Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 18 den 9 november 2009  
 
”Den obehagliga sanningen...”  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare:  
 
Det är ”mycke” nu som en vän uttrycker det hela när det kör ihop sig.
 
 
I veckan fick vi besked om kanske den allra viktigaste frågan som berör oss alla och än mer våra barn och barn-barn. EU fördraget ”Lissabonfördraget” har signerats av den sista motståndaren Presidenten för Tjeckien som till slut tvingades att signera traktatet efter att den Irländska befolkningen lärde sig skillnaden mellan att rösta och uttrycka sitt missnöje med den sittande regeringen och den för EU livsviktiga förändringen. Vid andra försöket lyckades man.  
Med Presidenten Vaclav Klaus signatur är slutet på en alltför lång tid av institutionell osäkerhet i EU. Fördraget öppnar upp för en mer demokratisk, öppen och effektiv union, och slut på att länder som lilla Danmark kan tvinga hela unionen till eftergifter som enbart gav Danmark mera utbyte, nu blir det majoritets beslut och låt oss hoppas att förnuftet segrar med beslut som blir bra för hela EU.  
Fördraget träder i kraft den 1 december  
Lissabonfördraget - EU:s nya fördrag (http://www.regeringen.se/sb/d/9242)  
 
I Dagens Industri kunde jag läsa:  
Vem vill du se som svensk transportkommissionär i EU?  
 
Åtta företrädare för svensk transportnäring (se nedan) vill i ett debattinlägg i Dagens Industri fredag 6 november ha en svensk transportkommissionär i den nya EU-kommissionen.  
 
De åtta motiverar förslaget om en svensk transportkommissionär med  
 
(a) att transportfrågorna är centrala i arbetet för klimat och miljö och att EU väl känner till att Sverige ligger i framkant på detta område;  
(b) att Sverige ligger i Europas ytterkant och därmed är ett land som är mycket beroende av fungerande transporter till övriga Europa; samt  
(c) att ansvaret för transporter är en genväg till inflytande över handelsfrågorna, som är en av EU:s absoluta grundpelare. Betydelsen av ett sådant inflytande kan inte överskattas för ett export- och transportberoende land som Sverige, heter det.  
 
Undertecknare av debattartikeln är Anna Grönlund, förbundsdirektör Svenska Bussbranschens Riksförbund, Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, Håkan Friberg, vd Sveriges Redareförening, Jan Palmér, ordförande Svenska Flygföretagens Riksförbund, Johan Lindström, vd Sveriges Åkeriföretag, Peder Wadman, vd Branschföreningen Tågoperatörerna, Peter Jeppsson, vd TransportGruppen, och Thomas Winskog, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.  
 
Ja vänner, sickna tomtar som underteckna, själv duger dom knappast till något annat än att äska för mer bidrag och samtidigt kräva lägre skatter med andra ord fullgoda krav maskiner och dessa potentater kräver en transportkommissionär från lilla Sverige som är mest känd för inom EU att vara med och driva en fråga, när det kommer till omröstning göra tvärtom. Detta vingelgäng vill ha en kommissionär och vem i EU skulle ha förtroende för en svensk politiker och denna viktiga position? De politiker vi har haft var samtliga riktig usla till den milda grad att många svenskar som arbeta i EU fått skämmas. Även den i Sverige upphaussade Margot Wahlström, vad har hon bidragit med?  
Detta är tänkvärt. Sverige vill utmåla sig som framtidslandet – och är det på många sätt. Men det är lätt att halka efter vad som också skett i flera branscher, alla styrda av monopol.  
 
Charlotte Wäreborn Schultz var finns Chipet på t-banekortet som räknar ut sträckan och hur mycket man ska betala – och debiterar det. Det finns i Seul, det finns andra smarta lösningar i världen utan administration och i Sverige stampar vi med 70 tal teknik och Sovjet mentalitet.  
 
I Sverige har vi odlat fram en ny typ av människa, ämbetsman (kvinna), vara synlig med ett smil när media står och fota, och när man behövs i verkliga situationer då gömmer man sig.  
Vara tillhands alltid lagom med ett glas i handen, hålla trevliga middagstal, med detta kommer man inte in långt i EU men väl i Sverige, inom EU krävs folk med framfötter, förmåga att uttrycka sig på minst tre språk, förstå och sammanfatta vad som medlemsländerna vill och inte svenska särintressen som oftast går tvärsemot. Ta bara etanol frågan så räcker det för att ingen svensk är tänkbar. De som undertecknat insändaren i DI är just representanterna ”lagom” med rätt att vara den ständiga kravmaskin utan begripa ett smack att alltid ställa upp på politisk korrekta frågor och inte hur EU och än mindre hur världen fungera. EU kommissionärer arbeta för avreglering, om nu någon förstår innebörden?  
 
