Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 17 den 3 juni 2007  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Man blir bara beklämd över dom som ytterst har ansvaret för Etanol satsningen som samtidigt inte tar det fulla ansvaret. Tyvärr är det så att vi i Sverige är vana med att göra experiment i fullskalemodell som det sedan tar årtionden att rätta till, så visst finns det anledning till oro.  
 
Det mest oroande är att vi inte har en susning om vilka naturfenomen som så snabbt kan skaka om jordens klimat.  
Etanol bidragsnarkomaner bombardera sedan några veckor dagstidningar med insändare med falska uppgifter eller förför helt medvetet olika journalister med osanningar.  
Taktiken är enkel, rädda vad som räddas kan av alla skattemiljarder i bidrag som fortsatt hägrar.  
Att Etanolen är en hälsofara det är ointressant när man kan genom desinformation avleda från problemet, det handlar ytterst om din och dina barn, barn-barns hälsa.
 
"När samhällets katalysatorer, journalisterna, besitter sådan okunskap och brist på intresse att de blir en gigantisk bromskloss i den förändringsprocess mot vätgas samhället som pågår är det inget annat än en katastrof."  
 
Tysk TV kanal 1 (ARD) Zuckerrohr im Tank  
Umweltschutz oder -zerstörung in Brasilien?  
http://www.bronline.de/politik/ausland/themen/2007/00885/daserste.shtml  
TV programmet är ett program i en serie där man tar upp Etanolen ur olika aspekter.  
Detta program handlar om hur storbönderna i Brasilien kalhugger regnskogen med alla dess konsekvenser, hur den sura regnskogsmarken med kemiska medel skall tillåta sockerrören att växa, som tar livet av hela faunan och de människor som sprutar utan något som helst skydd.  
Tiotusentals arbetare har en arbetstid från 07.00 – 22.00 alla dagar i veckan och för detta får man motsvarande 140 euro i månadslön.  
 
Tusentals småbönder har mördats eller bara försvunnit, andra har med våld drivits till storstädernas slumområden. Den Irländske prästen Thiago som sedan 30 år finns i Brasilien och kämpar mot denna förödelse av regnskogen, hur folket utnyttjas mördas, hunsas och hålls som slavar kunde själv nyligen knappt undgå ett mordförsök.  
 
Det är detta Etanol som svenska politiker i den rödgröna sörjan vill att vi använder, främst med stöd av miljöanarkisterna som varit i Brasilien inte kunde se något problem. Se detta reportage där även journalisterna utsattes för hot, då man inte vill att Europa skall få veta hur det står till.  
Idag finns det mer än 300 gigantiska Etanol fabriker och under närmaste åren skall ytterligare 100 ännu större byggas och för att få sockerrör i tillräcklig mängd fortsätter kalhuggningen av regnskogen, ytor stora som HELA SVERIGE. Programmet visar kort också hur farlig Etanolavgaserna är och det blir en fortsättning.  
 
Skämmas borde alla som stöder Etanol importen – skämmas skall politikerna göra som vill ta bort tullarna på Etanolen – som borde höjas till det mångdubbla för att därmed få ett stopp på importen. Staten måste stoppa skattesubventionen till Etanol bränslet till svenska företag, för hälsans skull.  
 
Satsa pengarna på forskning där Universiteten i landet får konkurrera fritt i att få fram nya energi vänliga bränslen. Vätgasen är den enda vägen till ett nytt samhälle oberoende från olje importer och avgaser med 0 utsläpp.  
Läs gärna artikeln: PESSIMISTERNAS JULAFTON  
 
Hur subtilt censuren i svensk media fungerar är uppenbar för dom som kan se utan ideologiska skygglappar.  
 

 
 
MILJÖ  
 
1)  
Pessimisternas julafton  
Larmen om miljön duggar tätt. Är man inte övertygad om att allt går åt helvete är man i bästa fall naiv men sannolikt köpt av storkapitalet. Alla tokförslag beaktas högaktningsfullt.
 
