Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 15 den 15 maj 2007  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Kvartalsboksluten överträffar oftast förväntningarna inom Industrin och handel.  
I Sverige går Industrin på högvarv eftersom omvärlden går på en ännu högre växel och svensk Industri i stort degraderats till att vara underleverantör vilket även regeringen upptäckt något du kan läsa längre fram i detta Nyhetsbrev. Varje gång jag läser recensioner från svenska bolagsstämmor där allt är väl tillrättalagt man sitter tyst, kuvad och lyssna på ledningens förklaringar hur skicklig man är när det går bra och samma ledning skyller på omvärlden (marknaden svek) när det går mindre bra. En av dom stora icke svenska investerarna som är van vid helt andra tag summerade detta på följande vis:  
 
”Jag gillar svenska bolagsstämmor, de är som en släktträff med aktieägare som är intresserade och tar ställning som dom blir tillsagda att rösta.”  
 
Ett rätt intressant iakttagande som i än högre grad gäller för den snart saligt avsomnade bussbranschen. Inte en uns av kritik över tillståndet, inte en uns av krav på att ta bort monopollagarna som håller länsbolagen vid liv, inte en uns av försök att göra något gemensamt, inte ett uns av självkritik och krav på en ny styrelse i BR med en ny färdinriktning efter årtionden av misslyckanden, inte en enda fråga varför BR kan ha samma syn på alla viktiga frågor som SLTF som rimligen skall stå för motpartens intressen.  
 
När kommer nytändningen, när kommer kravet på så här kan det inte få fortsätta?  
 
För dom som prenumererar på Justitia eller motsvarande kan se hur finansiellt svag branschen är och svagare blir den, där allt fler av dom som hyllas som dom ”stora framgångsrika” egentligen är kapitalsvaga med rätt många betalningsanmärkningar då dom förväntade vinsterna uteblir eftersom kostnaderna smyger på som man inte kan få betalt för från monopolet länsbolagen som bestämmer branschens hastighet på den ekonomiska undergången.  
 
Länsbolagen i sin tur kräver hela tiden mer pengar från skattebetalarna för sina mer eller mindre vettlösa affärer, svulstiga administrationer, inkompetens som leder till ökade kostnader och för detta använder man sig av en stor skara vilseledda politiker som lever i tron att monopolet är en avreglering som SLTF slagit in i deras huvuden.  
 
Från BR inte ett knyst om att det finns alternativ till monopol = avreglering = fri konkurrens!  
Istället sker något mycket allvarligt, branschen saneras på kapital, dom 5 stora bussföretagen ligger i en egen förlustklass drar med sig dom mindre som kör som underentreprenörer.  
 
De få företag som lever på beställningstrafik är rent ekonomisk inte mycket bättre, flertalet ligger under strecket med svarta siffror, oftast hopsnickrade med uppskrivna fiktiva värden men inga siffror som en investerare skulle jubla åt och därmed blir det inga pengar till branschen.  
 
Det skall påpekas att de företag som har ett överskott skall betraktas som hjältar i en bransch där man arbeta under galgens rep och alla är ändå glada. Man kan undra hur det är ställt där uppe i lilla huvudkontoret när man sliter halvt ihjäl sig och ut kommer nästan ingenting, när man borde ha kunskap om att hela denna situation beror på en enda sak = länsbolagens monopol lagar! Det hade ju varit en helt annan situation om landets ekonomis vore i botten och folk svalt och inga pengar i omlopp. Men så är det inte nästa alla branscher rapportera rekord efter rekord vilket betyder att det är mycket pengar i omlopp även om det mesta är med lånat kapital.  
 
När inte ens strömmen av betalningsanmärkningar väcker företagarna i bussbranschen – vem skall då väcka detta släkte till entreprenörer som hellre går omkring med krökta ryggar istället för att ställa upp tillsammans och göra rent hus? Med Alliansen i regeringsställning fanns chansen men den är snart passé. Ingen regering tar upp detta strids äpple inför valet då kollektivtrafikens företrädare äger den politiska lobbyn och ditt förbund med styrelse sålt sig till motparten.  
 