Jag har bara ett råd = tröttmössor stannar hemma, där gör ni minst skada!  
 

 
 
Statsskulden var 1 110 miljarder kronor den 31 oktober.  
För tolvmånadersperioden till och med oktober 2009 var underskottet 178 miljarder kronor.  
Räntebetalningarna på statsskulden fram till oktober blev 1,6 miljarder kronor  
(varav en stor del går till kollektivtrafikens åtaganden, med andra ord  
de som undertecknat kravet på en svensk transport kommissionär, ovan)
 
 

 
 
citat:  
Alla som kombinerar ett kännande hjärta med en tänkande hjärna  
 

 
 
1)  
 
Insändare:  
Hallå Toni!
 
Det känns tryggt att få Nyhetsbrevet igen. När vi filosoferat vid våra kaffestunder har vi gång på gång frågat oss om det hänt något oväntat (underförstått negativt) med Schönfelder eftersom vi inte får de annars regelbundet återkommande Nyhetsbreven.  
Nu vet vi.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-1.pdf  
 
 

 
 
2)  
 
Företaget Westin Buss är till salu – men det visste du kanske redan?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-2.pdf  
 
 

 
 
Så skapades ett media monster inom kollektivtrafiken  
"Tyvärr är det massmedia som styr språket i Sverige. Bättre än någon annan vet de hur man ändrar på människors sätt att tänka, det gäller bara att byta ord. Som verbala ingenjörer har de bytt ut ordet radikal mot liberal."  
 
Den svenska bussbranschens media är behäftat med redaktörer vilka skriver artiklar helt oantastliga men lika väl desinformation som upphöjs till en slags sanning med gillande av monopolets företrädare där man som slirpelle med en förljugen sanningsbild rättfärdiga ofriheten och slöseriet med skattepengar.  
 

 
 
Unga piraterna - fler än unga sossarna  
Sveriges största politiska ungdomsförbund heter inte längre SSU eller MUF, utan Ung Pirat - Piratpartiets ungdomsförbund med över 20 000 medlemmar.  
 

 
 
3)  
 
Buss i plast sparar drivmedel ”unik” upptäckt 2009?
 
 
Toni kommentar:  
Ett råd till KTH använder man kolfiber så får man fram en buss som är 100 gånger säkrare än dagens bussar…. men kanske det tar ytterligare 25 år för KTH Ingenjörerna att komma fram till denna kunskap?  
Varifrån kommer alla dessa tröttmössor?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
Nya skatter för bussbranschen och högre skatt på diesel
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
Tidningen Trafik forum och resor är på hugget! Äntligen.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-5.pdf  
 
 

 
 
6)  
 
Den 1 juli nästa år försvinner monopolet på kontrollbesiktning av fordon.
 
Toni kommentar: Nu använder man de själklara argumenten…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Lundin utredningen, remissvaren samt en tafatt bransch
 
Remisserna har dränkt Näringsdepartementet som aldrig tidigare i någon fråga fått in så många svar.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-7.pdf  
 
 

 
 
TURISM  
 

 
 
8)  
 
Tyskt campingföretag storsatsar i Sverige och Tonis kommentar.  
Välkommen inte en dag försent!
 
Nu kommer ett tyskt företag med kunskaper som kanske sätter fart på trötta svenska campingvärdar. Svensk camping i U-land stadium…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-8.pdf  
 
 

 
 
9)  
 
Kul läsning om trender och skvaller
 
 
Världens dyraste hamburgare… Det dyraste morgonmålet… Lyxkonsumtionen ökade i USA… Schweiz vill stoppa den såkallade självmordsturismen…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
Brev svar från Thomas Brühl Visit Sweden
 
 
Hahaha, jag är glad!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
 
“Inrätta ett nytt Turism departement” anser flera (s) politiker
 
…skriver om besöksnäringens betydelse för den svenska ekonomin.  
samt en rad kommentarer från vakna läsare.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-11.pdf  
 
 

 
 
12)  
 
Resultatsammanställning: "Den bästa upplevelsen i Sverige"
 
Vasamuseet är den bästa upplevelsen i Sverige, www.rts.se.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-12.pdf  
 
 

 
 
13)  
 
Nya PR-vägar inom reseindustrin
 
Den ständigt växande turismen är en av världens största industrier. Men glöm traditionell marknadsföring. Framtidens PR finns på internet, film och i tv-serier.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-13.pdf  
 
 

 
 
14)  
 
Affärsfiende satte sin konkurrent till resebyrå i konkurs
 
Otrolig historia med allvarliga konsekvenser…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-14.pdf  
 
 

 
 
Världens bästa socialvård - eller dags att vakna upp?  
 
