Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 38 den 27 december 2007  
Den obehagliga sanningen…
 
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
100 år av tillväxt i Sverige, jordens befolkning har ökat med 5,5 miljarder till dryg 6,5 miljarder och Sverige med sina futtiga 9 miljoner har 1 miljon arbetslösa, och 1 miljon gömda i olika bidragssystem, 400 av 500 miljoner EU medborgare har en högre levnadsstandard än svenskarna.
 
Johan August Gripenstedt var en brinnande ande i en bräcklig kropp. Med honom inleddes det svenska välståndsundret. Som finansminister i mitten av 1800-talet frigjorde Gripenstedt landets "slumrande krafter". Han förverkligade frihandeln, finansierade järnvägarna, avvecklade stånden och skråna och slog vakt om freden. Han förespråkade en pragmatisk "medelväg" i politiken och hävdade att det fattiga Sverige skulle bli ett av världens rikaste länder. Sina reformer drev han igenom snabbt och ibland hänsynslöst, besatt av sitt uppdrag och plågad av sjukdom.  
Den självmedvetne Gripenstedt skaffade sig fiender i alla läger. Han dog bruten och bitter, men efter 100 år av tillväxt stod det klart att det var han som röjde väg för en ny tid: vår egen.  
 
Men det skulle behövas 2 världskrig med bara 20 år mellan dem för att den svenska tillväxtmotorn skulle ta fart och det kunde väl inte ens Gripenstedt drömma om. Med Europas Industri sönderslagen gav det svensk Industri och basnäring full sysselsättning och järnvägen som byggdes på 1800 talet skapade möjligheterna att snabbt föra ut varorna till ett krigshärjat Europa. 1800-talsvisionären Johan August Gripenstedt fick mycket stryk när han var finansminister 1856-66. Han skuldsatte Sverige upp över öronen för att bygga järnvägens stambanenät, men tack vare den chansningen blev det "100 år av tillväxt"  
ALFRED NOBEL VAR LÅNGT före sin tid, med uppfinningarna, företagsimperiet och fredstankarna. I dag är läget i mångt och mycket likartat. Teknikutvecklingen exploderar, globaliseringen skapar fantastiska möjligheter för en öppen, exportorienterad, kunskapsintensiv ekonomi som den svenska. Men vad gör vi?  
Grundstämningen pessimistisk, den politiska debatten handlar om kortsiktig fördelning av redan skapat välstånd med hög skuldsättning. Sverige styrs idag av jantelagar och missunnsamhet.  
 
De svenska hushållens samlade förmögenhet minskar i värde samtidigt som lånen fortsätter att öka, enligt bankkoncernen SEB:s sparbarometer  
Vi blir fattigare är SEB bankens rubrik  
Svensken är förmodligen den mest historielösa varelse som förtränger det mesta samtidigt i tron att välstånd är något som kommer från högre makter?  
Världen har fått 5,5 miljarder nya konsumenter på 100 år och Sveriges företagare och regering med sina futtiga 9 miljoner invånare kan inte skapa fullt arbete åt runda 5 miljoner arbetsföra invånare. Vad säger detta dig?  
 
År 1900 !  
Året 1900 var Sverige ett av de fattigaste länderna samtidigt som barnen i London samlade pengar som skickades till fattig Sverige. Finansministern Gripenstedt hade lagt ribban 50 år tidigare men det skulle behövas ett världskrig där Sverige stod utanför för att vi skulle få sving i affärerna. Då var vi totalt en 1 miljard människor på jorden.  
Det tog över 10 000 generationer för att bli 1 miljard människor. Sverige hade från mitten av 1800 fram till början av 1900 talet den stora fattigt flykten ”utvandringen” främst till USA.  
 
