Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 28 den 2 september 2007  
Den obehagliga sanningen…
 
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Den svenska staten har blivit en papperstiger som inte längre förmår leda landet. Bristen på etik och ansvarskänsla i toppen sipprar genom hela samhället.  
Den svenska statens förfall till en så kallad soft state, en mjuk stat som inte längre förmår utföra sitt uppdrag att värna om medborgarnas bästa är mer och mer uppenbart.  
 
Det är lobbygrupperna som tagit över, det är PR firmor som på uppdrag av Volvo och SAAB anpassa sin egen strategi beroende hur mycket bidrag som staten betalar och allt skall anpassas till den svenska regeringens irrväg.  
Man kunde lika gärna sälja sin mor utan bedövning.  
 
Kovändningen hos Volvo och Saab i Etanol frågorna är bara ett exempel där man högaktningsfullt struntar i folkets hälsa och regeringen skyfflar på med bidrag – flera hundra miljoner – för att rädda sina åtaganden mot LRF och Etanol lobbyn. I november har vi en mässa i Stockholm för miljö vänlig energi som arrangeras av Etanol – Biogas lobbyn där vätgas intressenterna dom enda som står för miljövänligt bränsle inte omnämns men ändå finns med som en förening som betalas av bilindustrin med direkt order att inte att synas.  
Detta är svensk miljöpolitik, köpa tystnad och konformitet.  
 
PR firmorna väljer att förtiga den enda vettiga vägen ur Co2 samhället med hjälp av vätgasen. EU parlamentet och snart alla länder är med och bygger för högtryck vätgas tankstationer, men inte i Sverige.  
 
Vi behöver återupprätta det demokratiska bygge som en gång gav oss vårt välstånd. Förfallet har pågått under de senaste två till tre decennierna. En viktig orsak är att en förvaltningsreform under 1990-talet gick snett, mycket på grund av att tjänstemän i regeringskansliet och cheferna för de statliga myndigheterna har tillsatts på politiska meriter. Därför har Sverige tappat mycket kompetens och styrkraft och inte minst förlorat de etiska värderingar som styrandet måste grundas i.  
 
Reformen innebar att regeringen gick från detaljreglering av den statliga förvaltningen till en friare styrning med fokus på mål och resultat. Mer som privata företag arbetar. Det var den viktigaste förvaltningsreformen sedan Axel Oxenstierna, nödvändig och i grunden bra. Men staten är inte ett företag som drivs av konkurrens utan ett monopol som ska drivas av höga ideal och stora krav på god kvalitet. I vilket monopol har man lyckats med denna uppgift?  
 
Staten är till för att göra det som den privata sektorn inte gör. Detta är reglerat i lag. Denna insikt har försvunnit med politiseringen av statssekreterare och tillsättning av verkschefer på politiska grunder. De högsta tjänstemännen i regeringskansliet ska arbeta sakligt och opartiskt. Ingen gör det då alla är förfallna till att företräda olika lobbygrupper som ser till att deras kvinna/man sitter på rätt plats där LO folket har en ovanlig stor andel i posternas fördelning.  
 
Därför kan länsbolagen fortsätta sitt monopol och slösa med miljarder kronor där ingen är ansvarig. Ingen kräver en översyn och branschen själv står där med en tafatthet som saknar motsvarighet utan att lyckats få in en enda person som lobbar för den uppenbara galenskapen som länsbolagen står för. I vilken annan bransch kan en chef med ledningsgrupp samt styrelse dra över med dryga 160 miljoner utan att varningsklockorna ringer och när ordföranden som alltid i dessa sammanhang inte ha en aning om situationen, snabbt skynda till hjälp och påstår att firman är välskött!  
 
Regeringen kan i sin ankdamm fortsatt i strid mot EU parlamentet satsa på etanol bränsle i vetskap även om att det är en bred hälsofara för folket och industrin med sina PR män anpassa sig så länge bidragen flödar eftersom ingen dra dom ansvariga inför en konstitutionsdomstol (finns inte i Sverige) som hade varit det naturliga och utan en fristående rättsapparat kan politikerna fortsatt med diktat köpa lojalitet med skatte pengar.  
 
I vår omvärld är det eliten som tillsättas att leda sina länder och ämbetsverk  
Med undantag för Nord Korea, Vit Ryssland, Palestina, i stort sett hela Afrika och delar av mellan och Sydamerika som alla har en sak gemensamt: svält, misskötsel, korruption)  
Det går knappast att underskatta betydelsen av den sammanhållande kraft de har i andra länder, i länder som svensk Industri konkurrera med. Den svenska regeringen skulle själv vinna på att tillsätta de kunnigaste som departementschefer eftersom underlagen för beslut skulle bli bättre. Likaså måste de statliga myndigheterna få de bäst meriterade cheferna, inte de politiskt lojala.  
Det värsta av allt är ändå att tillsättningen är sluten. Det är oerhört stötande för den svenska öppenheten och måste få allvarliga följder för medborgarnas förtroende. Så här går det inte till i vår omvärld och det anstår inte en rättstat.  
Men priset är nog trots allt riksdagens flathet mot regeringens tillsättningspolitik.  
 
