Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 15 den 23 maj 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
I detta nummer klan du läsa:  
Göran Perssons tolkning i den meningen att ingenting som skrivs är förpliktigande,  
Värdiga prisvinnare! Svenska jättar kör gemensam mångmiljonkampanj i London Företag i konkurs Vd kan tvingas betala företagets skatteskuld
 
 


 
 
Ledare  
 
Statsminister Göran Persson och EU-kommissionens ordförande gav helt olika bilder av om det handlar om samordnad energipolitik eller ej.  
Göran Perssons tolkning om att varje land ska göra som det vill finns det gott om stöd för i förslaget till hans egna slutsatser i den meningen att ingenting som skrivs är förpliktigande.  
 
Finns det en bättre sammanfattning än hur regeringen sköter den svenska energi politiken?  
Med olagliga miljözoner och den ena efter den andra eftergiften till röd gröna kommunisterna.  
 
Biogas, Etanol och annan hukuspokus bränsle predikar dom gröna kommunisternas språkrör Peter Eriksson på sin rundresa i landet och framför kvalificerade osanningar det han predikar är i själva verket mera farligt för hälsan än dagens bränsle.  
 
Redan att Sverige väljer vägen att följa katastrofala Kyoto avtalet istället för IPHE som redan undertecknats av 2 tredje delar av världens befolkning. IPHE stimulera tillväxt och satsar på ett vätgas samhälle som inte avger farliga avgaser utan endast rent vatten, dessutom finns vätgasen överallt i vårt samhälle som idag inte återanvänds.  
 
När Sverige mer eller mindre av EU påtvingades enligt CUTE programmet 3 bränslecellbussar så passade man på så snart tillfället gavs att göra sig av med dessa då det inte gynnade LRF och den svenska kollektivismen.  
 
Istället får Stockholm, Göteborg, Malmö och andra städer Etanol bussar som är långt farligare än dagens diesel, är detta seriöst? Snart kommer det att märkas på vårdcentralen med akut intagna barn som går med lektanterna på storstadens gator. Finns det ingen skam hur långt man får dagtinga sanningen när det till och med får gå över hälsan för barnen i samhället, vad har hänt med alla förnuftiga personer som inte syns i debatten?  
 
Sista 2 veckorna kunde jag hitta över 100 artiklar där media framställer Etanol som något miljövänligt bara för att ”husse” säger så, det är fel och tragisk med konsekvenser som vi bara kan ana för befolkningen. Lögnen har gått så långt att den i vissa landsända till och med beklagas av diverse journalister i lokalpressen att man inte fick till det med en ny Etanolfabrik på orten, är det dårarna till självförintelse som tagit över samhället?  
 
En kollektiv fördumning och var finns branschorganisationerna? Att SLTF som papegoja säger det ”husse” säger kan man ju begripa för annars blir man omplacerad i dagens ”demokratiska” Sverige där ordet är fritt så länge det överensstämmer med vad Göran Persson Lars Ohly och Peter Eriksson har bestämt. Alla andra skall brännmärkas!  
 
BR då? Då medlemmarna är beroende av vad monopolgänget fördelar är det bättre att tiga och hänga med, ännu ett skäl varför branschföreningen skall styras av fristående och självtänkande personer än tillsatta lakejer.  
 
Frågan är om och när branschens medlemmar begriper det hela?  
 

 
Information är världens mest värdefulla råvara  
Desinformation den farligaste formen av information
 
 

 
 
1)  
 
ICE som du bör lägga in i din mobiltelefon  
ICE= In Case of Emergency
 
 
Ett snabbt sätt för räddnings/sjukvårdspersonal att i händelse av olyckshändelse/akut sjukdom komma i kontakt med anhöriga är att söka i den nödställdes telefonbok.  
 
I takt med att telefonböckerna ökar i omfång, blir det allt svårare för räddningspersonalen att snabbt finna rätt nummer.  
 
För att underlätta sökningen föreslog en frustrerad ambulanssjukvårdare i Storbritannien följande enkla lösning: lägg in nummer till närmast anhörig i mobiltelefonen under rubriken ICE (In Case of Emergency). Förslaget håller nu på att bli standard genom att det snabbt sprider sig över världen.  
 
http://www.sosalarm.se/press/nyheter.asp  
 

 
 
Värdiga prisvinnare!  
 
2)  
 
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen har utsett Bertil Hult (EF) till Årets Svensk i Världen 2006.  
 
Bertil Hult är en framstående representant för de svenskar i världen som vunnit stor framgång genom egen initiativrikedom, företagsamhet och stora arbetsinsatser.  
 
Han har med utgångspunkt i Sverige grundat och byggt upp det multinationella utbildningsföretaget EF som nu täcker nästan 100 länder.  
 
Grundtanken var att bryta ner språkbarriärer och överbrygga kulturgränser genom utbildning och resor. Detta initiativ har nu kommit ungdomar över hela världen till del. Bertil Hult har även engagerat sig i kampen mot  
 
illegala droger.(Mentor Foundation) och understött insatser för att bemästra dyslexi.  
 
Tidigare pristagare är i alfabetisk ordning:  
Benny Andersson och Björn Ulvaeus, Percy Barnevik, Lennart och Sonja Bernadotte, Yngve Bergqvist, Oscar Carlsson, Sven-Göran Eriksson, Lars Gustafsson, Pontus Hultén, Peter Jablonski, bröderna Jonas och Robert af Jochnick, Ingvar Kamprad, Torbjörn Lagerwall, Håkan Lans, Astrid Lindgren, Adolf H Lundin, Agneta Nilsson och Margot Wallström.  
Varför Bertil Hult förlagt sitt huvudkontor till Schweiz, du kanske har svaret?  
 

 
 
3)  
 
Elby Kwok Drewsen Lotus Travel Årets Affärskvinna  
 
Utmärkelsen Årets Affärskvinna delas ut varje år i 17 olika länder till en kvinnlig företagare som framgångsrikt drivit upp sin egen rörelse eller har bidragit stort till ett företags tillväxt. Bakom priset står champagnetillverkaren Veuve Clicquot.  
 
Elby får priset för att hon lyckats kombinera kultur, tradition och en extrem företagsamhet. Hon har inte bangat för de hinder som finns för att bygga och utveckla ett företag, sade juryordförande Michael Treschow på prisutdelningen 8 maj.  
 
Hennes företag Lotus Travel anordnar turist- och affärsresor till Kina för svenskar och resor till Skandinavien för kineser. Hälften av de 50 anställda finns på plats i Kina som guider och personal på kontoren i Peking och Shanghai. Omsättningen har vuxit med 30 procent varje år, och snart är årets mål på 150 miljoner uppnått.  
 

 
 
Kollektivtrafiken  
 
4)  
 
Insändare  
 
Brister i tågtrafiken inte bara SJ:s fel  
 
SJ har fått svidande kritik för att tågtrafiken i Mälarregionen inte har fungerat på det sätt som krävs. Förseningar har allt för ofta förekommit och sittplatserna har inte räckt till för antalet resenärer.  
 
Krånglet med biljettköp har inte gjort saken bättre. Allt detta har skapat irritation och på Stockholms central har det nära på varit upprorsstämning då resenärer fått vänta på uteblivna tåg. SJ har kommit med plåsterlappar och betalat ersättning till dem som fått vänta allt för länge. Men detta har inte förbättrat den service som SJ är skyldig att hålla.  
 