År 1930  
1930 talet var Sverige fortfarande ett fattigt land trots att första världskriget var en lönsam affär för svensk industri och staten.  
Vi minns kanske bäst den sociala oro som rådde i landet och kulminerade med Ådalen kravellerna mot hunger och fattigdom.  
År 1946  
1946 var Europas Industri återigen sönderslagen, det var 2 länder i Europa som hade möjlighet att producera, det var Schweiz och Sverige.  
Marshallhjälpen från USA som var ett lån till de krigsdrabbade länderna möjliggjorde att Europa återigen kunde få igång ett betalsystem och köpa varor för återuppbygganden efter att Ryssar och Engelsmän plockat ned alla fabriker till grunden och fört tillverkningsmaskiner och annat smått och gott till sina respektive hemländer. Som kuriosa, den av Sovjet ockuperade delen av Österrike demonterades alla dubbelspår för järnvägen som fördes till Sovjet, Österrike fick klara sig med enkelspår tills vidare.  
 
År 1955  
1955 var Sverige med 15% skatt ett av de rikare länder i världen, det fanns bara USA, Schweiz och Uruguay som hade en högre levnadsstandard och stater utan statsskuld.  
(Det skulle ta Uruguay under socialism Manta knappa 30 år att falla ned till dagens nivå och tillhöra de fattigaste länderna med en jätte korruption)  
 
Sveriges guldår  
För att Sverige skulle klara av att producera hade man lokala ”raggnings” kontor ute i Europa för att hämta arbetsdugliga personer till Sverige, främst från Italien, Grekland, Tyskland det var den första stora invandringen som började i mitten av femtio talet. Svensk industri satt bekvämt och fördelade vad kunderna fick lov att köpa, inte vad kunderna ville ha. Ett land förvandlades till ordermottagare och där befinner sig mentalt idag fortfarande många företag.  
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt.  
 
År1960  
På 60 talet började man ständigt höja skatterna för att få det att räcka till samtidigt som den stora socialiseringen tog fart och allt måste finansieras, modellen med stor stat, höga skatter och offentliga monopol grundlades.  
Under tiden hade världens befolkning ökat till 3 miljarder invånare och Sverige åkte in i sin första ordentliga recension efter kriget.  
Övriga världen hade nu kommit ikapp och delvis passerat den svenska levnadsstandarden. Jodå det finns ”fri” sjukvård med högteknologi även i andra länder…utan vårdköer där jag fritt kan välja mellan läkare och sjukhus.  
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt.  
 
1985 Sveriges stormaktsdrömmar kraschade  
… när en ensam finansiär spekulerade i den svenska kronan och hela landet höll på gå i putten med 500% ränta som resultat för att rädda landet.  
En ensam finansman var starkare än lilla ”pyttelandet” Sverige som nu stod med brallorna neddragna som såg sig själv som en stormakt, att bli utslagen av en enskild finansiär var en chock för många ett trauma som finns kvar än idag hos finansdepartementet. Alla andra har glömt och förträngt?  
 
År 1990  
1990 kom det stora sammanbrottet när den svenska spekulations ekonomi brakade och Sverige fick i modern tid den största arbetslösheten samtidigt som världen passerade 5 miljarder invånare.  
Fortfarande på 2000 talet har Sverige alltjämt den största arbetslösheten med sina knappa 5 miljoner arbetstagare varav över en miljon väl inlåsta i olika bidragssystem. Världens befolkning har nu ökat till snart 6,5 miljarder människor på jorden.  
 
Jagar skatteintäkter  
Den svenska staten är desperat och jagar varje skattekrona, alla svenska är potentiella skattefuskare, det uppges av den nuvarande regeringen att 110 miljarder kronor går statens kassa förbi vilket betyder att ca 20 % av ekonomin är svart och det är den som håller landet flytande. Skulle staten lyckas ta kontroll på den svarta ekonomin har man infört Sovjetstaten fullt ut. Regeringen ser det annorlunda och bötfäller folket för minsta delikten överallt, övervakningssamhället Axellera, folket blir allt mer underdåniga, skatterna fortsätter att öka, regeringen trixar med statsskulden, staten tvingas avreglera vilket innebär att staten fortsatt har full kontroll via de egna bolagen som är huvudägare i de privatiserade företagen som finansieras med olika fonder och då främst AP fonderna som egentligen var till för att säkra pensionerna men används i nationella investeringssyften för att rädda kvar det statliga monopolet.  
 