En situation som torde vara helt unikt i västvärlden!  
När börja du som företagare revoltera?  
 
Ett bra sätt är att starta upp en blogg och börja lufta dina synpunkter, Lars är en ny aktör som ger uttryck för sina frustreringar. När börja du? När du börja skicka mig din blogg så vi kan få fler att läsa och övertyga dem att dom inte är ensamma med sina funderingar?  
Här är Lars blogg från Tärnaby!  
 
FUNDERINGAR FRÅN FJÄLLEN  
Lars Levinson driver resebolaget  
LaPpland 4 u och Fjällbuss i Tärnaby  
 
http://larslevinson.blogspot.com  
mailto:lars@fjallbuss.se  
 
Göran skriver också lite om allvaret samt ett och annat kul att läsa, man kan undra om han inte är som gjort som krönikör i dagspressen?  
 
Görans Funderingar  
Göran Demnert äger och driver sedan maj -89  
StockholmsBuss AB och sedan feb -05 även SällskapsResor AB  
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
mailto:goran@stockholmsbuss.se  
 
Åså har du Bjarnes kluriga dagliga bidrag!  
Han har i vart fall förstått att något är fel i branschen!  
http://www.busstidningen.se/dagens.2.html  
 
Vill du läsa branschens ”Pravda” som skriver det som monopolgänget förväntar sig skall skrivas, allt fint, tillrättalagt på glättat papper och till detta använder ditt förbund BR dina medlemsavgifter till för att hålla medlöparna under armarna  
http://www.rt-forum.com/nyhetssidan.html att SLTF med skattepengar gör det kan man ifrågasätta, men vem ifråga sätter BR? Att BR gör det borde vara en medlemsfråga varför man stöttar ekonomiskt en tidning som är allierad med motparten, en motpart som tar bokstavligen livet av dig?  
 
Vad SLTF och BR ogenerat för fram är värre än dumhet och okunnighet, det är samma idétradition som i totalitära stater, nämligen att bombardera motståndarna med lögner tills de inte orkar kämpa emot.  
Hur länge skall du tillåta detta tillstånd?  
 

 
 
Samhälle  
 
1)  
 
Ett större regionalt ansvar för infrastrukturen  
 
Av Statsrådet: Åsa Torstensson
 
 
Min övertygelse är att vi tillsammans kan bygga ett samhälle där ett gott företagsklimat gör att entreprenörer kan utveckla sina idéer och där ett minimum av krångliga regler gör att företagaren kan lägga ner sin tid på det som hon eller han är bra på.  
 
Toni kommentar:  
Rätt – börja med att avveckla länsbolagen, inför fri etablering, låt kunden välja mellan service, frekvens, och pris! Använd alla inbesparade miljarder för en upprustning av infrastrukturen, fixa fler vårdplatser, minska köerna i sjukvården som börja likna forna öststater. Det finns mellan 20-30 miljarder kronor att spara första året!
 
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-1.pdf  
 
 

 
 
2)  
 
Den fackliga logiken, man kör med utpressning
 
 
Danskt kabinfack vägrade möta SAS-chefen. Strejken var den senaste av 73 olagliga strejker som drabbat SAS i Danmark de senaste tio åren.  
 
I ett brev till SAS-chefen, också utlagt på fackföreningens hemsida, motiverar CAU sitt nej med att Mats Jansson beslutat om en ”straffaktion” mot CAU, men som drabbar andra medarbetargrupper som inte deltagit i arbetsnedläggningar som strider mot överenskommelser  
 
Toni Kommentar:  
Ta till dig denna logik, du har ett avtal, huxflux vill din motpart ändra på det då hänvisar arbetsgivaren till gällande avtal. Då tar facket fram det enklaste och mest effektiva – ett par hundra medarbetare inom kabinen lägger ned sitt arbete och stora delar av SAS står still. Hundratusen resenärer används till utpressning.
 
