Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 8 den 26 maj 2008  
Den obehagliga sanningen…  
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Det går hett till om man får tro olika personer som är uppretade över den bild jag ger av Sverige. Rätt och fel, jag tar fram enbart sanningen och allt som skrivs är dubbel kollat, jag tillåter inga fel, det skulle äventyra trohetsvärdet av detta Nyhetsbrev.  
 
Rätt, det är en dyster bild på vilket sätt energi politiken förs där politiska allianser inte tillåter en korrigering I vart fall I den hastighet som är möjlig. Fel att en dyster bild skulle påverka min syn på Sverige, det finns inget ideal land, det finns bättre och sämre regimer. I mitt Nyhetsbrev tar jag fram mygel, vänskapskorruptionen som är dålig för landet. Sverige befinner sig I en utförsbacke, det är många kloka människor klar över, det är inte vad jag debattera.  
Utförsbacken är orsakat av enkla saker, det är fackens stolligheter med att avkräva även en- mans företag kollektivavtal. Samhället har I sin kollektivistiska tendens tappat fokus på hur välståndet en gång kom till, det var inte gratis, det var tack många engagerade personer som vågade och kunde bygga företag. Idag startas de flesta företag av tjänstemän för att minska skatten, knappast något som för landet framåt. Skattemyndigheten med sin generalklausul är ett av de största hindren I utvecklingen som närmast påminner om totalitära staters ingrepp I den privata intressesfären. Jante Sverige tillåter detta, på gott och ont, mest av allt är det negativt.  
 
Mitt nyhetsbrev berättar mestadels om vänskapskorruptionen inom kollektivtrafiken och vad detta innebär, och vad maktfullkomliga chefer kan tillåta sig, fel som betalas med skattepengar utan ansvar för alla de som varit med och orsakat galenskaperna.  
 
Det handlar om den svenska turism som stampar sedan årtionden, förbrukar miljarder kronor årligen av skattepengar som använts för att köpa tystnad men ingen utveckling framåt.  
 
Detta Nyhetsbrev handlar om osanningarna och desinformationen om Biogasen och Etanolen som kallas för miljöbränsle där man får ett helt lands byråkrater bli medlöpare för annars får man endera sparken eller ingen befordran, det har han som bestämmer, elelr rättare sagt bestämde fd statsministern Göran Persson bestämt och de som yttrar sig kritisk skall brännmärkas. Ett sådant övergrepp I en demokrati har aldrig förekommit utan att en statsminister fått avgå, I Sverige tigs detta ihjäl.  
 
Därför Rätt, är detta Nyhetsbrev kritiskt, men inte dyster, det tar fram sanningen som andra media har svårt att ta fram utan att man omedelbart bestraffas av vasallerna och annonserna bara uteblir, det är tyst I Sverige när det gäller vissa frågor, I andra är taket högt.  
Fel är att jag skriver ned Sverige, det är precis tvärtom, jag är engagerad därför att andra inte vågar, jag har blivit en liten strimma av en ventil då jag är oantastlig.  
 
Därför ökar läsandet och abonnenterna som idag är långt över 20.000 varje vecka.  
Allt jag har tagit upp I detta Nyhetsbrev har besannats, ibland fortare, ibland långsammare, men sanningen har alltid till slut kommit fram och gett mitt Nyhetsbrev rätt.  
 
Sedan må alla de som skriver, hotar och skälla göra det, det tillhör demokratin, men du får mig inte tyst och det är det väsentligaste. Du kan göra som en del, inte läsa och därmed tro att det inte finns till, synd om dig, sanningen kan man fördröja men aldrig täppa igen, detta visar mitt Nyhetsbrev och alla som skickar till mig sina funderingar och inlägg men av olika skäl inte kan eller våga träda fram med eget namn, det är OK men visar hur trångt det är I landet.  
 
Frågan jag ställer om och om igen, hur kan du försvara att ett högteknologiskt land med ynkliga 5 miljoner arbetstagare har västvärldens högsta arbetslöshet samtidigt som det finns i vart fall 3 miljarder hugade konsumenter, om du inte fundera kring denna fråga, då är det illa ställt. Alla kan nämligen inte leva på socialbidrag!  
 
Din insats är enkel, låt fler ta del av något som berör oss alla, osanningen om Etanol och Biogasen, det är faktisk en samhällsfråga där du bär på ett ansvar.  
 
Här är svaret på varför Sverige inte satsar på vätgasen den renaste av alla energi slag idag.  
 