 
Biobränsleentusiasmen är ett bra exempel på vilka nya miljöhot vi står inför om vi i panikens tecken satsar fullskaligt på nya energiformer utan att beakta dess negativa miljöeffekter. Tyvärr är det så att vi i Sverige är vana med att göra experiment i fullskalemodell som det sedan tar årtionden att rätta till, så visst finns det anledning till oro.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-1.pdf  
 
 

 
 
2)  
 
Cecilia Malmström, EU-minister  
En obekväm sanning som kräver handling
 
 
Det talas mycket klimat nu för tiden. Al Gores film "En obekväm sanning" visas i skol- och föreningslokaler över hela världen, meteorologer får extra sändningstid i TV för att förklara växthuseffekten, de vetenskapliga rapporterna duggar över oss och alla politiker har blivit miljömedvetna. Det går inte att ignorera den mängd fakta som finns. Vi vet idag tillräckligt mycket om förändringarna i klimatet för att inse att vi kan göra något åt det om vi agerar nu.  
 
Toni kommentar: Om det fanns en minsta kunskap bakom klichéerna så skulle Cecilia medverka till att stoppa Etanolen med en gång – även Etanol är ett fossilt bränsle som med dagens kunskap visar sig vara mer besvärlig ur alla hänseende – miljöns Ebberöds bank där man leker med din hälsa och stöder grupper som mörda folk för att du skall tanka billig Etanol- finns det inget krav på vett och saklighet kvar i Sverige?  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-2.pdf  
 
 

 
 
3)  
 
FÖRNUFTETS seger inom EU den 25 maj 2007!  
Hydrogen (Vätgas) ersätter kolbränslen.
 
 
Europa Parlamentet har nu antagit deklaration om att ersätta fossila bränslena med vätgas (hydrogen) i en s.k.HydrogenEkonomi. Med beslutssiffrorna 420 av totala 785 röstande antogs HydrogenEconomy för HELA Europa (inkl.negativa Sverige) att rätta sig därefter.  
 
Det betyder att koldioxidfria bränslen blir framtiden för Samhällsomställningen och här måste svenska monopolets ”2-hål i väggen” brytas. Det betyder att Sverige som haft sitt veto (Vattenfall) sedan 1981 måste starta omskolning av både politiker och tekniker.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-3.pdf  
 
 

 
 
Samhälle  
 
4)  
 
En sjuk välfärd och politikerna tjabbla – ingen ljusning så långt ögat ser.
 
 
Det har hänt något med vår välfärd. Det kan ta flera månader att få cancervård. På barnakuten kan man få vänta ett halvt dygn med febriga småbarn. Vårdköerna växer medan de förtroendevalda talar om vårdgaranti inom tre månader.  
 
Tre månader vid dödshotande sjukdomar är faktiskt ett hån. Och inte ens det uppfylls.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-4.pdf  
 
 

 
 
Buss & kollektivtrafiken  
 
5)  
 
Rikstrafiken leker katt- och -råtta med gutar!
 
 
Det måste bli ett slut på Rikstrafikens plottrande och ständiga försök till försämring av Gotlandstrafiken!  
Det skriver Rolf K Nilsson, moderat riksdagsledamot i ett pressmeddelande, där han upprörs över ett brev till Oskarshamns kommun från Rikstrafiken.  
I brevet ifrågasätts det planerade hamnbygget för bland annat gotlandstrafiken och man uppger att andra platser kan bli aktuella som fastlandshamnar.  
Rolf K Nilsson skriver att han är trött på Rikstrafikens katt och råtta lek med gotlänningarna.  
- Går det inte med långsammare, mindre eller sämre färjor vill man ändra destinationsort, skriver han bland annat.  
 
Toni kommentar:  
Moderater, sossar, och övriga bunten av politiker alla tycks vara förfallna till socialism där staten skall sköta och lokalpolitikern skall klaga och skriva inlägg. Hur dum får ett samhälle bli innan man inser att staten/landstingen/kommunerna inte alls skall vara inblandade, det är fråga om avreglering, frihet att konkurrera även till och från Gotland.
 
 

 
 
6)  
 
Påtvinagd upphandling ledde till dyrare kollektivtrafik  
Den upphandling Kalmar Läns Trafik AB, KLT, tvingades till förra året ledde till kostnadsökningar på tolv procent för bussentreprenaderna.
 
