Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Extra Nyhetsbrev  
Med anledning av TV 4 felaktiga
”miljö” rapportering  
 
Etanol ökar dödligheten och är inget miljö bränsle  
 
Med anledning av TV 4 felaktiga
”miljö” rapportering – här har du en snabb lista när du talar med folk varför du kör med det i marknaden mest ”miljö” vänliga bränslet som finns – Diesel – och moderna motorer med partikelfilter, motorer Euro 4 och 5 med en bättre förbränning.  
Det finns bara ett enda miljö bränsle och det är vätgas/bränslecellen och det finns inte i Sverige men väl i Norge, Danmark osv  
 
Motfrågan är varför mp + v + s som satt i regeringsställning skickade iväg dom enda ” 3 miljöbussar” som var ett embryo till en ny tid, bussarna gick i Stockholm och finns nu i Hamburg. Ur avgasröret kom det endast rent vatten och dom fungerade helt över förväntan. Det finns 2000 bränslecellbussar i trafik och fungera i Kanadas vinter klimat i Kinas värme och fukt, i Spanien, i Tyskland, Island, USA och många fler länder.  
 
0 miljö bussar finns däremot i Sverige och vilseledda TV4 journalister tror sig göra ett scoop genom att misstänkliggöra den svensk bussbranschen att endast köra på diesel.  
 
Fortsätt med detta fram till dess att regeringen skapar förutsättningen för vätgas drivna bussar, det är bäst för miljön och omvärlden.  
 
Du har nämligen ett eget ansvar och det är inte vilseledda TV journalister som skall råda vad som skall göras, dom behöver läsa på innan dom gör TV inslag.  
 
Nu borde ju din förening BR varit på alerten och agerat eftersom man körde inslaget kl.08.00 den 25 april – sedan tog man bort inslaget för att komma tillbaks på kvällen. BR fick ett motsvarande mail som detta från mig kl 09.45 som även dessförinnan hade gått till TV4:s nyhetsreportrar.  
 
Var fanns BR personen i TV soffan med en korrigering och information om att diesel bränslet är det bästa av allt dåligt där endast Etanol bränslet är farligare?  
 
TV 4 på villospår om etanol ”miljö” bränsle för Sverige bussar  
 
För dom som behöver ett sakligt dokument i samtalen med pressen och länsbolag, printa ut detta och överlämna till berörd person och fråga vilket ansvar dom har mot sina barn och barn-barn, ifall dom är medvetna om hur farlig Etanol avgaserna är, i vart fall skadar dom mer än dagens diesel.  
Här har ni ett axplock från KTH, Uppsala Universitet, Stanford University, tyska TV kanalen ARD, tyska regeringen, Swiss bank issues environment warning on biofuels, Cornell University USA och fler, alla varnar för Etanol och ni på TV 4 hänger ut dom svenska bussbolagen, det är en absolut irrfärd ni sysslar med!  
 
Professor David Pimentel vid Cornell University i USA ledde en undersökning åt det amerikanska energidepartementet och konstaterade i en rapport från mars 2005 att "för att producera en liter etanol krävs 29 procent mer fossilt bränsle än vad etanolen innehåller".  
Utsläppen av koldioxid Co2 ökade!  
 
KTH bedömde etanolen som 17 ggr farligare än bensin om temperaturen var -7 gr.C för att öka upp emot 100 ggr vid -20grC. Vi har sådana temperaturer i större delen av Sverige. Hur kan ni på TV4 då gå ut och kalla det för miljöbränsle?  
mera om detta längre ned  
 
Artikel hämtad från NyTekniks webbtjänst.  
Publicerad: 2007-04-25 11:35.  
 
Dödligheten ökar med etanolbilar  
 
Etanol är hälsofarligt och inte alls ett miljövänligt bränsle, som man  
tidigare trott. Det visar ny amerikansk forskning.  
- Etanolen gör att ozonhalterna stiger och det ökar dödligheten med 200  
fler personer per år i USA jämfört med hur många som dör av  
bensinavgaser, säger Mark Z Jacobson, professor vid Stanforduniversitetet.  
 
I sin forskning använder Mark Z Jacobson sig av en sofistikerad  
datormodell för att simulera hur luftkvaliteten kommer att se ut 2020,  
när etanoldrivna fordon i högre grad än idag används överallt i USA,  
enligt Mentoronline.se.  
 
Redan idag dör 4 700 personer varje år av andningsproblem relaterade  
till ozonutsläpp i USA. Om alla fordon gick över från bensin till etanol  
i USA skulle effekterna bli märkbara, enligt Mark Z Jacobson.  
 
Mark Z Jacobson programmerade sin dator med två olika modeller; en där  
alla bilar är bensindrivna och den andra där de tankas med E85, en  
blandning av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Resultatet var  
slående.  
 
- Vi fann att E85-fordonen reducerade nivåerna av två cancerogena ämnen,  
bensen och butadien, men ökade två andra, formaldehyd och acetaldehyd,  
säger Mark Z Jacobson till Stanford News.  
 
- Resultatet blir att graden av cancer är samma för både E85 och bensin,  
men att det i vissa delar av landet signifikant ökar halterna av ozon.  
 
Att inandas ozon, även i låga doser, kan orsaka många sjukdomar. Enligt  
Mark Z Jacobson skulle antalet dödsfall öka, lungkapaciteten minska,  
astmafallen öka och dessutom skulle kroppens immunförsvar försämras.  
 
Världshälsoorganisationen beräknar att 800 000 människor varje år dör av  
ozon och andra kemikalier i luftföroreningarna. Undersökningen vid  
Stanforduniversitetet ger vid handen att dödsfallen i tätorter kommer  
att öka och av de 200 ökade dödsfallen per år kommer 120 att ske i Los  
Angeles.  
 
- Frågan är varför vi ska gå över till etanol och andra biobränslen om  
de inte ger några hälsoeffekter, frågar sig Mark Z Jacobson, vars  
datormodell används av hundratals forskare.  
 
Mark Z Jacobsons forskningsresultat har publicerats i Enviromental  
Science & Technologys webbtidning.  
 
Text: Marie Feuk  
 
URL: http://www.nyteknik.se/art/50319  
Copyright © NyTeknik  
 
Etanol är en återvändsgränd, säger miljöprofilen Björn Gillberg.  
Förklaringen är att oavsett vem som räknar och hur man räknar så ger biometanol ett större utbyte av drivmedel än etanol.
 
 
Enligt Björn Gillberg är etanol en gigantisk felsatsning, som satts i rullning av jordbrukspolitiska skäl. Med överskottet av majs i USA, vete och vin i Europa, kunde etanol användas för att minska oljeberoende och farliga utsläpp, samtidigt som bönderna kunde hållas på gott humör. Han är rädd för att politikernas stöd till etanol, som satt fart på utbyggnaden av etanolfabriker, E85-pumpar och etanolbilar, leder västvärlden in i en återvändsgränd.  
 
- Etanolprojektet i Örnsköldsvik har till exempel fått 200 miljoner kronor i statligt stöd, och pumplagen innebar att mackägarna tvingades investera 1 miljard kronor i E85-pumpar. När allt verkar kretsa kring etanol vågar ingen satsa på metanol, säger han.  
 
Vägverket erkänner att Etanolen inte minska Co2 utsläppen  
 
Och därmed är osanningen med Etanolen en gång för alla utredd = farlig blir inte mindre farlig för att LRF påstår något annat för att få mera bidrag!  
 
Läs mer på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070404-12.pdf  
 
 
Swiss bank issues environment warning on biofuels  
BASEL, Switzerland, August 2, 2006 (Refocus Weekly) Current methods of producing ethanol and biodiesel are not as environmentally sound and as socially compatible as the industry suggests, according to one of Switzerland’s private banking institutions.  
 
The study concludes that production of plant-based diesel and ethanol “can actually have substantial social and environmental impacts,” and recent increases in the price of oil have significantly increased demand for biofuels, with governments in several EU countries, the U.S. and Brazil pumping subsidies into biodiesel and ethanol p“A second generation of biofuels such as cellulose-ethanol or biogas presents a generally more convincing sustainability profile in Sarasin’s opinion, because the yield per hectare is higher and many different types of plant can be used as feedstock,” adds Fawer-Wasser. “One of the key factors for the long-term performance of biofuel companies on financial markets will therefore be whether these producers take into consideration sustainability criteria in procurement and production. This is essential if these fuels really are to deserve the ‘bio’ label.”  
 
Of 16 companies analysed for the report, ten are included in Sarasins investment universe, including Abengoa, Biofuels, D1 Oils, EOP Biodiesel, Pacific Ethanol, Renova Energy, Xethanol, Neste Oil, Novozymes and Sunopta. The six which are not rated as eligible for inclusion include Biopetrol Industries, Cosan, Archer Daniels Midland, Agrana, Bunge and Südzucker.  
 
Bank Sarasin was founded in 1841 and now claims to be one of Switzerland’s leading private banking institutions. roduction facilities.  
Hela artikeln finns på denna länk:  
http://www.sparksdata.co.uk/refocus/redesign/showdoc.asp?docid=65481204&accnum=1  
 
Etanol inte hållbart  
Uppsalaforskare sågar etanol som fordonsbränsle. Ekvationen går inte ihop.  
 
Att ersätta bensin med etanol är rena lurendrejeriet. Det går åt mer energi att framställa den än vad man får ut när man gör en bredare analys av allt bakomliggande arbete, menar lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg.  
 
ATT PÅSTÅ ATT man kan ersätta oljan med biobränslen är att slå duns¬ter i folk. Ekvationen går inte ihop  
 
Torbjörn Rydbergs budskap går på tvärs mot den gällande politiken. Etanolbilar subventioneras med en rad skattelättnader, bränslet är befriat från energi- och koldioxidskatt och hundratals skattemiljoner har pumpats in i olika etanolprojekt. Bensinmackarna, som enligt lag måste erbjuda alternativa bränslen, kan också välja gas, men i praktiken satsar de på etanol eftersom gaspumpar är tiofaldigt dyrare att bygga. Styrmedlen har på kort tid låst fast macknäringen i etanolspåret. Näringsminister Maud Olofsson talar sig varm för sin etanoldrivna Ford. Oljekommissionen lyfter i sin rapport fram etanolen som ett intressant alternativ som bör ges fortsatta stimulanser för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Torbjörn Rydberg menar att regering, myndigheter, forskningsråd och universitet inte tar sitt ansvar för dessa frågor.  
 