Detta har lett till att krav ställts om att SJ borde befrias från sitt uppdrag och att andra borde få ta över tågtrafiken i Mälarregionen. Kommuner och privata aktörer skulle kunna gå in i SJ:s ställe.  
 
Frågan är om andra utförare skulle klara tågtrafiken på ett bättre sätt? Redan nu är det ett flertal aktörer som är knutna till den trafiken - det är inte bara SJ och Banverket. Problemet tycks snarare vara det motsatta, nämligen att det råder en dålig samverkan mellan alla dessa instanser. Men SJ lastas för alla de fel som uppstår i trafiken.  
 
Bristerna i tågtrafiken har förmodligen mycket djupare bottnar än bara det som anbelangar utföraren SJ.  
 
Vårt samhälle är nämligen inte uppbyggt för någon ökad kollektivtrafik. Då vi hade både bostaden och jobbet på hemorten krävdes det inte så goda tågförbindelser.  
 
När sedan pendlandet kom och faktiskt blev ett krav för att erhålla eventuella jobb, då tog vi till det fortskaffningsmedel som stod till buds, nämligen bilen. Samhället är anpassat för biltrafiken, inte för kollektivtrafiken. Men nu har bilismen spelat ut sin roll på grund av höjda bensinpriser, trafikstockningar och trängselavgifter.  
 
Övergången till kollektivtrafik är ofrånkomlig, men sker plötsligt och skapar de problem vi nu möter - inte minst i Mälarregionen.  
 
Det är således gamla försyndelser i samhällsplaneringen som nu gör sig gällande. Något som den statligt tillsatta Ansvarskommittén borde fundera över.  
Sven-Olov Degerman  
 
Toni kommentar:  
Ansvarskommittén? Va tusan gubbar kom den ifrån och vad är uppgiften och vilket svar förväntar man sig och hur skall åtgärderna inplanteras i samhället? Att privatisera och erbjuda alternativ för kunden finns detta med?  
Kollektivism i sin prydnad och till vilken kostnad?
 
 

 
 
5)  
 
Insändare anonym  
Det var ett evigt undanglidande och gömmande sig bakom ”kommunens förträffliga tjänstemän”
 
”Situationen är med överfyllda tåg, försenade tåg, dålig service, dålig korrelation mellan tåg och buss”  
 
Men om man vill vara ledare, och inte bara chef, skall man även stå upp och ta kritik. Inte glida undan och låta någon annan bära skulden. Forssberg kunde inte ens svara rakt och ärligt när han fick en direkt fråga från Curt Eriksson, gruppledaren för Kristdemokraterna angående hur han som kommunalråd skulle agera för att på, kommunalrådsnivå, göra någonting åt situationen för kommunens pendlare. Då i första hand med tåg. Detta då det arbete som idag görs tydligen inte räcker. På förra fullmäktiges Allmänhetens frågestund, redogjorde en pendlare Margaretha Bengtsson, för hur situationen är med överfyllda tåg, försenade tåg, dålig service, dålig korrelation mellan tåg och buss etc. Det som berör våra pendlare och deras familjer.  
 
”Den frågan ligger på mitt bord, men den handläggs på tjänstemanna nivå” var svaret. Följdfrågan om han själv skulle kunna tänka sig agera för att få kommunalråden i Trosa och Oxelösund med på ”tåget”, besvarades återigen med ett till intet förpliktigande svar.  
 
Enligt kommunens siffror pendlar 1800 till Stor-Stockholm och 450 pendlar från, 525 till Norrköping/Linköping och 450 från. Totalt pendlar 5500 ut och 4000 in. Detta på en population om 49 800. Hur detta kan anses som en liten grupp undgår mitt förstånd.  
 
Dessutom om man har ambitioner att öka med 500 per år i kommunen, måste pendlingssituationen åtgärdas. Det verkar som man nöjd sig med att Ostlänken utreds. Detta är farligt dels då det inte ens är säker hur man skall finansiera ett eventuellt byggande samt att det inte har tagits beslut i Riksdagen om byggande än. Man måste betänka att Ostlänken är till för barnen till dagens pendlare, som måste ha möjlighet att försörja sig och sin familj. Samt under så drägliga förhållanden som möjligt. Så att nästa generation kan ta över en blomstrande kommun. Det finns pendlare som tillbringar 100 timmar per månad pendlande. Ja, till och med mer. Vilken påfrestning på familjelivet! Dessutom är allt stängt när man far och kommer hem.  
 
Som avslutning kan man trots allt glädja sig över att Alliansen för Nyköping har börjat visa intresse för pendlarfrågorna. Det tyder förhoppningsvis på att det kan bli en attitydförändring beträffande dagens pendlarsituation.  
 
Toni kommentar:  
Socialiseringen och ropen på stat har så djupa rötter att det inte ens finns med i tankeverksamheten att om kollektivtrafiken släpps fri som andra verksamheter skulle buss och tåg företag lösa samtliga problem för kundens bästa på några få minuter.  
Ordet heter fri konkurrens!  
Har SLTF missat dessa kunder i sina marknadsundersökningar där alla är lyckliga i monopolets Sverige? Det var dom också för övrigt i Sovjet, lyckliga alltså med överfyllda tåg, försenade tåg, dålig service, dålig korrelation mellan tåg och buss.
 
 

 
 
6)  
 
Valet i september står mellan pest och kolera?  
 
För första gången kan de borgerliga landstingspolitikerna presentera ett gemensamt budgetförslag inför en kommande valperiod.  
 
Vi är laddade för att ta över landstinget efter valet. Vårt mål är bland annat att sänka skatten, steg för steg, utöka vårdgarantin och förbättra kollektivtrafiken, säger de med en mun.  
 
I 111 punkter radar folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna upp sina förslag för hur de ska förverkliga bättre tillväxt, sjukvård och kollektivtrafik.  
 
Stockholm har den högsta landstingsskatten i landet med 12,27, snittet ligger på 10,90. Under år 2005 var överskottet i landstinget 1 146 mkr, vilket motsvarar 34 öre skatt. Det finns alltså utrymme för att sänka successivt med en 10-öring i taget, säger Birgitta Rydberg (fp).  
 
När det gäller SL och kollektivtrafiken vill man utöka nattrafiken och göra pendeltågens- och tunnelbanestationernas vänthallar säkrare och trevligare för resenärerna.  
 
- Vi vill bland annat ge SL i uppdrag att arbeta för att gränserna i Mälardalen rivs och vi vill införa ett gemensamt taxesystem för alla berörda, säger Maria Wallhager.  
 
Toni kommentar:  
Här har dom borgerliga partierna den gyllene chansen att avreglera Sverige och leva upp till sina ideologier. Och vad är offerten till valet ”göra pendeltågens- och tunnelbanestationernas vänthallar säkrare och trevligare för resenärerna”  
Var finns ansvarsfulla politiker som inser att Sverige kan spara in en så där 20 miljarder kronor år 1 genom att avreglera och privatisera svensk kollektivtrafik?  
Finns det något intresse eller är det bara munväder att avreglera?
 
 

 
 
Samhälle  
 
7)  
 
Bara det faktum att Göran Persson förlängda arm ringer en ansvarig utgivare och framför synpunkter är ett sätt att försöka påverka ett ”fritt” media!  
 