År 2007  
Nu är vi över 6,5 miljarder invånare på jorden och fortfarande har lilla pytte Sverige med ringa 5 miljoner möjliga arbetstagare där över 1 miljon är borttrollade ur statistiken vi har ytterligare ungefär en miljon svenskar vilka står i dag utanför arbetsmarknaden. Att vi inte tar tillvara alla dessa människors kraft är ett enormt slöseri med resurser. Det är också en personlig tragedi för den som tvingas stå utanför arbetsgemenskapen. Dryga miljonen är väl undangömd i olika AMS åtgärder, förtidspension, avtalspension, sjukpensionering och så byter man namn på allt varför man förlorar sammanhang samtidigt som en halv miljon svenskar lämnat Sverige.  
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt.  
 
Svenska staten erhåller miljarder kronor varje månad i gåva utan att prestera något  
Den halv miljon svenska som lämnat landet och enligt grundlagen har rätt att bosätta sig varsomhelst inom EU måste fortsatt betala minst 30-40% skatt på pensionen eller andra inkomster till svenska staten samtidigt som man från statens sida upphävt alla rättigheter, upphävt det sociala skyddsnätet, försäkringskassan är snabbast av alla att skriva ut svenska som är borta längre än 183 dagar. Kontentan är att nu är det inte längre en skatt utan ett bidrag ”gåva” från utlandssvenskarna till svenska staten, även om det sker på ofrivillig basis utan alternativ. Ett system som Sverige förövrigt är ensam om att tillämpa inom EU. Kan någon föreställa sig att en New York bo som flyttar till soliga Florida skulle skrivas ut ur det amerikanska socialsystemet? Att man tar ifrån personen alla rättigheter? Att detta strider mot EU grundlag det struntar den svenska administrationen högaktningsfullt i, det är nämligen väldigt lönande för staten eftersom man vet att enskilda personer inte orka driva en process fram till EU domstolen.  
 
Svensk media beskriver gärna och ofta hur överlägsen Sverige är i olika sammanhang har vi idag flest fattigpensionärer som lever med socialbidrag, bostadsbidrag för att nämna 2 av 30 tal bidrags modeller då pensionen bara räcker till en bråkdel av vad som krävs för att överleva. Svenska folket som efter ett långt liv drivs in i en fattigfålla om man inte har privata försäkringar. Det blir än värre för alla som är födda under 70 talet eller som fd Statsministern Göran Persson sa vid beslutet 2003 om att halvera pensionsbetalningen framöver, när blir folk blir medvetna kommer man inte vara lyckliga över vårt beslut. Svensk media har alltid tigit ihjäl frågor som är obehagliga och komplicerade när beslut kommer från vänsterregeringar.  
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt.  
 
2 tredjedelar är inproduktiva  
25% av Sveriges arbetande befolkning förser 75% av övriga Sverige med lön. Det är en relation som bara Sovjet staten överträffade.  
Sveriges framgångar är således måttliga bygger på lån och skuldsättning. 100 år av tillväxt har istället förvandlats till en säker nedgång där välståndet konstlat hålls uppe varför den svenska statsskulden per capita är den högsta i väst världen. Svenskarna blir fattigare igen är rubriken allt enligt SEB, varför reflektionen är att Sverige bara var rik en gång under modern tid och det var när övriga Europa stod i spillror. Sedan dess har det skett en gradvis försämring medan andra länder ökar sitt välstånd med långt lägre skuldsättning.  
För att klara av den svenska socialstaten måste man minska på servicen, lägga ned fullt fungerande vårdenheter, längre vårdköer, läkare och sjuksystrar lämnar landet i tusental, hela samhället kräver mer och mer pengar till administration, nödvändiga pengar till vägbyggen finns inte, pengar till järnvägen försvinner i svarta hål då man satsar på sträckor som i framtiden kräver ännu mer bidrag, Sverige är ett land i obalans där staten improvisera med att slänga några miljoner till dem som gapar högst. Sverige har förvandlats till ett kollektiv framför individen. Enskilda kan offras för kollektiva mål. Det är förkastligt och farligt. Kollektivet tror på centralstyrning och att staten ska styra våra liv mer än på frihet. Kollektivet under ledning av vänstern avskyr privat ägande eftersom det är fundamentet för frihet och självbestämmande — inte minst för dem med små marginaler. I grunden bygger det svenska kollektivets politik alltid på tvång och hot om våld i motsats till frivillighet.  
 
