Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 22 den 26 juli 2007  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 
Ledare  
 
Landshövding Mats Svegfors reagera över sura inlägg, och väckte rabalder med tankar om en gnällbältesstaty i Västmanland. Hans budskap kunde sammanfattas med "gör mer själv och gnäll mindre på andra". Det "gnälls" över att turisterna inte kommer.
 
 
Turism till Sverige handlade tidigare mest om svensk-amerikaner med gott om dollar och genom en förmånlig växlingskurs kunde resa som kungar i Europa.  
Sverige var för alla övriga dyrt och avlägset land.  
 
Hur annorlunda är det inte i dag. Nu hoppas turistnäringen att slå nya rekord, trots det hittills dåliga vädret i södra Sverige. Besökarna kommer från allt fler länder. Enligt turistnäringens egna uppgifter förgyllda med siffror från NUTEK bidrar turisterna med 30 miljarder kronor om året. Utländska turister spenderar mer än Sveriges personbilsexport. Staten tar in 45 procent av de spenderade pengarna i skatt. Arbetstillfällena inom turistnäringen blir fler och fler.  
 
Nu är detta ingen nyhet redan på 70 talet använder dåvarande Sveriges Turistråd parametern med att turistnäringen ger mer export inkomster än hela den svenska bilnäringen. Man tog fram ett Volvo Index som skulle förmå tröga svenska politiker och industrinäringen ta till sig att turism faktiskt var något att satsa på.  
Det kom en rad åtgärder från regeringarna alla (s) märkta, dom som ständigt ville främja turism, men resultatet var förödande på en bransch som består av ja sägare och medlöpare.  
Det blev istället många nya olika slags skattepålagor och en höjd moms, från 0 till 25% slog ut mer än halva turistnäringen samt hotell och restauranger varför över 120.000 blev arbetslösa.  
 
”Shit hapens” eller som Sveriges Statsminister 31:e Partiledare Ingvar Carlsson, 1986-91 och 1994-96 (socialdemokratiska arbetarepartiet) Uttryckte det hela, har vi gjort fel så får vi korrigera det hela, detta fel kostade över 120.000 sina arbetsplatser, tusentals egenföretagare fick lämna sina hem och tillgångar då man tvingades i konkurs. Det var under samma tid som nuvarande SHR VD Mats Hulth i Stockholms kommun ansåg turism är inget att satsa på.  
Samme man sitter idag och skriver artiklar om att staten måste ta sitt ansvar och satsa mera pengar vilket tidningarna i sommartorkan gärna publicera, och inget kan vara mera fel än att ge vårt politiserade system mer pengar utan att förklara vad man gör av med de långt mer än 3 miljarder kronor man får årligen i bidrag.  
 
Statistik från SCB och Nutek, som visade att Västmanland hade minst antal gästnätter under juli förra året, väckte oro och engagemang. Det kom många inlägg, en hel del kritiska mot länets turistattraktioner och hur de marknadsförs. Till slut surnade landshövding Mats Svegfors till över sura inlägg, och väckte rabalder med tankar om en gnällbältesstaty. Hans budskap kunde sammanfattas med "gör mer själv och gnäll mindre på andra".  
Däremot finns ingen opinion för att det inte behövs fler turister. Det är viktigt och positivt.  
 
Diskussionen handlar om hur turister skall lockas hit, inte om det alls är nödvändigt. Det "gnälls" över att turisterna inte kommer, inte över att de kommer hit och stökar till. (Med viss reservation för debatten kring Power Meet).  
Det är egentligen inte konstigt att turisterna blir fler. Välståndet sprids till allt fler människor, och det gör att många fler har råd att resa utomlands. Östeuropa och Ryssland utvecklas snabbt, och redan nu har många åtskilliga miljoner kineser och indier möjlighet att turista i andra länder. Även om bara en liten del väljer att besöka Sverige blir det i absoluta tal stora ökningar.  
 
