Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 14 den 10 Augusti 2008  
 
”Den obehagliga sanningen...”  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Denna utgåva av mitt Nyhetsbrev är unik och handlar mestadels om buss & kollektivtrafikbranschen som i stort sett är bankrutt.  
Oväntat har Bussbranschen fått en ny chans av Alliansregeringen att totalt förändra dagens monopol situation, om man tar chansen. Bussbranschen är ekonomisk körd i botten, de största företagen är värst sargade som kräver ständigt nya bidrag för att överleva, bidrag som i regel skattebetalarna tvingas betala. Närmare 1000 företag inom taxi och buss som utförde skol och linjetrafik har gått i konkurs eller införlivats i andra företag de senaste 20 åren, det måste vara ett oslagbart rekord i flathet av en branschorganisation.  
Målet med Ulf Lundins utredning måste vara att avreglera och inte omreglera.  
 
Hela den svenska kollektivtrafiken skulle få en betydande uppsving, den skulle samtidigt minskar bidragen med många miljarder kronor årligen samtidigt som utbudet blir bättre och landsorten blir den verklige vinnaren.  
 
Läs hela Ledaren på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-0.pdf  
 
 

 
1)  
 
Teknikskifte, EU bidrag och var finns Bussbranschen?
 
 
Detta Nyhetsbrev pekar på alla brister i BR och hur illa det är skött. BR har degraderats av sina styrelseledamöter till ett mähä förbund där ingenting får sägas som ens andas kritik mot Länsbolagen. Det hade varit enkelt för storbolagen att lämna förbundet och ha en egen klubb, det har man försökt i andra branscher med förödande resultat för utbrytarna.  
BR är det naturliga förbundet även för framtiden, frågan är om det kan skötas som idag med amatörer vid rodret eller om det behövs en annan nivå på management och styrelse.  
 
Teknikskifte, vi står inför historiens största teknikskifte, skiftet till bränslecell drivna bussar med överskottsenergi från Kemifabrikerna på Västkusten, Sundsvall och andra platser. Det går att utveckla vätgas från sopförbränning som dock måste göras mera effektiv. Det ligger i branschens intresse att föra en debatt som öppnar möjligheterna och tillsammans med företag och organisationer ta fram en road show som visar hur man skall göra en övergång.  
 
Vätgasen kan också enkelt utvinnas från idag ineffektiva vindkraftverk, med solpaneler, med vattenkraft, med kärnkraft. Det är flera spår som förbundet borde ta till sig och börja med att svensk forskning blir fri att forska utan statliga indirekta eller direkta direktiv. Det finns så mycket kunskap i Sverige att den dag man får arbeta med andra frågor än etanol, biogas etc kommer Sverige bli åter ett ledande land i världen. Det är långt svårare för andra stora ekonomier än lilla pluttilutt ekonomin Sverige som faktisk inte är större än den i delstaten New Jersey eller Baden Würtenberg i Tyskland. ´  
Ny metod framställa vätgas av vatten är en teknik som gör det möjligt att lagra energi från solen på ett enkelt och billigt sätt. Kemister vid amerikanska MIT rapporteras ha utvecklat metoden som kan innebära ett globalt genombrott för solenergin. Det är alltid tyskar, japaner, kineser och inte minst amerikanare som kommer med nya rön i utvecklingen, från Sverige kommer det Noll då forskningen är låst vid statliga direktiv.  
EU satsar miljarder kronor i vätgas utvecklingen då man insett irrvägen med att elda upp mat i alla dess former. Biogas och etanol är likaväl fossila bränslen oaktat vad en del hjärntvättade medlöpare i systemet påstår. Bränslecelldrivna bussar ger branschen en enorm möjlighet om bara man kunde ta till sig  
One Vision – One Goal.  
 
EU har sedan några år rätt stora pengar tillförfogande för att förnya bussflottor. Kravet är naturligtvis att man kommer med bussar som minska utsläppen av Co2, varför bränslecell bussarna med tillhörande teknik och tankstationer är riktig investering. Det går inte att komma droppandes med några bussar, däremot om branschen tar fram en aktionsplan, byta ut 10.000 bussar inom loppet av 5 år då blir det intressant för EU att kliva in och stöda investeringen. Det finns idag så mycket pengar som skvalpar runt eller ligger i olika lådor hos EU som inte används.  
För att föra dessa samtal tror jag det behövs det en annan kaliber än BR:s Anna Grönlund med sina förlegade idéer väl tillrättalagda anpassade till en inre krets vars horisont slutar vid näsan.  
 