När Putin med KGB folket tog över Rysslands statsskick började man ganska omedelbart först med att tysta ned mediat. Det började på samma sätt det ringer upp en av regeringen närstående person och börja ställa frågor. Det är väl helt uppenbart att Statsministerns presschef Anna Helsén inte ringer upp på eget bevåg med risk att få sparken. Det är egentligen det allvarliga att regeringen inte tål att bli synad utan man vidtager motåtgärder, i nuvarande skede räcker det med ett samtal från en potentat och nästa gång?  
 
Mest allvarligt är att inte hela PEN klubben slår bakut och i ett ramaskri påtala pressfriheten som visserligen står i grundlagen men den bryr sig de styrande allt oftare allt mindre om. Och du är med på första parkett och gör vaddå?  
 
Statsministerns presschef Anna Helsén ringde upp Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin. Hon undrade när de skulle sluta med sin granskning av Lars Danielsson.  
 
Bara det faktum att Göran Persson förlängda arm ringer en ansvarig utgivare och framför synpunkter är ett sätt att försöka påverka, säger han i Aftonbladet har drivit en hård linje mot statssekreterare Lars Danielsson och hans olika versioner om vad han gjorde annandag jul 2004 då tusentals svenskar kämpade för sina liv efter tsunamin. Anders Gerdin har till exempel skrivit en artikel om att tidningen inte kommer att ge upp förrän Lars Danielsson berättar sanningen. Nu vill regeringen ha ett slut på Lars Danielsson-affären. Anna Helsén ringde i måndags till Anders Gerdin. - Hon vill veta hur länge bevakningen skulle fortsätta, berättar Gerdin. - Jag uppfattade det som hon ringde i egenskap av representant för Lars Danielsson och Göran Persson.  
 
Toni kommentar:  
För varje dag flyttar makthavare fram sina positioner, det är ett skäl nog att rösta på något annat till och från för att få in nytt blod och bort med pampväldet. Det senare är både dyrt och en stor fara för demokratin, makten smyger sig på till slut rättfärdigas vad som helst.
 
 

 
 
8)  
 
Kommuner stjälper privata företag  
 
Tina Kauranen, Ann-Christine Johansson och Bert Hansson har alla drabbats av en hemkommun som konkurrerar på osunda villkor.  
 
a) Tina Kauranens företag, Gävle Tolkjour, innebär kommunens näringsverksamhet miljoner i minskad omsättning.  
Med hjälp av aggressiv marknadsföring försöker kommunen locka över kunder. Därmed förlorar vi fyra-fem miljoner kronor per år av vår omsättning, säger Tina Kauranen.  
Dessutom har vi tvingats säga upp två fast anställda det senaste halvåret.  
 
b) För Ann-Christine Johansson i Grums är situationen ännu värre. Vid årsskiftet blev kommunens dumpade priser och gratis friskvårdskort i anslutning till bad- och sporthallen för mycket. Det privata företaget Träna hos Ankis AB tvingades i konkurs.  
Jag kämpade i åtta år men nu är det slut, enligt tekniska nämnden så räcker det med en friskvårdsverksamhet i kommunen, deras egen, säger hon.  
Gym i anslutning till badanläggningar är ett vanligt problem. Många simhallar är en förlustaffär för kommunen därför knyts en näraliggande tjänst till anläggningen, säger Per-Arne Sundbom, vid Konkurrensverket.  
 
c) Kroppefjäll Hotell Spa och Konferens ägs av det kommunala bostadsbolaget Melleruds Bostäder. Verksamheten går med stora underskott och har utsatts för hård kritik från lokalt håll sedan starten 2004.  
I kritikerkören återfinns Christina Gyllenklint och Bert Hansson. De driver Håveruds Hotell och Konferens sedan sex år tillbaka.  
Eftersom Mellerud Bostäder täpper till förlusthålen med skattepengar för anläggningen på Kroppefjäll, så snedvrids konkurrensen, anser Bert Hansson.  
 
Toni kommentar:  
Detta är endast ett fåtal urklipp från de sista 2 veckorna, maktpolitiker använder skattemedel för att utplåna privata företagare, och alla ser på, var finns viljan till förändring, var finns revolten?
 
 

 
 
9)  
 
Insändare från Hans Sterlycke  
 
SKiS offras för korporativismen  
 
Som reaktion på ditt senaste nätbrev kan jag inte låta bli att säga: den svenska korporativismen.  
mvh Hans  
 
SKiS offras för korporativismen  
Sverige var det korporativistiska föredömet för Mussolini. Korporativism är ett samhälle som organiseras efter grupptillhörigheter och där eliterna i dessa korporationer gör upp sinsemellan och med staten för att slippa demokratisk diskussion. Det åstadkoms lättare om det bara finnas en organisation av vart slag. Det får bara finnas en näringslivsorganisation, bara ett fack och bara en bondeorganisation. Nu vill staten skapa en enhetlig konsumentrörelse.  
 
Därför offras nu SkiS (Sveriges Konsumenter i Samverkan). Därför tas hälften av de 1,2 mkr SkiS får i statsbidrag och läggs till de 3,2 mkr som Sveriges Konsumentråd redan får. Därför fick Konsumentrådet för en symbolisk peng överta Råd & Rön med en upplaga på 225.000 ex från Konsumentverket med tillhörande stora testverksamhet.  
 
Demokratins livsluft är konkurrens. Det måste finnas reella val.  
Korporativism bygger på samförstånd. En partsföreträdare får bara vara lagom oppositionell. Inte för mycket som SkiS. Konsumentrådet är mer lagom. Det får sin demokratiska legitimitet genom att ha 27 medlemsorganisationer, flertalet inom arbetarrörelsen.  
 
Resultatet kommer inte att bli något större tryck på konsumentfrågorna.  
Det är mer fråga om att ge opinionen ett utlopp på ett kontrollerat sätt så att den kan styras. På samma sätt vill man bygga upp Resenärsforum med statliga medel för att få en enda företrädare för de kollektivtrafikresande.  
 
Man får formellt demokratriska organisationer som inte främst arbetar i medlemmarnas intresse utan där eliterna i de olika korporationerna ser sig ha mer gemensamt med varandra än med sina medlemmar. Om facket eller bondekooperationen inte företräder mig riskerar de inte att jag väljer någon annan rörelse. I Sverige finns inte den möjligheten.  
 
Hans Sternlycke  
 

 
 
TURISM  
 
10)  
 
Marocko skall fördubbla antalet turister med hjälp av bland annat Ryanair  
 
För någon månad sedan meddelades att Ryanair kommer att utöka sitt flygnät till att omfatta Marocko.  
 
Det är en uppgörelse med Marockanska staten att flyga in folk från olika EU länder. Där staten Marocko i enlighet med Ryanairs policy sponsrar flygstolarna för att få ned flygkostnaden och kanske en dag kunna erbjuda gratis flygresa.  
 
Ett Smart drag av Marockanska Staten som därmed är ännu ett land som insett att det är bättre att satsa marknadsföringspengar på proffs än det nationella flygbolaget som oftast är svarta ekonomiska hål utan någon marknads effekt.  
 
Turismen är en av Marockos viktigaste näringar. Marockanska staten har tagit fram en plan. Målet är 10 miljoner turister är 2010, nästan en fördubbling jämfört med idag.  
 