Sverige har också de senaste årtiondena tappat mark när det gäller den privata köpkraften mer än något annat EU land. Det gör att Sverige inte ter sig lika avskräckande dyrt som tidigare, medan svenskar upptäcker att det kostar mer att resa till traditionella turistmål som Sydeuropa. Frågan få ställer sig varför Schweiz tillhör vinnarna i världen och detta sedan årtionden samtidigt som man har en valuta vilken är i svenska ögon ”svindyr” och priserna i landet är en bra bit över dom svenska. Men en sådan fråga skall man inte ställa till svenska som inte tål att se sanningen i ögat utan enbart ägna sig åt desinformation och kritik vill man inte höra, den som gör det skall brännmärkas.  
 
Det politikerna blandar ihop är när man jämför päron med äpplen är att turismen inte har varit allra högst prioriterad i Västmanland eller någon annanstans i Sverige. Det har ansetts viktigare att få fler att flytta till Mälarregionen. Det har handlat om hur resurserna skall användas, Eskilstunas satsningar att få Stockholmare att flytta har inte varit gratis för skattebetalarna.  
 
Ytterst handlar det, som landshövding Svegfors framhållit, om att fler måste vara beredda att satsa själva. Men hur får man detta budskap till huvuden som är uppväxta med att fylla i blanketter för att kräva bidrag?  
Bristen på entreprenörstradition har varit en nackdel när det gäller att locka fler turister. Men av politiska skäl redogör inte Landshövdingen orsak och verkan, om han inte känner till det vore att underskatta vida hans kompetens, men han liksom andra moderater har lärt sig att det gäller att svansa inför makten sådär lagom och framför allt inte att utmana med sakligheter.  
 
Men visst kan också kommunala och länsvisa satsningar betyda en hel del. Och här finns utrymme för förbättringar, annars ökar risken att Sverige tappar mark i jämförelse med andra län kan jag läsa från en annan potentat i den svenska politiska ankdammen som inte förstått att politikerna överhuvudtaget inte skall vara inblandade utan uppgiften borde inskränkas att vara till för folket och inte tvärtom.  
 
Det svenska skattesystemet gör det också mindre lockande för kommuner och landsting att satsa på utveckling av näringsliv. Skatteinkomsterna från turismen går främst till staten. Momsen, fastighetsskatten och företagsskatten är statliga. Det omfattande skatteutjämningssystemet gör det mindre lönsamt för en enskild kommun att förbättra för det egna näringslivet och att locka dit fler besökare. (likheten med fd öststaterna är slående)  
 
Det svenska skattesystemet är sjukt på alla vis och det yttra sig genom mest otroliga effekter där restauranger som lever med lagarna inte har råd att ha öppet på somrarna när turism är som störst. (Se artikel nr 1 i detta Nyhetsbrev om att hälften av alla Stockholms krogar stängs mitt under sommaren) Den som kanske minns kommer ihåg nyligen genomförda kampanjen från krögarna att Sverige inte bara är stugan och flaggstången utan krogar som tål att jämföras med övriga världen, och det är sant men hur menar man att turisterna som lockas med förevändning att avnjuta förstklassiga rätter kommer till stängda dörrar? VisitSweden begriper ju inte bättre och den vindflöjel man är satsade man skattepengar på denna SHR och krögare kampanj som bokstavligen är kastade i sjön.  
 
Det är dags för Thomas Brühl att återlämna lånta fjädrar tillbaks till maskeradfirman.  
 
Annars gäller som alltid: Om du inte har några idéer – sno dem!  
 
Om du inte kan någonting – mörka! Och tänk på att de personer som inte står framför dig - de finns inte!
 
 
Innan man ger turistnäringen en enda krona till måsta man utreda hur beskattningen skall gå till med fler lokala skatter vilka skulle ge "raka" rör mellan kommunens ekonomi och fler turister. Då skall också kommunen kunna bestämma skattenivån samt om man vill befria olika verksamheter i sin kommun från skatt.  
 