Det krävs svenska och i Bryssel väl fungerande Lobby företag som säljer in projektet. Byta ut 10.000 bussar, då vaknar varje tillverkare, räkna med det.  
Både Volvo och Scania kan vara med i detta race om dom bara fick klart för sig att detta är vägen vi i Sverige väljer. Scania har en färdig teknik hos MAN som man snabbt kan komma över och Volvo finns med i några bränslecellprojekt främst i USA som man kan ta hem.  
MAN har färdig teknik, Mercedes är den som kommit längst med Ballard systemet, det som saknas är kunder som kan betala.  
Visserligen har London, Barcelona, Berlin, Hamburg, Valencia, Madrid, Milano stora order på gång som söker finansiering hos EU och hos lokala länders Miljöministerier.  
 
Det handlar i samtliga fall om några hundra bussar, det räcker inte, varför en svensk upphandling med 2000 bussar per år under 5 år skulle få fart på hela den Europeiska bussmarknaden samtidigt som vi gör något för miljön som märks och blir förebild för resterande Industriländer.  
I Peking skulle det köra omkring 10.000 vätgas drivna bussar till Olympiade, det blev ca 8.000, man han inte med att konvertera alla, men det är på gång och medans du läser detta Nyhetsbrev har det uppfunnits nya system att utveckla vätgas/bränslecell drivna fordon och Kina är numera i absoluta toppen i teknikutvecklingen.  
 
Även om BR arbeta fram en nationell plan för teknikskifte tillsammans med svensk och Internationell Industri tar det några år att börja använda dessa fordon. För varje månad som processen pågår kommer det fram nya uppfinningar som gör bussarna billigare. Enklast är att bygga upp en nationell pool, som går in med ansökan med stöd av regeringen till EU. Det blir denna pool som köper fordonen och enskilda företag kan sedan hyra fordonen på kommersiella villkor.  
 
Snart blir det turistbussarna som skall förses med hybrid system så att man kan köra omkring i Europa fram till dessa att man kan tanka vätgas lite varstans.  
De som inte förstår att teknikskiftet står inför dörren är lika befängda som när Facit chefen Ericsson påstod att elektroniska räknemaskiner är en endags fluga.  
Resultatet är väl bekant.  
Använd BR som en gemensam plattform för framtiden som redan finns här, bemanna BR med Sveriges mest kompetenta personer som har en annan horisont än den du lever dagligen med. Börja med att debattera denna fråga inför höstens förbundsmöte och kräv av valberedningen att dom tänker och inte sätter sina kompisar eller byt ut valberedningen och börja om från början. Tiden snurrar allt fortare och en mera gyllene chans än den som finns nu kommer vi inte att få.  
 
Detta talar för att en ny tid är på gång:  
 
a) Ulf Lundins utredning för en ny struktur av kollektivtrafiken som skall ta bort småpåvarna i Länsbolagen som sitter och blockera ett helt samhälle.  
b) Alliansregeringen har insett slöseriet med skattemedel är häpnadsväckande  
c) EU har stora pengar om man vill inleda ett teknikskifte genom att finansiera hela vagnparker  
d) Rusta upp BR till en kompetens nivå som kan hantera den nationella övergången från fossila bränslen till vätgas/bränslecell drivna bussar  
e) Ta med Industrin i detta projekt, de som menar att man skall fördröja eller skapa egna regler skall ut ur arbetsgruppen  
f) när man har tagit fram en nationell handlingsplan och försett den med siffror, bjuder man in regeringen och olika departementen  
g) Ta fram hybriddrift för turistbussarna  
h) Bjud in olika firmor som handlar med begagnade fordon Internationellt som köper samtliga fossila bussar som skall exportera ut ur landet.  
 
Det är bara att börja kavla upp skjortärmarna och börja tänka i andra nivåer och se till att inte andra länder hinner före oss.  
Har du stuns nog att börja omvandla BR?  
 
Fråga Toni Schönfelder toni@schonfelder.com  
 

 
 
2)  
 
Låt oss börja med, 5 raka frågor till BR:s styrelse där svaren redan är givna!
 