 
Det var efter tvisten med EU-kommissionen, som upphandlingen tvingades fram. KLT hotades helt enkelt med böter på 1 miljon kronor per  
dag om de gamla anbuden förnyades. Det kunde inneburit böter på sammanlagt 760 miljoner kronor.  
 
Det var den förra upphandlingen som Bergkvarabuss anmälde till EU-kommissionen. De fann att formella brister begåtts och krävde en ny upphandling.  
 
KLT hade annars option på att förlänga de gamla anbudsavtalen. Eftersom bland annat drivmedelspriserna och löner ökat var det förmånligt för KLT att förlänga avtalen.  
 
Toni kommentar: Kan man komma längre ifrån fritt företagande?  
Ett sorgligt kapitel i svensk historia och det är så komplex att ingen orka med att riva upp århundradets största fiasko inom kollektivtrafiken.
 
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Norrlandslän vill ha statliga pengar till samordning
 
 
Trafikhuvudmännen i landets fyra nordligaste län vill ha tio miljoner om året under tre år av regeringen. Pengarna ska användas bl a till att samordna tågtrafiken i Norrlandslänen med övrig kollektivtrafik.  
Huvudmännen har på försök fått egen trafikeringsrätt för tågtrafiken i regionen genom Norrtåg. Norrtåg är idag en ideell regering, men länstrafikbolagen vill omvandla det till aktiebolag, något man hoppas kunna göra innan augusti.  
 
Toni kommentar: Planhushållningen i sin prydno – nya bidrag för att få dessa bryter man ned och skapa nya enheter som skall ha pengar – Sovjet upp i dagen!  
Kollektivtrafiken behöver inga nya bidrag, branschen behöver en total avreglering.
 
 

 
 
8)  
 
Här matas du med fakta om landets län och kommuner.
 
 
Syftet är att öka kunskaperna om samhällsekonomin på regional och lokal nivå.  
 
Svenska kommuner och en massa statistik  
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Sverige_i_fokus/Kommunstatistik  
Länens statestikfakta  
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Sverige_i_fokus/Lansstatistik  
 

 
 
Turism  
 
9)  
 
Scandorama, Bergkvarabuss och Ölvemark gör en historisk satsning!
 
 
Den 29 juni 2007 en dag att minnas för den Svenska bussturismen  
Nu är den klar den stora terminalen utanför Malmö, ett samarbete mellan Scandorama, Ölvemarks och Bergkvarabuss. Som restauratör har man valt Håkan Axelsson (tidigare Brunnstorp Värdshus när det var som bäst) han har lagt in all sin kunskap för att göra Sveriges bästa bussterminal attraktiv för resenärerna.  
 
Självklart finns jag med och kommer med ett reportage därifrån  
 

 
 
10)  
 
Turistchefen i Värmland startar eget
 
 
Monica Karlsson, som är 60 år, har bestämt sig bli sin egen. Någon firma har hon ännu inte startat, men inriktningen är klar - konsult inom turism.  
Monica har engagerat Andreas Hassler för ett nytt flygäventyr 2008, samme man som hade ansvaret för några sedan praktfiaskot med ett charter flyg till Östersund och Kirun som kostade skattebetalarna över 11.000 kronor per stol i bidrag 1999 kostnadsläge (det blev 10.000 gästnätter istället för 50.000) 11.000 kronor per stol i bidrag,det är ungefär i nivå med vad en två-veckors semester kostar i Sydostasien med flyg och verkligt förstklassiga hotell. Kommersiell katastrof av bibliska proportioner!  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
Spanjorerna får upp ögonen för Sverige – får dom?
 