En av de största attraktionerna med svensk turism är ensligheten för dom som vill hyra stugor, detta hindras av beskattning som kommer på övrig inkomstskatt varför merparten inte hyr ut sin bostad annat än svart till vänners vänner så att säga.  
 
Den som vill att man skall satsa skattepengar på svensk turism måste göra sin hemläxa och inte skriva stolliga insändare där man uppträder som ännu ett bidrags krav maskin.  
Svensk turism skulle klara sig fint om man började med att avreglera och avpolitisera verksamheten.  
Då kommer det också fram entreprenörer och investmentkapital samt att skattepengar kan användas där dom behövs som mest i samhället.  
 

We didnt know it was imposible  
so we did it !
 
 

 
 
Citat:  
Nicklas Zennström (en av skaparna till Skype)  
Internet skapar förutsättningar för helt nya företag och resultatet kommer att märkas ordenligt de kommande åren.  
I dag finns en infrastruktur som inte har funnits tidigare och som gör att man kan expandera affärsidéer på ett helt nytt sätt. De närmaste tio åren kommer vi att få se väldigt många nya företag växa fram inom det här området  
 

 
 
Turism  
 
1)  
 
Turisterna får vända i dörren Stockholm stänger sina krogar på sommaren
 
 
När det är dags för Stockholm att visa upp sin bästa sida stänger stadens restauranger. 44 av 100 krogar i huvudstaden är igenbommade i sommar. Vasastan och Östermalm är i princip ödelagda vad gäller serveringar.  
 
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_16311750.asp  
Funderar du på att äta ute i Stockholm ikväll? Ta en titt på kartan på sidan härintill först. Nästan hälften av stans krogar har sommarstängt.  
 
Av de senaste 100 krogar som SvD recenserat under vinjetten Krogguiden i kulturdelen har 44 stängt under sommaren. De flesta är igenbommade under juli månad och öppnar någon vecka in i augusti.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-1.pdf  
 
 
Toni kommentar: SHR, Mats Hulth, jag förstår att det är enklare att ropa på mera statliga bidrag än att åstadkomma nåt vettigt i branschen som exempelvis en översyn av arbetsvillkoren, skatter och annat som är orsaken till att det är bättre att hålla stängt än att ha öppet när turisterna kommer till stan utan företagens plastkort. Men för detta krävs det lite mer än att skriva stolliga artiklar i svensk press när det är sommartorka. Ta med dig Carlsson, Thomas Brühl och några till – gärna i förtidspension det är långt billigare för samhället än att ha er igång ständigt ropande på mera bidrag.  

 
 
 
Det råder för närvarande en hård konkurrens på debattsidorna med att få spaltutrymme i landets olika tidningar från svenska turistföreträdare där man försöker överträffar varandra med argument som har en gemensam nämnare MERA BIDRAG!  
 
Debatt 1: Ska svensk turism överleva måste politikerna satsa  
 
Debatt 2 : Turismnäringen i Sverige skapar arbetstillfällen och regional utveckling  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-2.pdf  
 
 
Toni kommentar:  
Ingenting hade varit enklare än att hålla med och falla in i fållan, men det måste finnas ett ansvar för det man gör och kräver.  
Artiklarna är skrivna för dom rättrogna dom som förväntar sig få ett bidrag eller till dom som förväntas ge ett bidrag. Dom som skall ge ett bidrag är skattebetalarna genom det politiska etablissemanget som måste ha artiklar för att falla tillbaks på vilket leder till desinformationen blir upphöjt till en sanning där skattebetalaren är den som är lurad, igen.  
 
För föreningarna gäller det att få ut så många artiklar som möjligt som alltid sker på sommaren när det är nyhetstorka och redaktionerna är tacksamma för allt som fyller ut spalterna – att göra en värdering och ställa frågan vad gör näringen med de redan dryga 3 miljarder man får årligen? Vem synar turistnäringen och titta på hur man använder satsade pengar? Vad kostar varje turist man tar hit? Värmlands och Smålands turistråds medverkan i skattefusk?  
Det är ointressanta frågor – ro hit med mer pengar det är det som gäller och hur dom används – det skall ni skita i.
 