 
Busslink = ägs i huvudsak av länsbolaget SL i Stockholm med ordentliga årliga förluster.  
1) Om Anders fick frågan, när begärde du i styrelsen en vitbok hur man skall klara lönsamheten och överlevnad för de privata bussägarna? Svaret är, aldrig någonsin!  
2) När tog du upp en enda fråga i styrelsen där man begär en begränsning av länsbolagens makt och tolkningsföreträde i alla frågor? Svar aldrig!  
3) När begärde du en lista över alla problem som den enskilde företagaren har som BR skall arbeta med för att undanröjas? Svaret är, aldrig begärt!  
4) I BR ingår turistbussföretagen, har du satt dig in i alla begränsningar dessa utsetts för in och utomlands? Känner du till vilka städer som kräver en grön plakett för att få köra dit och BR gör inget för att lösa en mycket enkel fråga? Svar är Nej och Nej.  
5) Har du ifrågasatt svensk lokaltrafiks SLTF missledande kampanj med biobränslen, etanol, raps samtidigt som FN förklarar dessa bränslen som ett brott mot mänskligheten, Världsbanken för ett svek mot mänskligheten där sanningen är att man ökar förbrukningen?  
 
Är du beredd att ställa dig bakom en total avreglering och inte omreglering, om du inte kan ha branschen för dina ögon med hänsyn till att du är satt att sköta ett skattesubventionerat förlustbolag borde du lämna ett konkret svar innan årsmötet eller avgå i god tid.  
 
Varför sitter du som ordförande och styrelse i den privata bussnäringen om du inte kan agera fritt? Har du ingen koll på Anna Grönlunds irrfärder som är till skada för hela branschen?  
 
Läs frågorna till samtliga ledamöter inom BR på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-2.pdf  
 
 

 
 
3)  
 
Den 15 oktober 2008 har BR (bussbranschens riksförbund) förbundsstämma i Göteborg
 
 
BR:s vision = BR ska genom aktivt arbete skapa medlemsnytta med fokus på sund utveckling och ge förutsättningar för en god lönsamhet hos medlemsföretagen.  
Skriva rappakalja har alltid BR varit duktig på, desinformera bort från de egentliga problemen då man varken har ork eller kunskap att skapa rättelse.  
 
One Vision – One Goal, var finns den?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
För att förstå den svenska kollektivtrafiken, bör man ha läst detta.  
 
Den svenska kollektivtrafiken faller under kategorin Monopsoni?  
Läs allt om Monopsoni, Monopol, Oligopol, Konkurrens, Oligopsoni, Privilegium  
 
Monopsoni,
är det tillstånd som uppstår på marknaden när det bara finns en kund, som flera säljare måste slåss om. Jämför detta med monopol.  
Monopol, är en term inom nationalekonomin som beskriver en form av förhållande mellan producent och konsument där det ej finns möjlighet till val av alternativa producenter för konsumenten.  
 
Oligopol, är en situation som uppstår på marknaden när det bara finns ett fåtal säljare/företag  
Konkurrens Tillräckligt stort antal säljare och köpare. Ingen samverkan bland parterna i marknaden.  
 
Oligopsoni, är en form av imperfekt konkurrens som förekommer när det finns många producenter relativt till antalet köpare  
Ett privilegium är en lagstadgad, exklusiv rättighet som ges av staten till en viss person eller grupp  
 
Lösningen för den svenska kollektivtrafiken  
Lösningen är att man behöver stora och små företag. De stora driver sällan på utvecklingen men behövs medans de små företagen driver på de stora i en fri konkurrens och skapar nya beställare och skapa en positiv syn på branschen.  
 
Läs hela artikeln med alla tekniska förklaringar på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
För dig som vill läsa om FRI KONKURRENS.
 
 
Här finns det 3000 uppsatser att botanisera i om fri konkurrens  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.uppsatser.se/om/fri+konkurrens  
 
 

 
 
6)  
 
Insändare:
 
Apråpå Märta-Lena Schwaiger f.d. SLTF  
Du har så rätt Toni, men som du kanske vet mot dumheten kämpar även gudarna förgäves. Ingen får sticka av mot mängden, om man inte tillhör den nya sosseadeln förstås!  
Xxxxxxxx  
 

 
 
7)  
 
Årligen saknas det 2500 förare – BR kräver hjälp av regeringen
 
 
”extra förare med kränkande arbetstider för den enskilde”  
Detta är ännu ett bottenbevis för hur illa det är ställt inom BR och VD:n Anna Grönlund, hon springer bena av sig till regeringen, det är fint, sitter där som en tiggare i raden, och gör det på uppdrag av Swebus, Veolia, Göteborgs Spårvägar, Busslink m.fl.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-7.pdf  
 