Det är LRF med sina ”miljöaktiviteter” förorena Östersjön och Nordsjön som inget annat grannland, dom gröna algerna kan vi tacka vårt jordbruk för som förstör vattnet med bekämpningsmedel som andra EU länder för länge sedan förbjudit.  
 
’Miljö’ bränslet rapsolja ger 10 ggr högre lungcancer partiklar  
 
Svenska forskare visade sambandet mellan avgaserna från rapsolja och 10 ggr högre risk för lungcancer i en rapport som inte fick publiceras i Sverige.  
 
Sverige vill inte ha en sådan rapport publicerat då det strider mot den då sittande regeringens och stödpartiernas ideologiska uppfattning som inte är samma sak som sakfrågor. Dom svenska forskarnas resultat som bekräftas av andra studier har lett till att inte minst den tyska regeringen ställer sig frågan om det kan vara rätt att subventionera bränslen som ”miljö vänliga” som i verkligheten är raka motsatsen,  
 
Den svenska politiken har tagit ett ödesdigert beslut att satsa just på rapsolja och etanolen, båda ställer till med större skada för hälsan än befintliga bränslen. Beslut med förfärliga konsekvenser.  
 
"Panorama": Gefährlicher Ökosprit - Untersuchung zeigt Krebsrisiko bei Rapsöl (Etanol)  
Sendung: Donnerstag, 29 Juni 2006, 21.45 Uhr Kontakt ARD: http://www.ard.de  
 
Buden om vad etanolen gör i fordon är många.  
Det kräver en hel del energi att framställa Etanolen varför man försöker från Etanol lobbyn dela upp energiåtgången så att det inte ska synas hur illa det är på slutet.  
 
Den bästa överblicken ger Volvo avgasstudie i 535 från 1991 som också Europakommissionen tillämpar.  
 
Här visas alla utsläpp för att framställa etanol med energitillskott av endast etanol:  
 
Miljöpåverkan blir då 3,4 gånger sämre än med bensin.  
 
KTH bedömde etanolen som 17 ggr farligare än bensin om temperaturen var -7 gr.C för att öka upp emot 100 ggr vid -20grC. Vi har sådana temperaturer i större delen av Sverige.  
 
Dessutom är energiinnehållet 5 kwh/liter etanol medan bensinen har minst den dubbla effekten.  
Det betyder att det behövs 2-3 liter etanol bara för att ersätta 1 liter bensin i bilen.  
 
Lägger man därtill energibehovet för framställningsledet ökar energibehovet ytterligare, som ett universitet i USA konstaterat att det behövs energi motsvarande 3 liter bensin för att framställa den mängd etanol som ersätter 1 liter bensin i bilen.  
 
Den skattepreferens som Regeringen givit är den merkostnad som svenska producenter får i Sverige (4:99 kr/liter). Vad beträffar större motoreffekter blir problemen inte mindre. Det är i allians med LRF och Vattenfall som mp + v gjort upp och förtiger sanningen.  
 
Vätgasen är en av de få nya bränslen som vetenskapen kommit fram till är miljövänlig utan biverkningar vilket varje land har i stora överskott som går idag rakt ut i himlen och förstör ozonskiktet.  
 
I andra delar av världen utvecklas vätgasdrivan fordon i expressfart, stationära elverk som drivs med vätgas, olje brännare främst i Tyskland som ersätts med vätgas.  
 
Ett 20 tal stora fartyg har byggts de senaste åren där ombord generatorerna drivs av vätgas varav flera stora kryssningsfartyg.  
 
I ett land som Dubai satsar man stort på stationär vätgas och solar uppvärmda hus för varmvattenförbrukningen.  
 
I USA främst i Kalifornien satsar man stort på vätgasdrivna fordon.  
Samtliga US fartyg till flottan byggs med vätgasdrivna motorer för ombordström etc sedan 2003  
 
I Tyskland, Österrike, Schweiz pågår stora satsningar på stationära vätgasdrivna motorer.  
Frankrike har tagit till sig vätgas och satsar jättebelopp för att komma ikapp Tyskland i vätgasforskningen.  
 
Vätgas användningen fördubblas för närvarande varje år och efter att regeringen i Washington nu satt igång en plan för vätgasutbygganden av bensinstationer utefter alla motorvägar är bil industrin inte sämre än att hänga på.  
 
Ingen effektiv klimatpolitik  
Per Kågeson  
fil dr miljösystemanalys, Stockholm  
 
Magnus Blinge  
fil dr logistik och transporter, Chalmers  
 
Maria Grahn  
fil lic energi och miljö, Chalmers  
 
Thomas Sterner  
professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet  
 
Från GP Debatt http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=316823  
 
Stödet till ökad svensk produktion av etanol är en symbolhandling utan större effekt på våra klimatutsläpp. skriver bland andra Per Kågeson och Thomas Sterner.
 
 
Utan ett globalt perspektiv inom klimatpolitiken finns risk att vi vidtar ineffektiva åtgärder på hemmaplan. För några år sedan visade Volvo att spannmålsetanol är det resurs- och miljömässigt sämsta biodrivmedlet. Trots det satsar företaget för fullt på etanolbilarna och har beslutat lägga ner tillverkningen av gasbilar. Det är en följd av att etanolbilarna får stora subventioner trots att de bara kostar obetydligt mer än en motsvarande bensinbil. Lägre förmånsskatt och fordonsskatt, gratis parkering i storstäderna samt befrielse från trängselavgift i Stockholm gör att den som köper en ny etanolbil kan få tillbaka upp till 50 gånger insatsen.  
 
De stora subventionerna får perversa effekter genom att de gör det billigare att äga och använda bilen. Köparna får pengar över som en del av dem använder för att välja en större och mera bränslekrävande bil än vad de annars skulle ha gjort. En fördel med etanoldrift är att man kan få samma prestanda ur en mindre motor, men Saab valde istället att ta ut fler hästkrafter ur Saab 9-5. Ford har gått ännu längre i fel riktning genom att byta till en större motor i etanolversionen av Ford Fokus.  
 
En miljard per år  
Regeringen vill ge alla som har råd att köpa ny bil ytterligare 10 000 kronor i statsbidrag om de väljer en "miljöbil". Om en tredjedel av nybilsköparna nappar, blir kostnaden en miljard per år. Tillsammans med skattebefrielsen av etanol blir kostnaden cirka tre miljarder per år. Pengarna kan användas bättre. Det räcker inte att en bil kan köras på etanol för att den skall kallas miljöbil. Vad som främst bör premieras är bränsleeffektiva fordon. I London föreslås att energisnåla bilar ska få reducerad trängselsavgift och parkeringskostnad. Så borde också svenska storstäder tänka. Därtill behövs en översyn av förmånsbeskattningen och villkoren för reseavdragen, en höjning av dieselskatten samt ett tydligt svenskt stöd till införande av europeiska gränsvärden för hur mycket energi nya bilar får dra.  
 
Det är viktigare att vi bidrar till en global reduktion av klimatgaserna än att utsläppen minskar maximalt hos oss. Subventionerna till ökad svensk produktion och användning av etanol riskerar att bli en symbolhandling utan större effekt på utsläppen och kan leda till ett omfattande slöseri med knappa naturresurser. Biomassa förväntas bli en mycket begränsad resurs både i ett europeiskt och i ett globalt perspektiv. För att ekvationen ska gå ihop måste energieffektivisering få en huvudroll inom klimatpolitiken.  
 
Vi bör därför använda överskottet från jord- och skogsbruket så att det får bästa möjliga effekt på utsläppen av klimatgaser. Verkningsgraden hos den europeiska etanolframställningen är utomordentligt låg. Danmark och Finland har därför valt att i stället använda biomassan till produktion av kraft och värme. Biomassa från ett hektar åkermark kan reducera koldioxidutsläppen 6 till 8 gånger så effektivt om man odlar salix för produktion av flis än om man använder samma areal för vete till etanolproduktion. Inte ens i ett fall där man utnyttjar restprodukterna från etanolframställningen till djurfoder eller biogas kan man ersätta lika mycket fossilt kol som om man producerar flis eller pellets för kraft- och värmesektorn.  
 
Energiförluster  
Det är osäkert om försöken att utvinna etanol ur cellulosa från barrved kommer att lyckas. Hittills har det visat sig omöjligt att nå högt utbyte vid kontinuerlig drift. Alternativet kan bli en variant där etanolen blir en biprodukt vid framställning av pellets. Då omvandlas bara en sjättedel av biomassan till etanol. Det blir i så fall pelletsproduktion med mycket stora energiförluster.  
 
Tidigare importerades nästan all etanol från Brasilien där den med högre verkningsgrad och till lägre kostnad kan framställas ur sockerrör. Efter införandet av hög skyddstull på tropisk etanol planerar nu ett antal kommuner och företag att investera mångmiljardbelopp i etanolfabriker. Kalkylerna bygger på att tullen ska finnas kvar, trots att den strider mot Sveriges traditionella frihandelspolitik, och att etanol fortsatt ska vara befriad från skatt.  
 
Skatter bättre än subventioner  
Det vore bättre att avstå från etanoltullen och följa ett tidigare utredningsförslag om att en viss andel av försålda drivmedel ska vara koldioxidneutral. Det leder till låginblandning av sockerrörsetanol samt till att vi kan undvika en långsiktigt ohållbar markanvändning i Sverige.  
 
Biodrivmedel ska inte betala koldioxidskatt, men de bör erlägga energiskatt motsvarande bilarnas vägslitage och olyckskostnader samt de hälso- och miljöeffekter som uppkommer även när etanol används. Befrielsen från energiskatten innebär att etanol får en subvention som per kWh är lika stor som hela marknadspriset på pellets och dubbelt så stort som hela priset på flis. För klimatet vore det bättre att producera pellets och flis som ersätter kol och olja i länder som saknar tillräckliga egna arealer.  
 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket drar i en studie av samhällsekonomiskt effektiva styrmedel slutsatsen att skatter och avgifter är att föredra framför subventioner. Det är lätt att identifiera det som man vill "straffbeskatta" men betydligt svårare att fastställa vad som bör komma istället. Därför bör styrmedlen vara teknikneutrala och inte gynna det som de för ögonblicket mest framgångsrika lobbyisterna förordar. Enligt utredarna saknas en genomtänkt strategi inom miljöbils- och drivmedelsområdet och styrmedlen är varken konsekvensutredda eller utvärderade. De förordar att hela komplexet, inklusive etanoltullen, analyseras innan riksdagen fattar nya beslut.  
 