 

 
 
3)  
 
Bra vatten lyfter Sverige
 
 
Schweiz är världsbäst på turism. Sverige kommer på 17:e plats. I alla fall enligt World Economic Forum som tillsammans med turistorganisationen UNWTO ställt samman en turismranking.  
 
Man har rankat 13 olika parametrar och sedan satt samman dessa till en ranking av vilka länder som är bäst på turism. Sverige är bäst i världen när det gäller sanitet och dricksvatten och det land där risken att drabbas av malaria är lägst. Men när det gäller skatter, bensinpriser och andra ekonomiska faktorer så hamnar vi i bottenskiktet.  
 
Toni kommentar:  
I svensk media redogjorde man med krigsrubriker Sverige tillhör TOPP ligan och snabbt var Tomas Brühl VD för VisitSweden framme med kommentaren att hans arbete börja ge frukt. Men Tomas, då än har vi inte sett några cyber människor shoppandes på Stockholms gator, har du?  
Fundera istället varför Schweiz är så mycket bättre och detta sedan årtionden medans vi i Sverige stampar på samma plast – bottenligan och alla dina cyber satsningar är lindrigt sagt en katastrof med riggade besökare antal på webbsidan, sådant heter i andra sammanhang, bedrägeri. Men i Sverige går du fri, du kan ta till dig rubriken från Överste Pellnäs ”Dårarnas Paradis” och du är den okrönte ledaren inom turism, alltid nåt så att säga! En krona på huvud har du ju redan på din personliga blogg.
 
 

 
 
4)  
 
”Nya” hemliga Google sökmotor en revolution bland sökmotorer där miljoner siter kommer att sorteras bort
 
 
Google ännu ”hemliga” nya sökmotor kommer att förändra hela världen där inte minst alla svenska glädjemätare som lurar kunderna ”hemside ägarna” genom länkfarmar som driver upp besökarantalet som är en ren skär bluff. VisitSweden, Stockholm Visitors Board, tidningen trafik forum och andra kända svenska turistrelaterade siter tillhör dom som uppger högre besökaretal än vad som är sant. Jag har otaliga gånger påpekat ”cyber” generalen Thomas Brühl VisitSweden´s luftnummer med branschen där okunniga åhörare faller för osanningarna som presenteras på löpande band.  
 
Läs denna spännande artikel på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
Tusentals Turistföretag saknar bredband i Sverige
 
 
Delar av turistnäringen är missnöjd med tillgången till bredbandsuppkoppling. Enligt en enkät bland 1800 småföretag som sysslar med turism saknar vart femte företag tillgång till bredband, skriver Föreningen Turism i Sverige i ett pressmeddelande.  
 
Föreningen uppmanar därför näringsminister Maud Olofsson att satsa på fortsatt bredbandsutbyggnad.  
Det påminner om SJ – man har tåg som kan köra 200 km/tim som X2000 men har bara spår och kontaktledning på ca 30 mil – det är mycket som glappar i vårt land, det börja med en selektiv sanning.  
 

 
 
6)  
 
Turism i U-länder bättre än i Sverige?  
 
 
Det finns mycket att berätta om den svenska turism och företagarna som driver verksamheter, många av dom fick sin utbildning i forna Sovjets Intourist.
 
 
Jag sökte efter en stuga på nätet åt min dotter och svärson med klara angivna önskemål, hyra tisdag till tisdag i slutet av augusti i Bohuslän, med havsutsikt och om möjligt gång avstånd till någon krog.  
Jag sände ut till 7 Internet baserade verksamheter, företag som sysslar med kommersiell uthyrning. Inget svar och då hade det gått 4 veckor. Genom privata kontakter fick jag hjälp, men tisdag till tisdag?  
Nu frågar jag turistnäringen känner ni till att flyget går alla dagar till Sverige? Att lördag eller/ till söndag till söndag är förlegat och inte är anpassat efter marknaden – i slutet av augusti då Sverige släcks ned?  
Med denna ofattbara inkompetens skall ingen förundras över att det endast är storstadsregionerna som får det stora lyftet så länge hotellen acceptera att kunderna kan komma vilken dag dom vill. Det är nämligen flyget och andra parameter som styr vårt resande.  
 