 

 
 
8)  
 
Insändare:  
SL och Uppsala lokaltrafik krigar med varandra
 
 
Så fungera det i ett land med planhushållning, en fullständig bisarr läsning.  
Eller hur en linje, tillhörande Upplands Lokaltrafik, som dagarna i ända passerar förbi Märsta, men som p.g.a. det här länsrevirpinkande, inte ens får åka ner till Märsta Station samt plocka upp passagerare/resande därifrån.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-8.pdf  
 
 

 
 
9)  
 
Vem står upp för friheten inom kollektivtrafiken?
 
 
Vilka svenska chefer inom kollektivtrafiken företräder överhuvudtaget en frihetsideologi?  
BR (Bussbranschens förbund) en sargad förening där över hälften av alla medlemsföretagen gått i konkurs eller är uppköpta. Praktisk taget lika många företag är inte medlemmar överhuvudtaget och lever ”ett” liv fria från en förbund som egentligen har som uppgift att stöda de privata företagen i ett land som styrs av värsta avarten av monopolister.  
 
"Stå upp för friheten, för friheten den kan inte försvara sig själv",  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
FRIHET UNDER EN SANSAD LEDARE
 
 
Ett prosastycke med titeln "Tack gode Gud för friheten" borde vara BR förbundets ledmotiv istället för dagens sladder som ingen blir glad åt och är ett tecken för svaghet, samt att man saknar kontakt med verkligheten.  
 
Pedagogiska mordmanualer  
BR har genom årtionden svikit sina medlemmar man utvecklade en del pedagogiska medel under 80 talet när man sålde sig till vänster krafter som arbetade under moderate  
kommunikationsminister Bo Tureson (m) där Claes Eric Norrbom som var mer super röd kommunist än någon annan vid denna tidpunkt i departementet.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
 
I mitt Nyhetsbrev från 1996!
 
 
”Mycket tyder på att nuvarande centraliserade, storskaliga och otympliga system inte stämmer med tidens anda och människors krav på egen makt”. ( handlar om byråkratiseringen av Länsbolagen)  
 
Vad har hänt sedan 1996 inom kollektivtrafiken, det skulle bli värre, mycket värre.  
 

 
 
12)  
 
Ett klassiskt dokument hur trafik upphandlingen ser ut i ett land som Sverige med planhushållning, orsak och verkan, och alla blundar.
 
 
http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10000915/Rapport%20Vagnstandard%20natt%C3%A5gstrafik%20(slutlig).pdf  
 
Redovisningen omfattar en kort faktabeskrivning av den vagnspark som Rikstrafiken ställer till operatörens förfogande samt fotografisk dokumentation av brister som kan anses vara representativa för olika vagntyper.  
 
Det är inte Östeuropa det handlar om det är Sverige i modern tid 2008  
 

 
 
13)  
 
Anna Grönlund, BR:s VD som fått det mesta om bakfoten, Avgå, om du har minsta självkänsla!
 
 
Hej Bjarne, tack för ditt mejl. Jo, jag är mycket riktigt på semester men läser mejl sporadiskt.  
 
Min övertygelse är att vi i branschen har förmåga och möjlighet att göra kollektivtrafiken så attraktiv att den i många fall upplevs som bättre, effektivare och bekvämare än bilen. För att den inte fastnar i köer, för att jag kan läsa och Internetsurfa när jag åker och slipper köra själv, för att den är trafiksäker och innebär att jag slipper alla problem med att underhålla en egen (om vintern) kall bil. Dessutom är jag övertygad om att jag snart kan boka egen plats på morgonbussen, få morgontidningen i handen och att bussens hållplatser är trevliga väntelägen med bra service - för att ta några exempel  
 
”socialministern Gustav Möller, som myntade den kloka devisen om att ”varje skattekrona som används ineffektivt är som att stjäla från de fattiga”.  
 
Läs hela artikeln på denna länk samt mina kommentarer som pekar på odugligheten:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-13.pdf  
 
 

 
 
14)  
 
"Jag tar två oliver till" Jag har fått min dos. Jag kan inte ta in mer.
 