I januari blir Karin Eén 101 år. I våras var hon stolt över att vara 100 och ändå klara sig själv  
hemma. Nu är hon rädd för att bo ensam och vill ha en plats i äldreomsorgen.  
Men i Sverige och i Göteborg är det ingen självklar rätt att få äldrevårdsplats när man önskar.  
I Härlanda där Karin Eén bor ska korttidsplatserna försvinna och antalet platser i äldrevården  
minska. I stället läggs mer av ansvaret på de anhöriga.  
Karin Eéns dotter Bibbi Ekwall är själv 69 år och oroar sig för vad som ska hända med hennes mamma.  
 
Toni kommentar: Ring till Västtrafik som slösar bort miljoner på rena dumheter, det räcker för en vårdplats för många pensionärer….  
 

 
 
Nyttig läsning om ett & annat  
 

 
 
15)  
 
Cecilia Malmström, EU-minister: Rödgrönt förslag drabbar EU-debatten
 
 
Oppositionen vill lägga ner Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, om de vinner valet.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-15.pdf  
 
 

 
 
16)  
 
”Det beror på att det politiskt korrekta Sverige alldeles för länge försökte tiga ihjäl de misshagliga.
 
Politiker och media smet från den viktigaste debatten på många, många år. Nu får de skylla sig själva...”  
ULF NILSON:  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-16.pdf  
 
 

 
 
17)  
 
Sveriges ansökan om slopat etanolvillkor dras tillbaka
 
Finansdepartementet  
..så kom då tvärtom beslutet, inte ovanligt för den svenska politiken  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-17.pdf  
 
 

 
 
18)  
 
Det verkliga syftet bakom klimathysterin
 
"Lika tragiskt är dock att den elit som har skapat detta system nu använder miljöförstöringen som en ursäkt för att dupera jordens befolkning till att acceptera totalitära lagar som kommer att dränera dem på den lilla frihet de har..."  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-18.pdf  
 
 

 
 
19)  
 
Dollarn försvagas – men står stark och förblir världsvalutan
 
 
Det är populärt just nu att säga att ”dollarns era är över”. Det behövs alltid någon form av världsvaluta; Studenter kan bli ambassadörer…Den uppkopplade staden  
 
Detta är tänkvärt. Sverige vill utmåla sig som framtidslandet – och är det på många sätt. Men det är lätt att halka efter och det är vad som sker i många branscher...  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20091109-19.pdf  
 
 

 
 
Till slut: den enda sanna sanningen:  
 
 
 
Med detta i minnet köpte jag mig en ny skoter.  
 
Jag ville ha någon som var billig i drift och kunde ta mig till affären och runt i stan.  
 
Den här tyckte jag skulle passa till ALLA mina behov.  
Jag älskar den!
 
 
 
 
Kom ihåg:  
Äldre människor är värdefulla:  
Vi är mer värdefulla än den yngre generationen:  
Vi har silver i vårt hår.  
 
Vi har guld i våra tänder.  
 
Vi har stenar i våra njurar.  
 
Vi har bly i våra fötter.  
 
och  
 
Vi är laddade med naturell gas!
 
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil till lågpris i hela Världen och även i Sverige  
EuroCasaCar har genom samarbetsavtal kunnat utöka antal utlämningsställen till 6400 destinationer i hela världen vilket också inkludera Sverige!  
 
Det lönar sig att jämföra och kontrollera NETTO priset vad du i verkligheten betalar efter alla småstilta tillägg eller rabatter från skyhöga brutto priser eller lockpriser som våra kollegor ofta har.  
Mina enkla raka lågpris finns på dessa 2 olika webbsiter http://www.telluscar.eu samt via siten http://www.telluscar2.com  
(OBS det är 2 olika företag där priserna skilja sig beroende på lokala avtal) båda verksamheterna ingår i EuroCasaCar verksamheten.  
 

 
 
Annons  
 
Hyra semesterbostad säkert och tryggt i ett av Spaniens bästa Urbanisationer alla hus med hög svensk vinterbonad standard byggda av Skanska beläget i Santa Pola / Alicante 15 minuter från flygplatsen 150 m över havet med vidunderlig utsikt över Alicante bukten och över bergen.  
Kolla in på http://www.eurocasa.nu  
Ingår i EuroCasa koncernen för din trygghet  
 

 
 
Annons  
 
Alla hus har fuktskador!  
Har du fukt eller skall gjuta ny betong/cement, eller du behöver byta ut ditt tegel tak eller betongplattor, eller du behöver sanera ditt garage golv från salt och oljor, du behöver täta din pool, du vill spara energi i ditt stenhus upp till 30%…  
Läs då detta:  
http://www.komsol.se samt vår Internationella site http://www.komsol.eu  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.