Det finns mycket att göra för branschen, börja med att konsument anpassa dina produkter!  
 
I U-länderna har man tagit hjälp av kompetenta turist manager från Europa och USA som lärt lokala turistmanager att kund anpassa verksamheten efter vad som efterfrågas, ett beteende mönster som dessutom ständigt förändras. Förutom i Sverige där vi har gycklare som Hassler som far runt som en frälsare och håller halluja föredrag och får dessutom betalt för inkompetensen av lätt lurade turistmanager som i sin avsaknad av kundkrav söker nya bidrag.  
Samtidigt som cyber generalen i Stockholm söker utomjordingar och behöver 400 miljoner i tillskott att leka med.  
Svensk turism på det jordnära planet och året är 2007  
 

 
 
 
Hem från Gotland - (Insändare)  
 
Efter två intensiva debattdagar under Almedalsveckan i Visby kombinerat med studieresor ute på ön ordnade av ett av Skaras utmärkta reseföretag är det visserligen skönt att var hemma vid underbara Kinnekulle. Men jag drabbas samtidigt av en del dystra funderingar.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-7.pdf  
 
 

 
 
8)  
 
Norrbotten populärt bland utländska turister
 
 
Allt fler utländska besökare lockas till Norrbotten. Förra året steg antalet gästnätter med hela 26 procent till nära 700 000. Största ökningen i landet.- Högkonjunkturen som råder i länet avspeglas även i besöksnäringen, säger Robert Sjölund, vd på Pite havsbad.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-8.pdf  
 
 

 
 
9)  
 
Destination Mittsverige ska sätta regionen på kartan  
 
Nu ska Mittsverige bli en region att räkna med.  
Ett nytt projekt med samarbete och marknadsföring som ledord ska få regionens turism att blomstra.
 
 
Destination Mittsverige heter projektet som ska sätta region-en på kartan. Det är en entreprenörsstyrd och ideell marknadsföringsplattform. Målgruppen är organisationer och företag som är berörda av besöksnäringen i Västernorrland och Jämtland.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-9.pdf  
 
 
Toni kommentar:  
Så var det dags igen utveckling? Genom delning så starta vi om och uppfinner turism på nytt! Sätta Mittsverige på kartan, vaddå har ni varit borta? Annat än att vara djupt upptagna med att fylla i EU blanketter om stöd? Vad har ni gjort av alla pengar som ni erhöll dom sista åren?
 
 

 
 
Samhälle  
 
10)  
 
”Vi lever i dårarnas paradis”
 
Det skriver överste Bo Pellnäs i en eftertänksam artikel.  
Att vi lever i dårarnas paradis gäller nog för långt fler i detta land än vad Pellnäs skriver om…  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
 
Det blinda Sverige enligt den engelske författaren Roland Huntford
 
 
Den engelske författaren Roland Huntford skrev för några år sedan boken Det blinda Sverige (eng titel: The New Totalitarians) där han karakteriserade svenskarna som ett folk som företedde alla tecken på inlärd hjälplöshet och en märklig syn på staten som alla goda gåvors givare. När denna inställning blir en nedärvd egenskap hos en generation så är det tveksamt om det är någon idé att väcka en nation till besinning, utan då kanske det är enklast och lugnast att låta massorna förbli i det stadium då man programmerats att älska sin träldom.  
 

 
 
12)  
 
Bra för Europa är bra för Sverige
 
 
Överenskommelsen i midsommarhelgen om innehållet i ett nytt EU-fördrag är en välavvägd kompromiss som har ett brett stöd i Sveriges riksdag av så väl socialdemokraterna som allianspartierna.  
Fördraget ger medborgarna mer insyn och öppenhet i EU-samarbetet  
 
Stadgan om grundläggande rättigheter, som nu blir bindande, bekräftar den värdegrund som är gemensam för oss alla i EU. Den tillämpas inom ramen för vad fördraget bestämmer att EU får göra.  
 