En rad nya turistorter håller på att byggas utmed Atlantkusten och vid Medelhavet. Investerare från Europa och Gulfländerna satsar mycket pengar. Nyligen lovade bolag i Dubai att pumpa in 70 miljarder kronor i turismutveckling här. För skandinaver är Marocko ett relativt ovanligt resmål idag tidigare var Agadir den enda kända destinationen. Idag är det Tyskar, Fransmän och spanjorer som är de största turistgrupperna.  
 

 
 
11)  
 
Svenska jättar kör gemensam mångmiljonkampanj i London  
 
Visit Sweden, SAS, Stockholm Visitors Board, Radisson SAS och Scandic kör en gemensam kampanj för att locka Londonbor till Stockholm.  
Anledningen till att företagen gått ihop kring kampanjen är att det dels är en kostsam kampanj och dels att hela resekedjan, flyg, hotell och mat, på det här sättet integreras.  
 
För att stå ut i bruset behöver man göra en stor kampanj. Jag vet inte vad den kostar men det är flera miljoner, säger Thomas Brühl, vd på Visit Sweden.  
 
Huvuddelen av kampanjen är en reklamfilm som körs på nätet. Filmen driver med nidbilden av Sverige, exempelvis att det är dyrt och att svenskarna är lössläppta. Den utgörs av ett interaktivt musikalnummer där man kan växla mellan de 50 vanligaste brittiska namnen för att få texten riktad till någon man känner. Tanken är att folk på så sätt ska sprida filmen till sina vänner.  
 
Kampanjen omfattar även banner annonsering, 30.000 mejl utskick och pr.  
Vi hoppas att den sprids vidare till ett par miljoner människor. Genom en direktlänk går det att beställa på en gång så det är samtidigt en säljdrivande kampanj.  
 
Målgruppen för kampanjen är så kallade DINKs (double income, no kids) i Londonområdet.  
Reklambyrån bakom kampanjen är Farfar, mediebyrå är Carat. Filmen har regisserats av Mikeadelica.  
 
Toni kommentar:  
Kampanjen sköts av Farfar, redan namnet säger allt! Tillhör det inte grundskolan att man liksom IKEA och andra framgångsrika företag på den internationella marknaden använder sig av marknadsbyråer med den lokala marknaden i blodet? Som är något annorlunda än att tala engelska? Anmärkningsvärt är att Turistgeneralen Thomas Brühl som sitter på svenska skattemedel inte känner till kampanjens omfattning! Att vara prya är ju en sak att vara inkompetent är något helt annat! Den gemensamma faktorn för dessa verksamheter Visit Sweden, SAS, Stockholm Visitors Board, Radisson SAS och Scandic är att ingen någonsin lyckats med sin marknadsföring söder om Malmö, töntar förblir töntar det har cheferna genom årtionden visat som samlats i dessa verksamheter.
 
 

 
 
12)  
 
Destination Stockholm är stark kritisk till Visit Sweden och hur man använder skattemedlen  
 
 
I ett brev 24 april 06 riktat till Styrelse ordföranden Elisabeth Nyström (m) för Sveriges Turistråd numera Visit Sweden påpekar VD jan Rencke det orimliga i att det satsas skattemedel till företag som ägs av kommunerna och i direkt konkurrens med privata företag leder till snedvridning.  
 
VD Thomas Brühl anser det är försumbara belopp man satsar som understiger 10 miljoner kronor under kommande 3 års period vilket är gränsen ”försumbart statstöd”. Även i denna kampanj uppger Thomas Brühl att han inte känner till hur mycket skattepengar som satsas via hans organisation. Jodå han sitter kvar som pajas VD, Thomas alltså och som jag skrev när han tillsattes vi kommer att uppleva ytterligare 3-4 förlorade år innan han har insett att det är bäst att byta jobb till någon annan institut där man kan bränna statliga pengar riskfritt. För Sverige är det nya förlorade år.  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=686&q=Thomas%20Brühl&ww=strong artikel nr 1  
Utnämning i rallyfart, Sveriges Turistråd utan visioner. Sveriges Turistråd har fått en ny VD Thomas Brühl.  
 
Jan Rencke avslutar brevet med: Risken för snedvridning av konkurrensen är beaktansvärd. Även om projektet skulle ligga på rätt sida om konkurrenslagen, så finns ändå anledning att fundera över bolagets arbetsformer.  
 
Toni kommentar:  
Jan Rencke driver också ett ärende i EU mot Stockholms kommun då hans verksamhet Destination Stockholm anser att otillbörliga medel förs över till förlusttyngda kommunägda Stockholm Visitors Board. Man har fått upp ärendet till Europa parlamentet men stött på patrull och det har blivit en seg historia som kommer kräva betydande resurser framöver av Rencke och hans företag. Låt oss hoppas att det blir klar en gång för alla något så självklart att makthavarna inte får använda skattepengar för att snedvrida konkurrensen!  
Detta borde väl egentligen inte vara en stridsfråga annat än för dom som vill socialisera hela samhället?
 
 

 
 
13)  
 
Föreningen Yxskaftet satsar på mer turism får 400.000 kr i bidrag  
 
Nästan 400.000 kronor! Så mycket har föreningen Yxskaftet i Hults Bruk strax utanför Åby, fått i bidrag från EU och riksantikvarieämbetet. Bland annat för att försöka få minst 500 skolelever från Hageby, Navestad, Klockaretorpet och Marielund att komma ut och besöka Hults Bruk och dess smedja och yxtillverkning.  
 
Målsättningen är också att skapa arbetstillfällen i vår verksamhet, med självfinansiering som ett framtida mål, säger Camilla Carlsson i föreningen.  
Hur lyckades ni få så mycket pengar till föreningen?  
 
Pengarna handlar om två projekt. Dels 189.000 från EU-projektet Växkraft mål 3 och dels 200.000 från riksantikvarieämbetet.  
 
Det förstnämnda projektets syfte är att skapa arbetstillfällen härute inklusive kompetensutveckling för våra medlemmar i föreningen.  
 
Bland annat vill vi försöka skapa en permanent utställningslokal med café samt att utveckla olika koncept för att öka antalet besökare till Hults Bruk och därmed nya arbetstillfällen  
 
Tonis kommentar:  
God dag Yxskaft Sverige!  
Åde finns förståss ingen privat företagare som kan driva ett kafé på kommersiella grunder? Inte ens i närheten?  
Suck arma Sverige mygelsverige
 
 

 
 
14)  
 
Jeanette Gossas blir ny turistsamordnare i Säter  
Hon har studerat fyra år på turism- och resandevetenskapsprogrammet vid Högskolan Dalarna och har magisterexamen i företagsekonomi.  
 
Toni kommentar:  
Grattis Säter kommun ännu en som lärt sig under 4 år hur man fyller i ansökningsblanketter för bidrag ?  
Tidigare chefen Karina Larsson tillträdde den nyinrättade tjänsten som turistsamordnare vid Säters kommun den 1 mars 2006, men fick sedan erbjudande om ett toppjobb i Fagersta som hon inte kunde motstå och efter 2 månader slutar hon!  
Det är väl sådant som kallas för kontinuitet inom byråkratsvängen, det börja i tidig ålder? Från den första juni och augusti månad ut blir det öppet vardagar klockan 10 till 18, lördagar 10 till 14, men stängt på söndagar.  
Vi kommer att jobba i skift.  
 