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-2.pdf  
 
 

 
 
3)  
 
Utrikesdepartementet  
 
Exportlån ska lyfta de svenska småföretagen  
 
Toni kommentar:  
Alliansen har äntligen upptäckt att den svenska Industrin är en underleverantör till andra länders Industrier, går det bra för dem ökar ordervärdet även i Sverige. Upptäckten att framtiden ligger hos innovativa småföretag är lovande och kanske insikten kommer att dit hör avreglering av den svenska kollektivtrafiken.
 
 
Sveriges export utgör cirka 50 procent av BNP. Men den är samtidigt begränsad genom att 10 stora företag står för 40 procent av landets export. Därmed är Sverige känsligt för enskilda företags framgångar. Fler internationellt aktiva företag skulle göra exporten mindre känslig. Små och medelstora företag spelar en viktig roll för den svenska exporten. Men här finns också en betydande potential för ökade exportvolymer. För mindre företag kan dock finansieringen vara ett problem. Därför är det viktigt att nya kompletterande finansieringsformer utvecklas vid sidan av de som banksystemet redan erbjuder.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
Statsskulden och statsfinanserna  
1 189 405 237 668 SEK per den 30:e April 2007
 
 
Den sammanlagda statsskulden per oktober 2006 var 1 222 miljarder kronor  
Statliga garantier 48 035 483 767 SEK vid samma tidpunkt  
 
till detta tillkommer alla lån och garantier från följande myndigheter  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-4.pdf  
 
 

 
 
Buss & Kollektivtrafiken  
 
5)  
 
Falsk säkerhet med alkolås  
 
”Men alkolåset används bara en gång om dagen. När man byter chaufför, och det gör man flera gånger om dagen, så är det ingen som behöver blåsa.”
 
 
Inte helt förvånansvärt är förbud och pekpinne folket på BR med och hejar på alkolås installationen i bussar. Det har gått så långt att media framställer en hel yrkeskår som försupen. Eftersom journalister sällan är pålästa utan följer flocken och nu är det inne att skriva om fylle bussförare så skall alla hänga på utan vett och sållning. På Gotland stoppades en förare på gränsen men fortfarande inom det tillåtna, det blir rubriker i lokalblaskan, du som kör 50 km på en 50 väg kör också på gränsen av det tillåtna.  
 
Tittar man lite mera noggrant hur det går till i praktiken inser man snart att det är ett spel för galleriet och bussnäringens folk kuvade till det otillåtna jamsa med…  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-5.pdf  
 
 

 
 
6)  
 
Expressbussar till Hälsingland med Internet
 
 
En nyhet som förtjänar att den sprids till fler!  
Expressbussföretaget Diligensen, som kör trafik mellan Stockholm och Hälsingland, lanserar nu trådlöst Internet ombord för sina resenärer.  
Därmed ska det bli möjligt för resenärerna att surfa på Internet och skicka eller ta emot e-post under bussresan.  
 
Företaget räknar med att satsningen ska öka dess konkurrenskraft i första hand gentemot privatbilen.  
 
Toni kommentar:  
Men så kommer den typiska hel korkade slutklämmen – vi skall i första hand ökar konkurrensen mot bilen. Man blir inte bara trött, man blir förtvivlad över dessa politisk tillrättalagda kommentarer. Det finns inte en bilförare som blir imponerad då denne inte kör med datorn på i bilen, ej heller ställer bilen för att resa med bussen utan valet sker av helt andra skäl och där kan varken buss eller tåg konkurrera och det stavas FLEXIBILITET.  
 
Däremot är det för bussbranschen sensationellt att flera bussbolag nu hänger på Westin buss och andra med att erbjuda en service som ungdomar som har svårt att slita sig från datorn nu kan fortsatt surfa och göra ett och annat som förkorta restiden.  
Grattis till utvecklingen!
 
 

 
 
7)  
 
Scania presenterar framtidens buss: Världspremiär för Scanias etanolhybridbuss
 
En fullstor stadsbuss med lågt golv som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent om den drivs med etanol och sparar minst 25 procent bränsle – det är vad Scanias hybridkonceptbuss handlar om. Konceptbussen har utvecklats för att starkt bidra till en uthållig kollektivtrafik.  
 
Läs också Toni:s kommentar!  
Det är som att sälja stekt potatismos, mest mos!
 