Kollektivtrafikbranschen är ett lysande exempel. Svensk kollektivtrafik är ett monster som en stor cancer svulst som äter sig in i varje medborgares ekonomi. Det förefaller att merparten av svenska folket tror att kollektivtrafiken måste vara samhällsägt, inget kan vara mera felaktigt och inte ens världens högsta skatter få folk att begripa något annat och när man konfrontera enskilda personer med fakta så är man fiende till Sverige och så kommer slutklämmen: men det är ju så vackert i Sverige…  
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt.  
 
1945 – 2007  
Tillväxt i världen med 3,5 miljarder människor  
Svensk Industri har inte kunnat utnyttja befolkningstillväxten på jorden med 3,5 miljarder människor på 60 år där merparten är nya konsumenter. Man har halverat antal anställda.  
 
Enbart EU har 400 miljoner invånare med en högre levnadsstandard  
Var hade Sverige varit IDAG OM man inte anslutit sig till EU och en fri marknad med över 550 miljoner konsumenter där i vart fall över 400 miljoner har en långt större köpkraft än svenskarna? Norrmännen ensamma har 2,7 ggr högre netto inkomst och ligger då ändå bara 4 i Europa. Svenskarna är fattigare och utförsbacken pågår sedan 70 talet med ständiga devalveringar och nu när Sverige inte kan devalvera längre hittade man kryphålet att låta kronan flyta så att kursen kan anpassas efter eget intresse utan ECB:s kontroll.  
Kronans nedgång gör folk ännu snabbare fattig kan enklas jämföras med var Schweizer franken står idag som var nästan i paritet med kronan på 50 talet.  
Fattigdom och svälten har aldrig varit så låg  
Fattigdomen i världen har aldrig varit så låg som nu, svälten likaså, där det råder elände är orsaken alltid den samma kommunistvänstern eller Islamister försöker med inbördeskrig ta över makten och däremellan har vi korrupta politiker som snor allt vad tygeln håller av de bidrag som dessa länder erhåller från övriga världen. Nu åter aktuella Palestina är ett bra exempel som fått så mycket pengar vilket borde ha räckt till att hela landet hade jämnats med marken och fått nya bostäder med en fantastisk infrastruktur där alla kunde leva i en hög standard med en bra utbildning. Men realiteten är en annan det ser folkgrupper till som har som ambition att ideologisk ta över världen varför alla bidrag används till vapen för att slå ihjäl varandra.  
 
Svensk Industri har minskat med hälften – 2 miljoner arbetsplatser försvann  
”Sveriges industri” utvecklas sedan årtionden i andra länder, ”svenska” IKEA som lämnade Sverige för snart 30 år sedan, firas av desinformerade svenskar fortsatt som svensk när det enda svenska i den koncernen är att man använder skickligt en svensk marknadsprofil som är en saga och bedövningsmedel för sagda svenska som inte förstår bättre.  
Merparten av den stora svenska industrin har för övrigt också lämnat Sverige varför det finns kvar lite tillverkning men det är också allt. Man lever snart på en myt och lever bra så länge omvärlden växer snabbare. I vart fall är vi tillbaks till 1900 talets början, det är skogen, pappersindustrin, gruvor och andra basnäringar som bär upp BNP så länge Kina med vänner köper merparten.  
 