 
Allt fler spanjorer semestrar i Sverige. Den enda statistik som ger oss en bild av hur många spanjorer som besöker Sverige varje år, är bäddnätter, antal nätter på hotell. Förra året stod de spanska turisterna för 160 000 bäddnätter. Fransmännen står för något mer, 186 000 bäddnätter, och italienarna för 213 000. Intressant är dock att den spanska turismen i Sverige ökar med 20 procent varje år. Dels tack vare många års medveten marknadsföring, dels för att det idag finns fler flygavgångar som gör det både lättare och billigare att ta sig mellan iberiska och skandinaviska halvöarna. Detta säger VisitSweden chefen i Madrid och se och vad toni har att kommentera.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-11.pdf  
 
 

 
 
12)  
 
Turismexporten under Q1 +41,3 % – all time high
 
 
Under första kvartalet ökade den svenska turismexporten enligt Riksbankens nya statistik över betalningsbalansen med +5,4 mdr till 18,4 mdr dvs. med hela +41,3 %. Det är den största kvartalsökningen någonsin.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-12.pdf  
 
 

 
 
13)  
 
Gotland Ring blir världens längsta moderna motorbana med både tävlingsverksamhet, testkörningar och prototyplanseringar!!!
 
 
Jättelika turistiska effekter. I slutet av nästa år ska 7 500 meter specialasfalt vara färdig att nöta. Hotell, spa, konferensanläggning, stora garage mm skall byggas. Dvs. gigantiska planer för norra Gotland – största investeringen någonsin på Gotland. Redan i sommar kommer två bilfabrikanter att testa och lansera nya bilkoncept.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-13.pdf  
 
 

 
 
14)  
Attraktiv shopping skapar de största turistströmmarna.
 
 
Gekås i Ullared är landets största turistiska enskilda besöksattraktion. Stora köpcentra och köpområden har ofta miljontals inresta besökare. Nordstan i Göteborg har flera tiotals miljoner inresta kunder. Gränshandeln som omsätter över 10 mdr är vårt största turistiska utlandssegment. Strömstad med sin stora gränshandel har 20 gånger större turistomsättning per invånare än genomsnittet i riket. Under 2005 ökade shoppingflödena netto över kommungränserna med +7% till 83 mdr.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-14.pdf  
 
 

 
 
15)  
 
The O2 i London (gamla Millennium Dome) blir Västeuropas största nöjesarena!
 
 
Så här skapar man turism i ”mega” - storlek – med innovativa grepp där olika intressenter samarbetar – med andra ord så långt bort från svensk turism och tankar man kan komma.  
 
Hela London blir en oslagbar vinnare för att inte tala om flygbolagen, tågen, bussarna.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-15.pdf  
 
 

 
 
Lite blandat  
 
16)  
 
Litauerna som vill köpa svenska bolag - av skiträdda svenskar
 
 
Tre litauer på affärsresa till Sverige berättar för Affärsvärlden om hur det är att bli tagen för maffiatorped och om planerna på att investera i Sverige. Och om att börja sitt liv i ett deportationståg med destination Sibirien.  
 
En artikel som visar på hur fördomsfull många svenskar även inom affärslivet är! En bra artikel att spara till eftervärlden.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-16.pdf  
 
 

 
 
 
17)  
 
Svensken - fattigast i den rika världen  
av Ulf Nilsson
 
 
Svensken är väl omhändertagen, men det är faktiskt tysken, finnen, fransmannen, italienaren och många andra också. Även i USA finns det ( till många svenskars oerhörda förvåning) att socialt skyddsnät.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-17.pdf  
 
 

 
 
18)  
 
Ny bok  
ESTONIAS undergång
 
 
Redan 16 timmar efter Estonias förlisning och innan någon haverikommission ens hade tillsatts förklarade Sveriges dåvarande statsminister Carl Bildt vad som sedan kommit att gälla som den officiella förklaringen till efterkrigstidens i Europa största fartygskatastrof. Bogvisiret hade fallit bort. Anordningarna för att hålla visiret på plats hade varit för svaga. Stora mängder vatten hade strömmat in på bildäck.  
Denna förklaring gäller fortfarande som den officiella, trots att snart sagt all världens fartygsexpertis har underkänt den.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070603-18.pdf  
 
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
Nya flygplatser: Sevilla och Reus (Tarragona) söder om Barcelona
 
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia, Granada, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Planera du hyra i Juni, Juli, Augusti eller September?  
Boka nu, det börja bli ont om lediga bilar.  
Kom ihåg du betalar alltid först när du hämtar bilen, ingen delbetalning, inget krångel – fri avbokning fram till 24 timmar före ankomstdagen.
 
 

 
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
Hyr din bil i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna vilka kan variera då vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.