Per Kågeson  
fil dr miljösystemanalys, Stockholm  
Magnus Blinge  
fil dr logistik och transporter, Chalmers  
Maria Grahn  
fil lic energi och miljö, Chalmers  
Thomas Sterner  
professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet  
 
Etanol som bränsle tär på miljön!  
 
Att den så kallade växthuseffekten fått så många både vetenskapsmän och mediefolk att springa som en fårskock åt ett håll är minst sagt mäkligt.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna pdf fil klicka här:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070211-19.pdf  
 
 


 
 
Etanol en återvändsgränd  
 
Jag har tidigare tagit upp ämnet etanol som motorbränsle men blev då i en insändare kallad oseriös.  
Man kunde se fordon på vilka man kunde läsa: "Jag kör på rapsolja". Det skulle relativt snart visa sig att rapsoljan gav avsevärt större mängder skadliga utsläpp än dieseloljan. Rapsoljan försvann från marknaden.  
Åter till etanolen. Skall man använda fattiga befolkningars och för all del också vår mat till motorbränsle i den heliga miljöpolitikens namn?  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna pdf fil klicka här:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070211-20.pdf  
 
 
Lars-Gunnar Norberg : Etanol har blivit ett mantra utan sansad diskussion  
 
Plötsligt är miljöfrågorna högst upp på dagordningen. Allting annat kommer i skymundan. Som om det vore något nyupptäckt problem. Beslutsfattare verkar tagna på sängen.  
 
Äntligen får miljön den prioritet den förtjänar, tycker de flesta. Det är på tiden. Nu måste vi handla innan det är för sent. Få verkar beakta att det finns risker med detta överskuggande intresse. Att det fattas fel beslut. Att konsekvenser förbises. Att effekterna döljs av måttet på handlingskraft.  
 
Förnyelsebar energi är tidens lösen. Etanol har blivit ett mantra. Det förnyelsebara inslaget har fått sådan magisk kraft att själva ordet lyser upp lösningens väg. Någon riktigt sansad diskussion om varifrån etanolen ska komma förekommer knappt. Det verkar inte spela någon roll om det är från skogsprodukter, rester från vinproduktion, sockerbetor eller från speciellt odlad energigröda.  
 
Inte heller förefaller det ha någon betydelse om etanolråvaran ska framställas speciellt för ändamålet eller om den ska framställas av sådant som finns ändå.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070422-10.pdf  
 
 

 
 
Pessimisternas julafton, Larmen om miljön duggar tätt.  
Av
Lars Nilsson, bättre ungefär rätt än exakt fel  
 
Är man inte övertygad om att allt går åt helvete är man i bästa fall naiv men sannolikt köpt av storkapitalet. Alla tokförslag beaktas högaktningsfullt. Förbudsstaten ses som ett föredöme, inte bara för maskrosätande rättrådig källsorterare i foträta skor.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070318-16.pdf  
 
 
Etanol inte hållbart  
Uppsalaforskare sågar etanol som fordonsbränsle. Ekvationen går inte ihop.  
 
Att ersätta bensin med etanol är rena lurendrejeriet. Det går åt mer energi att framställa den än vad man får ut när man gör en bredare analys av allt bakomliggande arbete, menar lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg.  
 
ATT PÅSTÅ ATT man kan ersätta oljan med biobränslen är att slå dunster i folk. Ekvationen går inte ihop  
 
Torbjörn Rydbergs budskap går på tvärs mot den gällande politiken. Etanolbilar subventioneras med en rad skattelättnader, bränslet är befriat från energi- och koldioxidskatt och hundratals skattemiljoner har pumpats in i olika etanolprojekt. Bensinmackarna, som enligt lag måste erbjuda alternativa bränslen, kan också välja gas, men i praktiken satsar de på etanol eftersom gaspumpar är tiofaldigt dyrare att bygga. Styrmedlen har på kort tid låst fast macknäringen i etanolspåret. Näringsminister Maud Olofsson talar sig varm för sin etanoldrivna Ford. Oljekommissionen lyfter i sin rapport fram etanolen som ett intressant alternativ som bör ges fortsatta stimulanser för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Torbjörn Rydberg menar att regering, myndigheter, forskningsråd och universitet inte tar sitt ansvar för dessa frågor.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-12.pdf  
 
 
Svenskar räddar regnskogen – samtidigt som vi med Svenska skattepengar kalhugger  
Med 50 miljoner kronor från Ikea räddar svenska forskare regnskogen.  
På en mansålder tycks ny regnskog kunnas stå på plats igen, för reservat, eller uthålligt virkesuttag.  
 
Toni kommentar:  
Det är för märkligt, samtidigt som vi kalhugger regnskogen för att importera billig Etanol till Sverige som subventioneras med skattepengar vilket har den svenska regeringens stöd. Utöver detta sänder man Brasiliens småbönder under massiva hot in i slumkvarteren för att stor bönderna som äger 99% av all mark skall kunna skövla regnskogen för billig Etanol till Sverige.  
Det är svensk miljövård – vi som skall bli bäst i världen, i vaddå att slå blå dunster i omgivningen och ljuga för den egna befolkningen om alla faror och felaktigheter?
 
 

 
 
Expressen 30 jan 2007  
Tommy Hammarström: Etanol är inte lösningen  
Vi ska kanske inte köra bilarna på havre när allt kommer omkring. Och inte på majs heller, särskilt inte majs.  
 
Professor David Pimentel
vid Cornell University i USA ledde en undersökning åt det amerikanska energidepartementet och konstaterade i en rapport från mars 2005 att "för att producera en liter etanol krävs 29 procent mer fossilt bränsle än vad etanolen innehåller".  
Utsläppen av koldioxid ökade!  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-14.pdf  
 
 

 
 
Etanol bränsle - Detta torde vara en av de största politiska irrfärderna på länge i Sverige  
 
Stoppa vansinnet, Eskil
 
(artikel från Blekinge läns tidning)  
 
Förra året sålde Saab mer än 10 000 etanolbilar i Sverige. Försäljningen av etanol- och så kallade flexifuelbilar har hittills varit en framgångssaga, och det nästan uteslutande av två orsaker: kraftig skatterabatt på miljöbilar och på etanolbränslet och att etanolen som bränsle av staten betraktas som miljövänlig.  
 
Detta torde vara en av de största politiska irrfärderna på länge i Sverige. En galenskap som även välsignades av den så kallade oljekommissionen i dess rapport.  
 
Växtbaserade fordonsbränslen tillför, till skillnad från de fossila, ingen ny koldioxid till atmosfären eftersom växterna tar upp koldioxid från luften. Detta är en odiskutabel miljöfördel som oljekommissionen tagit fasta på. Problemet med kommissionen är dock att den missat en viktig, för att inte säga avgörande, aspekt: majoriteten av de biobränslen som i dag finns att tillgå på marknaden - etanol, biodiesel och biogas - kräver större tillförsel av energi än den energi de ger tillbaka som fordonsbränsle. Detta faktum gör att dessa bränslen inte på längre sikt kan ersätta oljan som bränsle till våra bilar.  
 
Om statsminister Fredrik Reinfeldt har uttryckt sitt gillande över Oljekommisionen så uttalade i alla jordbruksminister Eskil Erlandsson försiktig skepsis mot satsningar på spannmålsbaserade biobränslen. Det inger hopp.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-15.pdf  
 
 

 
 
Etanol sk ”Miljöbränsle” klarar inte kylan  
 
Umeå. Ambitionen att göra tung trafik mindre miljöförstörande skapar problem vid det kyliga vädret i Norrland. En rapsprodukt, RME, i dieseln gjorde att ett tjugotal lastbilsåkare i Skellefteåområdet inte fick igång fordonen.  
 
Framför allt var det i Skellefteåområdet som lastbilarna inte fungerade i kylan, men entreprenörer från hela Västerbotten har haft stora problem det senaste dygnet. Vid vissa av stenkrossanläggningarna vid Botniabanebygget i Hörnefors blev det också stopp.  
 
Den stränga kylan gjorde att fettet i rapsen och dieseln frös och det blev stopp i bränsleledningarna.  
Det här är helt åt skogen och det ställer till stora problem för oss. Det är svårt att förstå varför man inte testat dieseln bättre innan man släpper ut den på marknaden, säger Stefan Larsson, en av de drabbade entreprenörerna till SVT:s regionala nyhetsprogram Västerbottensnytt.  
 
Bränslebolagen är tagna på sängen och skyller på de nya miljödirektiven som gör att mer förnyelsebar energi, till exempel raps, måste blandas i dieseln. Problemen med kylan har ökat sedan rapshalten höjts från två till fem procent.  
 

 
 
”Växthuseffekten är en myt”  
”De flesta som ställer upp på växthusteorin gör det utan att göra några djupare analyser. Alarmisterna bortser från fakta som visar på en helt annan bild”. Möt klimatforskaren som inte tror att klimatförändringen beror på människan.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070311-17.pdf  
 
 

 
 
Typgodkännade för Norges första vätgasbilar en norm för Europa!  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070422-11.pdf  
 
 

 
 
Etanol-Sverige ! Dödar fler än bensin !  
 
Det värsta av allt är att Vägverket vet om eländet, men tvingas av politiker lojala med VETO-handläggaren Vattenfall  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070422-12.pdf  
 
 

 
 
Ætanol måske en større dræber end benzin  
Ny undersøgelse slører billedet af ætanol som et rent brændstof. Ætanoldrevne biler kan gøre os mere syge end benzindrevne.
 
 
En ny amerikansk undersøgelse sår tvivl om de miljømæssige fordele ved at bruge ætanol som brændstof.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070422-13.pdf  
 
 

 
 
Stavanger vill bli Skandinaviens Hydrogen / Bränslecell huvudstad  
 
Danska Regeringens mål med Hydrogen! I Sverige skicka vi flera hundra miljoner årligen till företag för att förgifta befolkningen med Etanol avgaser! LRF bönderna har dragit vinstlotten med bidrag i alla led från skattebetalarna, förlorarna är Sveriges folk.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070422-14.pdf  
 
 

 
 
Danska Regeringens mål med Hydrogen! I Sverige skicka vi flera hundra miljoner årligen till företag för att förgifta befolkningen från Etanol avgaser! LRF har dragit vinstlotten förlorare är Sveriges folk.  
 