2008 är vi 6,5 miljarder invånare  
Med en marknad där det tillkommit 3,5 miljarder nya konsumenter på 60 år kan Sverige med sina futtiga 9 miljoner inte skapa full sysselsättningen, vad säger det dig?  
Snacka om ett underbetyg! Stureplan folket som byter aktier med varandra och driver ekonomiska pyramidspel skapa inga tillväxtvärden, men väl en ännu högre risk som fotfolket får ta ansvaret när det brakar och att det brakar är bara en tidsfråga när börserna i omvärlden justeras nedåt varför det blir Kina som avgör Sveriges ekonomiska öde, inte USA.  
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt.  
 
Gripenstedt skuldsatte Sverige upp över öronen för att bygga och lägga grunden till en ny framtid; vår egen – nutidens regeringar har skuldsatt landet upp över öronen för att hålla igång social-Sverige.  
 
Det blinda Sverige enligt den engelske författaren Roland Huntford
 
Den engelske författaren Roland Huntford skrev för några år sedan boken Det blinda Sverige (eng titel: The New Totalitarians) där han karakteriserade svenskarna som ett folk som företedde alla tecken på inlärd hjälplöshet och en märklig syn på staten som alla goda gåvors givare. När denna inställning blir en nedärvd egenskap hos en generation så är det tveksamt om det är någon idé att väcka en nation till besinning, utan då kanske det är enklast och lugnast att låta massorna förbli i det stadium då man programmerats att älska sin träldom.  
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt.  
 
För dryga 100 år sedan fanns kunskap och vision!  
Sveriges tillbakagång under 2000 talet kunde ha lett till insikten att landet behöver mer förnyelse och spännande idéer. Istället blev det uppenbarligen tvärtom – inga egna idéer och kritik riktas mot andra med ambitioner på nya stormaktsdrömmar."  
Kravet är istället att vi tar oss ur modellen med stor stat, höga skatter och offentliga monopol. Istället måste vi ha lägre skattetryck, fler i arbete och färre i bidrag och privat finansierade välfärdstjänster och dit hör kollektivtrafiken. För att vi ska ha företag, arbete och skapa välstånd krävs också en rad andra förändringar som avreglerad arbetsmarknad allt detta insåg finansministern Johan August Gripenstedt 1856-1866 som bespottades av samma kollektiv som senare fick glädjen att få ett drägligt liv. Var finns motsvarande begåvning 2008?
 
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt.  
 
"Jag vill klara mig av egen kraft och ta alla risker. Jag vill styra mitt eget liv.  
Staten ska se till att jag kan göra det."  
 
Gott nytt år 2008
 
 

 
 
1)  
 
Vad väntar oss 2008 ?  
 
a) Kolla in vad jag skoj - gissade som skulle ske 2007  
 
b) En alltid lika aktuell artikel om BR, där om någonstans står tiden still!  
 
c) Nu mer aktuell än någonsin,
den svenska kollektivtrafiken fullt av skurkar, kompisar och krukor!  
 
d) Ur Grönköpings perspektiv året 2007 som passerat  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-1.pdf  
 
 

 
 
Turism  
 
2)  
 
Hallå det är nu 2008 och vem väcker Visit Sweden styrelse och VD:n Thomas Brühl?  
 
Ännu ett förlorat år – hur länge tillåts pryorna hålla på innan man kräver ansvar?  
Detta är svensk turism 2008  
svensk turism har missat allt  
Vem profilerar svensk turism?  
Drömmen och verkligheten  
Tiggarbrevet! Sveriges turistpotentater och sin egen konkursförklaring  
Management by Wining and dining!  
EU bidragen skapar beroende likt en drog  
15 miljarder i bidrag och branschen kan inte skapa något progressivt  
Det är inte brist på pengar i svensk turism, det är skriande brist på kompetens.  
Vi svenskar verkar sakna insikt om det mesta inte minst vikten av att befästa Sveriges och Stockholm samt Göteborgs roll som nav i den norra EU regionen.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-2.pdf  
 