Medborgarna kan lita på den som en säkerhetskontroll för att unionens beslut inte går emot mänskliga rättigheter. EU-domstolens ställning är central. Det är den som garanterar att EU-rätten gäller för alla.  
 
Till det kommer att konkurrens och fri rörlighet fortsätter att vara en grundpelare som unionen vilar på. Detta oberoende vilka argument som kommer fram i den franska inrikespolitiska debatten.  
 
Den fria konkurrensen och rörligheten inom EU kvarstår. Och det är helt i linje med våra svenska intressen.  
 

 
 
Buss & Kollektivtrafik  
 
13)  
 
Regeringen skapar ny myndighet ” Transportstyrelsen”
 
Regeringen tillsatte i veckan en utredning om att slå samman en rad myndigheter inom transportsektorn till en enda, Transportstyrelsen. Utredare blir Staffan Widlert, generaldirektör för Rikstrafiken.  
 
Transportstyrelsens verksamhet ska omfatta all norm- och tillståndsgivning, liksom tillsyn när det gäller samtliga fyra transportslag. Idag sköts denna av Järnvägsinspektionen, Luftfartsinspektionen, Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen.  
Den nya myndigheten ska komma igång den 1 januari 2009.  
 

 
 
14)  
 
Veolia Transport köper flygbusskoncernen People travel group
 
 
Veolia Transport (f d Connex) har förvärvat People travel group http://www.flygbussarna.se/koncernen med Flygbussarna Airport Coaches, Flygbussarna Charter, Marks Limousine, KulTur Resor, MerResor, Bussakuten och verksamheterna i Ryssland.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-14.pdf  
 
 

 
 
15)  
 
Härom veckan sattes nytt svenskt fartrekord utanför Töreboda med 282 kilometer i timmen. Nu jagar svenska tåg drömgränsen 300 kilometer i timmen.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-15.pdf  
 
 
Toni kommentar:  
Det påminner mig om öststaterna där man alltid slog nya rekord, allt var bäst, det fanns dom som trodde på denna saga även i vårt land.  
Att vi satsat snart hundra miljarder kronor på fel saker – det är en annan sak – nu skall vi titta framåt.  
Ja jissus så mycket galenskap  
 

 
 
16)  
 
En svensk politisk lagom version ska ge Stockholm ny spårväg
 
 
Nu har Alliansen hittat en ny version av halvsocialiserat kollektivtrafik som kanske politisk är första steget mot en avreglering om Alliansen får sitta kvar vid makten. OPS=Offentligt Privat Samarbete, även kallat PPP. Sveriges enda Pendeltåg som fungera i alla väder och med hög tillförlitlig är Arlandabanan som är förebilden till OPS idén.  
 
Istället för att SL själv stå för infrastruktur och fordon och sedan upphandla trafiken går SL nu ut och begär in offerter på den nya spårvägen från företag och konsortier. Det är Djurgårdslinjen som skall förlängas från Norrmalmstorg fram till Centralen som är det enda rätta och skulle ha gjorts från första början om vi inte hade haft politiska krafter i stadens maktcentrum som aldrig förstod nyttan med en spårvagn på en högfrekvent linje som nu stannar i ingenmansland där den inte gör någon nytta annat än att grabbarna som leker spårväg kan hålla på och leka på bekostnad av skattebetalarna. Det var legendariske Richard Grönstedt som lyckades få en s+ fp styrd landsting till denna bravad.  
Det företag som lämnar den bästa offerten får sedan koncession på att bygga, underhålla och trafikera spårvägen under 15 år.  
 