Läs hela artikeln på följande länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070422-15.pdf  
 
 
Etanol mer miljöförstörande än bensin  
 
Förnybara bränslen var en av de 120 punkter s, mp och v skrev ihop sig om i regeringsförhandlingarna 2002. Men det är en tveksam återvändsgränd, som nog bara kostar pengar, med den snabba utvecklingen vi har av bilar med bränsleceller där man får el från vätgas.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070304-6.pdf  
 

 
 
Bakterier stoppar lastbilar
 
 
Miljöbränslet RME har ställt till problem för lastbilsåkarna. Lastbilar drabbas av plötsliga haverier och varken oljebolag eller märkesverkstäder vill stå för kostnaderna.  
Oljebolagen blev tagna på sängen och sedan den 23 januari i år blandar de inte längre ut dieseln med RME i Norrlandstrakterna. Söder om Dalälven har blandningen av RME i dieseln minskats från fem procent till två procent.  
 
Åkerier förstår inte varför man inte testat blandningen innan den släpptes på marknaden.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070304-7.pdf  
 

 
 
Ställ en pelargon bakom avgasröret
 
 
Statliga medel finansierar inkompetenta växthusfundamentalister  
 
Krönika av Robert Collin  
 
Bilen har alltid varit i skottgluggen i Sverige. Allting är bilens fel, och så har det varit sen slutet av 1960-talet.  
 
Men vi öser ut en massa CO2 i naturen utan att det väcker debatt. Varför har vi till exempel gratis värme och varmvatten i alla lägenheter? Om kostnaden lades på hyresavin skulle vi inte slösa så ohämmat. Och när det gäller uppvärmningen, varför tar vi inte vara på överskottsenergin från industrin som just nu släpps rätt ut?  
 
Sverige har två av världens ledande stålverk, i Oxelösund och i Luleå, båda ägda av halvstatliga SSAB. Men inte alls lika granskade som bilismen.  
 
Precis som vid all ståltillverkning används kol i processen och precis som alla andra stålverk har de båda svenska höga skorstenar där oförbrända kolföreningar ”facklas” innan de försvinner upp i skyn.  
 
Överskottsenergin från järnverket i Oxelösund skulle räcka för att värma upp hela Nyköping med 35 000 invånare.  
 
Samma sak händer vid andra svenska järnverk, och samma sak vid de svenska raffinaderierna på Västkusten.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070304-8.pdf  
 
Vätgas för 10 miljoner bilar i japan  
 
Läs mer på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070415-10.pdf  
 

 
 
Våra grannländer springer förbi Sverige som är omringat av Hydrogen/bränslecell länder!  
 
Läs mer på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070415-11.pdf  
 
Nu finns bränslecellen som omvandlar socker till El
 
 
En sockerbit till kaffet Tack!  
 
Läs mer på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070404-10.pdf  
 

 
 
Norge har fått dom första bilarna som kör på vätgas med 0 avgaser utan Co2  
 
Läs mer på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070404-11.pdf  
 
 

 
 
Vägverket erkänner att Etanolen inte minska Co2 utsläppen  
 
Och därmed är osanningen med Etanolen en gång för alla utredd = farlig blir inte mindre farlig för att LRF påstår något annat för att få mera bidrag!  
 
Läs mer på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070404-12.pdf  
 
”Växthuseffekten är en myt” Klimatforskaren ger svar på frågor!
 
 
Klimatforskaren som inte tror att klimatförändringen beror på människan.  
Här följer svar efter att en av mina läsare ställde direkta frågor  
 
Läs hela artikeln på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070318-9.pdf  
 

 
 
Växthuseffekten är bara nys
 
 
Ulf Nilson om klimatförändringarna.  
Det pågår redan ett kallt krig om olja. Och gas. Det stärker en rad av de läskigaste regimer som finns: Saudiarabien, Iran och Venezuela för att bara ta de värsta.  
Än så länge jobbar vi, svenskar, amerikaner, tyskar, etc intensivt på att föda inte bara oljeshejkar utan också de extrema islamisterna. Jämfört med det problemet är växthuseffekten bara nys.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070318-10.pdf  
 

 
 
Sverige ska satsa på kärnkraftsteknik i stället för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser en aning provocerande
 
 
Pressmeddelande 16 mars 2007 Finansdepartementet  
Kyotoprotokollet behöver kompletteras  
 
Läs hela artikeln på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070318-11.pdf  
 

 
 
Björn Gillberg sågar etanolsatsning
 
 
Etanol är en återvändsgränd, säger miljöprofilen Björn Gillberg.  
Förklaringen är att oavsett vem som räknar och hur man räknar så ger biometanol ett större utbyte av drivmedel än etanol.  
 
Enligt Björn Gillberg är etanol en gigantisk felsatsning, som satts i rullning av jordbrukspolitiska skäl. Med överskottet av majs i USA, vete och vin i Europa, kunde etanol användas för att minska oljeberoende och farliga utsläpp, samtidigt som bönderna kunde hållas på gott humör.  
 
Läs hela artikeln på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070318-14.pdf  
 
Svensk miljö politik i otakt med omvärlden  
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070122-4.pdf  
 

 
 
Världen ställer om till vätgas och 0 utsläpp och Sverige ensam fortsätter med Etanol som ökar Co2 utsläppen!  
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070122-1.pdf  
 

 
 
GM i USA tar upp konkurrensen med Toyota vätgas/bränslecell drivna bilar!  
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070122-2.pdf  
 

 
 
Danmark går över till Vätgas! Vad gör den svenska Riksdagen?  
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070122-3.pdf  
 

 
 
Making the Transition to the Third Industrial Revolution and a New Energy Era  
 
http://www.foet.org/lectures/lecture-hydrogen-economy.html  
 

 
 
Hundratals länkar som visar resultaten av vätgas/bränslecell utvecklingen  
 
http://www.h2fc.com/reframe.php?top=/global/news.shtml&bot=/news/index.shtml  
 
Dyr och ineffektiv satsning på tysk vindkraft
 
Den tyska energimyndigheten Deutschen Energie-Agentur GmbH (Dena) har i rapporten "Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020" (2005-02-24) analyserat och kritiserat den omfattande utbyggnaden av vindkraften. Energimyndighetens Denas uppdrag är att genomföra den tidigare rödgröna energipolitiken och enligt dessa planer ska 20 procent av all energi år 2015 komma från vindkraften. Den nya alliansen i Tyskland har stoppat planerna och ser nu över hela politiken. Redan idag har Tyskland 15.000 vindmöllor i drift och är därmed världens största vindkraftsproducent. Rapporten framhåller emellertid att denna satsning är såväl ineffektiv som dyrbar. Resurserna borde, föreslår rapporten, istället användas för att minska utsläppen av växthusgaser genom att använda moderna avgasfilter i befintliga fossileldade kraftverk.  
 
Den tidigare rödgröna regeringens satsning på vindkraften innebär en kraftig utbyggnad av det tyska kraftnätet när alla dessa tiotusentals nya vindmöllor ska kopplas in på elnäten. Ju fler vindkraftsverk med varierande tillgång på vind desto större problem för kraftnäten. Denna gigantiska utbyggnad medför omfattande investeringar bara i kraftnäten som kommer att kosta de tyska skattebetalarna, enligt Dena, 1,1 miljard euro (eller 9.966 miljoner kronor).  
 
Denna rapport är en tankeställare för de rödgröna regeringarna i Sverige och Storbritannien som vill satsar för fullt på vindkraftsutbyggnad. Förvisso blir kostnaderna i Storbritannien inte lika stora eftersom den nationella målsättningen är att "bara" 10 procent av landets energiproduktion ska år 2010 komma från vindkraften. Det ska noteras att Storbritannien har väsentligen bättre vindförhållanden (starkare och mer uthålliga vindar) jämfört med Sverige och Tyskland. Trots detta konstaterar en utredning utförd av den brittiska ingenjörsvetenskapsakademien att kostnaden för vindkraft är nästan tre gånger högre per producerad kW än för kärnkraft räknat på en livscykelanalys, inklusive avfallshanteringen.  
 

 
 
E.ON tar över Airicoles vindkraftsprojekteringar  
 
(2004-12-23) Det statligt franskägda (av SIIF Energies och Electricité de France, Edf) vindkraftsföretaget Airicole AB har köpts upp av det till 55 procent tyskägda E.ON Sverige AB (f.d. energikoncernen Sydkraft där även norska statens Statskraft har 44 procent av aktierna). Därmed blir E.ON nu den största aktören på svensk vindkraftsmarknad tillsammans med Vattenfall efter statens förvärv av 91 procent av Eurowinds Örestads vindkraftspark. Sedan tidigare är E.ON delägare i Nysted Havmöllepark i Danmark, världens största havsbaserade vindkraftpark med 160 megawatt.  
 
Med förvärvet av Airicole AB kommer ett 20-tal vindkraftsverk att byggas på Utgrunden II, som planeras vara i kommersiell drift år 2007. Utav folkliga protester och. folkomröstningen i Skurup. Med det tyskägda företaget Sweden Offshore Winds planer på en vindkraftspark med 128 vindmöllor på Kriegers Flak söder om Trelleborg kommer nu den nya ”inhemska” vindkraftsoligopolmarknaden att domineras av tyska företag och statliga Vattenfall. Den fria konkurrensen är nu, även inom detta skattesubventionerade geschäft, som bortblåst.  
 

 
 
Tyskland bromsar vindkraftsutbyggnaden  
 
Vindkraften påstås vara framtidens energikälla. De två länder i Europa som tidigare satsat på vindkraften är Danmark och Tyskland. Sedan en tid tillbaka har vindkraftsutbyggnaden i Danmarks stoppats och den förre tyske finansministern Wolfgang Clement att det statliga stödet för vindkraften ska dras ner. Idag är Tyskland världens största producent av vindkraft. Landets 14.000 generatorer svarar för en tredjedel av världens vindkraftsproduktion. Förutom Stabilitetspaktens krav på budgetbalans ligger också en kraftig kritik från de stora tyska energiföretagen mot de ekonomiskt olönsamma investeringarna i vindkraften.  
 

 
 
Danmarks vindkraft ersätts av utsläppskvoter  
 
Danmarks energipolitik är nu som bortblåst. Enligt ett förslag från den danske miljöministern Hans Christian Schmidt ska förnyelsebar energi som vindkraft ersättas av köp av internationella utsläppsrättigheter, vilket innebär stora besparingar för den danska budgeten. Istället för att investera i nya kraftverk, oavsett om det är kolkraft eller vindkraft, ska nu istället Danmarks energipolitik utformas för att tjäna pengar på utsläppsrättigheter. Vad ska danskarna med Barsebäck till när de kan handla med utsläppsrättigheter?  
 