 

 
 
3)  
 
Sverige är världsbäst på ekoturism enligt Visitsweden  
 
Toni kommentar: flykten framåt när man har misslyckats med allt annat så skapar man en ny sanning, ekoturism, det är så att man dånar av all dumhet. Naturskyddsföreningen som säljer sig till vad som helst bara man får bidrag eller uppmärksamhet. Det är samma förening som anser att Etanol bränsle är ekologisk, det vill säga ett bränsle som orsakar svält i världen där vi elda upp odlingsbara marker för att få fram ett bränsle så att en del idioter får köra bil utan att betala trängselskatt eller P avgifter, ökar C02 utsläppen, gör folk sjuka det börja med astma, ökar förbrukningen med ca 30 % detta är ekologisk enligt samma naturskyddsförening med den VisitSweden samarbetar.  
Och så blir resultatet därefter.  
VisitSwedens styrelse när vaknar ni? Ni kan väl inte vara okunniga i alla frågor?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
160 miljarder kronor satsas i norra Spanien i världens näst största spel och nöjesstad  
Vad gör vi i Sverige?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
Europaturismen 2007  
 
Det internationella resandet i Europa (+4% för jan-sept) ökar för tredje året i rad
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-5.pdf  
 
 

 
 
6)  
 
Sverige lågpris landet och var är turisterna?
 
Prisnivån och attraktiva produkter ger reseboom från Danmark under december. De svenska priserna ligger ca 20 % under de danska och det är argument som biter alltmer. Från tidigare vet vi att pris- och kostnads-förändringar tar tid att övertyga med  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Lättläst turistinformation framtagen
 
Västerbottens Turism har tagit fram en utflyktsguide på lättläst svenska. Enligt ett riksdagsbeslut ska Sverige vara tillgängligt 2010 och då har alla rätt att få information som är lätt att förstå. Hittills är det bara Västerbotten och Västra Götaland som tagit fram lättbegriplig turistinformation.  
 
Toni kommentar: för denna självklarhet fick länet flera hundra miljoner kronor i stöd, och ingen skäms ens att gå ut med en sådan korkat information som vilken privat företagare som helst begriper, skriv så att folk förstår.  
 

 
 
8)  
 
Svenskar i nöd ska betala hemresan själva
 
Svenskar ska betala sin egen hemresa om de blir strandsatta vid katastrofsituationer utomlands, samtidigt som statens ansvar ska minskas, enligt en utredning.  
 
Läs hela artikeln och Toni kommentar när staten tar ifrån skyldigheten att bistå medborgarna något av det mest grundläggande när en medborgare kommit i svårigheter då friskriver staten sig från ansvar. Skandal och vad gör resebranschen?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-8.pdf  
 
 

 
 
Buss & kollektivtrafiken inför 2008  
 
9)  
 
År 2008 det finns alltid hopp så även för Bussbranschen  
Det rör sig i bussbranschen, betonghäckarna går i pension eller faller ifrån varför det sker en nödvändig förnyelse.
 
Vågar du läsa om följande?  
10 Tummen upp för branschens förnyelse  
6 Tummen ned för branschens verkliga dödgrävare  
 
Du läser på egen risk!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
Willmarsgård, Julbord på lyxkrogen.
 