Varför det inte satsas på det här absolut mest miljövänliga alternativet beror mestadels på att (Staten) gick i borgen med 20 miljarder 1982, för energietablissemanget (olja och kärnkraft) och skulle få betala skadestånd om man stödde alternativa bränslen med 20 öre för varje förlorad kilowatttimme. Därför har våra politiker beslutat att vilseleda och många kan inte sin historia, varför vår utveckling av vätgas är lagd åt sidan medan övriga Europa och Världen kör på för full med att förnya och utveckla Världens renaste energi Vätgas.  
 

 
 
Vätgas, Energi och intressanta insändare  
 
1)  
 
Etanol ökar koldioxidutsläppen säger regeringens expert
 
 
LRF bör observera att på en kvadratmeter god åkermark kan man få maximalt cirka ett kilogram vete, vilket ger cirka två deciliter etanol, som kan driva en bil cirka två kilometer.  
 
Om denna kvadratmeter hade försetts med solceller, så skulle de ha gett max cirka 200 kWh i Sverige. En bränslecellsbil driven med vätgas skulle kunna köra cirka 300 kilometer och en ren batteridriven elbil cirka 1000 kilometer. Betänk detta när vi idag subventionerar etanolen med flera miljarder kronor per år.  
Bo Hall, Teknologie licentiat, bergsingenjör och f d vd i Nitro Consult och sakkunnig i industridepartementet  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-1.pdf  
 
 

 
 
2)  
 
Olof Tegström borde få en tapperhets medalj
 
 
Olof som är en förgrundsfigur, pensionerad sedan många år, genomgått en svår kris med hälsan och ändå är oerhört engagerad I att ta fram alla osanningar I vårt land om Etanolen och Biogasen. Han gör det av en inre övertygelse då han om någon känner till konsekvenserna samtidigt som politikerna sluter sina öron och ögon eftersom det är partiledningen som bestämmer och alla andra är knapp tryckande representanter utan att bryr sig annat än att bevaka sitt inpinkade revir fram till nästa val.  
Olof är aktiv långt utanför Sverige där han idogt arbeta med att övertyga omvärlden med fördelen av Vätgasen / bränslecell drivna fordon som släpper ut 0 = Co2 där vätgasen utvinns med solceller eller, och med vindkraftverk.  
 
Olof Tegström from the Swedish HydrogenOrganisation has sent the diagram below to the Folkecenter. http://www.folkecenter.net/gb/sitemap  
It shows the places in the world where hydrogen from wind turbines are being produced and what the hydrogen is being used for.  
Vi behöver fler som Olof som kan och våga föra fram ett budskap som för Sverige framåt och tillbaks upp på motorvägen från att som idag kört I diket.  
 

 
 
3)  
 
Ledare i GP, Grönast av de gröna?  
 
När alla partier tävlar om att vara mest miljöparti väljer miljöpartiet plakatpolitik framför resultatpolitik. Kanske räddar det miljöpartiet, men knappast miljön eller klimatet.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
Upprop – Bensinkrig – konsten att manipulera folk
 
 
Äntligen har folk tagit tag i en fråga som liknar ett upprop, åtminstone av de mail som passera mig.  
Nu undrar jag om det inte är manipulerat av kanske några ynglingar hos bensinbolagen?.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
London bil tull fiaskot – ökat Co2 istället för att minska
 
 
London som startade 2003 med biltullar där argumentet var att ”vi måste” förbättra luften för London borna. I en bred forskning som sammanställts av London Kings College, under ledning av Frank Kelly, framgå att det är 50.000 färre bilar i city och avgaserna/ Co2 koldioxiden har inte minskat.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-5.pdf  
 
 

 
 
6)  
 
Insändare  
 
Hej Toni!  
Här kommer lite tips om hur även produktionen av vätgas kan bli skonsam mot miljön:  
...denna metod för vätgasframställning, vilket ger tre gånger så mycket energi än att förbränna soporna.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Insändare  
 
Andra alternativ för vätgasproduktion:
 
 
Ångström Solar Center http://www.asc.angstrom.uu.se/sv/index.html  
(ÅSC), solcellsforskningsgruppen vid Uppsala universitet:  
Hur mycket solceller behövs för att ge el åt hela världen?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-7.pdf  
 
 

 
 
8)  
 
Insändare:  
 
Tropisk nöt kan ge energi  
 
AnnLouise Martin
Sverige och EU har börjat intressera sig för för jatrophaolja som biodiesel i sin jakt på miljövänliga energislag. Jatropha växer i varma länder, och levererar nötter som innehåller 40% olja av en kvalitet som ger mycket lite föroreningar.  
I Piteå planeras nu en biodieselanläggning där jatrophaolja blir ett komplement till tallolja.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-8.pdf  
 
 

 
 
Buss, Flyg & Kollektivtrafiken  
 
9)  
 
Västtrafiks VD avgår – inte en dag försent anser Schönfelder!
 