Slutsatsen är att istället för att minska Co2 utsläppen köper man sig fri genom certifikat från Tyska Industrier som kommit längs i att minska nedsmutsningen. Det är som att som Strutsen köra ned huvudet i sanden…  
 
Sverige gör likadant för övrigt, svensk industri köper utsläppscertifikat från främst Tyskland för att fortsatt kunna skita ned den svenska luften och detta kallas för miljöarbete.  
svensk industri köper certifikat för närmare dubbla summan mot vad Sverige betalar för sin del av EU medlemskapet.  
 

 
 
 
Insändare: tyvärr vill personen inte skylta med eget namn då han är beroende av bidrag för sin forskning.  
 
Energipolitikens härdsmälta  
 
De senaste tidens gröna politiska utspel och mediernas skriverier om en överhängande härdsmälta i Forsmark slår nya rekord i osaklighet. Kärnkraften, debatten om naturgasledningarna och oljekommissonens olje fria utopi har emellertid återigen fått energifrågan på dagordningen i årets valrörelse. Dessvärre riskerar dagens oseriösa och inskränkta debatt att förstärka energipolitikens irrationalitet.  
 
Samtidigt som kärnkraftsavvecklingen återigen kommit upp under valrörelsen har Göran Perssons oljekommission fastslagit att oljan, helt orealistiskt, ska fasas ut, trots att den moderna ekonomin är beroende av oljan, inte minst inom den kemiska industrin. Samtidigt med att kärnkraften och oljans avvecklas ska dessa inte ersättas av kol eller naturgas. Istället är det vindkraft och biobränsle som ska försörja framtidens fattig-Sverige, det s.k. Gröna folkhemmet. Detta trots att biobränsle är långt hälsofarligare än kärn- och vattenkraften. Exempelvis är dödsfallen per tillverkad TWh närmare tio gånger fler med biobränslen än kärnkraft enligt EU:s ExternE. Vindkraften kan dessutom inte utom omfattande subventioner konkurrera prismässigt med kärn- och vattenkraften.  
 
Enligt oljekommissionens förslag ska uppemot 500.000 hektar åkermark ställas om till produktion av biobränsle (raps och vete). Detta motsvarar den areal som idag ligger i träda eller tagits ur bruk. Sommarens torka har emellertid föranlett EU att tillåta att bönderna får utnyttja mark som ligger i träda. Med oljekommissionens förslag kommer sålunda alla marginaler försvinna för svenskt matproduktion. Den vanvettiga avvecklingen och omställningen av CAP-systemet har nu gått så långt att Sverige är idag nettoimportör av alla jordbruksråvaror förutom spannmål. Det tidigare så fasansfulla smör- och köttbergen existerar inte längre, vilket innebär att livsmedelspriserna inom EU kommer att öka i framtiden.  
 
Vidare är det intressant att notera att målsättningen med att ställa om jordbruksproduktionen till en ekologisk produktion är oförenligt med oljekommissionens förslag. Vid en ekologisk produktion finns det nämligen inga arealer kvar att producera biobränslen på. Men vad ska man med produktion till när man alltid kan importera?  
 

 
 
Nedkortat av Toni  
Grön ungdom slår som vanligt nya rekord i osaklighet och påstår att den svenska kärnkraftssäkerheten är ”en livsfarlig myt”. Förvisso har ingen kärnkraftsolycka ägt rum i Sverige och ingen heller har dött av denna ”myt”, men sådana småbagateller spelar ingen roll för de unga provrören  
 

 
 
Den förre detta centerledaren Lennart Daléus, som numera leder den eko-fundamentalistiska aktivistorganisationen Greenpeace, kritiserar i radiointervjuer starkt centerpartiets ”svek” och kräver ett omedelbart stopp av alla kärnkraftsverk, ”där det finns den minsta oklarhet”, tills en utförlig parlamentarisk utredning genomförts. En utredning som säkerligen kommer att ta ett par år att slutföra. I alla fall ska minst en reaktor stängas under kommande mandatperiod. För den skattefinansierade organisationen Greenpeace har nämligen råd med att kärnkraften stängs, enär det är andra som får betala denna nota.  

 
 
De gröna partierna och organisationerna har självfallet utnyttjat incidenten i Forsmark till att få upp kärnfrågan på valagendan. Den tidigare konstruktionschefen Lars-Olov Höglund på Forsmark uttalande att ”detta är den allvarligaste kärnkraftincidenten sedan Harrisburg och Tjernobyl” visar på hur denna fråga återigen kan komma att dominera en valrörelse även om somliga professorer i statskunskap tvivlar på detta. Det ska dock noteras i sammanhanget att Lars-Olov Höglund är personligen engagerad i en juridisk process mot Forsmark och Ringhals, enär han inte erhållit konsultuppdrag efter upphandlingar, vilket dessvärre drabbar trovärdigheten i hans uttalanden om att en härdsmälta var nära.  
 
 
Barrskogen i Norden ökar växthuseffekten vad nu mp skall vi asfaltera Norrland?  
 
I Science Magazine visar svenska och finska forskare i rapporten ”High Natural Aerosol Loading over Boreal Forests” att även Nordens barrskogar – granar och tallar – producerar stora mängder luftförorenande partiklar. Ju högre temperaturer desto mer partiklar produceras. Mängderna av partiklar är så stora att vid nordliga sommarvindar utgör de majoriteten av luftföroreningarna över den norra barrskogsregionen på jorden. Dessa naturliga organiska föreningar kan uppgå till hela 1.400 miljoner ton per år.  
 
Barrträden ger ifrån sig aerosoler och terpener – ämnen som utgör trädens försvar mot växtätande djur. De partiklar som barrträden avger är troligen inte direkt hälsofarliga för människor. Men forskarna vet inte säkert. Dock bidrar förhöjda halter av luftpartiklar till en ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och lungskador samt orsakar ungefär 5.000 dödsfall per år i Sverige och hela 400.000 dödsfall i Europa.  
 
Inte heller vet forskarna vad dessa partiklar har för effekter på klimatet. Eftersom partiklarna dämpar solstrålningen och bidrar till molnbildning har de sannolikt effekt på jordens klimat. Däremot är det uppenbart att åtskilliga klimatforskares datamodeller måste omprogrammeras eftersom denna variabel inte finns med. Det kanske är säkrast för miljövännerna att asfaltera våra skogar för att förhindra växthuseffekten och uppvärmningen efter den senaste kalla vintern.  
 
Källa: Science Magazine vol. 312. no. 5771 2006, pp. 261 – 263 och TT 2006-04-14. http://www.analyskritik.press.se/Miljo/Vaxthuseffekten/vaxthuseffekten.htm  
 
Toni kommentar:  
Och så lansera man Etanol bussar som ytterligare spär på Co2 utsläppen.  
Är det någon som minns att hela Norrland besprutades med ett för människan ”ogiftigt” medel som däremot tog livet av all lövskog? Vem tror på denna saga? När lövträden försvann visade det sig att barrskogen mådde dåligt och en inkallad expert team från Kanada gav rådet att återinplantera lövträd. Jodå det var miljöpartiets anarkister som var med och tog besluten som idag ingen vill veta av, och hur många norrlänningar som avled, det skall vi hålla tyst. Det som inte forskas det finns inte därför kan man tillåta sig idag tillverka Etanol som är farlig för människan och politisk påstå att det är rena hälsodrycken! Tobak är också en naturprodukt.  
 

 
 
De tvärsäkra prognoserna om en klimatförändring  
 
Tidigt på onsdagsmorgonen den 18 januari 2006 spåddes varmt väder i Svealand med 3-6 plusgrader i slutet av veckan. Några timmar senare hade SMHI:s prognos ändrats till 5-8 minusgrader. Under vintertid brukar väderprognoserna vara endast 70 procent riktiga jämfört med närmare 90 procent under somrarna. Men temperaturhöjningarna om 20-100 år är meteorologerna emellertid till hundraprocent helt säkra på. Hur kan SMHI:s metrologer vara så tvärsäkra på att jordens medeltemperatur kommer att stiga med ett par grader under detta sekel till följd av den antropogena växthuseffekten när det de inte ens lyckas förutse en temperaturskillnad på 8-10 grader på två dagar? Det verkar som att bland Sveriges duktiga meteorologer insmugit sig en portion hybris och en övertro på datormodeller eller har SMHI tagits över av mp = miljöanarkisterna?  
 

 
 
SVT Aktuellts katastrofrapportering  
 
Den 7 augusti 2006 visade SVT Aktuellt ett inslag om växthuseffektens konsekvenser för staden Karlstad. Det gröna journalistiska reportaget påstod att om 75-80 år kommer halva staden att ha dränkts p.g.a. de antropogena klimatförändringarna. I inslaget noterades dock att Karlstad bara under de senaste halv seklet har drabbats av tre allvarliga översvämningar - 1957, 1987 och 1995. Huruvida dessa och tidigare översvämningar var orsakad av den antropogena växthuseffekten framgick inte av reportaget. Reportaget hänvisade till SMHI:s forskning, men någon redovisning av någon forskningsrapport eller intervju med någon forskare från SMHI gjordes inte heller i det dubiösa och tendentiösa inslaget. Numera behöver inte journalister upprätthålla källkritiska krav när det gäller rapportering om miljöfrågor, eftersom den gröna agendan är lagfäst.  
 
Samma Journalist har därefter gjort diverse inslag om Etanol bränslet…att Journalisten ideologisk står mp nära spelar ingen roll och självkontrollen på SVT är satts ur funktion.  
 
Nairobi och FN.s miljömötet är över, enligt vår nye Miljöminister Andreas Carlgren (c) har man gjort stora framsteg hur man skall komma tillrätta med Co2 utsläppen dvs gaser som påverkar jordens uppvärmning. Översyn lägger grund för fortsättning av Kyotoprotokollet  
http://www.regeringen.se/sb/d/7929/a/72730  
 
En översyn av Kyotoprotokollet ska genomföras fram till 2008. Det beslutades under fredagskvällen vid FN:s klimatkonferens i Nairobi. Beslutet ger förutsättningar för en ny åtagandeperiod efter Kyotoprotokollets utgång 2012. Sverige har tillsammans med EU verkat för översynen.  
 