Varifrån kommer alla stolpskott?
 
 

 
 
15)  
 
Prakt exempel på desinformation och skön målning från regeringen  
 
Svensk turism går framåt  
Sverige har fler besökare per invånare än vad de europeiska länderna har i snitt. Under de senaste 15 åren har den utländska turismen till Sverige ökat med drygt 80 procent. Sverige har i dagsläget 0,85 besökare per invånare.
 
 
De nordiska ländernas statistik över utländska gästnätter i respektive land för åren 1995 till 2005 visar att Sverige har den största marknadsandelen av de utländska gästnätterna i Norden. Sverige har ökat sin marknadsandel från 27 procent 1995 till 32,7 procent under 2005. Därefter följer Danmark med 30,5 procent, Norge med 22,3 procent och Finland med 14,6 procent.  
 
Antalet utländska gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökade med 3,8 procent. Under de senaste 15 åren har den utländska turismen till Sverige ökat med drygt 80 procent. Utvecklingen i Sverige har därmed legat på samma nivå som för det internationella resandet i världen, som ökat med 82 procent, men betydligt bättre än utvecklingen i Europa där ökningen varit 68 procent.  
 
Svenska fritidsresenärer står för drygt två tredjedelar av svenskarnas totala turistkonsumtion i Sverige. Fritidsresenärernas andel av den inhemska turistkonsumtionen har ökat från 63 till 67 procent de senaste tio åren. Affärsresenärernas andel har under samma period minskat från nästan 37 till drygt 32 procent.  
 
Turismens andel av Sveriges totala export var under 2004 högre än exportvärdet för några viktiga varuområden som livsmedel, trävaror och möbler. Turismens exportvärde, det vill säga vad utländska besökare spenderade i Sverige, uppgick till 48,5 miljarder under 2004 och är nästan i samma storleksordning som värdet av Sveriges export av järn och stål.  
 
Antalet sysselsatta (årsverken) i turistnäringen har ökat med nästan 24 procent eller drygt 24 000 heltidsarbeten sedan 1995. Mätt i medeltal sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökat med cirka 6 procent.  
 
Toni kommentar:  
Svensk turism stampar på fläcken sedan årtionden, den störste sabotören är regeringen med ogenomtänkta åtgärder när man höjde momsen till 24% och hotell, restauranger, transportföretag, turistföretag i tusental gick i konkurs och långt över 100.000 anställda blev arbetslösa som kommenterades av Bosse Ringholm, tål företagen inte högre skatter skall dom inte finnas till. Nej just det men så var det bara att de kommunalt ägda bolagen fick skattepengar till bidrag och dom privata ägarna blev av med allt dom ägde.  
År 2006 med flygskatten och en höjd moms till 21% är man på väg att upprepa katastrofen.  
Desinformation är vad ministern ägna sig åt!
 
 

 
 
16)  
 
Så här fungera nog turist organisationerna på de flesta ställen i Sverige  
 
Trots satsningen på året-runt-turism står det ganska still i Åre just nu. Mycket av servicen som turisterna normalt kan räkna med, verkar gå på lågvarv. De som hoppats på en tur med Kabinbanan, till exempel, får vänta tills i juli. På turistbyrån tycker man inte att det är någon idé att marknadsföra mellansäsongen.  
 
Toni kommentar:  
Hur fel får det bli innan någon reagera? Är det inte genom säsongutjämning som näringen tjänar MER pengar? Man kan väl inte ta in mer pengar i högsäsong som redan är full utan att höja priset? Turistorganisationens främsta arbete borde rimligen vara att öka beläggningen när det finns kapacitet – alternativet är att lägga ned turistbyrån och spara den surt ihop tjänade pengen från skattebetalarna.
 
I vilket företag satsar man på högsäsongen – är det inte på övrig tid man lägger ned all sin kunskap och energi?  
Varifrån kommer alla dessa stolpskott till turistansvariga? Från turism högskolor för bidragsnarkomaner?  
 

 
 
17)  
 
Turistindustrin – inkomstkälla eller utsugningsfälla?  
 
Är turism bra eller dåligt? Ja, i bästa fall hamnar åtminstone en del av turistpengarna hos lokalbefolkningen, men oftast stannar de stora vinsterna i fickorna på turistarrangörerna. Och än värre: branschen är full av både barnarbetare och arbete under slavliknande förhållanden. För att skapa opinion om turismens avigsidor och vad du som enskild kan göra för att inte bidra till exploatering av lokalbefolkningen har Hotell- och Restaurangfacket påbörjat en internationell kampanj.  
 
Journalisten Jennie Dielemans har varit i Asien och Latinamerika för att undersöka branschen närmare. Tillsammans med Therése Hulthén, internationell sekreterare på HRF, berättar hon och visar bilder från resan: om hur ett krig som kostat livet på 3 miljoner vietnameser har kunnat bli en turistattraktion, om de burmesiska barn och tonåringar som bygger nya hotell och bungalows i Thailand och om de sk All inclusive-hotellen som utarmar all lokal affärsverksamhet genom att skapa stängda reservat för turister. Vad kan vi som fackliga i Sverige göra och hur kan vi som turister bli mer ansvarsfulla på våra semesterresor  
 
Hotell och Restaurang Facket  
 
Toni kommentar:  
När Sverige är för litet då måste fackföreningsavgifterna användas till att skicka ut meningsfränder i världen för att skriva strunt utan att sätta saker och ting i sitt rätta sammanhang. Sicket gäng.
 
 

 
 
18)  
 
Professur i turism vid Mittuniversitetet i Östersund så ajounerade universitetsstyrelsen den frågan  
 
Trots ett stort tapp i antalet studenter räknar Mittuniversitetet med att få ekonomin att gå ihop i år. När det gäller inrättande av en professur i turism vid Mittuniversitetet i Östersund så ajounerade universitetsstyrelsen den frågan.  
 
Vad som dock blev klart är att Mittuniversitetet får en vice rektor. Han heter Christer Fröjd och kommer att arbeta med Sundsvall som bas.  
 
Vi behöver förstärka vår kompetens på områden som rör forskningssamverkan och forskningsfinansiering. Vi behöver då utöka våra kontakter med EU och övriga Europa  
 
Toni kommentar:  
Varför inte fråga Karlstad där såg man vägen till mera bidrag till skolan med att inrätta en högskole utbildning inom turism. Vilka som blir lärare och varifrån kommer kompetensen?
 
 

 
 
19)  
 
Sveriges två största bussresearrangörer bygger en ny bussterminal i Malmö  
 
Sveriges två största bussresearrangörer, Ölvemarks Holiday och Scandorama, har kommit överens om att bygga en ny bussterminal i Malmö för utlands- och incomingtrafik  
 
Terminalen har fått arbetsnamnet Öresundsterminalen och ska ligga i Toftanäs, Burlöv, vid yttre ringvägen direkt intill motorvägsinfarten till Malmö. Området omfattar 28.000 kvadratmeter.  
 
Terminalens inre delar utgörs av en generös vänthall samt restaurang, utrymmen för omklädning och catering samt väl tilltagna sanitetsutrymmen. Anläggningen kommer att få ett modernt informationssystem. Terminalen är dimensionerad för att kunna hantera 3 000 resenärer för övergång från anslutning till kontinentbuss. Terminalen får plats för 80 bussar.  
 