 
Med toni kommentar…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-10.pdf  
 
 

 
 
Tåg i Sverige  
 
11)  
 
Tåg gagnar Jönköping mer än flyg, Insändare
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-11.pdf  
 
 

 
 
12)  
 
Nästan all tågtrafik subventioneras, Insändare
 
Utan alla dessa skattesubventioner skulle inte SJ AB ha någon vinst alls, det är fakta kring dopningen …  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-12.pdf  
 
 

 
 
Samhälle  
 
13)  
 
EU:s domstol ger Byggnads bakläxa Sverige fälldes återigen i domstolen  
Se också Toni kommentar efter artikeln
 
 
EU:s domstol anser att Byggnads blockad av bygget i Vaxholm 2004 var ett hinder för friheten att erbjuda tjänster som inte var motiverad av hänsyn till arbetstagarna. Det lettiska företaget försattes i konkurs efter blockaden och Lettland har protesterat mot den svenska hållningen.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-13.pdf  
 
 

 
 
14)  
 
Insändare:  
"Och det hände sig vid den tiden, att från statsminister Reinfeldt utgick ett påbud om att hela Sverige skulle kontrolleras..."
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-14.pdf  
 
 

 
 
MILJÖ  
 
15)  
 
Insändare:  
Världens matpriser skenar, tack vare Etanolen  
När rika länder tankar sina bilar med etanol, blir det mindre mat i fattiga länders magar. Trots att skördarna är rekordstora, rakar priserna på livsmedel i höjden
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-15.pdf  
 
 

 
 
16)  
 
Insändare:  
Värdefull råvara eldas upp  
I all miljövänlig strävan blir konkurrensen om råvaran från skogen allt hårdare. I dag bränns mycket av det som förr användes till att göra möbler, träskivor och papper.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-16.pdf  
 
 

 
 
17)  
 
Insändare:  
Klimatet – en politisk guldgruva
 
Våra folkvalda hoppas nu kunna skapa handlingsplaner och manipulera massorna med ”klimatet” som enda motivering. Tänk att ta initiativ till astronomiskt dyrbara samhälls-förändringar och, oberoende av vad som verk¬ligen sker, ändå kunna skälla på dem som inte ”vidtar åtgärder".  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-17.pdf  
 
 

 
 
18)  
 
Svenska regeringen börja få kalla fötter och gör en pudel i energifrågan  
 
Sveriges klimatpolitik är kostsam och ineffektiv  
Information från finansdepartementet
 
Sveriges klimatpolitik bör läggas om. Nuvarande politik är både kostsam och ineffektiv.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-18.pdf  
 
 

 
 
Till sist!  
 
19)  
 
Pravda-Ulf slår till mot Flaggskeppet!
 
Av Calle Rockbäck  
Ulf Adelsohn uppmanar till SvD-bojkott  
Förre moderatledaren Ulf Adelsohn kritiserar i ett mejl till 30-talet vänner Svenska Dagbladet för regeringens låga opinionstal. Adelsohn uppmanar till köpbojkott av tidningen.  
”Det får mig genast att tänka på Pravda. Tidningen var under Sovjetunionens tid de styrandes megafon. Ulf Adelsohn vill alltså göra om sin partitidning till en svensk Pravda. Jag har varit med om det förr…”  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-19.pdf  
 
 

 
 
20)  
 
De ligger på sofflocket: "Man är dum om man jobbar"
 
 
Viviann Gerdin (c) och Maud Ekendahl (m) är två av flera arbetslösa riksdagspolitiker som inte behöver lyfta ett finger för att lyfta tiotusentals kronor i ersättning från staten varje månad.  
De är arbetslösa riksdagspolitiker och tjänar tiotusentals kronor varje månad - på att gå arbetslösa. "Man är dum om man går ut och jobbar", säger Maud Ekendahl (m) till TV 3:s Insider, skriver Aftonbladet.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071227-20.pdf  
 
 

 
 
Gott nytt år 2008  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 81 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil i Spanien från EuroCasaCar, bättre finns inte!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Man kan mäta framgång på olika sätt,  
vi har för första gången passerat hundratusen kunder som inte fick någon bil då dom bokade försent för juli och augusti månad.  
Kontentan är att 24.000 bilar räckte inte för att klara efterfrågan, mitt råd boka tidigt som möjligt, det är gratis att avboka fram till dagen innan ankomst!  
Och du gör det själv dygnet om, även detta automatiskt.  
 
Här ett annat tips:  
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i USA, Kanada, Frankrike, England, Italien och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.