 
 
17)  
 
Dalatrafik kräver lösning på taxikaos
 
 
Dalatrafik kräver att bolaget Samres samarbetar med kommunerna för att den privata taxin ska fungera. Men på Samres har man ingen lösning.  
Om det här var ett enkelt problem skulle det redan vara gjort, säger Björn Falk, vd på Samres.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-17.pdf  
 
 

 
 
18)  
 
SJ till angrepp på trafikhuvudmännen:
 
 
Den kommersiella järnvägen i Sverige är hotad men egentligen kan man lika gärna påstå att monopolet är hotat?  
 
SJ-chefen Jan Forsberg och SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn går i en debattartikel i Dagens Nyheter härom veckan till hårt angrepp mot trafikhuvudmännen i södra Sverige.  
Adelsohn som (m) aldrig levt upp till vad han politisk skall stå för utan är den mest anpassade mannen inom svensk politik eller som en annan hög uppsatt moderat klämde fram, han tillhör kanske inte de mest begåvade i vårt parti. Nä men då, det är ju (s) märkta regeringar som sätter honom på alla möjliga stolar med kunskap om att han är mer sosse än moderat där han driver socialistisk makt fullkommen politik, det är denna man som nu tar till orda och försvara åter igen monopolet.  
 
Jan Forsberg är bara en klen ”soldat” som dagtinga sig i brist på bättre…  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-18.pdf  
 
 

 
 
19)  
 
En vanlig dag för en SJ resenär…  
 
En SJ resenär som i övrigt verkar sansad vrålar JAVLA AMATÖRER rakt ut i luften
 
 
Nu när interrailkortet återinförs och tågchartern lanseras börjar jag fantisera om hur kul det skulle vara att tågluffa med barnen. Sommaren kanske ska gå i tågresandets tecken?  
 
Vi mjukstartar med en resa till Norge, för att se hur det går.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-19.pdf  
 
 

 
 
20)  
 
Inlägget  
 
Tre röster om Västerdalsbanans betydelse  
Frågan som vi tre vill ställa till regeringen, Region Dalarna, Banverket och Tåg i Bergslagen är: När får vi en väl fungerande och högkvalitativ tågtrafik till och från Västerdalarna?  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-20.pdf  
 
 

 
 
21)  
 
Knut Karlsson  
Kåsör och krönikör.
 
 
Människor knyter vänskapsband på Inlandsbanan  
Företaget som driver Inlandsbanan är Grand Nordic Travel  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-21.pdf  
 
 

 
 
22)  
Dags för första hamn- festen i Arjeplog!!!!!!
 
 
ARJEPLOG "Nog är have´ stort, men nog är Hornavan större". Någon Arjeplogsbo lär ha myntat uttrycket vid ett besök vid kusten. Hur som helst så ska historiens första hamnfest hållas i Arjeplog. En före detta skogsarbetare och ett före detta vårdbiträde står bakom.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-22.pdf  
 
 

 
 
Internet  
 
23)  
 
De 20 bästa gratisprogrammen för PC
 
 
Här är de 20 bästa open source-programmen till PC. Gratis, så klart.  
Sammanställningen är gjord av PC World  
I persondatorns linda dominerade idealisterna. Att ta betalt för sitt program var otänkbart och pengar var något få tänkte på. Mycket har förändrats sedan dess. Programutvecklande har blivit en vinstdriven rörelse, men det finns fortfarande en rad gratisprogram som är lika användbara som gratis. PC World har sammanställt en lista på de 20 bästa.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-23.pdf  
 
 

 
 
Miljö  
 
24)  
 
Alternativ energi – allt annat än miljövänlig  
Det finns en övertro på alternativ energi, enligt en ledande amerikansk miljöforskare. Han varnar nu för att alternativ energi förstör miljön.
 