Anläggningen blir granne med Busscentralen, Bergkvarabuss nya bussdepå, där möjlighet finns att tanka diesel, adblue och naturgas samt att tvätta bussar, tömma toaletter eller reparera fordon. Öresundsterminalen byggs av Mekka Traffic-koncernen och hyrs ut till Scandorama och Ölvemarks Holiday. Investeringarna uppgår till ca 40 miljoner kronor. Anläggningen väntas stå färdig till bussresesäsongen nästa år.  
 
Toni kommentar:  
Man tror inte sina ögon ÄNTLIGEN efter 30 år av motarbete äntligen samarbete!  
Läste i senaste tidningen Bussbranschen nr 126 den 4 maj 06 där Bengt Ölvemark berättar  
om sitt liv och öden att många förespått bussresornas snara död. Okunskapen finns överallt, självklart kommer det alltid finnas buss sällskapsresor det finns ingen bättre form att resa i en begränsad grupp där så många faktorer spelar in. Det som gjort att bussresebranschen har halverats när samtidigt kundunderlaget närmast fördubblats är den minst sagt ojämna kvalitén som resorna präglats av. Bussarna är ett lotto spel, hotell urvalet inte det roligaste alla gånger, dags etapper som påminner om maraton lopp osv Bussresor kommer alltid ha sin marknad det som krävs när ekonomin tillåter lite mera experimenterande, resor med 3 stolar i bredd eller bussar med en superhäftig inredning för 25 personer som är en succé i USA.  
 
Det gläder mitt hjärta att denna terminal kommer tillstånd, synd bara att vi inte kunde få ihop ”vildhjärnorna” i början av 80 talet när vi på BRA hade detta som ett gemensamt förslag, men minnet är det som sviker först av allt.  
Då gör vi som nu är så populärt, nu skall vi se framåt och med detta ett stort Grattis, med åldern kommer visheten?
 
 

 
 
20)  
 
Vd kan tvingas betala företagets skatteskuld en sensationell dom med oanade konsekvenser för den privata företagsamheten  
 
Bilhandelsföretaget drog på sig en skatteskuld och gick i konkurs. Skatteverket vill att företagets ägare ska betala skulden på 1,8 miljoner kronor. Nu ska Regeringsrätten avgöra målet.  
 
Västeråsföretagaren importerade bilar från Tyskland. Han och många andra i branschen anser att man betalar moms på rörelsemarginalen vilket exempelvis sker i resebranschen. Detta förfarande är helt normalt och förekommer överallt inom EU enligt flera stora Internationella revisionsbyrårer.  
 
Skatteverket underkände den metoden. I stället skulle moms betalas på hela försäljningsbeloppet, vilket medförde att bolaget snabbt fick en skatteskuld som det inte klarade av.  
 
Bilhandlaren beslutade att avveckla företaget, men drev det vidare på sparlåga. Han överklagade i skatteärendet, men betalade inte in skulden, utan begärde anstånd med det.  
 
Något sådant fick han inte varför företaget tvingades i konkurs när kronofogden begärde att skatteskulden skulle betalas.  
 
Skattemålet förlorade mannen senare i länsrätten som överklagades till kammarrätten.  
 
Frågan som Regeringsrätten nu ska avgöra är om företagaren är skyldig att personligen betala sitt aktiebolags skatteskuld. Skatteverket och länsrätten anser det eftersom företagaren inte gjorde några försök att betala skulden trots att företaget drevs vidare.  
 
Bilhandlaren anser inte att han har gjort fel.  
Vi följde alla lagar och regler som gäller för avveckling av bolag, säger han.  
 
När kammarrätten prövade målet vann företagaren. Kammarrätten ansåg inte att statens möjlighet att få betalt hade försämrats av att företaget drevs vidare.  
 
Skatteverket sin vana trogen överklagar till Regeringsrätten som väldigt ofta följer skatteverkets intentioner i jakten efter mer pengar till staten, regeringens lakejer slår till.  
 
Toni kommentar:  
Jag har inte läst ett ord om denna händelse i svensk media. Själva händelsen är häpnadsveckande, detta är ett försök från skattemyndigheten och lydorganet länsrätten att urholkar konkurslagen genom att sätta skatteskulden över konkurslagen där varje företagare oaktat skälet till en konkurs kan bli personlig ansvarig för skatteskulden!  
 
Och du sitter och begriper ingenting? Det är sista spiken i den fria företagsamheten ifall Regeringsrätten går på länsrätten och skatteverkets uppfattning.  
Det är en sensation i västvärlden och vem skall starta företag menar regeringen och vilka utländska bolag vill man attrahera om VD:n blir ansvarig för bolagets skatteskuld vid en konkurs? Det finns fler än ett skäl till varför en halv miljon svenskar lämnat paradiset!  
 
Se om ditt hus om du är egenföretagare, ser till att du inte äger ett smack, en konkurs situation kan komma från en klar blå himmel utan att du är ansvarig för situationen.  
De privata företagens störste fiende är regeringen med lydorganen och det går inte att gardera sig annat än att du ser över din privata situation om du är VD, äg ingenting!  
Man blir alldeles matt om Regeringsrätten besluta följa länsrätten.
 
 

 
 
21)  
 
Veckans stora nyhet mätt i spalt kilometer är att Volvo erbjuder alkoholmätare för färjor  
 
Volvokoncernen kommer att erbjuda rederier möjligheten att kostnadsfritt utrusta färjor som trafikerar Sverige med särskilda alkoholmätare. Tanken är att lastbils- och busschaufförer som använder färjorna frivilligt skall kunna testa om de klarar de svenska alkoholgränserna.  
 
För att minska riskerna för att förare av tunga fordon kör alkoholpåverkade, har Volvo beslutat att erbjuda rederier som trafikerar Sverige möjligheten att kostnadsfritt utrusta sina färjor med särskilda alkoholmätare av samma typ som Volvo tillhandahåller till sina tunga fordon. I anslutning till mätarna kommer det att finnas informationsmaterial som berättar om riskerna med att köra med alkohol i kroppen och om de svenska bestämmelserna.  
 
På Skånepolisens trafiksektion är man mycket positiv till Volvos planer. - Det här är mycket bra, säger Leif Andersson, chef för Skånepolisens trafiksektion. När det handlar om lastbilar och bussar rör det sig om stora krafter och jag välkomnar alla initiativ som kan bidra till att vi får färre berusade förare på våra vägar.  
 

 
 
22)  
 
H2-Prius nu till den Svenska Marknaden Vätgasbilar till Sverige!  
 
De 15 vätgasbilarna till Norge får efterföljare till Sverige ! HydrogenOrganization erbjuds medverkan , som teknisk förmedlare direkt med USA-producenten.  
Kontakta oss på vår mailadress så ordnar vi offert direkt från Producenten.  
Quantum levererar på Dina önskemål enlig nedanstående:  
 
Baspriset Toyota-Prius före konvertering 24.000US$ = 185.200 SEK  
Trycktankar 3 st och styrutrustning (350 Bar) 95.000 US$  
(ger upp till 30-40 mil) = 693.000 SEK  
 
Nöjer man sig med 2 trycktankar reduceras priset med -182.500 SEK = -25.000 US$  
 
Med leveransen följer 3 års garanti 25.000 US$ = 182.500 SEK  
 
Garantin följer Europakonventionens TÜV-normer, vilket gällde i Norge-avtalet.  
Möjlighet till trycktankstryck 700 Bar erbjuds till 2007 .  
 