Beslutet är ett nödvändigt framsteg för att vi 2009 seriöst ska kunna utveckla Kytotoprotokollet till den fortsättning som ska gälla efter 2012. Det måste bli det kraftfulla verktyg som ska hjälpa oss att klara klimathotet, säger miljöminister Andreas Carlgren.  
 
Då undrar vän av ordning, vad sker med Sveriges ensamma väg med den farliga Etanolen som släpper ut mer Co2 än dagens bilar / bussar oavsett om dom körs på bensin eller diesel? Är det dags att skrota Etanol skattesubventionen? Är det dags att säga upp monopolavtalet med Vattenfall som ger dem oinskränkt makt över den svenska energin? Är det dags att säga upp avtalet med LRF och Etanolen innan man investerat sig fast? Är det dags att stor satsa på Vätgasen och hänga på Norge, USA, England mfl? Är det dags att hämta hem Sveriges stor snillen i Vätgas teknik och skapa ett världs universitet med vätgas forskning med allt vad detta innebär?  
 
Ge Scania och Volvo hjälp att överleva för framtiden nu när teknikförändringen är i gång i många länder där man har kontakt mellan verkligheten och skattesubventioner något som den svenska Etanol debatten helt saknar.  
 
När skall den svenska politiken vakna och inse att man är på fel spår – man är helt enkelt total lurat och så har vi en rad branschorganisationer SLTF, BR som blind hänger på utan att förstå sambandet men väl vetskapen om att man måste ligga väl till hos myndigheten annars kan man få kritik och det orka en svensk byråkrat sällan med, så ofelbar han är, varför hellre medverka till att förgifta ett helt land. Så illa är det!  
 
Vad gör man i USA, efter Nairobi är kristall klart som Ambassadören William R. Timken jr. förklarar, Kyoto är en återvändsgränd som stoppar världens utveckling, IPHE som USA och alla andra stora nationer inkl Ryssland anslutet sig till förutom Sverige, skapar tillväxt, innovation och en kraftig minskning av Co2. USA satsar 10 miljarder US dollar sedan 2005 på förnyelsebar energi främst på biodiesel och hydrogen/vätgas/bränslecell. Sista året har USA ensamt tillverkat lika mycket vätgas och biodiesel som världen tillsammans. Republikaner och Demokrater har en samsyn och ger alla privata hushåll skattesubvention när man byter till en energi bort från Co2 utsläpp. Industrin har ett eget program och om 6 år har USA minskat Co2 utsläppen till hälften mot idag, Fordonsindustrin satsar på Vätgasen/bränslecellen med förebild från Kalifornien. Guvernör Schwarzenegger vann stort i delstatsvalen med sitt miljöprogram  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=841&show=841  
 
Ambassadören William R. Timken jr som i sitt tidigare liv var chef för stora energislukande industrier anser att den väg som USA valt kommer att visa för resten av världen vägen till ett bättre liv utan att detta innebär en försämring av våra livsvillkor.  
 
Hoppas vi han får rätt – jag är benägen att tro honom liksom Al Gore, Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger.  
 

 
 
VOLVOS LASTBILAR NYA KRAFTPAKET MED BRÄNSLECELL BRA MOT MILJÖN  
 
Bränslecell försörjer parkerade lastbilar med elström
 
 
Volvo utvecklar tillsammans med Statoil en egen bränslecell för lastbilar för den viktiga USA-marknaden. Den ska försörja fordonet med el när bilen står parkerad i stället för att dieselmotorn körs på tomgång.  
 
Redan nästa år räknar Volvo med att testa en prototyp i en lastbil. Redan nästa år räknar Volvo med att testa en prototyp i en lastbil.  
 
Bränslecellerna utvecklas och kommer att tillverkas av företaget Powercell som ägs gemensamt av Volvo och oljebolaget Statoil.  
 
Verksamheten kom igång på allvar under förra året och Powercell har i dag fyra anställda. De huserar vägg i vägg med Volvo i Chalmers teknikpark. Det är också i Volvos labb som bränslecellstekniken utvecklas och testas.  
 
Diesel omvandlas till vätgas  
En bränslecell som matas med vätgas har en verkningsgrad på närmare 50 procent och släpper bara ut lite vatten. Problemet är att det saknas tankställen för vätgas.  
 
För att komma runt det problemet omvandlar Powercell lastbilens dieselbränsle till vätgas i en så kallad reformer. Men med sina förhållandevis långa kolvätekedjor och föroreningar är det inget lättuggat bränsle. Dieselbränslet måste behandlas i ett antal kemiska steg.  
 
Allra viktigast är reningen av den bildade vätgasen. Halten kolmonoxid minskas i två steg till under 100 ppm och allt svavel fångas i en svavelfälla  
 
Vi lever i en illusion om att Sverige är bäst i världen.  
 
Det säger Inga-Britt Ahlenius, chef för FN:s internrevision. Hon intervjuas av DN:s ledarskribent Peter Wolodarski.  
 
http://webbtv.dn.se/?id=735#  
 
 
Global uppvärmning vad är det?  
 
Det var ämnet på ett forska möte nyligen där över 400 av världens i särklass främsta miljöforskare, USA, China, Japan, Indien, Tyskland, England och en lång rad andra stater samlades men ingen från Sverige. Man möttes för att utbyta erfarenheter men också diskutera fakta kring uppvärmningen. Sanningen gäller nämligen inte längre sedan politikerna tog över och skapade en egen miljö diskussion som förser media med ständiga osanningar, allt för att blidka en hemmamarknad, tala väl, handling noll, det gäller att hålla sig väl med lokala lobbygrupper.  
 
Eller om vi ser det ur ett svensk perspektiv förleda folket med att ge skattemiljarder till LRF och Etanol lobby verksamheten med argument om att skapa nya arbetsplatser bygga Etanol fabriker som alla borde veta vid det här laget aldrig kan förse Sverige med mer än en bråkdel av den energi landet behöver även om vi stoppar all skogsrelaterade företag (sågverk, papperstillverkning osv) som är landets basnäring.  
 
Skulle något ljushuvud mena allvar av att ersätta skogsrelaterade industrin med att plantera skog för Etanolen tillverkning är resultatet max 30% av behovet samtidigt som vi förlora tiotusentals arbetsplatser, tappar bort en hel näring samt landets största valutaintäkt. Nu om någonsin kan vi stänga Sverige och flytta, siste man ta ned fanan.  
Är det någon som försöker se helheten i galenskapen?  
 
Det är oetiskt att importerar Etanol från Brasilien där Industrin begår ofattbara övergrepp mot småbönderna, denna sanning existera inte hos mp + s +v där ideologin står över mänskligt lidande. Med en osann information och skattesubventioner lurar man även Volvo, Scania, SAAB där Volvo varnade i ett tidigt skede hur farligt Etanol är och dessutom att det kräver mer energi att tillverka och ökar förbrukningen i fordonen, att Etanolen därutöver ökar farliga utsläppen struntar man i bara kooperationen LRF, mp anarkisterna samt kommunisterna som stödpartier blev nöjda. Hur man kan bli nöjd med att förgifta folket är något jag aldrig begripet och ett blind media ser på och skriver av pressmeddelanden.  
 
Forskarna är inte överens om orsaken till globala uppvärmningen
 
Jag hade nöjet att via en vän vara närvarande i ett forska mötet, det som slog mig mest var att forskarna inte är överens om varför en global uppvärmning överhuvudtaget sker.  
 
Klart är att utsläppen måste drastisk minskas vilket alla är överens om där Kalifornien visat vägen genom en klar lagstiftning samt andra handlingar där solen och bränslecellen/vätgasen spelar en framträdande roll i kampen bort från farliga utsläpp.  
 
Vädersatelliter visar entydigt orsak och verkan  
Men det som var kanske det mest fascinerande var ett föredrag med hjälp av olika väder och forskningssatelliter där Ryssar, Chineser, USA, Européer visade ”live” hur öknen på jorden är den egentliga boven i allt fler och kraftigare oväder och påverka uppvärmningen mer än någon annan händelse på jorden.  
Den kanske största orkanen Katarina under modern tid vilken ödelade stora delar av södra USA skapades efter att sand från Sahara som flyger på 14-17 tusen meter låg som en tät dimma över Mexikanska golfen och kylde ned atmosfären då solen inte trängde igenom utan la sanden sig som ett filter därmed blev det kyla i atmosfären över havet samtidigt som havet var varmt vilket ledde till att orkanen förstärktes hela tiden och trängde långt in i inlandet vilket är synnerligen ovanligt.  
 
6 öknar på jorden manipulerade av människan är orsaken till den globala uppvärmningen  
Det finns 6 betydande öknar på jorden som ökar i omfattningen mest därför att människan kalhygger där stora arealer i Brasilien, Indonesien osv (för att vi skall få billig Etanol) medverka till att sand virvlar upp i atmosfären. Det fascinerande var att få se det ”live” med bilder som tagits från satelliter i samarbete över nationsgränserna.  
 
Man visade också den enorma röken från Indiens jättelika stålverk som drog söderut över havet och passerade norra Maldiverna som har sedan 15 år 6 grader kallare än södra delen av övärlden vilken sträcker sig 150 mil i nord sydlig riktning.  
 
Sanden från öknen som virvlar upp i atmosfären har en långt större och snabbare påverkan i klimatutvecklingen än utsläppen från bilar. Däremot är alla forskare överens om hälsopåverkan för människan från koldioxid utsläppen är livsfarliga och drabbar oss alla.  
 
Däremot var man rätt oense om hur mycket koldioxiden påverkade klimatförändringen i ett kort eller längre perspektiv.  
 
Det finns mycket att berätta från detta möte som gav svar på många funderingar men framför allt bekräftade att vi i Sverige går en total fel väg med att tro att med Etanol och rapsoljan komma ifrån oljeberoendet. Det var några av forskarna med djupa veck i pannan som undrade varifrån all galenskap kommer när frågan ställdes om medias påverkan på samhället och den desinformation som sprids.  
 
Stillsamt tänkte jag för mig själv, i Sverige köper man lojalitet till den politiska ideologin då forskningen är beroende av bidrag där utnämning sker till personer som är medlöpare och då tål man inga avvikningar även om priset är att förgifta ett helt folk med Etanol i tankarna.  
Övriga svenska forskare har lämnat landet och dom är i tusental.  
 