 
Så börja min artikel från året 2002  
Börjar någon prata om det stänger jag av. Kommer ni ihåg när bussbranschen bestod av tusentalet bussbolag som utförde sin linjetrafik och levde i stort sett på biljettavgifterna? Statens bidrag per år till kollektivtrafiken var mindre än 3 miljoner kronor per år? Kommunernas bidrag understeg 50 miljoner till dom privata bolagen, några hundra var det till dom kommunal ägda bolagen.  
 
”socialministern Gustav Möller, som myntade den kloka devisen om att ”varje skattekrona som används ineffektivt är som att stjäla från de fattiga”.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-14.pdf  
 
 

 
 
15)  
 
Steg nummer ett, dra upp huvudet ur sanden!
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=709&q=Anita&ww=strong  
 
Kollektivtrafik branschen med bussförbundet BR tycks vänta på att högre makt ska rädda branschen från en total kollaps.(Med Ulf Lundins utredning för regeringen nhar chansen kommit att få bort länsbolagen) Det finns ingen enstaka åtgärd som kan bryta nedgången, det är ett batteri av åtgärder som krävs.  
Men all planering måste börja med insikten om sjukdomsläget, att dagens upphandlingsmonopol är ett hot för dom stora och de mindre företagen.  
 
Tiderna ändras och insikten finns idag överallt i världen om den svenska sjukan, orsakat av statens totala inflytande i alla sammanhang, ofriheten. Sverige, landet som många hade som sin förebild används allt oftare i alla möjliga sammanhang som ett avskräckande exempel, man kan undra vad omvärlden har upptäckt vad svensken i gemen och folket i kollektivtrafikbranschen missat?  
 
One Vision – One Goal  
 

 
 
16)  
Skrällen i Göteborg 1 oktober 1999 där Göteborgs spårvägar dumpade anbuden och slog ut ett stort antal privata företag för evigt
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=14&q=tuvesson&ww=strong  
 
Det lokala och kommunalägda Stadstrafiken har vunnit upphandlingen, gällande från våren år 2000. I klartext betyder det att Linjebuss är den store " förloraren " som därmed nästan är utraderat på väst kusten fr.o.m. nästa år.  
18% lägre var anbudet från det kommunalägda företaget ! Det kommunala bolaget har dom sista åren förlorat mycket trafik till olika privata aktörer, så man kan gott föreställa sig situationen i det kommunala bolagets styrelserum.  
 
Hoppsan sitter denna representant inte i din förbundsstyrelse???  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-16.pdf  
 
 

 
 
17)  
 
Rasande direktörer som går till attack mot Arlanda Express med sina attachéväskor?
 
 
Artikel från juni 2006  
Det handlar om den enda avreglerade trafiken som finns i Sverige som är som en nagel i rumpan på s+mp+v politiker då den visar hur illa det är ställt med alla övrig trafik och en jämförelse med något som är långt bättre det tål man inte, det tål aldrig några monopolister.  
Arlandapendeln går som ett urverk.  
Men varför just den av alla pendeltåg i Stockholmsområdet?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-17.pdf  
 
 

 
 
18)  
 
Citat från den 19/12 2005  
 
Stefan Carlén om fri konkurrens (tidigare chef för Swebus Express)  
 
Det känns som en ketchup flaska – först kommer ingenting, fortfarande kommer ingenting, sedan börja det sakta droppa för att därefter forsa ut.  
Här följer några citat  
 
     
  • Mindre skattepengar till bussresor, mera till sjukvård, skolor och omsorg  
  • Låt värmlänningarna själva välja sitt sätt att resa i stället för att omyndigförklara dem  
  • Nu tvingas även gamla inbitna monopolister erkänna att konkurrensen har inneburit sänkta priser och ökad valfrihet för konsumenterna  
  • att omyndigförklara länets medborgare som dagligen tar beslut om mycket större frågor än priset på en bussbiljett  
  • den gamla monopolistens eviga klagan, som alltid beskriver nya aktörer i form av den skada de skulle vålla samhället  
 
 
I MIN VÄRLD finns det bara vinnare i ett sådant system  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-18.pdf  
 
 

 
 
19)  
 
Swebus vart tog dryga 10 miljarder kronor vägen?
 