Tag chansen till att föra fram Sverige mot koldioxidfri  
Trafik ! Mailadressen är WPL990t@tninet.se  
Välkomna HydrogenOrganization  
Olof Tegström  
Grevegårdsvägen 194,  
42161 V:a Frölunda  
Tel 031-478107  
 

 
 
Sjöfart, Färjor, Kryssning  
 
23)  
 
a)  
RIGA PASSENGER TERMINAL HOPPAS PÅ TALLINKS LINJETRAFIK MEN ÄR REDAN BLÅSTA PÅ KONFEKTEN
 
 
Under det första kvartalet i år reste 3.838 passagerare via Freeport of Riga, vilket är betydligt färre än första kvartalet i fjol. Då gick Baltic Kristina i trafik på linjen Riga-Stockholm och noteringen var 20.281 passagerare. I april 2005 reste nästan 16.900 passagerare via Riga hamn. De flesta av dem reste med Tallinks färjelinje till Stockholm.  
 
Enligt nyhetsbyrån BNS omsatte Riga Passenger Terminal LVL 1,12 miljoner (EUR 1,6 miljoner) i fjol, en fördubbling jämfört med 2004. Vinsten blev LVL 158.500 (EUR 225.500). År 2004 var siffrorna desamma, fast röda, dvs förlust. Passagerarterminalen hoppas att antalet linjepassagerare ska fortsätta att öka och att Tallink trafikerar linjen med två färjor.  
 
Riga Passenger Terminal ägs av brittiska Nordheim Investments Ltd Lettiska intressenter boende i London (45 procent), estniska Abergren OÜ (45 procent), företagets vd (5 procent) och amerikanska Robertson LLC (5 procent).  
 
b)  
 
Medans Riga hoppas ändrar Tallink sina fartyg från daglig till varannan dags trafik
 
 
Tallink behöver cash och då kovänder man eftersom bokningen på Stockholm Riga inte är den kassa succé man räknat med.  
 
Tallink har ersatt Fantaasia på linjen Riga-Stockholm med Regina Baltica, som har fler hyttplatser ( Gammal Viking färja med minihytter). På Fantaasia finns 794 bäddar i 334 hytter, medan Regina Baltica har 1.156 bäddar i 504 hytter.  
 
På Medelhavet är det ett stort tryck på stora färjor och sensationellt upptäckte nyhetsbyrån BNS att Fantaasia fanns bland färjorna på Algérie Ferries hemsida. Man antog därför att Fantaasia var på väg att säljas till Algeriet, vilket dock förnekas av Tallink, som meddelade att nyheter om Fantaasias öde kommer så småningom.  
 
Under 2005 chartrades Fantaasia av Algérie Ferries i nio månader och trafikerade en linje mellan Algeriet och Frankrike samt Alicante – Algeriet under estnisk flagg och med estnisk besättning. Problemet man hade var att man fick totalstopp på maskineriet inte en gång och färjan drev fullt med folk herrelös på havet innan man fick igång maskineriet igen. Såna händelser bruka sitta kvar hos varje rederi chef.  
 
c)  
 
NORSKT BUD PÅ SILJA
 
 
Ytterligare en ny budgivare på Silja Line har dykt upp. Enligt uppgifter i finsk press har norska Norferries lagt ett bud på mer än EUR 520 miljoner, med stöd av ett tyskt investeringskonsortium. Norferries ägs av Kystrederiet Arendal, som i sin tur ägs av Geir Wilhelmsen, Sigurd Steen och Jorn Wold-Pedersen. Inget av företagen driver något fartyg idag. Man är engagerad i det EU-finansierade Northern Maritime Corridor-projektet och avsikten var att man i januari/februari skulle ha startat linjetrafik mellan västnorska hamnar och Tyskland med inchartrade ro-ro-fartyg. Kystrederiet Arendal/Norferries säger också att man för diskussioner med Aker Finnyards om två 28-knops ro-pax-färjor med kapacitet för 1.000 passagerare och 350 bilar, som skall ersätta de inchartrade fartygen. Någon trafikstart har det ännu inte blivit. Norferries har också visat intresse för linjen som skall förbinda Drammen med kontinenthamnar med ett Fast Jet Cargo-fartyg, som huvudsakligen skall lasta trailrar med fisk. Kostnaden för fartyget är beräknat till närmare NOK 500 miljoner, men någon beställning är inte lagd ännu.  
 
 

 
 
24)  
 
Vill du spionera på dina kollegor eller grannar här är länkarna  
 
http://www.smsupplysning.se och http://www.inkomst.se som snabbt blivit uppskattade hemsidor både för mindre och medelstora företag samt allmänheten.  
 

 
 
25)  
 
Pensionera dig rätt  
 
Funderar du på att pensionera dig utomlands? Det kan skilja miljonbelopp mellan några av de populäraste pensionärsparadisen, skriver Privata Affärer.  
 
Inkomstskatten på pensionen skiljer sig markant mellan länder som Spanien, Frankrike, Cypern och Malta. Lägst skatt har Frankrike med sina 10 procent följt av Cypern med 12. Ser man till marginalskatten är den 37 procent i Frankrike och endast 5 på Cypern  
 
I Sverige är motsvarande skattesatser 38 respektive 56 procent. Det är lätt att inse att det går att göra stora klipp för den som pensionerar sig rätt.  
 
Den som har 46.000 kronor i pension här hemma i Sverige tvingas varje månad säga hejdå till hela 17.600 kronor i skatt. I Frankrike skulle motsvarande belopp landa på blygsamma 4.700 kronor.  
 
Över en tioårsperiod innebär detta att du får ut 1,6 miljoner kronor mer på Rivieran än om du bott kvar hemma i Sveg. Skillnaden mellan Sverige och Cypern är nästan lika stor, eller 1,5 miljoner kronor.  
 
Så kan det bli eftersom skattereglerna för pensionsförsäkringar kan vara mycket förmånliga. Kortare utbetalningstid än livsvarigt kan avsevärt reducera skatten, säger Göran Åslev, rådgivningskonsult på företaget Söderberg & Partners, till tidningen.  
 
För att slippa betala svensk skatt måste du dock klippa en hel del band till ditt moderland. Exempelvis är det ok att ha ett fritidshus men inte permanentbostad. Du måste även kunna uppvisa en väsentlig anknytning till det land dit du flyttar.  
 
Göran Åslev tror att Frankrike kommer att öka i popularitet bland svenska 40-talister. Men den som flyttar bör inte göra något förhastat, menar konsulten.  
 
Res runt i olika länder och undersök förhållandena innan ni bestämmer er. Och när ni har bestämt er för ett land, res runt på nytt för att utröna var ni tror att ni kommer att trivas bäst, säger Göran Åslev till Privata Affärer.  
 
Behållning efter tio år:  
Frankrike: 5,0 miljoner  
Cypern: 4,9 miljoner  
Malta: 4,2 miljoner  
Spanien: 3,9 miljoner  
Sverige: 3,4 miljoner  
 

 
 
26)  
 
Nu kan du flytta dina reavinster från husförsäljning till annat EU land  
 
Även den som köper en bostad i ett annat EU-land ska få uppskov med reavinsten på en bostadsförsäljning i Sverige. Den eftergiften är regeringen beredd att göra för att slippa en process i EU-domstolen.  
 