Regeringen är inte van att bli granskad och vill inte bli granskad men det är inte skäl att låta bli. I andra länder kan statsråd ställas till rättsligt ansvar och till och med hamna i fängelse om de missköter sitt arbete. I Sverige är de bara politiskt ansvariga och när har en politiker avgått för fel han är orsaken till blir han placerad på annan plats gärna som landshövding eller diplomat? Bra exempel är nu aktuella Västtrafik där möjligen VD:n får lämna in och får antingen en väl avrundat fallskärm eller en annan post inom förvaltningen, och övriga ansvariga som har skyldigheten att övervaka, dom hade ingen aning och därmed är VD:n offerlammet.  
 
Förfallet i ekonomiska termer har gått så långt att den engelska termen accountability (= ansvarsutkrävande) som användes av EU-revisionen var så obekant för de svenska tolkarna att den aldrig fick någon korrekt översättning.  
 
Byråkrater i privat och statliga verksamheter är imponerade av sig själva och vi vanliga människor är imponerade av byråkrater var det någon som påstod.  
Men som en vis gammal socialdemokratisk skriftställare, Alvar Alsterdal noterade: ”Om en byråkrat hade skapat världen hade vi ännu inte kommit till syndafloden”. Allt medans Sverige sjunker allt djupare i bidragsfloden där alla via sina organisationer ropar på mera bidrag och samtidigt kräver i nästa andemening lägre skatter. Svensken lever på många myter och en av den är att det går så bra, visst så länge omvärlden köper av oss och svenska folket med lånade pengar konsumera, som skall återbetalas, med nya bidrag?  
När det brakar, då är det EU:s fel!  
 

 
 
Buss & kollektivtrafik  
 
1)  
 
SJ Jan Forsberg är precis den pajas som han var på SAS tidigare
 
 
- För mig är det ganska självklart att när statsministern tillsammans med Tysklands  
förbundskansler säger att vi ska sänka koldioxidutsläppen med 2030 procent  
 
inom tio år så kommer det aldrig att bli verklighet om inte transportsektorn är med,  
säger Jan Forsberg. Problemet för Forsberg är bara att han inte sitter kvar till 2030, att under tiden har omvärlden tvingat svenska fordon att köra på vätgas med 0= Co2 utsläpp medans tåget skitar ned miljön ensam och majestätisk.  
 

 
 
2)  
 
Så här kan SJ och Västtrafik öka sina inkomster ....bara boka på!  
kanske ett uppslag för pendeltågstrafiken?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-2.pdf  
 
 

 
 
3)  
 
SJ tåg förseningar, nonchalans och snäsig personal  
av
Marcus Birro har tröttnat på SJ  
Lägg ner skiten  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
Miljardsatsning på väg och järnvägar
 
31 augusti 2007  
Näringsdepartementet  
 
Infrastrukturminister Åsa Torstensson avslöjade idag på Centerpartiets stämma i Kalmar att höstens statsbudget rymmer en miljardsatsning på väg och järnväg inklusive tydliga satsningar på drift och underhåll.  
 
Regeringens miljardsatsning i höstens budget ger förutsättningar för företagande och jobb i hela landet. Det här är ett rejält kliv framåt för att komma till rätta med det misskötta underhåll Socialdemokraterna har lämnat efter sig, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.  
 

 
 
5)  
 
BR Bussförbundet med ny styrelse, ny VD med samma gamla uppgift – gör ingenting?
 
 
I veckan hade Bussbranschens Riksförbunds Förbundsrådsmöte i Solna. På detta BR-allt väl tillrättalagda tillställning väljer man nya styrelseledamöter. Det är ett val som påminner mest om politbyråns i Kina slätkammat och inga förändringar i siktet.  
 
Den eller de som lagt upp strategin accepteras inte ens som trainee på McDonalds var så säker!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-5.pdf  
 
 

 
 
6)  
 
Västtrafik är en väldigt välskött firma, säger regionstyrelsens ordförande Roland Andersson. Med ett minus på dryga 165 miljoner utan att någon märker nåt.  
Det blinda Sverige!
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Västrafik VD anser att svensk kollektivtrafik är en fri bransch,
det ansåg Sovjet ledarna också om Sovjet, den enda sanna demokratin, det påstår mp, v fortfarande idag.  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070812-6.pdf  
 

 
 
Miljö  
 
8)  
 
Sammanställning om dagsläget för vätgas drivna fordon med 0 = Co2 utsläpp
 
 
Utvecklingen går rasande fort för bränslecellsbussar nu med 20 års livslängd.  
Ballard bränsleceller har utvecklats till 20 års avskrivningstid.  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/OT883.pdf  
 
Van Hool leverera första dubbeldäckaren till USA med vätgasdrift och 0= Co2 utsläpp  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/OT886.pdf  
 
878 BMW tog showen i Almedalen och satte Volvo och SAAB vid skampålen  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/878.pdf  
 