 
Håkan Bergqvist lämnar jobbet som VD för Västtrafik. Han tycker tio år räcker. Styrelseordföranden tycker avgången var väntad.  
 
Toni kommentar:  
Håkan Bergqvist ännu en vasall som går i förtidspension med en rejäl pensionsfallskärm som skattebetalarna skall betala. Det är hans självklara rätt, men att han bidraget med att skapa en planhushållning med alla dessa negativa konsekvenser, det vidkänns man inte, det gör inga vasaller ”jag gjorde ju bara som jag blev tillsagt”. Det är många i vår nutidshistoria som skyller ifrån sig med samma argument.
 
 
Läs hela artikeln med Tonis hela kommentar på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
Insändare  
 
När den enda Eagle bussen kom till Sverige…
 
 
Hur kan Vägverket klara sig från massmedias kritik, som efter den svåra bussolyckan vid Rasbo förra året. Hur kan de tillåta förare köra yrkesmässigt med vilka busstyper och lastbilskombinationer som helst utan riktiga yrkesutbildningar? Andra yrkesgrupper kräver långvariga utbildningar för att få yrkeslicenserna. Man har inte ens vettiga krav på fordonen. Det är helt OK att köra omkring med tunga fordon med hårda sommardäck på halt väglag. Och var har bussarnas hållfasthet tagit vägen? När den enda Eagle bussen kom till Sverige visades en film från en olycka där en Eagle hade rullat flera varv utför en slänt. Jag vill minnas att det var i Australien. En mobilkran lyfte upp bussen och den körde iväg för egen maskin! Men den var ju byggd med nitade aluminiumlameller, låga sidorutor med kraftiga stolpar, och äggformat tak. Den svenska Eagle bussen blev påbackad på av en lastbil på en tysk rastplats. Hela boggin hade hasat sidledes över en meter. Den enda skadan på bussen var en grop i panelen stor som en tumme! Med sådana karosser skulle bussbranschen kunna marknadsföras på ett mer säljande sätt än att det är miljövänligt att åka buss …....De flesta sätter nog sin egen säkerhet före den globala miljöförstörningen....! Det kan man ju se på framgången med försäljningen av statsjeepar...  
 
Vi får hoppas det blir en bättre balans mellan de olika trafikmedlen när den nya Trafikinspektionen kommer på plats. Det är ju lite konstigt nu att samma resenärer bedöms så olika på deras resor från dörr till dörr. På flyget och flygplatsen ska de tas om hand av välutbildad, certifierad och kontrollerad personal, men på marktransporterna får de klara sig med försynen....  
 

 
 
11)  
 
SAS dömdes för industrispionage
 
 
SAS dömdes på tisdagen för industrispionage mot ett norskt flygbolag. Skadeståndet uppgår till 132 miljoner norska kronor.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-11.pdf  
 
 

 
 
12)  
 
Järnvägsfrämjandet rasar över fula och fulla Öresundståg
 
 
Öresundstågen ska inte användas på långa sträckor. Det tycker föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet som anser att tågen är fula, obekväma och osäkra  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-12.pdf  
 
 

 
 
13)  
 
SL tvingas satsar på vätgas i tanken – Etanolen totalt fiasko
 
 
Lite vattenånga blir enda utsläppet från vätgasbussar  
SL letar miljövänliga alternativ till etanolbussarna som inte längre ska tillverkas.  
 
Bränslecellerna drivs på vätgas, enda restprodukten blir vatten som pyser ut i takhöjd och inget störande motorbuller, något många invånare i innerstaden kommer att vara tacksamma för.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-13.pdf  
 
 

 
 
Lite ditt & datt  
 
14)  
 
Finansprofil i mc-razzia, kommunal politiker, nämndeman är inblandat
 
 
I förra veckan började en ny stor skattehärva att nystas upp. Kopplingar finns till Hells Angels supporterklubb i Dalarna och till en känd finansprofil i Stockholm.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080526-14.pdf  
 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.