala investeringarna har ökat minst liksom den inhemska efterfrågan. Den totala produktionen, BNP, har släpat efter kraftigt med jämförbara länder och har under perioden 1970-1997 bara varit hälften så stor. Bara Nya Zeeland och Schweiz har haft en lägre tillväxt per capita än Sverige. Följden av denna eftersläpning är, enligt Torsten Sverenius bok Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970?, att en trebarnsfamilj fått en kvarts miljon kronor mindre varje år att konsumera för. Det motsvarar ungefär 20 000 skattade kronor varje månad. Större efterfrågan Om Sverige hade följt omvärldens ökning av den inhemska efterfrågan från 1970, skulle vi 1999 haft en 600 miljarder kronor större inhemsk efterfrågan, det vill säga konsumtion och investeringar, hävdar Sverenius. Med hjälp av ett stort antal intervjuer med inblandade ekonomer, politiker, riksbankschef, och högt uppsatta tjänstemän i finansdepartementet beskriver Sverenius den ekonomiska politiken sedan 1970. Fel politik Orsaken till Sveriges eftersläpning beror framför allt på en felaktig ekonomisk politik, anser han. Den inhemska efterfrågan har tryckts tillbaka till förmån för den konkurrensutsatta exportindustrin, devalveringar och stram finanspolitik med höjda skatter och avgifter har hållit tillbaka reallönerna och därmed konsumtionen, anser han. Den höga inflationen, som motiverat den strama politiken, har framför allt orsakats av politikerna själva med devalveringar, momshöjningar och ett frisläppande av krediterna efter avregleringen 1985, hävdar Torsten Sverenius. Hans beskrivning och värdering av den ekonomiska politiken avviker tydligt från den officiella bilden av svensk ekonomi. Han egna slutsatser är att det demokratiska inflytandet över den ekonomiska politiken varit för dålig och att medborgarna på grund av bristfällig kunskap och otillräcklig faktaförmedling bara delvis och ytligt fått veta vad som egentligen har försiggått. Därtill har medborgarna fått direkt vilseledande uppgifter om till exempel de offentliga utgiftsräntornas storlek, tillståndet för de offentliga finanserna och lönebildningens del i kostnadskrisen, hävdar han. av OWE NILSSON

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.