Förnyelsebar energi kommer att leda till miljöförstöring i en hittills oöverträffad skala. Det är slutsatsen av en aktuell rapport skriven av miljöprofessor Jesse Ausubel vid Rockefeller University i New York.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-24.pdf  
 
 
Toni kommentar:  
Denna forskare liksom några tusen andra har varnat i åra tal för galenskapen med Bio och Etanol bränslen för att nämna några i den svenska irrvägen.  
Man kan undra hur många hundra tusen personer måste insjukna från avgaserna från Etanolen i Sverige storstäder innan det går upp ett ljus för dom vilseledda politikerna och en energi minister som sitter i knäet på LRF och fördelar miljoner kronor varje vecka året om! Hur länge skall detta få fortgå?  
 

 
 
25)  
 
Insändare:  
 
Bensin direkt från hampa
 
 
Det går att tillverka bensin direkt från biomassa. Vad naturen kan göra på 60 miljoner kan vi göra på en timme säger Anders Carlius från Forskningsbolaget Reac Fuels till Dagens Industri. Från ett kilo returpapper kan man tillverka fyra deciliter bensin. Det fanns forskning på det här på 1800 talet, men sedan upptäckte man olja i marken. Den bästa grödan för biobränsletillverkning är hampa. Den ger stor avkastning. Det skulle behövas två miljoner hektar om alla skulle köra på biologisk bensin. Man kan också använda skörderester och det som blir över från massatillverkning. Flygtrafiken skulle få störst nytta av det.  
De har inget alternativ som kan mäta sig i energieffektivitet.  
 
Problemet är dock att få utvecklingspengar, därför att det låter för bra för att vara sant. Annars skulle bensinen kunna finnas på marknaden inom två år. Bensinbolagen har inte visat något intresse. De enda som hört av sig är de som vill köpa licenser för någon marknad och sedan lägga ner.  
 

 
 
26)  
 
Japan testar i fullskala modell Vätgas drivet tåg
 
 
East Japan Railway will begin test running its recently designed fuel cell-powered train later this year, reports The New Scientist. According to the magazine, the route across the Yatsugatake mountain range in central Japan is the route earmarked for the test run.  
A successful outcome will make the railcar the first hydrogen-fuelled train to travel on a regular passenger train track.  
 
Det finns också lite info från Amsterdam och vätgasdrivna sightseeing båtar mm  
 
Läs hela artikeln på denna länk  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070726-26.pdf  
 
 

 
 
27)  
 
Det räcker med 15 regionala finansbolag i Sverige!
 
 
Om någon skulle komma med förslaget att vi behöver 15 regionala bolag som förvaltas genom en monopol lag som ger landstingen och kommunala förvaltare ensamrätt där all kapitalförvaltning skall ske för folkets bästa – blir man antingen kölhalad, idiotförklarat eller är en kommunist. Det är exakt vad länsbolagen grundar sin existens på varför politiken skall sköta kollektivtrafiken är nog en gåta för alla normalbegåvade. Att ”vasallerna” i samhället ser det som sin födkrok så länge det vara – så har det alltid fungerat.  
Staten har redan otaliga fonder ex AP fonder och många fler än så som man, det är dom Christer Ericsson åsyftar lite snällt, totalt inkompetenta personer politisk tillsatta som förvalta gigantiska belopp.  
 
Statlig förvaltning visar tydlig hur det fungera man garanteras ny påfyllning från skattebetalarna samtidigt som man missköter och tappar bort pengar utan att någon ställer dom ansvariga till ansvar.  
 
Korruptionen och vänskapskorruptionen som frodas är förmodligen idag den största samhällsfaran för den enskilda integriteten och demokratin.  
Det finns dom som tycker det är helt OK.  
 

 
 
28)  
 
Behöver du hjälp med översättning?
 
 
Här kommer en av de bästa siterna jag har sett – gratis dessutom  
Prova och översätt – du kommer att blir förvånad över hur bra den är  
Kolla in http://www.tekniktext.se/default.aspx  
Klicka på Machine Translation längst ner till höger.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 81 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!
 
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Jämför gärna med generösa rabatter hos våra kollegor och jämför netto priset hos oss – mer behövs inte sägas.  
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Sorry alla våra 24.000 bilar i Spanien är uthyrda i juni, juli och merparten av augusti, endast enstaka bilar finns att få.  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.