Det är, enligt vad Sveriges Radios Ekot erfar, innebörden av ett brev som finansdepartementet på torsdagen skickar till EG-domstolen.  
 
Uppskovet med reavinstbeskattning för den som säljer sin bostad och köper en annan inom Sverige blir alltså kvar. Det nya blir att uppskovsrätten utvidgas till köp utomlands, rapporterar Sveriges Radio.  
 
Orsaken till förändringen är att EU-kommissionen stämt Sverige inför EG domstolen. Kommissionen underkänner att den svensk som efter att ha sålt sin svenska bostad och köper en ny bostad i ett annat EU-land eller i Norge, Island och Liechtenstein inte får uppskov med skatten på vinsten.  
 

 
 
Veckans Spanien – det går hett till när demokratin fungera!  
Tågprojekt går som på räls
 
AVE tågen med topphastigheter på 350 kilometer i timmen korta ned restiden mellan Málaga och Madrid halveras från nuvarande 4,5 timmar till 2 timmar och 15 minuter.  
Snabbtåget AVE kommer att nå Antequera före årsslutet. Sträckan mellan Antequera och Córdoba blir den första att öppna, av den totala sträckningen mellan Córdoba och Málaga. Det innebär att restiden mellan Antequera och Madrid reduceras med 40 minuter, till sammanlagt två timmar och tjugo minuter. Hela sträckan mellan Córdoba och Málaga kommer att vara klar nästa år. Då kommer snabbtåget AVE att nå topphastigheter på 350 kilometer i timmen och restiden mellan Málaga och Madrid halveras från nuvarande 4,5 timmar till 2 timmar och 15 minuter.  
 
Kritiserat hotell rivs helt  
Det kontroversiella hotellbygget vid nationalparken Cabo de Gata kommer att rivas helt. Den andalusiske regionalpresidenten Manuel Chaves meddelade 10 maj att regionalmyndigheterna inlett processen för att tvinga igenom en rivning av hotellet Algarrobico, som ligger vid stranden intill Cabo de Gata (Almería). Hotellet skulle ha 20 våningar med 411 rum och enligt planerna öppna till sommaren. Efter en demonstration i höstas av miljöorganisationen Greenpeace beordrade myndigheterna stoppa bygget. Nu ska det helt rivas.  
 
Första svartbyggen att rivas på Costa del Sol  
Sex bostäder i Manilva blev 10 maj de första på Costa del Sol att rivas på grund av olovligt bygge. Fastighetsmäklaren Green&Blue verkställde därmed ordern från Manilva kommun, som krävde en rivning då bostäderna ockuperade 800 kvadratmeter kommunal mark. Husen, som tillhör området Cortijos Altos, var helt färdigställda men dock ännu ej sålda. Hela bostadsområdet består av sammanlagt 68 hus, men sex av de hade uppförts på mark som inte tillhörde fastighetsmäklaren.  
 
Fler byggen stoppade  
Ytterligare tre påbörjade byggprojekt stoppades 11 maj på order av den nya interimsstyrelsen. Denna gång handlar det om byggprojekt som leds av gruppen Ávila Rojas i Nueva Andalucía. Ett hotell med 80 lägenheter samt två bostadsblock med 97 respektive sex bostäder riskerar nu att inte färdigställas. Med dessa tre har interimsstyrelsen stoppat hela nio byggprojekt på bara åtta dagar.  
 
Företagare gripen för mutbrott  
Ytterligare en företagare greps 17 maj inom ramen för Operation Malaya. Företagaren anklagas för mutbrott, i samband med ett planerat tillstånd för uppförandet av ett ålderdomshem och en klinik i området Las Chapas. Under förhandlingarna om marktillståndet ska företagaren ha betalat mutor till bland annat dåvarande vice borgmästaren Isabel García Marcos och dåvarande fullmäktigerådet José Jaén. Dessa ska i sin tur ha delat med sig av inkomsterna med andra medlemmar av den dåvarande kommunledningen.  
 
Tre borgmästare anmälda av provinsens byggdepartement  
Borgmästarna i Benalmádena, Gaucín och Tolox har anmälts för byggbrott. Oegentligheter inom byggpolitiken är inte ett enskilt fenomen för Marbella, åtminstone inte enligt provinsens byggdepartement. De har anmält tre borgmästare, fem fullmäktigeledamöter och två kommunalanställda för olovligt utfärdande av byggtillstånd. I vissa fall gäller anklagelserna även korruption. De som anmälts till miljöåklagarna är bland annat Benalmádenas borgmästare Enrique Bolín samt hans kollegor i Gaucín och Tolox. Mest anmärkningsvärd är byggsituationen i den senare kommunen, som endast har 2 400 innevånare men som projekterat 2 000 nya bostäder, utan förberedande miljöstudier.  
 
Krisåtgärder mot flyktingvåg  
Regeringen höll 15 maj ett krismöte för att diskutera åtgärder mot den ökande anstormningen flyktingar vid Kanarieöarna. I mitten av maj anlände hela tusen afrikanska flyktingar till ögruppen, under en enda helg. Vice regeringschefen María Teresa Fernández de la Vega höll ett krismöte med både inrikesministern Alfredo Pérez Rubalcaba, försvarsministern José Antonio Alonso samt socialministern Jesús Caldera. En av de första åtgärderna blir en skärpt bevakning av den afrikanska västkusten, med både fartyg, flyg och satellit. Fernández de la Vega betonade att samtliga flyktingar som tar sig illegalt in i Spanien kommer att utvisas.  
 
Skandalmisstänkt styrelseledamot gömde tio miljoner euro i kontanter  
Skandalen där hundratusentals småsparare i samlingsföremål riskerar att förlora sina investeringar växer. Polisen fann 10 maj tio miljoner euro i kontanter i en gömma hos en av styrelsemedlemmarna i företaget Afinsa, ett av de två investeringsbolag som skakas av skandalen. Gömman fanns i ett lyxhus i området La Moraleja, utanför Madrid. Där har polisen även beslagtagit dyrbar konst av bland annat Miró och Picasso samt fem lyxbilar, inkluderat en Lamborghini. Både Afinsa och Forum Filátelico misstänks ha lockat hundratusentals kunder med löften om garanterade årliga avkastningar på mellan sex och elva procent. Båda företagen förnekar anklagelserna om oegentligheter och vidhåller tvärtom att samtliga kunder erhållit utlovad ränta på sina investeringar.  
 

 
 
GÖRANS FUNDERINGAR http://goransfunderingar.blogspot.com  
 
GÖRAN DEMNERT ÄGER OCH DRIVER SEDAN MAJ -89 STOCKHOLMSBUSS AB OCH SEDAN FEB -05 ÄVEN SÄLLSKAPSRESOR AB. TANKEN MED DENNA BLOGG ÄR ATT GÖRAN PÅ ETT ENKELT SÄTT KAN SKRIVA AV SIG TANKAR, FRUSTRATIONER, GLÄDJEÄMNEN O DYL. HAR DU SYNPUNKTER ELLER ÅSIKTER ÄR DU VÄLKOMMEN ATT SKICKA ETT MAIL TILL MAILTO:GORAN@STOCKHOLMSBUSS.SE
 
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Nummer 1 i Spanien!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.