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-7.pdf  
 
 

 
 
Miljö  
 
8)  
 
Etanolbilen är ett hot mot hälsan
 
 
Nu har SVT, DN, TT och andra nyhetsmedia upptäckt det du har kunnat läsa i detta Nyhetsbrev i flera år.  
 
Något som SLTF och BR försöker tysta ned eftersom man okritiskt sålt sig till lobbygruppen med LRF i spetsen som lurat på svenska politiker och folket etanol bluffen, till en subventionskostnad överstigande 15 miljarder. Pengar som bluffgänget naturligtvis försöker plussa på med nya miljarder och bussbranschen som är mest drabbat står och titta på utan att någon slår näven i bordet, nu får det vara slut med alla nya pålägg som bussägarna skall betala som dessutom ökar Co2 utsläppen och är en direkt hälsorisk något även svenska folkhälsoinstitutet påpekat för flera år sedan, sådant skall man tysta ned. Det finns bara ett gott råd:  
 
BYT UT HELA BR styrelsen och ledning!  
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=826974&lid=puff_826984&lpos=lasmer  
 

 
 
9)  
 
Politiskt spel om klimatet
 
 
Insändare Hans Sternlycke, miljödebattör  
 
Den tredje rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, där man kommer till åtgärderna, är mer politisk än de tidigare. Det var storartat att man kunde komma fram till en gemensam ståndpunkt. Men förslagen andas att kunna fortsätta tillväxtsamhället och den överdrivna konsumtionen som förut med bara en lätt omställning  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
S kräver renare kollektivtrafik i Kalmar län  
40 procent av all kollektivtrafik i länet ska drivas med fossilfritt bränsle senast år 2012
 
 
Om man menar det man skriver fossilfritt, så är det en sensation för Sverige för det betyder inget Etanol eller Biogas, utan vätgas drift! Man undra om det inte är ett skrivfel eller en anka? Låt se vad Länsbolaget svara på min fråga.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
 
Etanolbilars utsläpp kan skada hälsan
 
 
Att börja tanka etanol må vara positivt för miljön, men kan skada hälsan. Halterna av hälsofarligt markozon stiger, vilket kan leda till fler dödsfall och ökad sjukhusvård, visar en ny amerikansk studie.  
 
ALLT FLER STUDIER den senaste tiden visar att den växande produktionen av biobränslen, som etanol, inte är så entydigt positiv som tillskyndarna hävdar.  
 
När efterfrågan på etanol stiger ökar behovet av mark för grödor som sockerrör och majs för etanolproduktion. Naturvårdare befarar man ska börja odla energigrödor i hittills orörda områden som regnskogar, vilket skulle drabba växt- och djurlivet.  
 
I förra veckan hävdade amerikanska jordbruksekonomer att jakten på etanol riskerar att driva upp priset på mat i världen. En liknande studie vid Chalmers visar samma sak.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-11.pdf  
 
 

 
 
12)  
 
Får SAAB tillverka en vätgasbil i Sverige?
 
 
Mycket tyder på att SAAB med stöd av GM blir först med en serietillverkat vätgasbil.  
Redan 1985 fanns det en SAAB med vätgasdrift…  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-12.pdf  
 
 

 
 
Turism  
 
13)
 
 
Debatt artikel  
 
En utredning som inger framtidshopp  
Lindströms förslag om att öka anslaget till Visit Sweden, som är det bolag som hanterar de internationella marknadsföringsinsatserna, är ett mycket välkommet besked för branschen, skriver Mats Hulth och Nils Carlsson.
 
 
Den 8 maj lämnade Anders Lindström över sin utredning ”Tillväxt genom turistnäringen” till näringsminister Maud Olofsson (c) och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m). Vid den presskonferens där utredningen presenterades var intresset stort och frågorna många. Tendensen är tydlig, turism- och besöksnäringen har utvecklats till en intressant och viktig näring. Allt fler får upp ögonen för den tillväxtpotential och källa till ökad sysselsättning som finns i denna växande näring.  
 