Samma kväll jag kom hem såg jag en långfilm på BBC hur en Tjeckisk läkare på 70 talet kom tillbaks från Schweiz efter att han hyllats där som en stor kirurg varför kommunistpartiet var den förste att välkomna honom ”hem” och så skulle han bara underteckna en lojalitetsförklaring. Det gjorde han inte och denne begåvning förvandlades snabbt till fönsterputsare eftersom möjligheten att lämna landet inte var möjlig. Det var partiets straff mot honom då man hade makten och kontrollerade allt och alla. Dylika filmer får en än mer ser vissa likheter med svensk lojalitets koppling där maktens folk belönar dem som är med och andra skall brännmärkas eller bara tigas ihjäl.  
 
Jag sammanställer några länkar som visar hur viktigt det är även med en fri konkurrens inom forskningen så att regeringar inte kan sätta munkavel på dom som skall granska och vara kritiska, forskare måste vara liksom alla andra fria, det ger en bättre värld, för svensk del känns det som en återvändsgränd, det blir dyrt att backa tillbaks.  
 
Global warming  
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming  
 
svensk version  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Global_uppv%C3%A4rmning  
 
NASA  
http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/ghcc_home.html  
 
ESA  
http://www.esa.int/esaCP/index.html  
 
ESA svensk språkig  
http://www.esa.int/esaCP/Sweden.html  
 
http://www.ucar.edu/research/climate  
Our climate has been constantly changing since Earth began—long before human beings and their activities. But modern weather measurements go back only 100 to 150 years. How do we know what Earth and its climate were like in prehistoric times? Some clues come from Earth itself.  
 
Max-Planck-Gesellschaft  
En mäktig forskar institution med 12.400 anställda  
 
http://www.mpg.de/portal/index.html  
http://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut  
 
The Minerva Centers in Israel  
Weizmann Institute  
 
Austrian Academy of Siences  
http://www.oeaw.ac.at/krl  
 
http://www.helmholtz.de  
24.000 anställda Tysklands största  
forsningsinstitut  
 
Russian Foundation for Basic Research  
China Scholarship Council  
Standing Committee of Chinas top legislature NPC  
National Research Centres, Brussels  
 
Rudjer Boskovic Institute (RBI)  
 
Natural Enviroment Research Council  
http://www.nerc.ac.uk  
 
There is a broad scientific consensus that the Earth will probably warm over the coming century http://climateprediction.net  
 
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/index.html  
 
http://www.ucsusa.org  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius  
Svante August Arrhenius (February 19, 1859 – October 2, 1927) was a Swedish chemist and one of the founders of the science of physical chemistry. The Arrhenius equation and the lunar crater Arrhenius are named after him.  
 

 
 
Miljöanalfabeter är framtidens förlorare.  
 
Expressens ledare  
http://expressen.se/index.jsp?a=692875  
 
Fredrik Reinfeldt bar ofta orangefärgade slipsar under valrörelsen. Alliansens färg. I framtiden vill vi se honom i turkost.  
 
Det blåa blocket måste kort sagt bli grönare. De borgerliga måste inse att miljöpolitik inte är en röd fråga. Det är en modern fråga.  
 
Miljöanalfabeter är framtidens förlorare.  
 
I Kalifornien regerar Arnold Schwarzenegger, en republikan som befinner sig några hundra mil till höger om Fredrik Reinfeldt. Men Schwarzenegger har helt bekvämt slunkit ner i Kaliforniens miljömedvetna tradition.  
 
Han har signerat världens hårdaste miljölag. Den sätter höga, konkreta mål för solenergianvändning i privatbostäder och slår fast att det ska finnas en vätgasmack på var 30:e kilometer längs Kaliforniens stora vägar år 2010.  
 
Bilindustrin har han hotat: Utveckla motorer med bränsleceller och vätgas i tankarna! Och det allra senaste: Kalifornien stämmer amerikanska och japanska biltillverkare. De förstör naturen med sina utsläpp, nu är det dags att de betalar!  
Det är ord och inga visor.  
 
Bakgrunden till Kaliforniens krig mot bilutsläpp är för övrigt lärorik. För några decennier sedan var luften i Los Angeles livsfarlig. Men på grund av arkitektur och tradition var det otänkbart att bygga ut en fungerande och säker kollektivtrafik. Biltullar var således inte att tänka på.  
 
Då uppenbarade sig nöden som uppfinningarnas moder. Katalysatorn uppfanns i Kalifornien och sedan dess har miljöbilen varit ett kroniskt kaliforniskt projekt.  
 
Av Kalifornien kan Alliansen lära sig att det svenska sättet att hantera miljöproblem kan och bör breddas. Skattevapnet ska alls inte förkastas som politiskt styrmedel - biltullar i Stockholm, exempelvis, är en absolut konstruktiv idé i en svensk kontext.  
 
Men det finns gränser för hur mycket folk kan och vill betala i det korta perspektivet för att få en bättre miljö på lång sikt. Sådan är den mänskliga naturen och den enskildes livsvillkor.  
 
Miljöpartiet låtsas gärna att det inte är så. Under TV4:s partiledardebatt talade Maria Wetterstrand om folk med oljepannor i sina villor som om de var lite dumma i skallen. Men sanningen är att många svenskar inte har råd att slänga ut oljepannan, trots subventioner. Det förhållandet borde mp erkänna.  
 
När det framkom att miljöpartister kör de mest miljöfientliga bilarna av alla politiker svarade ju Peter Eriksson att det beror på att mp-politikerna är yngst och fattigast.  
 
Just det. Det kostar pengar att förändra samhället i miljövänlig riktning. Däri ligger utmaningen för Alliansen: att skapa en tillväxt i miljöns tjänst. Det är viktigt att svenskarna får råd att byta ut Europas äldsta, hostigaste bilflotta. Vi måste få råd att ersätta gamla, energislukande ägodelar - privata liksom gemensamt ägda - med nya, gröna och smarta.  
 
De största bovarna i miljöpolitiskt hänseende är fortfarande moderaterna. De är omoderna. Enligt SNF, svenska naturskyddsföreningen, är de mossigare än näringslivet när det gäller att se miljömedvetenhet som en långsiktig möjlighet, inte som ett kortsiktigt hot mot lönsamheten.  
Göran Perssons ambition att bryta oljeberoendet var och förblir en bra idé. Den bör Alliansen förvalta och utveckla.  
Det räcker inte med fagert tal om Kyotoavtal och EU-samarbete, Fredrik Reinfeldt. Tänka globalt är stort, handla lokalt är större  
 
Av LEDARREDAKTIONEN mailto:ledare@expressen.se  
 
Insändare från läsarna:  
http://expressen.se/index.jsp?a=692875  
MP har hela tiden haft fel fokus. Deras politik har varit och är miljöfarlig. Det är aldrig hållbart att satsa på energiframställning som kräver stora skattesubventioner, sen må det vara vindkraft eller etanol. Mer kärnkraft och elbilar är framtiden.  
 
Socialismen är ingen framtid i Sverige och lär inte komma igen inom överskådlig tid - de saknar ledare och visioner. Därför är mp:s inflytande lyckligtvis borta. Men Göran Persson hade rätt om en sak: vi måste bryta oljeberoendet. Det kan vi bara göra genom satsning på kärnkraft och brytning av svensk uran. Då har vi förutsättningar att bli energimässigt starka.  
 
"Allt är nattsvart, allt går åt helsicke, vi kommer alla att dö nu när socialdemokraterna inte är vid makten."  
 

 
 
SCANIA jätteflopp I Bryssel!  
 
Samtidigt som Scania Lastbilar går ut med ett brett PR uppbåd I Bryssel för att lobba för att alla länder skall använda sig av Etanol visar olika TV kanaler på kontinenten hur den Brasilianska storindustrin tar till vilka vålds medel som helst för att fördriva småbönder för att därefter kalhygga stora arenaler där man förstör regnskogen samtidigt som man uppmanar svenska skolbarn att skänka pengar för att rädda regnskogen.  
 
Man kan undra vad Scania har för rådgivare.  
 
Det har varit ovanligt många TV program som visar hur farlig Etanol och rapsolja är samt att det kostar mer energi att framställa och som grädden på moset ökar koldioxid utsläppen när ambitionen var den motsatta. Man ifrågasätter riktigheten att satsar skattepengar på något som är farligt och i grunden fel.  
 
Samma vecka meddelar VOLVO personvagnar att man inte längre skall tillverka ”biofuel” bilar som drivs på Etanol. Sanningen är att FORD USA fått stora skälvan efter att staten Kalifornien åtalat samtliga biltillverkare för att förpesta delstaten och där ingår Etanol, rapsolja och andra hokuspokus bränslen som ökar utsläppen av koldioxiden.  
 
 

 
Miljö vänlig Etanol är ”gröna dimridåer”  
att importera Etanol från Brasilien är oetiskt
 
 
Mp + v +s använder sig av ”gröna dimridåer” som politikerna använder när de talar om biobränsle. Att Sverige skulle kunna tillverka någon betydande mängd etanol är enligt en samlad expertis omöjligt,  
och att importera Etanol från Brasilien är oetiskt.  
 
I Sverige döljer man den energi som behövs i framställningsledet, som därmed ger en felaktig bild av verkligheten till förmån av Etanolen.  
 
I praktiken innebär att man blandar etanol i bensinen och växtolja i dieseltanken.  
Ursprunget till den här målsättningen är ett EU-direktiv och liksom andra direktiv är själva målet bindande för medlemsländerna där kravet är att minska de farliga utsläppen. Metoderna för att uppnå målet får länderna själva välja bara man ser till att de uppfylls inom den bestämda tiden vilket är år 2010.  
 
’Miljö’ bränslet rapsolja i dieseln ger 10 ggr högre lungcancer partiklar  
Svenska forskare visade sambandet mellan avgaserna från rapsolja och 10 ggr högre risk för lungcancer i en rapport som försvann eller i vart fall tystades ned.  
 
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) bedömde etanolen som 17 ggr farligare än bensin om temperaturen var -7 gr.C för att öka upp emot 100 ggr vid -20grC. Vi har sådana temperaturer i större delen av Sverige.  
Dessutom är energiinnehållet 5 kwh/liter etanol medan bensinen har minst den dubbla effekten.  
Det betyder att det behövs 2 liter etanol bara för att ersätta 1 liter bensin i bilen samtidigt som bränsleförbrukningen med Etanol i tanken ökar med ca 25%  
 
Lägger man därtill energibehovet för framställningsledet ökar energibehovet ytterligare, som ett universitet i USA konstaterat att det behövs energi motsvarande 3 liter bensin för att framställa den mängd etanol som ersätter 1 liter bensin i bilen.  
 