 
897 Vätgasens infrastrukturkarta i Europa  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/897.pdf  
 
 
890 Norge är med och tar jättesteg i H2-utvecklingen  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/890.pdf  
 
 
893 Spanien här finns redan H2-fordon  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/893.pdf  
 
 
892 Danmark är med och dominerar utvecklingen i Europa  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/892.pdf  
 
 
895 Holland och Frankrike etablera vätgastankstationer  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/895.pdf  
 
 
894 Grekland är med och går in i framtidens Vätgassamhälle!  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/894.pdf  
 
 
891 Även Polen tar klivet in i Vätgassamhället  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/891.pdf  
 
 
889 England är med i ett samhälle fri från Co2  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/889.pdf  
 
 
10 första Europeiska länder får Hydrogen-vägar  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/10.pdf  
 
 
Framtiden i Dina händer  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/f1010.pdf  
 
Europa kartan och Sverige saknas som satt sig utanför utvecklingen  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/EK.pdf  
 
 
Sverige i en återvändsgränd  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/S1010.pdf  
 
Jakten på pengar förblindar svenska politiker  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/JP1010.pdf  
 
884 Oljelandet Abu Dabhai satsar på Co2 fri bränsle med vätgas för framtiden - Vakna Sverige!  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/884.pdf  
 
 
Jämförelse av driftskostnader för Hydrogenfordon 2007  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/J1010.pdf  
 
På mässan Clean Vehicles and Fuels 2007 tystar svensk Industri som får bidrag av staten ny teknik som ger 0 utsläpp av Co2, skamligt Sverige!  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/fuel1010.pdf  
 
Den svenska censuren slår till – artikel Vätgas i Teknikens Värld 26/7-07 som försvann  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/TV1010.pdf  
 
 
Arlanda Helicopter - klimatneutralt flygbolag (en sån fars)  
Toni kommentar:  
Detta pressmeddelande såg jag nyligen, min enda slutsats, en sån fars, kan någon ta detta på allvar eller är det ett sätt att dra löjets skimmer över företaget?
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902/fars1010.pdf  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-8.pdf  
 
 

 
 
Samhälle och mera bidrag  
 
9)  
 
Ryanair mästare i att tjäna pengar
 
Med 46 miljarder kronor i kassan kan man vara tuff!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
Uppmuntra gröna entreprenörer = mera bidrag  
10,4 miljarder kronor dimper ned i svenska spannmålsbönders fickor i bidrag 2007  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
 
Det är bra att annonsörer visar styrka och vågar ta strid mot orättvisor.  
"Telias bojkott mot Kinnevik är läskig"
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-11.pdf  
 
 

 
 
12)  
 
"Den som verkligen älskar sitt land får aldrig tycka att det är det bästa landet i världen."
 
Om varje grupp ska ha sitt eget land slutar det med att teokratin Knutby utropas och att filatelister får en egen stat - stor som ett frimärke.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-12.pdf  
 
 

 
 
Turism  
 
13)  
 
Mer normal exportökning under Q2 men stagnerande utflöde – Svenskarna stannade hemma i regnet. Mats Hulth tiggare lista med turist Mupparnas underskrifter
 
 
Marknadsföringsbolaget Visit Sweden vill ha mera pengar som man är beredd att göra av med enligt egen utsago!  
Låter som Grönköping.  
 
För detta har Mats Hulth samlat ihop en mängd underskrifter från näringen, här kan du se eliten i svensk turism som står med mössan i handen utan att begripa orsak och verkan!  
Det blinda Sverige.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-13.pdf  
 
 

 
 
14)  
 
Det sanna Sverige  
 
Folkhemmet i fritt fal – utan hopp – ingen dom bryr sig – skygglappen har lett till att folk sätter sig bakom bred TV:n och flyr verkligheten.  
Fullt
av bevis på hur fult Sverige kan vara. Och så avslöjar de vilken som är :  
"Sveriges mest ångestframkallande ort."  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-14.pdf  
 
 

 
 
15)  
 
Slopad skolavgift oroar turistnäring
 
Skolresor kan bli kostsamma för föräldrarna. Därför har en fjärdedel av landets kommuner infört ett förbud mot avgifter för skolresor.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-15.pdf  
 
 

 
 
Pengar  
 
Hund ärver 82,6 miljoner US dollar
 
 
Hunden heter visserligen Trouble, men problem, åtminstone pengaproblem, har hunden sannerligen inte. Trouble har ärvt motsvarande 82,6 miljoner kronor från sin matte, hotelldrottningen Leona Helmsley.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070902-16.pdf  
 
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 81 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil i Spanien från EuroCasaCar, bättre finns inte!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Man kan mäta framgång på olika vis,  
vi har för första gången passerat hundratusen kunder som inte fick någon bil då dom bokade försent för juli och augusti månad.  
Kontentan är att 24.000 bilar räckte inte för att klara efterfrågan, mitt råd boka tidigt som möjligt, det är gratis att avboka fram till dagen innan ankomst!  
Och du gör det själv dygnet om, även detta automatiskt.  
 
Här ett annat tips:  
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i USA, Kanada, Frankrike, England, Italien och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)
 
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.