Toni kommentar  
Radarparet Hulth och Carlsson hoppas på mera bidrag, för att få det skriver man en massa noja för dom närmast sörjande som blind tror på duons sagor.  
Läs mer på….  
 
Tafattheten när det gäller turism delas broderligt mellan det staten och näringslivet med eldunderstöd från Sveriges samtliga kommunerna. En vild flora av såväl statliga, kommunala och privata organisationer skall, som det så vackert heter, samordna och främja turism. I stället konkurrerar man, förökar sig var och vartannat år medels delning, ändrar ständigt namn och skapar allmän förvirring. Och så har man hållit på i sådär en trettio år.
 
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-13.pdf  
 
 

 
 
14)  
 
Turismen är en basnäring!
 
 
Dalarna är Sveriges starkaste turistlandskap. Starka destinationer, starka varumärken, starka traditioner och kreativa människor är några av framgångsfaktorerna. 2006 omsatte besöksnäringen i Siljan, Idre och Sälen 4,5 miljarder kronor av totalt 5.6 miljarder kronor i Dalarna, dvs. 80 procent!  
 
Besöksnäringen är vår basnäring och vår tillväxtmöjlighet. En stark tillväxt i våra områden skapar intäkter och sysselsättning även i resten av Dalarna.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-14.pdf  
 
 

 
 
15)  
 
Fortsatt stark turismutvecklingen under mars i Sverige och ännu mera i Världen
 
 
Kommersiella gästnätter +7,2 % Hotellens rumsnätter + 6,2 %  
 
Turismutvecklingen är fortsatt mycket stark. Under mars månad ökade de kommersiella gästnätterna på hotell, stugbyar och vandrarhem enligt Nutek/SCB med mycket starka +7,2% (ackumulerat +4,7 %). Hemmamarknaden (+8,1 %) fortsatte att öka betydligt starkare än utlandsmarknaden (+2,8 %). De nordiska närmarknaderna fortsatte att falla främst på grund av det dåliga vintersportvädret. Sammantaget var minskningen under mars -11,1 %. De största nedgångarna finner i Älvdalen, Strömstad och Åre. De övriga europeiska marknaderna ökade med +9,4 % och övriga världen med +11,8 %.  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-15.pdf  
 
 

 
 
16)  
 
Turism i världen slår alla rekord utan statlig inblandning  
Och framför allt utan Hulth & co, tack för det!
 
 
Nytt marknadskrig - största köpområderna!!!  
 
Där leder just nu South China Mall i Dongguan med 7,1 m kvm försäljningsyta före West Edmonton Mall 6 M kvm. Vad gör då Dubai? Jo Dubais ledare Sheijk Mohammad Bin Rashid Al Maktoum sätter upp nya mål för det kommande köpområdet inom Dubais Disney World-variant Dubailand. Köpområdet med varuhus, butiksstråk över och under jorden inom Dubailand skall givetvis sammantaget bli störst i världen, totalt 7,3 M kvm försäljningsyta. Handeln i Dubailand blir till ytan hela 17 gånger större än Emirates Mall - världens nu största sammanhållna köpcenter. Dubailand är ett projekt på sammantaget helt otroliga 450 mdr SEK  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-16.pdf  
 
 

 
 
17)  
 
Sverige är landet TIG IHJÄL – ett land med en informell och förnekad, men järnhård censur.
 
Skriven av Ulf Nilsson  
 
Alla ska tycka samma. Om sverigedemokraterna och klimatfrågan. Tycker man fel bör man hålla käft.  
Det är viktigt att svenskar får veta hur det är i Sverige.  
Inte minst på skitsnackets dag framför andra: Första Maj!  
 
Läs hela artikeln på följande pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070515-17.pdf  
 
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
Nya flygplatser: Sevilla och Reus (Tarragona) söder om Barcelona
 
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia, Granada, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Planera du hyra i Juni, Juli, Augusti eller September?  
Boka nu, det börja bli ont om lediga bilar.  
Kom ihåg du betalar alltid först när du hämtar bilen, ingen delbetalning, inget krångel – fri avbokning fram till 24 timmar före ankomstdagen.
 
 

 
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
Hyr din bil i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna vilka kan variera då vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.