Etanol eller Biogas ökar istället CO2 utsläppen, som skapar omedelbara obehag för alla som går i närheten av en exempelvis Etanoldriven buss. Barnen får omedelbar astma besvär från Etanolen samt Biogasen som tyvärr också är mer cancerframkallande än dagens renare diesel eller bensin.  
 
Nils Tiberg, professor i restproduktteknik, uttrycker det: för att tanka motsvarande femtio liter bensin behövs det 2,5 ton potatis. Odlingen av potatisen tar tusen kvadratmeter som istället kunde ha gett en människa mat i två år.  
Etanolproduktion är ett exempel på en sådan, bristen på en helhetslösning vill säga. Om vi så använde all skogstillväxt i Sverige och gjorde etanol av skulle det bara ge halva den mängd bränsle vi förbrukar idag, dessutom fordrar det 1,5 ggr mer energi att framställa etanolen som man sedan får i bränsle. Skulle man odla en gröda för att göra etanol blir det än oförmånligare. Då blir bara en tredjedel nyttig energi, eftersom det då också går åt energi för konstgödsel och maskiner.  
 
Professor Hans-Erik Ångström vid KTH  
Etanolbilarna nytt hot mot hälsan och miljön
 
Att en etanolbil är en miljöbil är en etablerad "sanning i Sverige".  
En sanning som är dikterat av regeringen och dess stödpartier, utan förankring med verkligheten.  
 
Normalt inom miljöarbete brukar man prata om försiktighetsprincipen, den borde gälla även i detta fall. Utsläppen från etanolbilar 18 gånger större än från bensinbilar vid kallstart.  
 
Försök med etanoldrivna motorsågar avbröts sedan skogsarbetarna blivit sjuka av ångorna. Liknande effekter kan uppträda när etanolbilar kallstartas, eftersom reningen av avgaserna inte fungerar vid start i kyla. Farliga kolväten, som formaldehyd, går rakt ut i luften. Mätningar visar att utsläppen från etanolbilar är 18 gånger större än från bensindrivna bilar vid start i sju minusgrader. Dagens regler för etanolbilar tillåter dessutom att utsläppen i praktiken är hur stora som helst. Därför måste vi begränsa användningen av etanolbränsle - åtminstone vintertid - tills vi har kontroll över utsläppen och deras hälsopåverkan, skriver professor Hans-Erik Ångström vid KTH.  
 
Olof Tegström svara på frågan om Etanolen  
Det vore en tragedi om vi fortsätter i Etanol spåret för här har man en uppgörelse Socialdemokraterna med Centern (Olof Johansson o LRF) för ursprungliga kärnkraftsuppgörelsen. Att etanolen inte skulle påverkar växthuseffekten är inte korrekt.  
 
Etanolen bidrar till att 1.700 personer i Sverige dör (enligt Svenska Folkhälsoinstitutet maj 2004) av markozonet från kolvätet som strömmar ut ur alla kompressionsmotorer som går på kolväten (=etanol o bensin/diesel)  
 
Vad är det som styr svensk miljöpolitik?  
Under oljekrisens dagar 1974 och den därpå följande domedags debatten, avseende storleken på världens oljereserver, tvingades den svenska regeringen till långtgående eftergifter till energiproducenterna i Sverige. Det är ett svårt ämne att hitta heltäckande informationer då mycket är hemligstämplat eller döljs på annat sätt.  
 
Staten och kommunernas roll att sitta på 2 stolar har lett till en ensidig utveckling där riksdagen fick ta ett beslut som i praktiken hindrade bidragen till utveckling och forskning på alternativa energikällor, istället koncentrerade man sig på vattenkraft och kärnkraft.  
 
Staten gick in med ett borgensåtagande sammanlagt på 20 miljarder samtidigt som man skulle betala skadestånd till Vattenfall och petroleumindustrin om man stödde alternativa bränslen. Skadeståndet är utformat på sätt att man skall betala 20 öre för varje förlorad kWh. Sveriges regering med stöd av Miljöpartiet (partiet som profilerade sig som miljöns räddare skulle lika gärna namnändra till miljö - kvaddare) kände sig väl tvingad till ett beslut där man i princip hindrade all utveckling till alternativa bränslen, detta med hänsyn till den tidens anda varför resurser sattes till att bygga raffinaderier och kärnkraft!  
 
Avtalsperioderna var mellan 10 - 15 år för Vattenfall med automatik på förlängda avtal, vilka fortfarande gäller i dessa dagar. (Hemlighetsmakeriet är stort)  
 
Varför är den brasilianska etanolen så billig.  
Olika TV kanaler i Europa har undersökt frågan där man kom fram till att sockerbaronerna hänsynslöst driver bort det fattiga småfolket och utnyttjar naturresurserna för största möjliga vinning. De som försöker protestera tystas ner. Dessutom hugger man ner känsliga regnskogsområden för att få mera odlingsmark och vattenföroreningen är svår.  
 
Brasilien är byggt av kontraster – 1 procent av befolkningen äger över hälften av landets tillgångar medan 40 procent av folket delar på 7 procent av tillgångarna.  
 
Svenskar som kör med sina etanolbilar vet nog om att deras bränsle kommer från Brasilien men glömmer bakgrunden samtidigt som barnen i skolan uppmuntras att samla pengar för att bevara regnskogen. Etanolen skall till Europa och transporteras med fartyg som drivs med svartolja, det mest förfärliga bränslet vad som avser nedförsmutsningen, färdas till Göteborg där det lastas om till tåg för att köras till Örnsköldsvik för att distribueras ut över landet.  
Ebberöds bank inom energin i sin fullkomlighet.  
 
Tyska TV kanalen ARD motsvarande Tv 1 "Panorama": Gefährlicher Ökosprit - Untersuchung zeigt Krebsrisiko bei Rapsöl programmet redogjorde för en ökat cancer risk med rapsolja i bränslet. Programmet sändes Torsdagen den, 29 Juni 2006, 21.45.  
Slutsatsen: är det rimligt med statlig subvention skapa nya bränslen som är än mer farliga för folkhälsan?  
 
Den schweiziska banken Bank Sarasin varnar för Etanol som är allt annat än miljövänlig, en undersökning som har genomförts tillsammans med 16 företag:  
16 companies analysed for the report, ten are included in Sarasins investment universe, including Abengoa, Biofuels, D1 Oils, EOP Biodiesel, Pacific Ethanol, Renova Energy, Xethanol, Neste Oil, Novozymes and Sunopta. The six which are not rated as eligible for inclusion include Biopetrol Industries, Cosan, Archer Daniels Midland, Agrana, Bunge and Südzucker. Current methods of producing ethanol and biodiesel are not as environmentally sound and as socially compatible.  
 
Om målsättningen med biobränsleinblandningen i bilarna är att minska oljeberoendet har man fattat ett förhastat beslut.  
 
Trafikbränslet går att fixa och det kommer vi att göra inom fem tio år, det är inte så komplicerat, det är vätgasen/ bränslecellen med inga avgaser alls som blir fortsättningen efter oljan. Forskning pågår på detta område i hela världen utom i Sverige.  
 
Om det är klimatpolitik och minskade utsläpp som är huvudsaken så lönar sig inte etanolen eftersom det går åt så mycket mer energi i tillverkningen. Med andra ord är energibalansen inte tillräckligt positiv. Det är kalla fakta att etanolproduktion i Sverige inte leder till några minskade koldioxidutsläpp.  
 
Att beslutet om att införa biobränsle handlar om landsbygdspolitik som har kommit fram mellan raderna när beslutsfattarna har talat om nyttan. Syftet är att vilja öka sysselsättningen och utkomstmöjligheterna på landet, men då är frågan till vilket pris för hälsan och ekonomin?  
Man kan inte acceptera ”stolliga gröna dimridåer” som försöker ta över sanningen som är en enda stor osanning.  
Vill vi ha snabba miljöeffekter med minskat koldioxid utsläpp från bilar?  
Börja med att ändra skattereglerna så att över 700.000 äldre bilar som svarar för 80% av utsläppen kan bytas ut mot moderna nya avgasrenare bilar.  
 
Stoppar Etanol investeringarna med skattepengar och lägg om kursen för att använda vätgasen som drivkälla för bilar, lastbilar, bussar, byta ut oljepannorna, driften av fartyg,  
Bygg nya kraftverk bara för att nämna några användningsområden.  
 
Stoppa Volvo från att flytta sin sista lilla spillra till utveckling av vätgasen från Hisingen till Indien. Vätgasen är ett av de få nya bränslen som vetenskapen kommit fram till är miljövänlig utan biverkningar vilket varje land har i stora överskott som går idag rakt ut i himlen och förstör ozonskiktet.  
 

 
 
Vätgas är det enda tekniskt idag möjliga miljöbränsle och det finns överallt inom EU:  
Länder som Tyskland, Norge, Danmark, Spanien, Frankrike, Österrike stor satsar på miljövänlig vätgas bilar som ex Toyota, GM, BMW, Mercedes, VW!  
 
1. Spillvätgas på chemisk industri som släpps direkt ut i luften då ingen konsument (vätgasbilar t.ex.) släpps fram  
Erbjuds för 1 kr/Nm3H2 = 1 kr/mil med mindre bränslecells-  
bil.  
Bara i Sverige släpps det ut för motsvarande 1 miljon personbilars drift. Gratis energi idag  
 
2. Andra EU-stödda framställnings metoder för kr/Nm3H2  
1:16 kr/Nm3 vid elektrolys av vattenkraftsspill (off peak).  
1:40 " " Naturgastvätt (rent kol faller ut).  
2:87 " " Vindkrafts-el elektrolys  
2:48 " " Import av Norsk off peak prod vattenkraft  
3:41 " " " " Kanadensisk " " "  
De båda sista erbjuds i flytande vätgasform (-272 o C)  
En övre målgräns är satt för EU-bidrag = 3:95 kr/Nm3H2  
där vare sig kol eller kärnkraft är godkänd.  
 
Vägverket erkänner att Etanolen inte minska Co2 utsläppen  
 
Och därmed är osanningen med Etanolen en gång för alla utredd = farlig blir inte mindre farlig för att LRF påstår något annat för att få mera bidrag!  
 
Läs mer på denna pdf länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070404-12.pdf  
 
 
Med vänliga hälsningar  
Toni Schönfelder  
mailto:toni@schonfelder.com  
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.