 
Swebus har vid det här laget förlorat en så där10 miljarder kronor av aktieägarnas pengar och ni vet fortfarande inte var grundfelet är?  
Är det inte en uppgift för Connex, Arriva, Swebus och andra att byta ut VD:n på BR ersätta med någon som kan driva tillsammans med samhällets alla organisationer bort från planhushållning till en fri konkurrensutsatt bransch?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-19.pdf  
 
 

 
 
20)  
 
Mats Qviberg som ny ordförande för BR (Bussbranschen)
 
 
"Maktstrukturer cementeras och nödvändiga förändringar sinkas - i bästa fall.  
I värsta fall stoppas de helt", skriver Qviberg.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-20.pdf  
 
 

 
 
21)  
 
Från nov 2006  
 
BR & miljön lever i en svunnen värld. Dags att städa ut (re)liken?  
 
Dags för en ny styrelse!  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=843&q=husrannsakan&ww=strong  
 
Res tillsammans - för miljöns skull! http://www.bussbranschen.se  
Borde inte ledmotivet istället vara– vi skall tjäna pengar?
 
 
Citat från BR webbsida: Klimatförändringar är ett hot mot världens människor och miljö. Temperaturen på jorden blir varmare och varmare. Det är främst våra utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen, och andra växthusgaser som är orsaken.  
Idag sker 20 procent av alla resor i Sverige med kollektivtrafik. Om fler väljer att åka kollektivt istället för att ta bilen bidrar det till en bättre miljö. Genom att välja bussen framför bilen minskar du utsläppen av växthusgaser med 20-50 procent för din resa.
 
 
Desinformationen finns dokumenterat ”kära” BR!  
 
Läs hela artikeln och sagorna på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-21.pdf  
 
 

 
 
22)  
 
Gyvikområdet vid Immeln är inte lämpat för större exploatering anser Skånetrafiken.
 
 
Så här fungera planhushållningen i Sverige hos Skånetrafiken  
Det yttrandet gör planeringschefen på Skånetrafiken, Kerstin Gustafsson, med anledning av kommunens och Immelnbornas försök att få till en utökad kollektivtrafik till Immeln. Detta speciellt med tanke på det planerade byggprojektet vid Gyvik.  
 
Det är ett märkligt resonemang. Vi noterar åsikten, men det kommer inte att påverka oss i planeringsarbetet, säger kommunalrådet Tommy Johansson (s).  
 
Läs hela artikeln och sagorna på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-22.pdf  
 
 

 
 
23)  
 
Från jan 2007  
Mats Eklund trafikplanerare X-trafik AB Vi klarar inte bättre förbindelser  
 
Toni kommentar:
 
Lösningen finns, ta bort X trafiken, låt privata taxi och bussbolag sköta trafiken i direktförhandlingar med skolan och alla skall se vilka fantastiska förbindelser man få med pris och komfort som konkurrens.  
Vi behöver frihet och inga byråkrater som planera…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-23.pdf  
 
 
 

 
 
24)  
 
Ulo Maasing lämnar Tidningen Trafik forum
 
 
En fantastisk medieman kastar in handduken, men var lugn han kommer igen om jag känner Ulo rätt, även om han gick vilse i planhushållningens bransch.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080810-24.pdf  
 
 

 
 
Turism  
 
25)  
 
RDA workshop 5-7 August i Köln 2008.  
 
En uppvisning av kompetenta utställare, sådana som fixar och skapar kunder och så har dom som sitter och väntar, och väntar utan att förstå vad man väntar på och dit hör Visit Sweden fd Sveriges Turistråd som är vilsen och all den kompetens som man bröstar upp sig för att ha, den syns inte till utan man är graderat till förlorarna och därmed bekräftas en nedgående trend sedan flera årtionden. Man kan i vart fall inte påstå att man inte är konsekvent!  
Den svenska inkommande turism har helt flyttad från Sverige, det är företag i Norge, Finland, Tyskland, England och Schweiz som står för merparten. Samtidigt som VisitSweden söker nya varelser i Cyberspace och ingen sätter stopp för galenpannorna i Stockholm.  
 
Klicka på denna bildlänk med många bilder från årets RDA workshop:  
http://www.toni-schonfelder.com/rda2008/  
 
 

 
 
Annons  
 
EuroCasaCar nu på Las Palmas och Teneriffa (south) flygplats!  
Du hittar oss på Las Palmas och Teneriffa syd flygplatser med kontor inne i ankomsthallen. Samma koncept, boka, svar inom 1 minut, dygnet om, gratis voucher och sms till mobilen.  
Hyr din bil i Spanien från EuroCasaCar, bättre finns inte!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut och gratis sms till din mobil telefon  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i USA, Kanada, Frankrike, England, Italien och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.